Form of Work
Artykuły
(82)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(4)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Zboina Jacek
(10)
Wilczkowski Stefan
(7)
Mroczko Grzegorz
(6)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(6)
Wróblewski Dariusz
(4)
Czerwienko Dariusz
(2)
Garlińska Urszula
(2)
Kiełbasa Tomasz
(2)
Kośnik Jerzy
(2)
Majka Ilona
(2)
Masna Ilona
(2)
Pietrzak Michał
(2)
Porycka Bożenna
(2)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(2)
Sural Zbigniew
(2)
Wawerek Marcin
(2)
Zbrożek Paweł
(2)
Zdanowski Mirosław
(2)
Świetnicki Jacek
(2)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Biskup Krzysztof
(1)
Borysewicz Jarosław
(1)
Buryk Marian
(1)
Chlebek Justyna
(1)
Chołuj Leszek
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Drzewiecki Łukasz
(1)
Dudka Jolanta
(1)
Feltynowski Mariusz
(1)
Fiałkowski Władysław
(1)
Florek Paweł
(1)
Gancarczyk Paweł
(1)
Gloger Maciej
(1)
Gontarz Adam
(1)
Głowacki Adam
(1)
Janik Paweł
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kamola Bartłomiej
(1)
Klimiuk Jolanta
(1)
Knap Radosław
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kozela Robert
(1)
Kołodziej-Saramak Anna
(1)
Kubicki Grzegorz
(1)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(1)
Kędzierska Maria
(1)
Marcinów Bartłomiej
(1)
Mazur Marlena
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Mroczko Jacek
(1)
Paluch Jerzy
(1)
Popielski Andrzej
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Prasuła Jerzy
(1)
Przyłuska Elżbieta
(1)
Radny Zdzisław
(1)
Sochacki Marian
(1)
Stępień Paweł
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Szczęśniak Marian
(1)
Tarkowska Sylwia
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Wiatr Julian
(1)
Wierzbicki Tomasz
(1)
Wiśniewski Zbigniew
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Węgrzyn Władysław
(1)
Zakrzewski Rafał
(1)
Zgorzalski Dariusz
(1)
Łańduch Anna
(1)
Śliwiński Robert
(1)
Year
2400 - 2401
(1)
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(15)
1970 - 1979
(1)
1210 - 1219
(1)
Country
Poland
(94)
Language
Polish
(94)
Subject
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(94)
Certyfikacja zgodności
(25)
Ochrona przeciwpożarowa
(14)
Badania pożarnicze
(10)
badania
(8)
Metody badawcze
(6)
Sprzęt pożarniczy
(6)
przepisy
(6)
atestacja
(5)
Normalizacja pożarnicza
(4)
Państwowa Straż Pożarna
(4)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Historia pożarnictwa
(3)
Materiały budowlane
(3)
Pojazdy pożarnicze
(3)
Prace badawczo-rozwojowe
(3)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(3)
Urządzenia gaśnicze
(3)
instytuty naukowe
(3)
sympozja
(3)
Alarmowanie
(2)
BHP
(2)
Budynki wysokie
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Mgła wodna
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Pożarnictwo
(2)
Ratownictwo wysokościowe
(2)
Sprzęt gaśniczy
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
dokumentacja techniczna
(2)
halony
(2)
laboratorium
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
testy pożarnicze
(2)
uroczystości pożarnicze
(2)
śmigłowce
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Budynki
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Ewakuacja
(1)
Gaśnice
(1)
Informacja naukowa
(1)
Instytucje
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kształcenie
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Oddymianie
(1)
Odzież ochronna
(1)
Organizacja
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Prawo
(1)
Prawo budowlane
(1)
Projektowanie
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Schody
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Technika
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Tryskacze
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Wyroby
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zapobieganie
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
alarmy fałszywe
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
bibliografia pożarnicza
(1)
burze ogniowe
(1)
czujki
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
hydraulika
(1)
informatyka
(1)
kwalifikacje pożarnicze
(1)
magazyny
(1)
materiały
(1)
narzędzia ratownicze
(1)
ochrona zdrowia
(1)
projekty badawcze
(1)
sprzęt komputerowy
(1)
sygnalizatory
(1)
terminologia pożarnicza
(1)
Subject: place
Józefów (woj. mazowieckie)
(4)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Wywiad dziennikarski
(2)
94 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10902/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11958/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Mgłą w ogień / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2004/8 s.4-6.
Do stłumienia burzy ogniowej z zapalonego oleju napędowego, której płomienie sięgały kilkunastu metrów, wystarczyło osiem sekund i tylko cztery litry wody. Na terenie CNBOP-u zaprezentowano nowe metody gaszenia które przedstawiono w artykule.
No cover
Article
In basket
Autorzy przedstawiają wyniki badań w CNBOP, których celem było wypracowanie optymalnych wymagań i kryteriów oceny sorbentów i zwilżaczy stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
No cover
Article
In basket
Rozmowa dotyczyła dostosowania oferty producentów sprzętu pożarniczego i pracy laboratoriów do potrzeb i bezpieczeństwa pracy strażaków.
No cover
Article
In basket
Badania w zakresie wyposażenia straży pożarnej i zabezpieczeń przeciwpożarowych. / Zbigniew Sural // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.79-94.
W artykule przedstawiono zakres działalności Zakładu - Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. Zakres ten obejmuje badania parametrów sprzętu pożarniczego i stałych instalacji gaśniczych oraz podzespołów, a także prowadzenia prac naukowo - badawczych w obszarze ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb straży pożarnej.
No cover
Article
In basket
Prace naukowo-badawcze CNBOP-u w zakresie sprzętu dla jednostek straży pożarnych. Przedstawiono samochody pożarnicze - gaśnicze z serii GBA oraz różne rodzaje sprzętu gaśniczego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-84
Streszczenie: Przedstawione zostały wymagania formalno-prawne w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w oparciu o wymagania zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tzw. certyfikacja europejska) lub krajowych specyfikacji technicznych (tzw. certyfikacja krajowa). Według autorów zaprezentowane artykuły stanowić mogą dobrą dawkę niezbędnej wiedzy dla osób zajmujących się tą tematyką w codziennej pracy. Podkreślenia wymaga również fakt, iż pewna grupa wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzana do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywana przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, może być stosowana wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. W niniejszym artykule autorzy omówią ten rodzaj atestacji.
No cover
Article
In basket
Działalność i badania zakładu - laboratorium badań chemicznych i pożarowych. / Bożenna Porycka // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.119 - 130.
W artykule omówiono zakres działalności Zakładu - Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych. Obejmuje on badania właściwości pożarowych materiałów, sprzętu podręcznego, środków gaśniczych, sorbentów i zwilżaczy.
No cover
Article
In basket
Roboty do straży / Elżbieta Przyłuska // Przegląd Pożarniczy. - 2011/6 s.24-27.
Przedstawia ćwiczenia w wykorzystywaniu robotów działaniach ratowniczo-gaśniczych, na przykładzie systemu Proteus wspomagającego działania antyterrorystyczne.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono rodzaje tryskaczy według kształtu strumienia rozproszonej wody, według czułości oraz według pozycji montażowej. Stałe urządzenia gaśnicze wykorzystujące technologię mgły wodnej oraz gazy obojętne i ich mieszaniny oraz zamienniki halonu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod badań sygnalizatorów optycznych. Autorzy przyjęli za cel pracy zapoznanie czytelnika z różnymi aspektami wprowadzenia do badań normy europejskiej EN 54-23:2010 (Fire detection and fire alarm systems. Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices.). Artykuł ma na celu zapoznanie zainteresowanych osób z isteniejącym stanowiskiem badawczym w laboratorium Sygnalizacji Alarmu i Pożaru w CNBOP-PIB. Praca ta przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium, ich ocenę oraz wnioski.
No cover
Article
In basket
Razem znaczy skuteczniej // Przegląd Pożarniczy. - 2001/1 s.7-8.
W Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyła się doroczna narada bilansująca dokonania ratownicze w 2000 r. i wytyczająca działania na 2001 r.
No cover
Article
In basket
Sprawdzone nowości / Bartłomiej Marcinów, Jacek Zboina, Grzegorz Mroczko // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/12 s. 31-33.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis procedury testowania przez strażaków wyrobów innowacyjnych w czasie ćwiczeń praktycznych w JRG. Na podstawie ćwiczeń formułowane są wnioski i ocena wyrobu z perspektywy potrzeb ratowników i usprawnienia działań ratowniczo-gaśniczych. Dołączono tabelę z przykładami przetestowanych wyrobów i wynikami testowania.
No cover
Article
In basket
W kwietniu 2003 r. w CNBOP odbyła się narada w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej i ochronie ludności. Dokonano analizy systemu oceny zgodności z punktu widzenia krajowej ochrony przeciwpożarowej, jednostek certyfikujących wyroby i producentów.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Na potrzeby XXI wieku / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2009/7-8 s.17-19.
W CNBOP w Józefowie eksperci z SGSP zademonstrowali możliwości kilku elementów systemu Proteus wspierającego działania służb ratowniczych
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Praca jest wynikiem badań problemowych prowadzonych przez OBROP (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie) - obecnie CNBOP. Celem badań było przygotowanie danych dla opracowania nowych wytycznych prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń i środków transportu w podręczny sprzęt gaśniczy. Testy poligonowe opisane w opracowaniu - dotyczyły halonów i proszków gaśniczych. Autory omawiają własności fizykochemiczne i użytkowe tych środków gaśniczych oraz charakterystykę gaśnic. Na podstawie analizy badań formułują ogólne wytyczne dotyczące najskuteczniejszego stosowania poszczególnych rodzajów gaśnic i środków gaśniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-8801, KG-8800, KG-8799, W-572/100, W-572/99, W-572/98, W-572/97, W-572/96, W-572/95, W-572/94, W-572/93, W-572/92, W-572/91, W-572/89, W-572/88, W-572/87, W-572/86, W-572/85, W-572/84, W-572/83, W-572/80, W-572/79, W-572/78, W-572/77, W-572/76, W-572/75, W-572/74, W-572/73, W-572/72, W-572/71, W-572/70, W-572/69, W-572/68, W-572/67, W-572/66, W-572/65, W-572/64, W-572/63, W-572/62, W-572/61, W-572/59, W-572/58, W-572/57, W-572/56, W-572/55, W-572/54, W-572/53, W-572/52, W-572/51, W-572/49, W-572/48, W-572/47, W-572/46, W-572/45, W-572/44, W-572/43, W-572/42, W-572/41, W-572/40, W-572/39, W-572/38, W-572/37, W-572/36, W-572/35, W-572/34, W-572/33, W-572/32, W-572/31, W-572/30, W-572/29, W-572/28, W-572/25, W-572/24, W-572/23, W-572/22, W-572/21, W-572/20, W-572/19, W-572/18, W-572/17, W-572/16, W-572/15, W-572/14, W-572/13, W-572/12, W-572/11, W-572/10, W-572/9, W-572/8, W-572/6, W-572/4 (91 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-572/3 [magazyn], W-572/2 [magazyn] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again