Form of Work
Artykuły
(21)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Feltynowski Mariusz
(3)
Grosset Ryszard
(3)
Kędra Marcin
(2)
Lipiński Stanisław
(2)
Przewoźna Magdalena
(2)
Schroeder Maciej (1949- )
(2)
Tomaka Marek
(2)
Łabędzki Józef
(2)
Becker Uwe
(1)
Bernaciak Zdzisław
(1)
Bodziony Grzegorz
(1)
Chomoncik Mariusz
(1)
Crook Peter
(1)
Czyż Tomasz
(1)
Fijałkowski Leszek
(1)
Frisch T
(1)
Gartowski Tomasz
(1)
Holland J
(1)
Kramer Efraim
(1)
Langner Michał
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Mirowski Aleksander
(1)
Pardecka Dorota
(1)
Phillips Hilary
(1)
Smolarczyk Leszek
(1)
Thomas Mike
(1)
rom
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(9)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(28)
United States
(1)
Language
Polish
(28)
English
(1)
Subject
International Search and Rescue Advisory Group
(29)
Współpraca międzynarodowa
(14)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(10)
Ratownictwo
(10)
Klęski żywiołowe
(5)
Certyfikacja zgodności
(4)
Akcja ratownicza
(3)
Urban Search and Rescue
(3)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(3)
konferencje
(3)
HUSAR Poland
(2)
Katastrofy
(2)
Trzęsienie ziemi w Haiti (2010)
(2)
Trzęsienie ziemi w Nepalu (2015)
(2)
Afryka
(1)
Dowodzenie
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Logistyka
(1)
Metodologia
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Powódź (1997)
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Trauma
(1)
Trzęsienie ziemi w Turcji (1999)
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(1)
bilans sił i środków
(1)
gotowość operacyjna
(1)
manewry wielonarodowe
(1)
monitoring
(1)
regiony bałkańskie
(1)
systemy ratownicze
(1)
służby ratownicze
(1)
taktyka ratownicza
(1)
tereny górskie
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
tsunami
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
wspólpraca międzynarodowa
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
ćwiczenia wielonarodowe
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Nepal (Azja)
(2)
Port-au-Prince (Haiti)
(2)
Ameryka Łacińska
(1)
Austria
(1)
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Materiały konferencyjne
(1)
Raport
(1)
Studium przypadku
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
29 results Filter
No cover
Article
In basket
Austria prosi o pomoc / Maciej Schroeder // Przegląd Pożarniczy. - 1993/11 s.4-5.
Przedstawiono przebieg ćwiczeń które odbyły się w dniach 2-6 września 1993 r w Wiener Neudstadt k/ Wiednia. Stanowiły one sprawdzian dla służb lokalnych, krajowych i międzynarodowych w zakresie likwidacji skutków trzęsienia ziemi.
No cover
Article
In basket
Międzynarodowe manewry strażackie / Marek Tomaka // Ratownictwo polskie. - 1999/1 s.40-41.
Pokazy gaszenia pożarów przy użyciu ładunków wybuchowych oraz najnowszych technik ratownictwa podczas IV Regionalnej Konferncji Międzynarodowej Grupy Doradczej do Spraw Poszukiwań i Ratownictwa INSARAG działającej przy ONZ.
No cover
Article
In basket
Międzynarodowe manewry strażackie / Marek Tomaka // Strażak - . - 1998/12 s.21-22.
Przedstawiono pokaz najnowszych technik ratownictwa zorganizowany podczas odbywającej się w Częstochowie IV Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Grupy Doradczej do spraw Poszukiwań i Ratownictwa - INSARAG, działającej przy ONZ.
No cover
Article
In basket
Search and rescue - einsatz in Phuket / Uwe Becker // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2005/3 s.209-212.
Tł.tyt.: Poszukiwanie i ratownictwo - akacja ratownicza w Phuket
INSARAG na Tajlandii (w Phuket) oraz działania poszukiwawczo-ratownicze.
No cover
Article
In basket
Monitoring international SAR response teams / J. Holland // Crisis Response Journal. - 2008/2 Vol. 4 s.42-43.
Tł. tyt.: Monitorowanie międzynarodowych ekip ratoniczo - poszukiwawczych (SAR)
Przedstawiono uwagi dotyczące monitorowania międzynarodowych ekip poszukiwawczo - ratowniczych (SAR). Jest to niekorzystne w przypadku braku ćwiczeń, słabego sprzętu i małej liczby szkoleń, co może doprowadzić do zarejestrowania INSARAG-u. Dotyczy to zwłaszcza indywidualnych grup SAR.
No cover
Article
In basket
HUSAR z certyfikatem / Michał Langner // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/7 strony 30-34.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis procesu recertyfikacji INSARAG polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR. Omówiono założenia certyfikacji oraz dokładny przebieg ćwiczeń recertyfikacji przeprowadzonych na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań. W skład zespołu oceny wchodzili ratownicy z międzynarodowych grup certyfikowanych wskazani przez Sekretariat INSARAG ONZ.
No cover
Article
In basket
Ratownicze znakowanie zawalonych budynków / Maciej Schroeder // Przegląd Pożarniczy. - 1993/5 s.3-4.
Realizowanie zadań związanych z ratownictwem technicznym wymaga od dowódców i ratowników m.in. znajomości zasad taktyki, obsługi nowego sprzętu ratowniczego i rozpoznawania zagrożeń. Bardzo ważne jest także zrozumiałe komunikowanie się poszczególnych grup ratowniczychm dowódców wyższych szczebli i osón pracujących w sztabach dowodzenia. W artykule przedstawiono propozycję INSARAG dla dowódców ratownictwa technicznego dotyczącą znakowania zniszczonych budowli.
No cover
Article
In basket
Autorzy opisują starania ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej PSP w celu uzyskania certyfikatu według wytycznych INSARAG.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10325/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Międzynarodowy System Ratowniczy cz.2 / Grzegorz Bodziony // Magazyn Ratowniczy 112. - 2002/3 s.28-30.
Przedstawiono oddział ONZ - OCHA w Genewie i jego Wydziały: Reagowania i Koordynacji oraz Służb Ratowniczych . Omówiono działalność Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10898/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozwój polskich grup poszukiwawczo-ratowniczych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego w latach 1994-2014 / Tomasz Gartowski // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 509-526 SGSPk0021750.01.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Początek zorganizowanej międzynarodowej pomocy ofiarom katastrof naturalnych, to trzęsienie ziemi w Armenii w grudniu 1988 r. Chaotyczna i nieskoordynowana akcja prowadzona przez zespoły ratownicze o bardzo różnym stopniu wyszkolenia i wyposażenia uniemożliwiła efektywną współpracę. Przy ONZ utworzono grupę ekspercką INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group). PSP aktywnie uczestniczyła w pracach tej grupy co zaowocowało utworzeniem polskich grup poszukiwawczo-ratowniczych. Grupy uczestniczyły w wielu akcjach ratowniczych i ćwiczeniach w kraju i zagranicą. W kwietniu 2009 r. polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza uzyskała międzynarodowy certyfikat INSARAG.
No cover
Article
In basket
Polska droga do INSARAG / rom. // Przegląd Pożarniczy. - 2014/11 s.30-32.
Opis przebiegu certyfikacji polskich ciężkich grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP według standardów INSRAG, ćwiczenia i działania prowadzone przez te grupy w ramach współpracy w strukturach INSRAG.
No cover
Article
In basket
Haiti Revisited / Mike Thomas //W: International Fire Fighter. - 2011/29, February s.43-49.
Tł.tyt.; Ponowna wizyta na Haiti
W rok po trżęsieniu ziemi na Haiti, brytyjskie USAR ponownie odwiedziło ww. wyspę. W artykule przedstawiono sytuację mieszkańców oraz ich problem z dojściem do siebie po zdarzeniach. Większość z nich jest nadal w stanie traumatycznym. Omówiono działania INSARAG zmniejszające skutki trzęsienia ziemi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9206/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono podstawy działania grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej w ramach struktur INSARAG. Przedstawiono zakres działań ratowników straży pożarnej w Albanii (Kosowo) i Turcji.
Book
In basket
Tłumaczenie tytułu: Powodzie we Wschodniej Europie, lipiec 1997. Studium przypadku. Czwarte spotkanie INSARAG na rejon Afryka/Europa, 5-7 październik 1998, Częstochowa, Polska.
Bibliografia strony 57-58.
Zawiera: Results of recommendations of the working groups of the meeting // Case study report: the floods in the Czech Republic, Poland and Germany in summer 1997.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: Materiały konferencyjne INSARAG'98 (International Search and Rescue Advisory Group). W konferencji wzięli udział przedstawiciele z Afryki i Europy. Omawiano przebieg akcji ratowniczych podczas powodzi w lipcu 1997 roku, problemy powstałe na terenie Czech, Polski i Niemiec podczas klęski żywiołowej. Przeprowadzono analizę szkód, omówiono aspekty hydrologiczne i meteorologiczne. Opisano struktury organizacji biorących udział w akcji ratowniczej oraz sposoby zapobiegania tego typu katastrofom.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-642/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-642/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: W artykule wyliczono główne jednostki organizacyjne PSP, z których pochodzą ratownicy Grupy i doprecyzowano okoliczności jej formalnego utworzenia. Opisano rolę ustandaryzowanych zasad poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz przedstawiono dotychczasowe międzynarodowe akcje po trzęsieniach ziemi, w których brali udział polscy strażacy. W tekście przekrojowo przedstawiono zadania komponentu medycznego USAR Poland w różnych fazach tzw. „cyklu misji” i używane w praktyce dokumenty, szczególną uwagę poświęcono ukazaniu zadań medycznych zrealizowanych podczas akcji w Nepalu.
No cover
Article
In basket
Rozmowa dot. zadań i działania INSARAG oraz innych organizacji związanych z prowadzeniem i koordynacją pomocy międzynarodowej. Omówienie działań polskich ratowników z grupy HUSAR, wysłanych z misją ratowniczą do Nepalu, po trzęsieniu ziemi - skład grupy, podział zadań, fazy działań.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9743/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again