Forma i typ
Artykuły
(111)
Publikacje naukowe
(59)
Książki
(24)
Publikacje fachowe
(12)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(75)
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(75)
Autor
Chybowski Ryszard
(27)
Jaskółowski Waldemar
(15)
Skiepko Edward
(9)
Kustra Piotr
(7)
Wiatr Julian
(7)
Pofit-Szczepańska Melania
(5)
Pukacka Krystyna
(5)
Klapsa Wojciech
(4)
Ptak Szymon
(4)
Wnęk Waldemar
(4)
Kuczyński Karol
(3)
Sulik Paweł
(3)
Szmitkowski Józef
(3)
Terlikowski Tadeusz
(3)
Bednarek Michał
(2)
Grayson S.J
(2)
Green A.M
(2)
Journeaux T
(2)
Juozapaitis A
(2)
Kornowska Krystyna
(2)
Leśnik Wojciech
(2)
Markowski Władysław
(2)
Małozięć Daniel
(2)
Mroczko Grzegorz
(2)
Pakrastinsh L
(2)
Paradowska-Rychlik Alina
(2)
Perski Andrzej
(2)
Piechulek Michał
(2)
Rocens K
(2)
Rybiński Janusz
(2)
Small G
(2)
Smelkov G.I
(2)
Strzyżewski Janusz
(2)
Suchecki Sylwester
(2)
Tewarson A
(2)
Van Hees P
(2)
Łukomski Marek
(2)
Abbott Arthur L
(1)
Alpert R.L
(1)
Andersson P
(1)
Axelsson J
(1)
Babrauskas Vytenis
(1)
Bakoń Tomasz
(1)
Banasiak Henryk
(1)
Barasiński Adrian
(1)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Bill R.G
(1)
Bodalski Dawid
(1)
Breulet H
(1)
Brindley J
(1)
Brzozowski Stanisław
(1)
Bączyk Marek
(1)
Błażejewicz Magdalena
(1)
Cheng Tsung-Min
(1)
Chien Shen-Wen
(1)
Chow T.T
(1)
Chow W.K
(1)
Chwaleba Augustyn
(1)
Ciesielski Piotr
(1)
Cogen Jeffrey M
(1)
Cooper E
(1)
Cusack P
(1)
Day T
(1)
Dmytrovskyy Sergiy
(1)
Dong H
(1)
Dudzik Damian
(1)
Dziadosz Paweł
(1)
Dziechciarz Anna
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dąbrowski Jarosław
(1)
Dębiec Mateusz
(1)
Emanuelsson V
(1)
Fardell P.J
(1)
Fardeu P
(1)
Farren E
(1)
Fei Y
(1)
Froggatt M
(1)
Frątczak Łukasz
(1)
Gabbott Paul
(1)
Gabrysiak Robert
(1)
Gao Y
(1)
Germata Marian
(1)
Gilewski Przemysław
(1)
Goliszek Radosław
(1)
Gorman John M
(1)
Gorzkowski Marcin
(1)
Gorący Łukasz
(1)
Grigorjeva T
(1)
Grobicki Jan
(1)
Gęca Jakub
(1)
Han S.S
(1)
Harkot Marek
(1)
Heping Z
(1)
Hodge J
(1)
Hollins Leigh T
(1)
Hostikka Simo
(1)
Huang Yu-Hsiang
(1)
Jabłoński Paweł
(1)
Jianjun Z
(1)
Jureczek Józef
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(79)
2000 - 2009
(61)
1990 - 1999
(24)
1980 - 1989
(15)
1970 - 1979
(11)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
1010 - 1019
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(196)
Stany Zjednoczone
(2)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(191)
angielski
(6)
rosyjski
(2)
Odbiorca
Energetycy
(1)
Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej
(1)
Strażacy
(1)
Temat
Kable
(199)
Elektryczność
(26)
Palność - badanie
(26)
Instalacje elektryczne
(25)
izolacja
(25)
Badania pożarnicze
(23)
Bezpieczeństwo pożarowe
(19)
Zagrożenia pożarowe
(18)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(17)
Ochrona przeciwpożarowa
(16)
Normalizacja
(14)
Odporność ogniowa
(13)
Warunki pożarowe
(12)
Kanały/szyby instalacyjne
(11)
Metody badawcze
(10)
Elektroenergetyka
(9)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(9)
Urządzenia elektryczne
(9)
Palność
(8)
reakcja na ogień
(7)
Pożary
(6)
Rozkład termiczny
(6)
Symulacja
(6)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(6)
katalog
(6)
Budownictwo użyteczności publicznej
(5)
Przyczyny pożaru
(5)
Tworzywa sztuczne
(5)
przepisy
(5)
Elektrownie
(4)
Klasyfikacja ogniowa
(4)
Płomień
(4)
Zabezpieczenia ogniochronne
(4)
badania
(4)
zabezpieczenie ognioochronne
(4)
Środki ogniochronne
(4)
Alarmowanie
(3)
Analiza zagrożeń
(3)
Budynki
(3)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(3)
Elektrownie jądrowe
(3)
Energetyka
(3)
Konstrukcje
(3)
Materiały budowlane
(3)
Ochrona przeciwporażeniowa
(3)
Projektowanie
(3)
Temperatura
(3)
Tryskacze
(3)
Wentylacja
(3)
promieniowanie cieplne/termiczne
(3)
spalanie
(3)
światłowody
(3)
Budownictwo
(2)
Czujki dymu
(2)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(2)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Klasyfikacja pożarowa
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
Normalizacja pożarnicza
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Programy komputerowe
(2)
Przewody elektryczne
(2)
Strefa zagrożenia wybuchem
(2)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(2)
Transformatory
(2)
Urządzenia gaśnicze
(2)
Urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Warunki atmosferyczne
(2)
Wytrzymałość materiałów
(2)
energia elektryczna
(2)
instalacja gaśnicza
(2)
korozja
(2)
obciążenie ogniowe
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
plany operacyjno-ratownicze
(2)
strefa pożarowa
(2)
telekomunikacja
(2)
testy pożarnicze
(2)
tunele
(2)
warunki termiczne
(2)
zadymienie
(2)
łuk elektryczny
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza termiczna
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Czujki pożarowe
(1)
DIN Deutsches Institut für Normung
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Dym
(1)
Elektrociepłownie
(1)
HRR
(1)
ISO
(1)
Indeks tlenowy
(1)
Klasyfikacja
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Lotniska
(1)
Metro
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(50)
Monografia
(1)
Normy
(1)
Dziedzina i ujęcie
Architektura i budownictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
199 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule omówiono wpływ temperatury pożaru na instalację elektryczną, jakość dostarczanej przez nią energii elektrycznej oraz ochronę przeciwporażeniową.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation, w skrócie CPR, wymusza na wszystkich producentach kabli, oferujących swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie wyrobów pod względem reakcji na ogień. Jego celem jest podniesienie bezpieczeństwa budynków przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodów oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych. W artykule przedstawiono m.in. • Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych • Kryteria oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych • Wymagania stawiane przewodom i kablom elektrycznym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule przedstawiono wykorzystanie programu komputerowego FDS do oceny rozwoju pożaru w tunelu kablowym.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-9532/CD [magazyn], PD-9532 [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Dostawa energii elektrycznej do urządzeń przeciwpożarowych / Jacek Mroczko // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/3 s.111-121.
Sygnatura: CP-80
Przedstawiono zagadnienie związane z ciągłością dostawy energii i przekazu sygnału do urządzeń przeciwpożarowych.
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik zawiera informacje niezbędne do wykonywania przez studentów projektów instalacji elektroenergetycznych. W skrypcie poza budową i projektowaniem instalacji omówiono również takie zagadnienia jak montaż i eksploatacja.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20874, I-20567 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19527/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-7829/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono europejskie regulacje prawne dot. kyteriów bezpieczeństwa pożarowego i klasyfikowania produktów stosowanych w budownictwie m.in. kabli zasilających, sterujących i komunikacyjnych przeznaczonych do stałego instalowania.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zawilgocenia tynku wodą oraz roztworem pianotwórczym na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych w warunkach pożaru.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
The art of protection / T. Journeaux // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2007/December s.39-42.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów kultury
Omówienie sposobów zabezpieczenia pożarowego Royal Festival Hall w Londynie, po modernizacji budynku. Szczegółowy opis typu zastosowanych kabli, warunków budowlanych, akustycznych, systemów alarmowania, warunków pożarowych. Całość zmian modernizacyjnych dostosowano do nowych wymagań sformułowanych w normach technicznych dotyczących teatrów (Technical Standards of Places of Entertaitment) wydany przez Brytyjski Związek Pracowników Teatralnych.
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Przedstawiono elementy stanowiące zagadnienia elektry czności m.in. instalacje elektryczne, silniki i urządzenia sterujące,kable i przewody,urządzenia zabezpieczające, transformatory, sprzęt oświetleniowy, sprzęt ogrzewczy, sprzęt przenośny oraz kontrole, badania i konserwacja. W załącznikach przedstawiono przykłady pożarów spowodowanych sprzętem elektrycznym i spis zarządzeń i zaleceń.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-4966/A [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-1530 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-4822 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kable w systemach bezpieczeństwa pożarowego / Janusz Przybylski //W: Elektroinstalator. - 1998/10 s.60-62.
W artykule przedstawiono normy DIN VDE 0107 dla szpitali i obiektów medycznych, oraz DIN VDE 0108 cz.1 do cz.100 dla pozostałych budynków użyteczności publicznej.
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Zbiór opracowań wielu autorów, które dotyczą ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych. Pożary wzniecane przez niesprawne urządzenia elektryczne stanowią dużą grupę wszystkich wystepujących pożarów. W publikacji omówiono m.in następujące zagadnienia: krzywe pożarowe, metody ochrony kabli przed pożarem, prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych, łuk elektryczny, certyfikację urządzeń elektrycznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1672/3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1672/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Hybrid School Buses: Response Considerations / Leigh T. Hollins // Fire Engineering. - 2008/1 Vol. 161 s.107-110.
Rys.
Tł. tyt.: Szkolne autobusy hybrydowe: rozważania na temat bezpieczeństwa
Omówienie typów szkolnych autobusów o napędzie dieslowo-elektrycznym i ich konstrukcji (baterii oprzyrządowania elektrycznego). Wpływ hybrydowych autobusów na działania ratownicze i typ tworzących sie zagrożeń. Szczegółowe omówienie zagrożeń wynikających ze stosowania wysoko prądowych baterii (litowych), kabli i instalacji elektryczno-elektronicznych.
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-976/5, W-976/4, W-976/3 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-976/2 [magazyn], W-976/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Książka
W koszyku
Electrical fires and explosions / Vytenis Babrauskas, Ph.D. - New York : Fire Science Publishers, : /Fire Science and Technology Inc., 2021. - [2], XI, [1], 1281, : [4] Ilustracje, fotografie, wykresy ; 29 cm.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Principles // Introduction // Terminology // Review of some principles of science // Principles of electricity // Gases // Liquids // Solids - dielectrics // Solids - conductors // Other general information // Contacts and connections // Power quality problems // Miscellaneous failure mechanism // Static electricity, lightning // Specific categories of device or equipment failures or fires // Wires and cables // Wiring devices, switchgear, generation, T&D equipment // Appliances, electronic devices, and equipment // Investigation-related topics // Electrical explosions // Electrical aspects of gas installations // Firefighting and fire consequences // Investigation of electrical fires.
Streszczenie: Po dziesięciu latach przygotowań ukazała się zupełnie nowa książka o pożarach i wybuchach elektrycznych. Jest to pierwsza w historii książka kompleksowo omawiająca naukowe i techniczne aspekty pożarów i awarii elektrycznych, a także wybuchów elektrycznych. Eksplozje elektryczne były badane znacznie rzadziej niż pożary elektryczne. Niemniej jednak są ważnym powodem awarii i mogą spowodować śmierć, obrażenia lub uszkodzenie mienia. Dr Babrauskas jest pierwszym autorem, który kompleksowo zbadał całą dziedzinę wybuchów elektrycznych, a odkrycia te stanowią ważną część tego traktatu. Wybuchom elektrycznym towarzyszy promieniowanie cieplne, które określa się mianem łuku elektrycznego. W ciągu ostatnich kilku dekad przeprowadzono szeroko zakrojone sponsorowane przez przemysł badania na ten temat. Nowa książka dokonuje przeglądu badań i wynikających z nich standardów, ale skupia się również na niedociągnięciach i błędnych interpretacjach naukowych obecnej generacji standardów przemysłowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22336/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej