Form of Work
Artykuły
(98)
Publikacje naukowe
(26)
Książki
(21)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Status
only on-site
(41)
available
(6)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(42)
Author
Wiąckowski Jacek
(6)
Łangowski Krzysztof
(6)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(5)
Porowski Rafał
(4)
Kondo S
(3)
Lesiak Piotr
(3)
Sawicki Tomasz
(3)
Takahashi A
(3)
Tokuhashi K
(3)
Berghmans J
(2)
Buczek Jerzy
(2)
De Smedt G
(2)
Ościłowska Barbara
(2)
Woliński Marek
(2)
Zajda Ryszard
(2)
Ziębaczewski Ernest
(2)
Żuczek Robert
(2)
Adamski Wojciech
(1)
Andersson Berit
(1)
Andersson Petra
(1)
Averill Jason D
(1)
Balaniuk V.M
(1)
Bartocha Artur
(1)
Bazylak Artur
(1)
Beach D
(1)
Behnke J
(1)
Beń Krzysztof
(1)
Blomqvist Per
(1)
Borodina L.M
(1)
Brium V.Z
(1)
Bruining J
(1)
Bubbico R
(1)
Bąk Tomasz
(1)
Błażejewski Tomasz
(1)
Carson D
(1)
Chaineaux J
(1)
Chamara Anna
(1)
Chen Jenq-Renn
(1)
Cheng Jiamwei
(1)
Chien Jui-Hsing
(1)
Cholajda Piotr
(1)
Chyliński Antoni Andrzej
(1)
Chyży Tadeusz
(1)
Cisek Wiesław
(1)
Corte F. de
(1)
Couillet J.C
(1)
Coulson S
(1)
Cybulski Wacław
(1)
Deja Sławomir
(1)
Dolan Julia A
(1)
Drożdzowski Aleksander
(1)
Dudek Bogusław
(1)
Dziedzic Tadeusz
(1)
Dzięcielak Piotr
(1)
Dąbkowski Marcin
(1)
Eckhoff Rolf K
(1)
Edelbeck D
(1)
Ehrenmann René
(1)
Ermolin N.E
(1)
Esfahani Javad Abolfazli
(1)
Ferraris S
(1)
Flamberg S
(1)
Frankiewicz Adam
(1)
Frej Andreas
(1)
Gann Richard G
(1)
Gastaud A
(1)
Goethals M
(1)
Gomi Yasuhiro
(1)
Good A.L
(1)
Grabias Krzysztof
(1)
Grad Witold
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Grzebielec Andrzej
(1)
Habich Bohdan
(1)
Heidari A
(1)
Heine Michał
(1)
Heudier L
(1)
Holzer R
(1)
Huang Jiejie
(1)
Ivings M.J
(1)
Izquierdo M.T
(1)
Janés A
(1)
Jarnecka Monika
(1)
Jelonkiewicz Elżbieta
(1)
Johnsson Erik L
(1)
Kalinkiewicz H
(1)
Kerr G
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Klym`yuk M.M
(1)
Knapik Paweł
(1)
Knapiński Marcin
(1)
Kocyba Magdalena
(1)
Kopa Dariusz
(1)
Kozłowski Bolesław
(1)
Kołdys Karolina
(1)
Krainov A.Ju
(1)
Kruziak Józef
(1)
Kryszak Marek
(1)
Kurzbach Hans-Joachim
(1)
Kwieciński Kacper
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(59)
1990 - 1999
(15)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(9)
1960 - 1969
(6)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(141)
United Kingdom
(3)
United States
(2)
Language
Polish
(134)
English
(9)
German
(2)
Russian
(1)
Subject
Gazy palne
(127)
Zagrożenie wybuchowe
(40)
Wybuchy
(28)
Ciecze palne
(16)
Badania pożarnicze
(14)
Gazy
(14)
Materiały palne
(13)
LPG
(10)
Zagrożenia pożarowe
(10)
przepisy
(9)
Paliwa
(8)
Analiza ryzyka
(7)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(7)
Symulacja
(7)
Zbiorniki
(7)
badania
(7)
magazyny
(7)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(6)
Analiza zagrożeń
(6)
Ochrona przeciwpożarowa
(6)
Rurociągi
(6)
Wyciek gazu
(6)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(6)
spalanie
(6)
Metody badawcze
(5)
Palność
(5)
Palność - badanie
(5)
Przyrządy pomiarowe
(5)
Pyły
(5)
cysterny
(5)
górnictwo
(5)
kopalnie
(5)
BHP
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(4)
Budownictwo mieszkaniowe
(4)
Dym
(4)
Substancje chemiczne
(4)
Substancje toksyczne
(4)
butle gazowe
(4)
ciecze
(4)
mieszanina wybuchowa
(4)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Akcja ratownicza
(3)
BLEVE
(3)
Detektory gazu
(3)
Gaz ziemny
(3)
LNG
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Produkty spalania
(3)
Płomień
(3)
Stacje benzynowe
(3)
Taktyka walki z pożarami
(3)
Tlenek węgla
(3)
Transport
(3)
Zagrożenia życia
(3)
analiza matematyczna
(3)
bezpieczeństwo wybuchowe
(3)
gazy pożarowe
(3)
instalacja gazowa
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
obliczenia
(3)
ocena zagrożenia
(3)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Gazy toksyczne
(2)
Materiały i substancje wybuchowe
(2)
Normalizacja
(2)
Pożary
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Procesy produkcyjne
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Projektowanie
(2)
Ratownictwo
(2)
Toksyczność produktów spalania
(2)
Wentylacja
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Wypadki
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
Zapłon
(2)
chmura palna
(2)
kinetyka
(2)
przyczyny wybuchu
(2)
sadza
(2)
skażenie środowiska
(2)
Aerozole
(1)
Amoniak
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Atmosfery wybuchowe
(1)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
Audyt
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Chemia
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Chemia organiczna
(1)
Chromatografia
(1)
Subject: place
Hiszpania
(1)
Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(24)
Normy
(2)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Transport i logistyka
(1)
146 results Filter
No cover
Article
In basket
Ventilation theory and dispersion modelling applied to hazardous area classification / D.M. Webber, M.J. Ivings, R.C. Santon // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/5 Vol. 24 s.612-621.
Bibliogr. 14 poz., rys.
Tł.tyt.: Teoria wentylacji i modelowanie dyspersji w zastosowaniu do klasyfikacji niebezpiecznych obszarów
Wymagania podane w normie IEC 60079-10-1 (2008) i BSEN 60079-10-1 (2009) dotyczące objętości chmury, któa jest podstawowym czynnikiem klasyfikacyjnym wybuchu, do chwili aktualnej nie mają zweryfikowanych podstaw naukowych. Standard nie umożliwia wykorzystanie alternatywnej metody, opartej na metodzie CFD. Model CFD wskazuje, że aby zakwalifikować dane pomieszczenie do zagrożonego wybuchem wymagane są znacznie mniejsze objętości gazu. W artykule przedstawiono integralny model dyspersji i wentylacji, wykorzystywany w analizie zagrożeń dużymi awariami. Artykułprzedstawia adaptację tych modeli do okreslania objętości gazu, przy któej może nastąpić wybuch. W metodzie adaptacyjnej wykorzystano wpływ wielkości dyspersji i wentylacji (czynnik wciągania powietrza) na szybkość i wielkość tworzących się zagrożeń wybuchowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16342/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawiono wybrane zagrożenia występujące w przemyśle hutniczym, szczególnie związane z obecnością substancji niebezpiecznych, w tym pyłów i gazów procesowych, gazów palnych oraz produktów ich spalania: CO2, CO czy NOx, co może stwarzać zagrożenia pożarowe i wybuchowe. W artykule, jako istotny element bezpieczeństwa każdego zakładu przemysłowego, wskazano odpowiedni system detekcji gazów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 32 poz., fot., tab.
Tł .tyt.: Rodzaje i ilości gazów pożarów tworzących się w czasie testowych pożarów pomieszczeń
W zagadnieniach bezpieczeństwa pożarowego budynku, najistotniejszym elementem analiz jest szacowanie czasów ewakuacji użytkowników z pomieszczeń objętych pożarem (ASET). W artykule opisano metodologię postępowania w szacowaniu niebezpiecznych stężeń gazów pożarowych tworzących się w fazie "preflashover" i "postflashover" pożarów, w któych materiałami palnymi w pomieszczeniu były: sofa, regał książkowy i elektryczne kable zasilające. Określono stężenia: CO, CO2, HCl. HCN i ilość tworzącej się sadzy w pomieszczeniu oraz w korytarzu sąsiadującym z pomieszczeniem objętym pożarem. Inne związki toksyczne: NO2, formaldehyd, i akroleina tworzyły się w stężeniach poniżej granic detekcji. Zasadniczym celem badań było przeprowadzenie analizy porównawczej rodzaju i ilości gazów pożarowych otrzymywanych w małej i i duzej skali pożaru. W artykule opisano wyniki badań wraz z podaniem sposobu obliczeń stężeń poszczególnych gazów.
No cover
Article
In basket
Hazardous Heat / P.K. Raj // NFPA Journal. - 2006/5 Vol. 100 s.74-79.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Niebezpieczne ciepło
Przedstawiono kryteria niebezpiecznego przepływu promieniowania ciepła, niezbędne do ustalenia strefy bezpieczeństwa wokół pożarów paliw i gazów.
No cover
Article
In basket
Niebezpieczne pożarowo / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/3 strony 26-29.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia pojęcia dotyczące palności materiałów i kryteriów ich oceny, omawia zagadniena związane z właściwościami gazów palnych i problemy ich wybuchowości oraz materiały niebezpieczne np. samozapalne, wybuchowe.
No cover
Article
In basket
Liquefied Natural Gas: A New Urban Legend? / Craig H. Shelley // Fire Engineering. - 2007/11 Vol. 160 s.107-112.
Bibliogr. 12 poz.
Tł.tyt.: Naturalny gaz skroplony (LNG): nowa legenda miejska?
Opis zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez LNG w czasie jego eksploatacji. Warunki tworzenia się chmur LNG i ich rozprzestrzenianie się. Charakterystyki techniczne cystern transportujących LNG. Opis elementów taktycznych walki z pożarami cystern.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8964/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-61.
Streszczenie: W poniższej pracy dokonano porównania wytypowanych gazów palnych jakimi były LPG i metan. Porównaniu zostały poddane właściwości fizykochemiczne bezpośrednio mające wpływ na zagrożenie pożarowe. Na podstawie wybranych analiz przypadków awarii przemysłowych przedstawiono zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas wybuchu gazów palnych. Poruszono takie zagadnienia jak: wybuch BLEVE, efekt domino, spalanie UVCE i VCE. W pracy opisano również symulację CFD, której celem jest zminimalizowanie skutków awarii i niedopuszczenie do jej powstania. Rozważania na temat CFD oparte są na próbach walidacji wykonanych w 2018 r. Na podstawie rozważań stwierdzono, że oba gazy są ekstremalnie palne i stwarzają ogromne zagrożenie dla przemysłu, ale także dla użytkowników w mieszkaniach. Największym zagrożeniem w obu przypadkach jest promieniowanie cieplne oraz odłamkowanie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17617/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Cysterna z pióropuszem / Wojciech Rapka // Przegląd Pożarniczy. - 2008/11 s.20-23.
Autor opisuje działania strażaków podczas gaszenia palącej się cysterny przewożącej mieszaninę propanu-butanu w Chrzanowie.
No cover
Book
In basket
Fire debris analysis / Eric Stauffer, Julia A. Dolan, Reta Newman. - Amsterdam : Elsevier, 2008. - 634 s. : fig., tabl. ; 26 cm.
Tł.tyt.: Analiza pogorzeliska popożarowego
Streszczenie: Omawia sposoby i metody analizy rumowiska popożarowego, przy wykorzystaniu znajomości właściwości fizykochemicznych substancji organicznych, właściwości palnych i sposobów spalania różnych paliw, chromatografii gazowej i ekstrakcji paliw z rumowiska popożarowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18307/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1372 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł. tyt.: Woda, problemy z lodem, trudna akcja gaśnicza w czasie pożaru apartamentu w Colorado
Opis działań ratowniczo-gaśniczych w czasie dużego pożaru apartamentowca. Działania były utrudnione przez m.in. spadek temperatury powietrza poniżej 0 C, co spowodowało zamarznięcie wody w instalacji hydrantowej (pożar powstał w nocy) oraz obecność butli z propanem. Opis działań w warunkach BLEVE powstałego w wyniku wybuchu. Wniosek z akcji: konieczność opracowania planu ratowniczo-gaśniczego w warunkach nocnych.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: W każdej oczyszczalni ścieków, podczas typowej dla takich zakładów eksploatacji tworzą się gazy wybuchowe, w tym przypadku siarkowodór oraz metan. Szereg budynków, pomieszczeń oraz urządzeń muszą spełniać ściśle określone normy, ponieważ narażone są na wystąpienie mieszaniny gazów wybuchowych z powietrzem. W danej pracy szczegółowo opisano zastosowane rozwiązania techniczne, które musza być spełnionepodczas budowy oraz organizacji oczyszczalni ścieków. Scharakteryzowano również cały proces oraz rozwiązania technologicznewykorzystywanew zakładzie. Zwrócono uwagę na przerabiane substancje w oczyszczalni jako źródło zagrożeń. Dosyć obszernie przedstawiono wpływ oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko, w tym napisano o wpływie odprowadzanych ścieków na wody, o sposobie zagospodarowania osadów i odpadów orazwspomniano o termicznej utylizacji wszystkich odpadów ściekowych. Do pozostałych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji należą rozwiązania organizacyjne. Mowa jest tu oszkoleniu wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne jest również zapoznanie ich z instrukcjami obsługi każdego urządzenia oraz wytycznych przeciwpożarowych obowiązujących w każdym pomieszczeniu, jak i na terenie zakładu. Wspomniano również o prowadzonych dodatkowych szkoleniach, które mają za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa w oczyszczalni ścieków. Obiekt wyposażony został w konieczne środku ochrony przeciwpożarowej. W rozdziale, gdzie jest mowa o tym opisano gaśnice, koce gaśnicze oraz hydranty i zbiorniki przeciwpożarowe. Z całej przedstawionej treści wyciągnięto wnioski, które zostały opisane w osobnym rozdziale. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16983 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Poradnik dotyczący metod i systemów oddymiania obiektów atrialnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-882/10, W-882/9, W-882/8, W-882/7, W-882/5, W-882/4, W-882/3 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-882/2 [magazyn], W-882/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Rocznik Statystyczny Przemysłu opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2014 roku w Polsce produkcja syntetycznego amoniaku gazowego i ciekłego (w przeliczeniu na 100%) osiągnęła wartość odpowiednio 1288 000 Mg i 1194 000Mg [14]. Tak znacząca ilość wykorzystywana jest w 85% na wytworzenie nawozów azotowych i wieloskładnikowych, takich jak saletra amonowa, saletrzak, mocznik, a w 15% do produkcji kwasu azotowego, hydrazyny, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, środków farmaceutycznych oraz w branży chłodniczej. Celem artykułu jest określenie zagrożeń związanych z niekontrolowanym uwolnieniem amoniaku ze zbiornika magazynowego. W pracy określono skutki wycieków amoniaku ze zbiornika ciśnieniowego i bezciśnieniowego. Określono wpływ sposobu magazynowania (parametrów magazynowanej cieczy) oraz warunków meteorologicznych na zasięg strefy niebezpiecznej. Przedstawiono sposoby ograniczania skutków wycieku przy wykorzystaniu turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
No cover
Article
In basket
Likwidacja skutków wycieku gazu, pożarów cieczy palnych i ciał stałych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7627/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Magazynowanie chemikaliów jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Odmienne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wielu substancji i mieszanin wymagają zapewnienia określonych warunków w trakcie ich przechowywania. Nieodpowiednie przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń magazynowych, nieprzestrzeganie kwestii związanych z magazynowaniem materiałów niezgodnych może doprowadzić do wielu negatywnych następstw typu pożar, wybuch, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, zniszczenie mienia, zniszczenie środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20929/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again