Form of Work
Książki
(17)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(10)
Druki ulotne
(7)
Publikacje fachowe
(4)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(28)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(28)
Author
Warszewska-Makuch Magdalena
(3)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(2)
Żołnierczyk-Zreda Dorota
(2)
Boguszewski Józef M
(1)
Cyprowski Marcin
(1)
Dudek Karolina J
(1)
Foremniak Mariusz
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Gołofit-Szymczak Małgorzata
(1)
Górny Rafał L
(1)
Głąbicka-Auleytner Katarzyna
(1)
Jarosz Michał
(1)
Kamińska Joanna (bezpieczeństwo i higiena pracy)
(1)
Kowalczyk Przemysław
(1)
Krajewski Maciej
(1)
Kurkus-Rozowska Bożena
(1)
Mazur-Różycka Joanna
(1)
Mościcka Aneta
(1)
Pióro Jan (prawo)
(1)
Polak Arkadiusz
(1)
Romanowska-Słomka Iwona
(1)
Siemiątkowski Przemysław Ł
(1)
Skura Piotr (ratownictwo)
(1)
Stobnicka Agata
(1)
Tokarski Tomasz (bezpieczeństwo i higiena pracy)
(1)
Tytyk Edwin (1947- )
(1)
Widzisz Robert
(1)
Wołodźko Elżbieta Krystyna
(1)
Wroński Jerzy (bezpieczeństwo i higiena pracy)
(1)
Wątor Aneta
(1)
Zieliński Jerzy
(1)
Zieliński Lesław
(1)
Zwolak Tomasz
(1)
Łach Patrycja
(1)
Ławniczek-Wałczyk Anna
(1)
Łukawski Aleksander
(1)
Żach Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(23)
Time Period of Creation
2001-
(19)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(28)
English
(1)
Audience Group
Inspektorzy bhp
(1)
Pracodawcy
(1)
Subject
BHP
(5)
Odzież ochronna
(5)
Ergonomia
(3)
Mobbing
(3)
Obuwie ochronne
(3)
Odzież ochrony termicznej
(3)
Strażacy
(3)
Fizjologia człowieka
(2)
Lotne związki organiczne
(2)
Metody badawcze
(2)
Praca zawodowa
(2)
Ryzyko zawodowe
(2)
Rękawice ochronne
(2)
Wpływ na zdrowie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Administracja publiczna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Biznes
(1)
Budownictwo
(1)
Call center
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Drobnoustroje
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Garaże
(1)
JRG
(1)
Kaizen
(1)
Kariera
(1)
Komputery
(1)
Laptop
(1)
Materiały ogniotrwałe
(1)
Odzież mrozochronna
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Praca
(1)
Praca na wysokości
(1)
Prawo pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Remizy strażackie
(1)
Spawalnictwo
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Stres pourazowy
(1)
Studenci
(1)
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Tablet
(1)
Telemarketerzy
(1)
Upadki z wysokości
(1)
Urzędnicy
(1)
Wiedza
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Własność intelektualna
(1)
Zagrożenia przemysłowe
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zmianowość pracy
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(3)
Nowy Sącz (woj. małopolskie)
(1)
Ruda Śląska (woj. śląskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Normy
(10)
Poradnik
(6)
Broszura
(5)
Praca dyplomowa
(5)
Opracowanie
(2)
Poradniki
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Raport z badań
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Praca, kariera, pieniądze
(28)
Inżynieria i technika
(9)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Medycyna i zdrowie
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Biologia
(2)
Nauka i badania
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Psychologia
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Chemia
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Rozwój osobisty
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
29 results Filter
Book
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz aktów prawnych strony 39-41.
Zawiera: Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy // Korozja biologiczna budynków // Ryzyko zawodowe i jego ocena // Ochrona zdrowia pracowników budownictwa // Profilaktyka.
Streszczenie: W poradniku przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, opisano skutki zdrowotne narażenia na SCB oraz przyczyny biokorozji materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ponadto scharakteryzowano ryzyko zawodowe pracowników sektora budownictwa wynikające z tego rodzaju narażenia, metody jego oceny, rozwiązania techniczne, organizacyjne i higieniczne ograniczające narażenie, wraz z zasadami ich doboru, oraz działania profilaktyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22123 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22122/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Na okładce błędny ISBN.
Bibliografia, wykaz norm na stronach 31-32.
Zawiera: Zagrożenie związane z pracą z komputerem // Wyposażenie stanowiska pracy // Organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem // Organizacja czasu pracy // Organizacja pracy z komputerem - dostosowanie do wymiarów antropometrycznych // Stanowiska pracy z wieloma monitorami // Praca z tabletem i laptotem.
Opracowano i wydano w ramach III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" (2014-2016) finansowanego w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Streszczenie: Poradnik jest adresowany do osób pracujących z komputerami – zarówno tabletami i notebookami, czyli urządzeniami przenośnymi, jak i na stanowiskach pracy z jednym i wieloma monitorami. Zawarto w nim informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać ergonomiczne stanowiska pracy oraz zasad korzystania z urządzeń przenośnych. Czytelnik dowie się z lektury między innymi na jakie zagrożenia narażone są osoby pracujące na stałe lub sporadycznie przy monitorach, jakie są zalecenia i wskazówki dotyczące organizacji pracy, jaka jest ergonomiczna pozycja pod czas pracy z komputerem, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dopasowane zarówno do wymiarów antropometrycznych pracownika, jak i do wymagań pracy. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22048 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22047/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 15025 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 25-28.
Streszczenie: W artykule przebadano ilość lotnych związków organicznych (LZO) występujących w dwóch wybranych punktach na terenie wybranej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG). Analizowano powietrze z garażu oraz kabiny samochodu gaśniczego za pomocą tubek dyfuzyjnych zawierających sorbent Tenax-TA®. Przy wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas oznaczono związki pochłonięte z powietrza. Oznaczono wysokie stężenia toluenu, m/p-ksylenów i benzenu. Wykorzystując otrzymane dane pomiarowe oraz dane o profilach i stężeniach LZO zaczerpnięte z literatury przeanalizowano potencjalne źródła LZO oznaczonych w powietrzu wybranej JRG. Wykazano, że źródłami LZO w powietrzu były m. in. spaliny silników mechanicznych i pożary. W oparciu o dostępne dane opisano również potencjalny negatywny wpływ lotnych związków organicznych na zdrowie strażaków przebywających w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej. Na podstawie porównania z publikacjami oceniono, że powietrze z terenu JRG oddziałując chronicznie może stanowić zagrożenie dla zdrowia strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16891/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 82-84.
Streszczenie: Przesłaniem niniejszej pracy jest weryfikacja zawodu strażaka w aspekcie możliwości wystąpienia PTSD oraz jego wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne strażaków. Charakter podejmowanych interwencji wpisuje zawód strażaka w profesję o dużym ryzyku, a tym samym obciążoną wysokim poziomem stresogenności. Podejmowane działania ratownicze charakteryzują się nieprzewidywalnością pod względem rozmiarów i zakresu zagrożeń, na jaki mogą napotkać funkcjonariusz na miejscu zdarzenia. W związku z powyższym starano się zgłębić aspekt zawodu strażaka ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru stresogenności. W tym celu przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród losowo wybranych funkcjonariuszy PSP w Nowym Sączu. W oparciu o ankietę badawczą zidentyfikowano główne czynniki wywołujące u strażaków stres oraz zweryfikowano poziom ich oddziaływania na funkcjonariuszy. Analiza badawcza ujawniła, że zawód strażaka przez samych ankietowanych funkcjonariuszy jest postrzegany jako bardziej stresujący, niż inne profesje mundurowe działające w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto zdiagnozowano, że stres stanowi nieodzowny element codziennych interwencji, a największy poziom stresu wywołują zdarzenia z udziałem poszkodowanych, zwłaszcza dzieci. Dużym obciążeniem stresogennym okazała się również samoświadomość, że wykonywana przez nich praca naraża ich na utratę zdrowia i życia. To wszystko determinuje odczuwany przez funkcjonariuszy stres, który objawia się różnorodnymi symptomami psychosomatycznymi. Jednakże jak wynika z analizy badawczej strażacy starają się sobie radzić z zaistniałym napięciem emocjonalnym na różne sposoby. Ponadto w gronie ankietowanych nie zdiagnozowano osób cierpiących na PTSD. W ogólnym ujęciu ankietowani strażacy niemal jednogłośnie uznali, że ich praca stanowi dla nich źródło zadowolenia i satysfakcji osobistej. Ten fakt utwierdza w przekonaniu, że ankietowani strażacy to właściwe osoby na właściwym miejscu, które rozumieją pełnioną przez siebie rolę zawodową i w pełni się z nią utożsamiają. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18141/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 42-44.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie zmienności czasowo-przestrzennej stężeń lotnych związków organicznych w wybranej JRG w Polsce. Do przeprowadzenia pomiarów wytypowana została Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Rudzie Śląskiej, umiejscowiona przy Komendzie Miejskiej PSP. Miejscowość znajduje się w województwie śląskim i wchodzi w skład aglomeracji śląskiej. Badania zostały przeprowadzone na dwóch stanowiskach: pierwszym zlokalizowanym w garażu, a drugim w nomeksowni (pomieszczeniu do przechowywania ubrań specjalnych oraz sprzętu osobistego strażaków po zakończeniu służby). Na każdym z stanowisk dokonano po dwa pomiary sumy stężeń LZO w powietrzu. Lotne związki organiczne to grupa kilkuset substancji mających negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Głównymi emiterami tych związków są stosowane w różnych dziedzinach przemysłu rozpuszczalniki organiczne oraz silniki spalinowe. Pomimo obecności LZO w powietrzu atmosferycznym często znacznie większe stężenia tych związków zostają odnotowane wewnątrz pomieszczeń. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności podczas gaszenia pożarów w dodatkowy sposób narażeni są na negatywne oddziaływanie LZO. Substancje te przenikają przez ubranie specjalne funkcjonariuszy i osiadają na skórze, a następnie wchłaniane są do organizmu. Z przeprowadzonych badań wynika bardzo duże zanieczyszczenie LZO badanych pomieszczeń. Źródłami LZO na terenie jednostek straży pożarnej mogą być zanieczyszczone ubrania specjalnych, sprzęt osobisty strażaków oraz używany podczas zdarzeń. LZO wraz z powietrzem mogą przedostawać się do pomieszczeń socjalnych, w których strażacy spędzają większość czasu na służbie. Sposobem na obniżenie stężeń LZO w pomieszczeniach może być zastosowanie dodatkowej działającej w sposób ciągły wentylacji. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16748/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 254-293. Indeks.
Zawiera: Wprowadzenie // Nauczanie i szkolnictwo wyższe. Stan badań // Wiedza - technologia - działanie // Rozmowy o nauce i pracy // Od nauki do praktyki // Wytwarzanie wiedzy // Techniki narracyjne, teorie działania i tożsamości // Zakończenie: wiedza w niespójnym świecie kolażu.
Streszczenie: Jak można nauczyć się zarządzania? Czy wiedza zdobywana w trakcie studiów jest przydatna? Co trzeba wiedzieć, żeby móc uchodzić za profesjonalistę? By odpowiedzieć na te pytania, Karolina J. Dudek analizuje opowieści studentów i absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jakich dokonywali wyborów? Czego i gdzie się uczyli? Czego nauczyło ich życie organizacyjne? To nie tylko barwne opisy pierwszych doświadczeń zawodowych, lecz także wiele praktycznych porad i przestróg. Wnikliwa analiza pokazuje struktury wiedzy ludzi odpowiedzialnych za procesy ekonomiczne i gospodarcze. Autorka proponuje nowatorskie ujęcie pojmowania i badania wiedzy profesjonalnej, wykorzystujące koncepcje uczenia się przez doświadczenie oraz wiedzy wytwarzanej przez zbiorowości w sieciach wiedzy. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21333 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again