Form of Work
Artykuły
(54)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Ingason Haukur
(7)
Li Ying Zhen
(5)
Hansen Rickard
(4)
Li Liming
(4)
Xie Qiyuan
(3)
Zhang Heping
(3)
Chew Michael Yit Lin
(2)
Chow W.K
(2)
Kandare Everson
(2)
Kandola Baljinder K
(2)
Lei Bo
(2)
Schartel B
(2)
Shi Long
(2)
Thomas Ian R
(2)
Xie Q.Y
(2)
Xu Chunming
(2)
Al-Menhali Jamal S
(1)
Alongi Jenny
(1)
Andersson Berit
(1)
Arvidson Magnus
(1)
Bahr H
(1)
Baker Gregory B
(1)
Bartoli P
(1)
Bilotti E
(1)
Biteau H
(1)
Braun U
(1)
Brink Anders
(1)
Carosio Federico
(1)
Cengel Yunus
(1)
Chang Kuan-Yung
(1)
Chang Sy
(1)
Chen Aiping
(1)
Chen Long
(1)
Cheng Xudong
(1)
Cheong M.K
(1)
Cheong W.O
(1)
Chukwudolue Christian
(1)
Chukwunonso Anajemba K
(1)
Cogen Jeffrey M
(1)
Coutin M
(1)
Davis Rick D
(1)
Deckers X
(1)
Di Marza Marino
(1)
Dong H
(1)
Dong Xilin
(1)
Fabiano Bruno
(1)
Fleischmann Charles M
(1)
Flynn Shaun
(1)
Frache Alberto
(1)
Gao Y
(1)
Ghajar Afshin J
(1)
Gou Jihua
(1)
Guillaume Eric
(1)
Hadjisophocleous George
(1)
Haga S
(1)
Han Z.F
(1)
Hapuarachchi T.D
(1)
He Qingliang
(1)
Hirschler Marcelo M
(1)
Hu L.H
(1)
Huang Chi-Jan
(1)
Huo R
(1)
Hupa Mikko
(1)
Ibeh Christopher
(1)
Janna William S
(1)
Jiang Y.Q
(1)
Karlsson Björn
(1)
Konecki Marek
(1)
Kärki Timo
(1)
LaMalva Kevin J
(1)
Larrañaga Michael D
(1)
Lawson J.Randall
(1)
Lemaire A.D
(1)
Leong K.W
(1)
Lin Thomas S
(1)
Lindholm Johan
(1)
Linteris G.T
(1)
Luche Jocelyn
(1)
Lyon Richard E
(1)
Ma Tingguang
(1)
Maschio Giuseppe
(1)
McCarthy Lee K
(1)
Mei P
(1)
Mei Peng
(1)
Melis S
(1)
Meng L
(1)
Merci B
(1)
Moinuddin Khalid A
(1)
Moinuddin Khalid A.M
(1)
Nazaré Shonali
(1)
Nikolaeva Marina
(1)
Noordijk L.M
(1)
Palazzi Emilio
(1)
Peijs T
(1)
Pitts William
(1)
Pitts William M
(1)
Plumecocq W
(1)
Prasannan Kailas
(1)
Recknagel C
(1)
Reynolds C.T
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(55)
United States
(2)
Sweden
(1)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(55)
English
(4)
Subject
HRR
(59)
Badania pożarnicze
(31)
Kalorymetr stożkowy
(16)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(13)
Symulacja
(10)
tunele
(8)
Materiały palne
(7)
Wentylacja
(7)
spalanie
(7)
Odporność ogniowa
(6)
Palność
(6)
Tworzywa sztuczne
(6)
ISO
(5)
kinetyka
(5)
Dym
(4)
Pożary - powstawanie
(4)
Zapłon
(4)
meble
(4)
testy pożarnicze
(4)
Drewno
(3)
Kalorymetr
(3)
Metody badawcze
(3)
Palność - badanie
(3)
Pianki poliuretanowe
(3)
Płomień
(3)
Rozkład termiczny
(3)
Temperatura
(3)
gazy pożarowe
(3)
tapicerstwo
(3)
Środki ogniochronne
(3)
źródło pożaru
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Pojazdy specjalne
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Scenariusz pożarowy
(2)
Tryskacze
(2)
bawełna
(2)
kopalnie
(2)
materiały wykończeniowe
(2)
materiały włókiennicze
(2)
obliczenia
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
szkło
(2)
zjawisko flashover
(2)
ASTM International
(1)
Analiza termiczna
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budynki wysokie
(1)
Drzwi
(1)
Elektryczność
(1)
Ewakuacja
(1)
JRG
(1)
Kable
(1)
Kompozyty
(1)
Lasy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Metodologia
(1)
Metro
(1)
Mgła wodna
(1)
Mieszaniny
(1)
Moc pożaru
(1)
Obiekty podziemne
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Odzież ochronna
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Paliwa
(1)
Pojazdy ciężarowe
(1)
Polimery
(1)
Pożary
(1)
Pożary masowe
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
SFPE
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Transport drogowy
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
bariery ogniowe
(1)
czas zapalenia
(1)
inżynieria pożarowa
(1)
materiały
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
model
(1)
model polowy
(1)
model strefowy
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
odporność cieplna/termiczna
(1)
parametry pożarowe
(1)
parkingi
(1)
spalanie bezpłomieniowe
(1)
spalanie płomieniowe
(1)
sprzęt informatyczny
(1)
systemy gaśnicze
(1)
termograwimetria
(1)
tlenie
(1)
włókna
(1)
włókna szklane
(1)
59 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibl. 19 poz., tab.
Tł.tyt.: Kinetyka generacji ciepła podczas spalania urządzeń transportujących w kopalniach
Wyniki dwóch eksperymentów, przeprowadzonych w pełnej skali pożarów z pojazdami wykorzystywanymi w kopalniach podziemnych (ładowarki, wózki transportowe, wiertnicze elementy). Do badań HRR wykorzystano metodę kalorymetru stożkowego. Uzyskane wyniki wskazują, że o wielkości HRR decydują: oleje hydrauliczne (ich ilość i typ) i typ paliwa dieslowego. O)trzymane obliczeniowe wartości HRR porównywano z wielkościami HRR uzyskanymi w pełnej skali eksperymentów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 10 poz., rys, tab.
Tł.tyt.; Szybkości wydzielania ciepła z wielu obiektów przy różnych odległościach
W artykule opisano proste teoretyczne obliczenia dotyczące szybkości wydzielania ciepła (HRR) z obiektów wielofunkcyjnych i zróżnicowanej odległości. Wyniki porównano z testami pożarniczymi przeprowadzonymi w modelu tunelowym z podłużną wentylacją (skala 1:15) stosując jako materiał palny palety drewniane. Dwie przedstawione różne metody opierają się na fizycznej relacji rozprzestrzeniania się pożaru pomiędzy paletami drewnianymi. Przedstawiono wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Comparison of critical evacuation conditions using field and zone fire modelling in the low values of HRR / Marek Konecki [i in.] // W: Emergency evacuation of people from buildings / ed. Waldemar Jaskółowski, Paweł Kępka. - Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011. - s.173-180 SGSPk0019568.01.
Sygn.: P-1658/1 Czyt. do P-1658/5
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wykorzystanie metody Monte Carlo do modelowania zachowania się przeszkleń pod wpływem strumieni ciepła promieniowania
W warunkach pożarowych strumień ciepła jest najistotniejszym transferem ciepła wpływającym na termiczne zachowanie się przeszkleń w czasie pożaru. W artykule obliczono zarówno transfer ciepła przez przeszklenia na drodze promieniowania w funkcji grubości przeszkleń, jak również jego własności spektralnej. Obliczenia umożliwiły obliczenie temperatury i czasu, kiedy następuje pierwsze pęknięcie przeszklenia metodą Monte carlo. Wyniki pokazują, że istnieje zgodność między założeniami teoretycznymi a otrzymanymi danymi eksperymentalnymi.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Numeryczna symulacja szybkości pirolizy polimerów: Wpływ zmian własności
Szybkośc straty masy (MLR) polimetylu metakrylanu (PMMA) narażonych na działanie promieniowania jest symulowana z dwoma niedawno opracowanymi kodami numerycznymi NIST-u, Fire Dynamics Simulator (FDS) oraz Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Wpływ różnych właściwości materiału na stratę masy ocenia się przez ich wpływ na czas zapłonu, średnia MLR, szczyt MLR i czas do osiągnięcia maksymalnego .Dwa kody przewidują wpływ parametrów materiału na MLR w kolejności malejącej: ciepło reakcji, grubość, ciepło właściwe, współczynnik absorpcji, przewodność cieplna i enrgia aktywacji rozkładu polimeru.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 59 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Charakterystyka termicznych własności polimetakrylanu metylu i sposób spalania się PMMA w kalorymetrze stożkowym
Opis rozkładu termicznego PMMA i podatnođci do zapłonu polimetakrylanu metylu, przy wykorzystaniu kalorymetru stożkowego. Stosowano ekspozycję cieplną od 15 do 60 KW/m2. Własności termiczne PMMA określano z czasów do zapalenia i krzywych szybkości ubutku masy. Powstałe gazowe produkty rozkładu analizowano jakościowo i ilościowo, stosując różne metody analityczne. Również w badaniach HRR, THR i EHC wykorzystano metody obliczeniowe.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys., tab., wykr.
Tł. tyt.: Eksperymentalne badania rozprzestrzeniania się pożarów w pomieszczeniach, w których stosunek długości do szerokości pomieszczenia jest duży oraz nowy model HRR w funkcji czasu spalania, wykorzystujący współczynnik wentylacji
Opis eksperymentalnych badań rozwoju pożaru w długich pomieszczeniach o różnej powierzchni otworów. Przeprowadzono 16 testów z różnymi paliwami. Wyniki badań potwierdziły wcześniej uzyskane wyniki, że w pomieszczeniach o dużej długosci rozprzestrzenianie się pożaru nie zależy od długości pomieszczenia a od współczynnika wentylacji. Podano również model kinetyki generacji ciepła (HRR) wykorzystujący zmianę HRR w funkcji czasu spalania.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 25 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania charakterystyk pożarowych monitorów komputerów Cz. 1: Badania w pełnej skali pożaru i zmiennych warunkach wentylacji
Dane literaturowe wskazują wzrost ilości zatruć i wypadków śmiertelnych w wyniku pożarów części elektrycznych komputerów. W artykule opisano wyuniki ośmiu badań przeprowadzonych w pełnej skali z dwoma typami monitorów komputerów osobowych (PC monitor) w różnych warunkach wentylacji. Kinetykę generacji ciepła w czasie spalania monitorów, definiowano pikiem (HRR max) wyznaczanym w różnych warunkach wentylacji i bez wentylacji. Badania wykazały m.in. że stosunek maksymalnego współczynika ekstyncji (EXTmax) jak również HRR max rośnie wykładnie wraz ze wzrostem współczynnika wentylacji.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Ponowna konwekcja transferu ciepła w kalorymetrze stożkowym
Ponownie rozpatrzono problem szacowania współczynnika przenikania ciepła przez konwekcję (CHTC) w kalorymetrze stożkowym (orientacja pozioma próbki). W tym wkład CHTC jest modelowany przez korelację Nusselta, liczna postaci Nu = CRa, gdzie Ra oznacza numer Rayleigh`a.
No cover
Article
In basket
Tajniki mocy pożaru / Norbert Tuśnio // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/3 strony 24-27.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Szybkość wydzielania ciepła, parametr HRR (Heat Release Rate), stanowi najważniejszą zmienną charakteryzującą stopień palności produktów i wynikające z tego zagrożenie pożarowe. W artykule opisano co to jest HRR oraz podano sposoby jego pozyskiwania. Omówiono użycie do tego celu kalorymetru stożkowego oraz przykłady obliczeń mocy pożaru i wpływu szacowanej mocy pożaru na taktykę gaszenia.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Określenie podstawowych parametrów wpływających na dynamikę spalania paliwa leśnego
Celem pracy było scharakteryzowanie igieł sosnowych jako paliwa do lepszego zrozumienia zachowania paliw w lesie podczas pożarów masowych. Zrobiono to na dwa sposoby: sklasyfikowania roślinności jako paliwa do pożarów lasów i zrozumienie roli mechanizmów transportu w paliwie sosonowym. W tym celu, wzięto pod uwagę fizyczne i chemiczne właściwości każdego paliwa. Zbadano trzy gatunki sosny: Sosnę alepską (Pinus halepensis), sosnę nadmorską (Pinus pinaster) i sosnę czarną (Pinus laricio), stanowiące ekosytem śródziemnomorski. Posiadają one różny stosunek powierzchni do objetości i skład chemiczny. W badaniu tym, nacisk położono na wpływ dwóch głównych parametrów doświadczalnych, czyli warunki zakupu przepływu przez złoże paliwa i specyfiki gatunku paliwa na czas HRR zmiennej zależnej. Zanalizowano także dyskretne zmienne, takie jak czas zapłonu, czas trwania płomienia i znaczenie HRR podczas spalania.
No cover
Article
In basket
Bibl. 34 poz., tab.
Tł. tyt.: Analiza metodologii obliczenia kinetyki generacji ciepł w czasie pożarów części pojazdów wykorzystywanych w kopalniach podziemnych
W artykule opisano cztery rózne sposoby obliczenia zapalenia się róznych częśći pojazdów, stosowanych w kopalniach. Jako kryteria warunków zapalenia, wykorzystano dwa kryteria: krytyczny strumień ciepła, niezbędny do zapalenia i temperaturę zapalenia. Opisana jest ciekawa poznawczo analiza zapalenia części pojazdów podziemnych, umozliwiająca obliczenia kinetyki generacji ciepła (HRR) w oparciu o podane w artykule rózne zalezności analityczne i jej wpływ na mozliwość powstania pożarów w kopalniach.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wykorzystanie ogniochronnych mat pęczniejących do ognia i osłona termiczna z włókna szklanego - kompozytów poliestrowych: właściwości bariery termicznej mat
W badaniach wykorzystano integralną hybrydową pęczniejącą przegrodę termiczną w celu zapewnienia ochrony powierzchni rdzenia włókna poliestru wzmocnionego złożoną konstrukcją pod wpływem ognia lub źródła ciepła. kompozyty wzmacniane włóknem szklanym chronione pęczniejącą matą / tkaniną zawierającą włókna krzemianu, a w niektórych przypadkach wraz ze szkła borokrzemowego ograniczone przez matryce organiczne. Ww. materiały zostały wystawione na ogień pod stałym strumieniem ciepła 50kW/m2. Wzmocnione włóknem szklanym poliestry (GRP) kompozytów bez ochrony powierzchni mają relatywnie wyższy czas zapłonu i szczyt wartości HRR w porównaniu z rdzeniem kompozytów izolacyjnych materiałów chronionych przez pęczniejące maty / tkaniny.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Skala modelowania i symulacja numeryczna kontroli dymu dla stacji ratowniczych w długich tunelach kolejowych
Stacje ratownicze są zwykle świadczone w bardzo długich tunelach kolejowych. Stacje te już wybudowane lub będące w budowie na całym świecie są sprawdzane i stanowią podstawowy wzorzec kontroli dymu podcza pożaru. Przeprowadzono 54 testy dotyczące kontroli dymu podczas pożaru tunelu. Zanalizowano i przetstowano skutki HRR, niedrożność pociągu, lokalizację źródła pożaru oraz stan wentylacji na kontrolę dymu na skrzyżowaniu fragmentów stacji ratownictwa. Zbadano także krytyczną warstwę temperatury dymu w pobliżu drzwi przeciwpożarowych chroniących stację ratownictwa.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 37 poz., ryds., tab.
Tł.tyt.: Wpływ małej wielkości próbek na wyniki otrzymywane z kalorymetru stożkowego
Badano wpływ wielkości sklejki i pianki poliuretanowej (PU) na możliwe różnice w wyniakch pomiaru wyznaczanych parametrów termokinetycznych dużych próbek, wyxznaczanych metodą kalorymetru stożkowego. Wykazano, że dla materiałów wolnospalających się różnice te nie są wielkie, ale dla materiałów szybkospalających się wielkości uzyskiwane z kalorymetru stożkowego róznią się. Szczególne różnice są widoczne w czasach do zapłonu. Wcześniejsze zapalenie małych próbek PU jest przypuszczalnie wynikiem lepszego mieszania się lotnych substancji pirolitycznych i tlenu, z powodu wzrostu odległości między stożkowym elementem grzejnym a powierzchnią próbki. Tym nie mniej stwierdzono, że wielkość HRR nie zależy od wielkości próbek.
No cover
Article
In basket
Bibl. 32 poz., tab.
Tł.tyt.: Ocena blokady ogniowej przez tkaniny barierowe
Do badań wzięto serię tkanin o różnym typie odporności ogniowej (BFs) mających zastosowanie w tapicerstwie miękkim. Zbadano wpływ HRR na włściwości ochronne materiału. Jest to ważne, aby umożliwić wybór priori takich BFs , że produkt końcowy jest zgodny z przepisami dotyczących palności materiałów tapicerskich.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Charakterystyka pożaru zamkniętych drzwi kabin elektrycznych w pomieszczeniach
Jedną z ważnych przyczyn działań straży pożarnej w zakładach przemysłowych są pożary pochodzenia elektrycznego a zwłaszcza kabin elektrycznych. Dochodzeń takich pożarów było do tej pory niewiele i badano wyłącznie w przemyśle jądrowym. Jeden z instytutów IRSN przeprowadził w dużej skali badania dotyczące pożarów kabin elektrycznych przy pomocy kalorymetru stożkowego i wewnętrznej mechanicznej wentylacji w pomieszczeniu. Badania wykazały że na powstanie zjawiska flashover wpływa kilka czynników takich jak: temperatura w kabinie, zawartośc tlenu w pomieszczeniu, oraz stopień wentylacji kabiny.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Tł .tyt.; Odporność na płomień nanokompozytów, pokrytych warstwą pękających związków hybrydowych: nanopłytkami grafitowymi/nanoweglowymi włóknami
Eksfoliowane nanopłytki grafitowe (xGnPs) są często w praktyce wykorzystywane jako związki polepszające włąsności warstw włókien szklanych wzmocnionych poliestrami. Obok xGnPs w życiu stosuje się również jako ochronę przeciwpożarową włókien warstwy pęczniejące z polifosforanem amonu (APP). Oba wyżej wymienione związki zmniejaszają HRR i THR. Najlepsze wyniki otrzymuje się łącząc xGnPs z APP w stosunku 3% xGnPs i 17% APP ze względu na występujące w takim skłądzie efekty synergetyczne. Zastosowane kompozyty złożone z warstw o bardzo dużym rozdrobnieniu zapewniają lepszą stabilnośc mechaniczną włókien i wzmacniają ich wytrzymałość.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wpływ stanu wentylacji w szybkość wydzielania ciepła typowych tworzyw termoplastycznych w pożarze pomieszczenia
Celem badań było zbadania wpływu stanu wentylacji na HRR typowych termoplastycznych tworzyw w pożarze pomieszczenia. Tworzywa do testó pożarniczych zostały wybrane zgodnie z normą ISO 9705 Wyniki badań pokazują, że generowany pożar powierzchni paliwa ciekłego odgrywał ważną rolę w procesie spalania. Wartości współczynnika wzrostu pożaru dla różnych testów były prawie te same. Nie tylko czynnik wentylacyjny ale także poziome położenie należy uznać kiedy analizowano wpływ warunku warunków wentylacji. Model przewidywania szczytu HRR został opracowany na podstawie teorii zjawiska fire plume. Porównywalne wyniki w różnych warunkach wentylacyjnych wykazały, że model mógł dobrze przewidzieć trend zmienności szczytowego HRR.
No cover
Article
In basket
Combining Heat Release Rates of Combustibles / W.K. Chow // Journal of Applied Fire Science. - 2007-2008/3 Vol. 17 s.235-244.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 20 poz., wykr.
Tł.tyt.; Łącząc współczynnik szybkości wydzielania ciepła materiałów palnych
Wiele palnych materiałów będzie można określić wspólnie podczas pożaru pomieszczenia. W ocenie zagrożenia pożarowego będzie można określić intensywność wydzielania ciepła kilku przedmiotów a nie tylko jednego. Zasada superpozycji jest powszechnie stosowana do łączenia krzywych szybkości wydzielania ciepła podczas spalania kilku przedmiotów. Do badań wybrano sofę z pianki poliuretanowej i pokład partycji drewna. Przeprowadzono różne kombinacje spalania w pełnej skali pożaru na terenach Północnych Chin. Okazuje się, że powstałe skutki przejściowe krzywych HRR spalania dwóch pozycji nie można uzyskać po prostu poprzez dodanie indywidualnych krzywych razem. Wierzchołek HRR bardzo różni się od ustalonego eksperymentalnie, jeżeli czasu zapłonu nie uznana się za dokładnego. Wyniki sugerują, że transfer ciepła pomiędzy dwoma elementami powinien być brany pod uwagę. W badaniu poszczególnych elementów, w tym promieniowanie cieplne strumieni ciepła pozwoliły połączyć elastyczność krzywych HRR różnych materiałów palnych razem.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again