Form of Work
Artykuły
(98)
Publikacje naukowe
(26)
Książki
(21)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Status
only on-site
(41)
available
(6)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(42)
Author
Wiąckowski Jacek
(6)
Łangowski Krzysztof
(6)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(5)
Porowski Rafał
(4)
Kondo S
(3)
Lesiak Piotr
(3)
Sawicki Tomasz
(3)
Takahashi A
(3)
Tokuhashi K
(3)
Berghmans J
(2)
Buczek Jerzy
(2)
De Smedt G
(2)
Ościłowska Barbara
(2)
Woliński Marek
(2)
Zajda Ryszard
(2)
Ziębaczewski Ernest
(2)
Żuczek Robert
(2)
Adamski Wojciech
(1)
Andersson Berit
(1)
Andersson Petra
(1)
Averill Jason D
(1)
Balaniuk V.M
(1)
Bartocha Artur
(1)
Bazylak Artur
(1)
Beach D
(1)
Behnke J
(1)
Beń Krzysztof
(1)
Blomqvist Per
(1)
Borodina L.M
(1)
Brium V.Z
(1)
Bruining J
(1)
Bubbico R
(1)
Bąk Tomasz
(1)
Błażejewski Tomasz
(1)
Carson D
(1)
Chaineaux J
(1)
Chamara Anna
(1)
Chen Jenq-Renn
(1)
Cheng Jiamwei
(1)
Chien Jui-Hsing
(1)
Cholajda Piotr
(1)
Chyliński Antoni Andrzej
(1)
Chyży Tadeusz
(1)
Cisek Wiesław
(1)
Corte F. de
(1)
Couillet J.C
(1)
Coulson S
(1)
Cybulski Wacław
(1)
Deja Sławomir
(1)
Dolan Julia A
(1)
Drożdzowski Aleksander
(1)
Dudek Bogusław
(1)
Dziedzic Tadeusz
(1)
Dzięcielak Piotr
(1)
Dąbkowski Marcin
(1)
Eckhoff Rolf K
(1)
Edelbeck D
(1)
Ehrenmann René
(1)
Ermolin N.E
(1)
Esfahani Javad Abolfazli
(1)
Ferraris S
(1)
Flamberg S
(1)
Frankiewicz Adam
(1)
Frej Andreas
(1)
Gann Richard G
(1)
Gastaud A
(1)
Goethals M
(1)
Gomi Yasuhiro
(1)
Good A.L
(1)
Grabias Krzysztof
(1)
Grad Witold
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Grzebielec Andrzej
(1)
Habich Bohdan
(1)
Heidari A
(1)
Heine Michał
(1)
Heudier L
(1)
Holzer R
(1)
Huang Jiejie
(1)
Ivings M.J
(1)
Izquierdo M.T
(1)
Janés A
(1)
Jarnecka Monika
(1)
Jelonkiewicz Elżbieta
(1)
Johnsson Erik L
(1)
Kalinkiewicz H
(1)
Kerr G
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Klym`yuk M.M
(1)
Knapik Paweł
(1)
Knapiński Marcin
(1)
Kocyba Magdalena
(1)
Kopa Dariusz
(1)
Kozłowski Bolesław
(1)
Kołdys Karolina
(1)
Krainov A.Ju
(1)
Kruziak Józef
(1)
Kryszak Marek
(1)
Kurzbach Hans-Joachim
(1)
Kwieciński Kacper
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(59)
1990 - 1999
(15)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(9)
1960 - 1969
(6)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(141)
United Kingdom
(3)
United States
(2)
Language
Polish
(134)
English
(9)
German
(2)
Russian
(1)
Subject
Gazy palne
(127)
Zagrożenie wybuchowe
(40)
Wybuchy
(28)
Ciecze palne
(16)
Badania pożarnicze
(14)
Gazy
(14)
Materiały palne
(13)
LPG
(10)
Zagrożenia pożarowe
(10)
przepisy
(9)
Paliwa
(8)
Analiza ryzyka
(7)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(7)
Symulacja
(7)
Zbiorniki
(7)
badania
(7)
magazyny
(7)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(6)
Analiza zagrożeń
(6)
Ochrona przeciwpożarowa
(6)
Rurociągi
(6)
Wyciek gazu
(6)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(6)
spalanie
(6)
Metody badawcze
(5)
Palność
(5)
Palność - badanie
(5)
Przyrządy pomiarowe
(5)
Pyły
(5)
cysterny
(5)
górnictwo
(5)
kopalnie
(5)
BHP
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(4)
Budownictwo mieszkaniowe
(4)
Dym
(4)
Substancje chemiczne
(4)
Substancje toksyczne
(4)
butle gazowe
(4)
ciecze
(4)
mieszanina wybuchowa
(4)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Akcja ratownicza
(3)
BLEVE
(3)
Detektory gazu
(3)
Gaz ziemny
(3)
LNG
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Produkty spalania
(3)
Płomień
(3)
Stacje benzynowe
(3)
Taktyka walki z pożarami
(3)
Tlenek węgla
(3)
Transport
(3)
Zagrożenia życia
(3)
analiza matematyczna
(3)
bezpieczeństwo wybuchowe
(3)
gazy pożarowe
(3)
instalacja gazowa
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
obliczenia
(3)
ocena zagrożenia
(3)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Gazy toksyczne
(2)
Materiały i substancje wybuchowe
(2)
Normalizacja
(2)
Pożary
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Procesy produkcyjne
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Projektowanie
(2)
Ratownictwo
(2)
Toksyczność produktów spalania
(2)
Wentylacja
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Wypadki
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
Zapłon
(2)
chmura palna
(2)
kinetyka
(2)
przyczyny wybuchu
(2)
sadza
(2)
skażenie środowiska
(2)
Aerozole
(1)
Amoniak
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Atmosfery wybuchowe
(1)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
Audyt
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Chemia
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Chemia organiczna
(1)
Chromatografia
(1)
Subject: place
Hiszpania
(1)
Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(24)
Normy
(2)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Transport i logistyka
(1)
146 results Filter
No cover
Article
In basket
Uwaga metan! / Marcin Urban // Strażak - . - 2013/5 s.8-9.
Opis akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru na wysypisku śmieci, zagrożenie zapalenia się metanu.
No cover
Article
In basket
Numerical simulation of propane detonation in medium and scale geometries / J.X. Wen, A. Heidari, S. Ferraris, V.H.Y Tam // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/2 Vol. 24 s.187-193.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Numeryczna symulacja wybuchu propanu w skali średniej i geometrycznej
Rozwinięto strategiczny model analizy konsekwencji wybuchu gazu w średniej i dużej skali. Model jest oparty na równaniu Eulera. Wnioski z niniejszej analizy są zgodne z dowodami sądowymi o odszkodowanie w niektórych historycznych wypadkach.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Porównanie dwóch standardowych metod określania granic wybuchowości gazów przy ciśnieniu normalnym
Porównanie warunków pomiaru granic wybuchowości dwoma metodami: ASTM E681 i E918 oraz DIN 51649. W badaniach wykorzystano cztery węglowodory: metan, etan, propan, butan. Metoda DIN 51649 daje szersze granice wybuchowości zaś ASTM E681 i E918 - węższe. Wykazano liniową korelację pomiędzy granicami wybuchowości wyznaczonymi obu metodami.
No cover
Article
In basket
Manewry z gazem w tle / Piotr Dzięcielak, Marek Kryszak // Przegląd Pożarniczy. - 2013/3 s.32-34.
Przedstawiono przebieg ćwiczeń, których celem było sprawdzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno Investgas SA w Palędziu Dolnym (woj. kujawsko-pomorskie).
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tab., wykr.
Tł.tyt.: Wydolność gazu pod ciśnieniem. Ryzyko eksplozji
Przedstawiono wyniki badań INERIS (Instytut Narodowy Środowiska i Ryzyka - l`Institut National de l`Environnement et des Risques) dotyczące wybuchu gazu pod ciśnieniem w zbiorniku. Porównano stosowane metody numeryczne AutoReagas i Difrex. Publikacja jest ilustrowana 11 tabelami i wykresami.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 11 poz., tab.
Tł. tyt.: RF jako nowy indeks oceny ryzyka spalania gazów palnych
Nowy indeks "RF" jest proponowany do oszacowywania ryzyka spalania wszystkich gazów palnych i ich mieszanin, szczególnie duże nadzieje pokłada się w określeniu znanych i nieznanych składników spalania. Zanalizowano współczynniki indeksu RF: R-indeks i F-numer i ich znaczenie w określaniu ryzyka.
Book
In basket
Grupa tematyczna: BHP
Tab.
Tł.tyt.; Bezpieczeństwo pracy i ochrona przeciwpożarowa podczas stosowania propanu i butanu
Streszczenie: Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z propanem i butanem. Ochrona przeciwpożarowa zakładów zawierających gazy palne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-9735 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7220 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawia zagrożenia wybuchowe związane z uwolnieniem gazów palnych, przykłady praktyczne i wskazówki dla ratowników.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Brak H.3, 6-15
Streszczenie: [Informacje i uwagi dotyczące ochrony przeciwpożarowej podczas prac spawalniczych i cięcia.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-8200 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7878 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Rys.
Tł. tyt.: Wewnątrz butli zawierającej propan
Coraz bardziej popularne jest zastosowanie gazu propan-butan (LPG) z butli do zasilania urządzeń kuchennych i instalacji grzewczej. Zapisy normy NFPA 58 - Liquefied Petroleum Gas Code zabraniają użytkowania w domach i mieszkaniach butli LPG o pojemności powyżej 0,90 kg propanu. W artykule przedstawiono panel dyskusyjny między służbami ratowniczymi a producentami butli LPG. Przeprowadzono wiele testów, w których butle LPG poddano próbom wytrzymałości na oddziaływanie ognia. Wnioski okazały się zaskakujące dla obu stron dyskusyjnych.
No cover
Article
In basket
Charakterystyka pożarowa gazów oraz analiza przyczyn wybuchów na przykładzie budynków mieszkalnych na terenie kraju.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Wpływ rozmiaru i kształtu naczyń doświadczalnych na granice palności gazu
Określenie granic palności metanu i propanu mierzy się przy pomocy naczyń cylindrycznych o różnych kształtach i rozmiarach. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące znaczenia kształtu i rozmiaru na określenie granic palności gazów.
No cover
Article
In basket
O gorenii gaza v uzkoi trubke / V.V. Zamashchikov // Fizika Gorenija i Vzryva. - 2000/2 s.22-26.
Bibliogr. 9 poz., rys.
Tł.tyt.: Spalanie gazu w wąskiej rurce
Krótka charakterystyka wyników badań dotyczących spalania gazu w wąskiej rurce. Badania miały na celu określenie rozprzestrzeniania się płomienia w warunkach małego dopływu ciepła do wąskiej rurki od produktów stanowiących odpad podczas spalania.
No cover
Article
In basket
Czyste paliwo // Przegląd Techniczny. - 1999/20 s.22-23.
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
W artykule przedstawiono niepodważalne walory korzystania z gazu jako paliwa najbardziej ekologicznego z kopalnych.
No cover
Article
In basket
Wykrywanie i sygnalizacja niebezpiecznych gazów / Krzysztof Łangowski // Ochrona Mienia i Informacji. - 2016/2 s.58-59.
Opisuje zagrożenia wynikające z możliwości uwolnienia gazów palnych (gazu ziemnego, propan-butanu) lub czadu w budynkach. Przedstawia urządzenia zwiększające poziom bezpieczeństwa - omawia rodzaje detektorów gazu oraz miejsca ich montażu.
No cover
Article
In basket
Modeling of gas release following pipeline rupture: Proposing non-dimensional correlation / Reza Moloudi, Javad Abolfazli Esfahani // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/November, Vol. 32 s.207-217.
Bibl. 22 poz., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie wypływu gazu z pękniętego rurociągu
W artykule opracowano sposób bezwymariowej korelacji, umozliwiającej szybką ocenę zagrożenia powstałego w czasie wypływu gazów palnych. W modelu wykorzystano szybkość wypływu gazu i jego masę. Opracowane równania są pochodnymi równań Eulera. W rozwiązywaniu równanń wykorzystano metodę MacCormacka. Wyniki pokazują, że szybkość uwalniania gazu jest zblizona w szerokim zakresie ciśnień (od 0.4 MPa do 6.5 MPa). Oznacza to że szybkość wypływu gazu nie jest funkcją ciśnienia istniejącego w rurociągu.
No cover
Article
In basket
Zagrożenie pożarowe gazów palnych / Marek Poterek // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/6 s.56-59.
Przedstawia zagrożenie pożarowe i wybuchowe gazów palnych wynikające z ich własności fizykochemicznych.
No cover
Article
In basket
Fot., tab.
Tł.tyt.: Reglamentacja-jakość-postęp w transporcie lądowym materiałów niebezpiecznych
W handlu materiałami niebezpiecznymi wyróżnia się ponad 3 tys. substancji sklasyfikowanych w 13 kategoriach. W kategorii drugiej umieszczono gazy obojętne, łatwopalne, toksyczne, korodujące i paliwa. Omówiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa, regulacji prawnych i ochrony środowiska.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono właściwości niebezpiecznych gazów technicznych, szczególnie acetylenu i tlenu oraz zagrożenia jakie stwarzają dla ratowników rozgrzane butle gazowe. Omówiono zasady postępowania ratowniczego i środki ostrożności jakie należy podjąć w celu ograniczenia zagrożeń w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again