Source
Katalog zbiorów
(31)
Form of Work
Artykuły
(20)
Książki
(5)
Pliki i bazy danych
(4)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(10)
Author
Łangowski Krzysztof
(4)
Datta Krzysztof
(2)
Domin Michał
(2)
Chamara Anna
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Dudek Adam
(1)
Jarnecka Monika
(1)
Joniec Waldemar
(1)
Knapiński Marcin
(1)
Kocyba Magdalena
(1)
Luzar Artur
(1)
Majdak Krzysztof
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Masztakowski Tomasz
(1)
Matczak Agnieszka
(1)
Miś Robert
(1)
Musiał Dorota
(1)
Obłój Andrzej
(1)
Piec Robert
(1)
Radomiak Henryk
(1)
Rajca Przemysław
(1)
Rudnicki Jakub
(1)
Szczepański Krystian
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Woodward N
(1)
Zajemska Monika
(1)
Śpiewak Kamila
(1)
Żupańska Iwona
(1)
Year
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(30)
English
(1)
Subject
Detektory gazu
(24)
detektory
(12)
katalog
(7)
Gazy
(6)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(5)
Garaże
(4)
Gazy palne
(4)
Projektowanie
(4)
Przyrządy pomiarowe
(4)
systemy sygnalizacji
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Ratownictwo chemiczne
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Tlenek węgla
(2)
Wentylacja
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
czujki
(2)
czujki gazu
(2)
detekcja
(2)
parkingi
(2)
systemy wykrywania gazu
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Czujki dymu
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Obiekty podziemne
(1)
Polski Koncern Naftowy ORLEN
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Programy komputerowe
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia przemysłowe
(1)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
gaz
(1)
kamery
(1)
monitoring
(1)
przemysł hutniczy
(1)
wskaźniki
(1)
wyposażenie techniczne
(1)
zagrożenie
(1)
ćwiczenia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Normy
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
31 results Filter
No cover
Book
DVD
In basket
Gazex : niezawodne detektory gazów [katalog produktów]. - b.m. : Gazex, 2015. - 1 dysk optyczny DVD ; [HTML + PDF].
Stanowi załącznik do P-1935.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-468, CD-467 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Przenośne mierniki gazów / Michał Domin // W: W Akcji. - 2017/4 s. 28-29.
Form of Work
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omawia funkcjonalność i zastosowanie mierników gazu oraz dobór prawidłowego urządzenia do potrzeb danego zespołu ratowniczego i do warunków w jakich będzie używane.
No cover
Article
In basket
Sterowanie wentylacją garaży - detektory gazów / Waldemar Joniec // Rynek Instalacyjny. - 2013/1-2 s.51-54.
Omawia zagadnienie projektowania skutecznej wentylacji garaży zamkniętych, usuwającej produkty spalania. Przedstawia rodzaje detektorów, ich zadania i zasady eksploatacji
No cover
Article
In basket
Form of Work
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Opisano zastosowanie strefowych detektorów gazowych uzyskujących potrzebne dla strażaków dane pomiarowe i pozwalających na przesyłanie informacji bezpośrednio do osób nadzorujących akcję ratowniczą.
No cover
Article
In basket
Przedstawia czujki gazu firmy VESDA, rodzaje, zastosowanie (wykrywane gazy) oraz zasady instalacji.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Katalog przedstawia ofertę firmy OMC Envag.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1907/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wykrywanie i sygnalizacja niebezpiecznych gazów / Krzysztof Łangowski // Ochrona Mienia i Informacji. - 2016/2 s.58-59.
Opisuje zagrożenia wynikające z możliwości uwolnienia gazów palnych (gazu ziemnego, propan-butanu) lub czadu w budynkach. Przedstawia urządzenia zwiększające poziom bezpieczeństwa - omawia rodzaje detektorów gazu oraz miejsca ich montażu.
No cover
Article
In basket
Detektor gazowy CO / Krzysztof Datta // Strażak - . - 2013/2 s.48-49.
Przedstawia budowę, zalety i zasady działania detektorów gazowych oraz ich przydatność podczas akcji ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Omawia rolę detektorów gazowych w systemie bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej, rodzaje i przeznaczenie detektorów, eksplozymetry, rodzaje sensorów stosowanych w detektorach, detektory stosowane w ratownictwie, użytkowe cechy detektorów oraz ich wady i zalety.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia detekcji oraz pomiarów stężenia gazów w przestrzeniach zamkniętych, rodzaje stosowanych mierników oraz zagrożenia stwarzane przez różne rodzaje gazów. Omówiono właściwości gazów i cieczy mające wpływ na detekcję w tego typu przestrzeniach.
No cover
Article
In basket
Detektory gazów wybuchowych w ochronie przeciwpożarowej // Elektroinstalator. - 2019/1 strony 30-33.
Sygnatura CP-33
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r., klasyfikuje urządzenia zabezpieczające przed powstawaniem wybuchu i ograniczające jego skutki jako urządzenia przeciwpożarowe. Do takich urządzeń należą elektroniczne systemy detekcji gazów palnych. Systemy te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. W artykule omówiono zasady stosowania detektorów gazów palnych.
No cover
Article
In basket
Detektory gazu / Krzysztof Łangowski // Ochrona Mienia i Informacji. - 2012/5 s.51-52.
Omawia zagrożanie gazowe w budynkach oraz rodzaje, przeznaczenie i przydatność detektorów gazu.
No cover
Book
CD
In basket
Niezawodne detektory gazów : GAZEX : katalog skrócony. - [Warszawa] : [GAZEX], [2012]. - Teka (3 k.) : il. ; 30 cm + CD.
Form of Work
Zob. też CD-407, CD-408
Streszczenie: Katalog fimy GAZEX: detektory gazów oraz usługi np. szkolenia, montaż urządzeń, serwis pogwarancyjny i inne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1747/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1747/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wykrywacz nieszczelności gazu / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2020/11 strony 50-51.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono budowę i zalety użytkowe wykrywacza nieszczelności instalacji gazowej, sposoby ich zastosowania oraz wskazówki praktyczne dotyczące posługiwania się takim sprzętem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Przy projektowaniu i instalacji systemów detekcji gazów kluczowym elementem jest ich poprawny dobór, klasyfikacja i umiejscowienie. Oprócz regulacji branżowych wymagających stosowania detekcji w określonych obiektach, istnieje także szereg przepisów definiujących jej rolę w ochronie przeciwpożarowej obiektów.
No cover
Article
In basket
Omawia zagrożenia jakie może spowodować nagromadzenienie nadmiaru tlenku węgla i innych gazów w garażach. Przedstawia różnego typu detektory gazu, miejsca ich montażu, sposoby działania oraz zasady ustalania progów alarmowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-84
Streszczenie: Obecnie, jednymi z coraz liczniej powsta-jących obiektów budowlanych są wielo-poziomowe garaże podziemne i parkingi nadziemne (naziemne) lokowane najczę-ściej przy centrach handlowych, w obrę-bie wielorodzinnych budynków mieszkal-nych lub funkcjonujące w systemie Park & Ride (P+R) - „Parkuj i Jedź”. W zamkniętej lub częściowo otwartej przestrzeni par-kingowej, gdzie jednocześnie może być skupiona duża liczba pojazdów silniko-wych, występuje zwiększone ryzyko po-żarowe. Gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia prowadzi do znacznych strat ma-terialnych oraz utrudnia ewakuację osób zagrożonych. W przypadku parkingów jako obszarów otwartych lub fragmenta-rycznie wydzielonych osłonami, trudno sięgnąć po jakiekolwiek urządzenia de-tekcyjne bądź ograniczające rozprzestrze-nianie się pożaru, co w dużej mierze zwią-zane jest z oddziaływaniem warunków atmosferycznych. W przypadku obiektów zamkniętych, wydzielonych przegrodami budowlanymi, należy wdrożyć sprawdzo-ne, specjalne rozwiązania techniczne. Są bardzo skuteczne, a jednocześnie łatwe do zaprojektowania i wykonania. Strefy garażowe, gdzie nierzadko składowane są też opony, materiały pędne, oleje i inne płyny eksploatacyjne, charakteryzują się dużą gęstością obciążenia ogniowego. Przyczynia się do tego gremialne łama-nie warunków eksploatacji garaży, które zostały określone w przepisach tech-niczno-budowlanych i przeciwpożaro-wych oraz konkretnych regulaminach użytkowania. Chcąc zabezpieczyć je przed zniszcze-niem, uszkodzeniem lub utratą, oprócz ry-zyka pożarowego, należy wziąć pod uwa-gę możliwość dokonania kradzieży, aktów wandalizmu lub wystąpienia innych nad-zwyczajnych zagrożeń. Dlatego konieczne jest zastosowanie wielu różnych systemów detekcyjnych i alarmowych.
No cover
Book
In basket
Gazex : niezawodne detektory gazów : katalog skrócony 2015. - b.m.w. : Gazex, [2015]. - 13 s. : il. kolor., tabele ; 30 cm.
Streszczenie: Katalog zawiera ofertę firmy Gazex za rok 2015.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1935/2, P-1935/1 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono urządzenia służące do wykrywania i pomiaru stężenia gazów i par cieczy oraz niebezpiecznych zjawisk występujących podczas akcji ratowniczych i pożarów.
No cover
Article
In basket
Aplikacje czujek pożarowych wyposażonych w detektor gazu / Jerzy Ciszewski // Ochrona Mienia i Informacji. - 2014/4 s.23-27.
Przedstawiono budowę i parametry dot. konstrukcji i eksploatacji przykładowego detektora dymu oraz przydatność i zastosowanie różnych rodzajów detektorów do wykrywania pożarów.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again