Source
Katalog zbiorów
(151)
Form of Work
Artykuły
(102)
Publikacje naukowe
(25)
Książki
(19)
Rękopisy
(4)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Status
only on-site
(43)
available
(6)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(44)
Author
Wiąckowski Jacek
(6)
Łangowski Krzysztof
(6)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(5)
Lesiak Piotr
(4)
Porowski Rafał
(4)
Kondo S
(3)
Sawicki Tomasz
(3)
Takahashi A
(3)
Tokuhashi K
(3)
Berghmans J
(2)
Buczek Jerzy
(2)
De Smedt G
(2)
Ościłowska Barbara
(2)
Rochala Paweł. (1968-)
(2)
Woliński Marek
(2)
Zajda Ryszard
(2)
Ziębaczewski Ernest
(2)
Żuczek Robert
(2)
Adamski Wojciech
(1)
Andersson Berit
(1)
Andersson Petra
(1)
Ankowski Artur
(1)
Averill Jason D
(1)
Balaniuk V.M
(1)
Bartocha Artur
(1)
Bazylak Artur
(1)
Beach D
(1)
Behnke J
(1)
Beń Krzysztof
(1)
Blomqvist Per
(1)
Borodina L.M
(1)
Brium V.Z
(1)
Bruining J
(1)
Bubbico R
(1)
Bąk Tomasz
(1)
Błażejewski Tomasz
(1)
Carson D
(1)
Chaineaux J
(1)
Chamara Anna
(1)
Chen Jenq-Renn
(1)
Cheng Jiamwei
(1)
Chien Jui-Hsing
(1)
Cholajda Piotr
(1)
Chyliński Antoni Andrzej
(1)
Chyży Tadeusz
(1)
Cisek Wiesław
(1)
Corte F. de
(1)
Couillet J.C
(1)
Coulson S
(1)
Cybulski Wacław
(1)
Deja Sławomir
(1)
Dolan Julia A
(1)
Domin Michał
(1)
Drożdzowski Aleksander
(1)
Dudek Bogusław
(1)
Dziedzic Tadeusz
(1)
Dzięcielak Piotr
(1)
Dąbkowski Marcin
(1)
Eckhoff Rolf K
(1)
Edelbeck D
(1)
Ehrenmann René
(1)
Ermolin N.E
(1)
Esfahani Javad Abolfazli
(1)
Ferraris S
(1)
Flamberg S
(1)
Frankiewicz Adam
(1)
Frej Andreas
(1)
Gann Richard G
(1)
Gastaud A
(1)
Goethals M
(1)
Gomi Yasuhiro
(1)
Gonsior Jakub
(1)
Good A.L
(1)
Grabias Krzysztof
(1)
Grad Witold
(1)
Grosset Ryszard (1954 - )
(1)
Grzebielec Andrzej
(1)
Habich Bohdan
(1)
Heidari A
(1)
Heine Michał
(1)
Heudier L
(1)
Holzer R
(1)
Huang Jiejie
(1)
Ivings M.J
(1)
Izquierdo M.T
(1)
Janés A
(1)
Jarnecka Monika
(1)
Jelonkiewicz Elżbieta
(1)
Johnsson Erik L
(1)
Kalinkiewicz H
(1)
Kaller Martin
(1)
Kerr G
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Klym`yuk M.M
(1)
Knapik Paweł
(1)
Knapiński Marcin
(1)
Kocyba Magdalena
(1)
Kolbe Sven
(1)
Kopa Dariusz
(1)
Kozłowski Bolesław
(1)
Year
2020 - 2023
(8)
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(59)
1990 - 1999
(15)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(9)
1960 - 1969
(6)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(145)
United Kingdom
(3)
United States
(2)
Germany
(1)
Language
Polish
(139)
English
(9)
German
(2)
Russian
(1)
Subject
Gazy palne
(132)
Zagrożenie wybuchowe
(41)
Wybuchy
(28)
Ciecze palne
(16)
Badania pożarnicze
(15)
Gazy
(14)
Materiały palne
(13)
LPG
(10)
Zagrożenia pożarowe
(10)
przepisy
(9)
Paliwa
(8)
magazyny
(8)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(7)
Analiza ryzyka
(7)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(7)
Symulacja
(7)
Zbiorniki
(7)
badania
(7)
Analiza zagrożeń
(6)
Ochrona przeciwpożarowa
(6)
Rurociągi
(6)
Wyciek gazu
(6)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(6)
spalanie
(6)
Metody badawcze
(5)
Palność
(5)
Palność - badanie
(5)
Przyrządy pomiarowe
(5)
Pyły
(5)
cysterny
(5)
górnictwo
(5)
kopalnie
(5)
BHP
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(4)
Budownictwo mieszkaniowe
(4)
Detektory gazu
(4)
Dym
(4)
Substancje chemiczne
(4)
Substancje toksyczne
(4)
butle gazowe
(4)
ciecze
(4)
mieszanina wybuchowa
(4)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Akcja ratownicza
(3)
BLEVE
(3)
Gaz ziemny
(3)
LNG
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Produkty spalania
(3)
Płomień
(3)
Stacje benzynowe
(3)
Taktyka walki z pożarami
(3)
Tlenek węgla
(3)
Transport
(3)
Współdziałanie służb
(3)
Zagrożenia życia
(3)
analiza matematyczna
(3)
bezpieczeństwo wybuchowe
(3)
gazy pożarowe
(3)
instalacja gazowa
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
obliczenia
(3)
ocena zagrożenia
(3)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Gazy toksyczne
(2)
Materiały i substancje wybuchowe
(2)
Normalizacja
(2)
Pożary
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(2)
Procesy produkcyjne
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Projektowanie
(2)
Ratownictwo
(2)
Temperatura
(2)
Toksyczność produktów spalania
(2)
Wentylacja
(2)
Wypadki
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
Zapłon
(2)
chmura palna
(2)
kinetyka
(2)
metale
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
przyczyny wybuchu
(2)
sadza
(2)
skażenie środowiska
(2)
Acetylen
(1)
Aerozole
(1)
Amoniak
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Atmosfery wybuchowe
(1)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
Audyt
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Subject: place
Hiszpania
(1)
Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(25)
Normy
(2)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Transport i logistyka
(1)
151 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Udoskonalenie metody badania UN N.5 dla charakterystyki substancji, które w kontakcie z wodą emitują gazy palne
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wrażliwości głównych parametrów wpływających na pomiar natężenia przepływu gazu emitowanego podczas testowania substancji które w kontakcie z wodą emitują łatwopalne gazy w niebezpiecznych ilościach, zgodnie z procedurą testową UN N.5.
No cover
Article
In basket
Omówiono podstawy teoretyczne oraz przykładowe rozwiązania pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa podczas prac badawczych z mieszaninami gazowymi palnymi, przedstawiono konstrukcję stanowiska oraz procedurę przygotowania mieszaniny palnej.
No cover
Article
In basket
Form of Work
Subject
Omówiono właściwości fizyczne mieszaniny propan-butan związane przede wszystkim z ciśneniem i temperaturami parowania LPG.
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia instalacje miedziane, m.in. metodykę oszacowywania zużycia paliw gazowych, wymagania techniczne dot. budowy przewodów gazowych wykonanych z miedzi, zasady odbioru technicznego takich instalacji oraz kryteria obowiązujące przy okresowych kontrolach i metodykę ich przeprowadzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18791 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wodór na stacjach tankowania / Piotr Lesiak, Rafał Porowski // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2007/4 s.22-24.
Skład chemiczny wodoru oraz wymagania i zagrożenia związane z jego właściwościami.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 11 poz., tab.
Tł. tyt.: Teoretyczne obliczenia dla formowania ciepła i ciepła spalania poszczególnych gazów palnych
Opisano metody obliczeń ciepła tworzenia i ciepła spalania. Wykorzystano metodę Gaussiana-2 i/lub metodę G2MP2. Wyniki dla 34 substancji przedstawiono w tabeli.
No cover
Article
In basket
Wybuchy skroplonych gazów węglowodorowych / Jadwiga Pacocha // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1979/1 s.51-58.
Form of Work
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Form of Work
Artykuł zawiera informacje dotyczące wymagań technicznych stanowiących zakres zmian zawartych w znowelizowanym rozporządzeniu. Wymagania te stanowią nowość w zakresie uregulowań prawnych, przybliżających polskie wymagania techniczne do obowiązujących w krajach UE.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: [W książce przedstawiono technologiczne procesy przetwarzania acetylenu z karbidu. Metody rozkładu karbidu. Chemiczne właściwości acetylenu i jego zastosowanie oraz technologiczne jego użytkowanie.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6483/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Numerical simulation of propane detonation in medium and scale geometries / J.X. Wen, A. Heidari, S. Ferraris, V.H.Y Tam // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/2 Vol. 24 s.187-193.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Numeryczna symulacja wybuchu propanu w skali średniej i geometrycznej
Rozwinięto strategiczny model analizy konsekwencji wybuchu gazu w średniej i dużej skali. Model jest oparty na równaniu Eulera. Wnioski z niniejszej analizy są zgodne z dowodami sądowymi o odszkodowanie w niektórych historycznych wypadkach.
No cover
Article
In basket
Uwaga metan! / Marcin Urban // Strażak - . - 2013/5 s.8-9.
Opis akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru na wysypisku śmieci, zagrożenie zapalenia się metanu.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Porównanie dwóch standardowych metod określania granic wybuchowości gazów przy ciśnieniu normalnym
Porównanie warunków pomiaru granic wybuchowości dwoma metodami: ASTM E681 i E918 oraz DIN 51649. W badaniach wykorzystano cztery węglowodory: metan, etan, propan, butan. Metoda DIN 51649 daje szersze granice wybuchowości zaś ASTM E681 i E918 - węższe. Wykazano liniową korelację pomiędzy granicami wybuchowości wyznaczonymi obu metodami.
No cover
Article
In basket
Manewry z gazem w tle / Piotr Dzięcielak, Marek Kryszak // Przegląd Pożarniczy. - 2013/3 s.32-34.
Przedstawiono przebieg ćwiczeń, których celem było sprawdzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno Investgas SA w Palędziu Dolnym (woj. kujawsko-pomorskie).
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tab., wykr.
Tł.tyt.: Wydolność gazu pod ciśnieniem. Ryzyko eksplozji
Przedstawiono wyniki badań INERIS (Instytut Narodowy Środowiska i Ryzyka - l`Institut National de l`Environnement et des Risques) dotyczące wybuchu gazu pod ciśnieniem w zbiorniku. Porównano stosowane metody numeryczne AutoReagas i Difrex. Publikacja jest ilustrowana 11 tabelami i wykresami.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 11 poz., tab.
Tł. tyt.: RF jako nowy indeks oceny ryzyka spalania gazów palnych
Nowy indeks "RF" jest proponowany do oszacowywania ryzyka spalania wszystkich gazów palnych i ich mieszanin, szczególnie duże nadzieje pokłada się w określeniu znanych i nieznanych składników spalania. Zanalizowano współczynniki indeksu RF: R-indeks i F-numer i ich znaczenie w określaniu ryzyka.
Book
In basket
Grupa tematyczna: BHP
Tab.
Tł.tyt.; Bezpieczeństwo pracy i ochrona przeciwpożarowa podczas stosowania propanu i butanu
Streszczenie: Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z propanem i butanem. Ochrona przeciwpożarowa zakładów zawierających gazy palne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-9735 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7220 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawia zagrożenia wybuchowe związane z uwolnieniem gazów palnych, przykłady praktyczne i wskazówki dla ratowników.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Brak H.3, 6-15
Streszczenie: [Informacje i uwagi dotyczące ochrony przeciwpożarowej podczas prac spawalniczych i cięcia.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-8200 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7878 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again