Source
Katalog zbiorów
(45)
Form of Work
Artykuły
(23)
Publikacje naukowe
(10)
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(20)
Branch
Czytelnia
(20)
Author
Berus Przemysław
(5)
Lipiński Stanisław
(4)
Wargocki Ludwik
(2)
Anszczak Marcin
(1)
Banaczkowski Tomasz
(1)
Barasiński Adrian
(1)
Buczek Jerzy
(1)
Burzyński Edward Mieczysław
(1)
Callan Michael
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
De Lisi Steven
(1)
Dmytrovskyi S.Yu
(1)
Dunne Thomas
(1)
Dwyer Rocky J
(1)
Garbicz Michał
(1)
Hajdas Damian
(1)
Hildebrand JoAnne
(1)
Hildebrand Michael
(1)
Hrytsai V.B
(1)
Kalinko Jacek
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kucharski Marcin
(1)
Kwaśnik Michał
(1)
Kwilman Jerzy
(1)
Larsson Gerry
(1)
Marszałek Marian
(1)
Mikszewicz Ireneusz
(1)
Montagna Frank C
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Noll Gregory
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Olczyk Sebastian
(1)
Pacholczyk Andrzej
(1)
Paluszyński Sławomir
(1)
Pardecka Dorota
(1)
Podlasiński Rafał
(1)
Pohl Paweł
(1)
Polak Dariusz
(1)
Prosser Tony
(1)
Protaś Krzysztof
(1)
Radziejowski Krzysztof
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Różycki Kacper
(1)
Sedlmayer Leo R
(1)
Sjoberg Misa
(1)
Sroczyński Kamil
(1)
Stefanowski Andrzej
(1)
Stępak Józef
(1)
Sulkowski Grzegorz
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Thorns Jochen
(1)
Urbańczyk Mateusz
(1)
Uschapivskyi I.L
(1)
Uścinowicz Andrzej
(1)
Walczak Andrzej
(1)
Wallenius Claes
(1)
Wargenau Krzysztof
(1)
Wiciak Krzysztof
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Yvorra James
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Łasica Bogdan
(1)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(1)
Year
2020 - 2023
(16)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(8)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(37)
United States
(5)
United Kingdom
(2)
Germany
(1)
Language
Polish
(37)
English
(7)
German
(1)
Subject
Kierowanie działaniami ratowniczymi
(33)
Kierowanie
(10)
Akcja ratownicza
(9)
Dowodzenie
(6)
Działania operacyjne
(6)
Państwowa Straż Pożarna
(5)
działania ratowniczo-gaśnicze
(5)
Ratownictwo chemiczne
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Kierowanie Działaniem Ratowniczym (KDR)
(3)
Procedury ratownicze
(3)
Stanowiska kierowania
(3)
Współdziałanie służb
(3)
działania taktyczne
(3)
Łączność
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
JRG
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
Wypadki drogowe
(2)
badania
(2)
dokumentacja działań ratowniczych
(2)
systemy wczesnego ostrzegania
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Fotowoltaika
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Katastrofa kolejowa w Szczekocinach (2012)
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Rafinerie
(1)
Strategia
(1)
Stres
(1)
System informatyczny SWD-ST
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Wybuchy
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
decyzje
(1)
dowodzenie taktyczne
(1)
dydaktyka
(1)
działania
(1)
działania gaśnicze
(1)
działania strategiczne
(1)
model
(1)
ocena zagrożenia
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
radiostacje
(1)
sprzęt łącznościowy
(1)
straż pożarna
(1)
systemy
(1)
szkolenie przeciwpożarowe
(1)
szpitale
(1)
służby ratownicze
(1)
taktyka ratownicza
(1)
zarządzanie organizacyjne
(1)
łączność radiowa
(1)
Subject: place
Województwo lubuskie
(2)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szczekociny (woj. śląskie)
(1)
Szwecja
(1)
Ukraina
(1)
Województwo śląskie
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(16)
Podręcznik
(3)
Zeszyty ćwiczeń
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Inżynieria i technika
(3)
Chemia
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
45 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 3 poz.
Tł.tyt.; Działania JRG na terytorium zakładu rafineryujnego "Galnaftogas"
Zanalizowano działania operacyjne JRG ukraińskiego zakładu naftowego mające na celu zapobieżeniu pożarom i wybuchom zakładu.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 66-68.
Streszczenie: Celem pracy pod tytułem Koncepcja wsparcia pracy KDR na miejscu zdarzenia jest przedstawienie panujących obecnie mechanizmów wsparcia kierującego działaniem, a także problemów z jakim może spotkać się kierujący działaniem ratowniczym. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowano możliwe do zastosowania elementy mające na celu uzupełnienie braków w tym zakresie wraz z analizą możliwości ich wprowadzenia. Do wypracowania owej koncepcji dokonano badania przepisów oraz literatury poruszających temat kierowania działaniami ratowniczymi. Dodatkowo zgłębiono i zapoznano się możliwościami oferowanymi przez rynek w zakresie wsparcia kierującego działaniem ratowniczym. W tym celu wykorzystano metody badań polegające między innymi na analizie, syntezie, dedukcji oraz indukcji. Natomiast do modyfikacji istniejących rozwiązań posłużono się wyłączeniem i włączeniem cech. Wykonano także badanie ankietowe oraz testy na wybranej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie wykonanej pracy sformułowano wiele wniosków. Pierwszy mówi, że kierowanie działaniami ratowniczymi jest dokładnie sprecyzowane w przepisach prawa, jednakże pojawiają się w nich pewne niedociągnięcia wymagające poprawy. Kierujący działaniem ratowniczym jest natomiast automatycznie powstającym organem administracji publicznej wraz z rozpoczęciem działań ratowniczych do czasu ich zakończenia. Drugim wnioskiem jest ograniczenie wsparcia kierującego działaniem ratowniczym w zasadzie do łączności ze stanowiskiem kierowania, przy czym łączność radiowa jest jedynym zapewnionym środkiem komunikacji. Kolejne wnioski wskazują na istnienie braków w zakresie wsparcia kierującego działaniem ratowniczym oraz na potrzebę wdrążenia proponowanej koncepcji bądź jej modyfikacji do Państwowej Straży Pożarnej. Zabieg ten pozwoli na poprawę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych działań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17290/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kierowanie działaniami ratowniczymi / Stanisław Lipiński // W: Działania operacyjne (wybrane zagadnienia) : dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi : zbiór opracowań z wykładów bloku tematycznego / red. Jarosław Zarzycki. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, 2013. - s. 30-76.
Sygn.: W-1039
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10132/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Managing Big Fires 101: Divide and Conquer / Thomas Dunne // Fire Engineering. - 2009/8 Vol. 162 s.77-82.
Tł.tyt.: Zarządzanie wielkim pożarem: podział zadań bojowych
Na przykładzie akcji ratowniczo - gaśniczej w Bronksie przedstawiono dowodzenie akcją i działania strategiczne mające na celu przeprowadzenie sprawnej akcji.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 65-67.
Streszczenie: Przedmiotem badań w pracy jest system łączności alarmowania, dysponowania oraz dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na terenie powiatu nowosolskiego. Celem pracy jest identyfikacja czynników mających wpływ na organizację i funkcjonowanie przedmiotowego systemu łączności oraz jego analiza i ocena według przyjętych kryteriów. Do przeprowadzenia badań posłużyła ankieta internetowa na podstawie której sprawdzona została wiedza badanych dotycząca przedmiotowego systemu a także analiza zdarzeń ratowniczych. Badanie służyło identyfikacji problemów i zaproponowaniu usprawnień w obecnym systemie łączności. Cała praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwszy rozdział dotyczy teoretycznych podstaw pracy, w tym aspektów ochrony przeciwpożarowej, krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz systemów alarmowania. Rozdział drugi zawiera opis działań ratowniczych, charakterystykę funkcji kierującego działaniami ratowniczymi a także szczegółowe zasady organizacji łączności. Rozdział trzeci skupia się wokół metodologicznych podstaw pracy. W ostatnim rozdziale zawarte zostały analizy przedmiotowego systemu łączności alarmowania, dysponowania oraz dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na terenie powiatu nowosolskiego. Zaproponowane zostały także usprawnienia w działalności przedmiotowego systemu łączności. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18298/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15135/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-75.
Streszczenie: Kierowanie działaniem ratowniczym obarczone jest wielką odpowiedzialnością skierowaną w stronę dowodzącego zdarzeniem, dlatego niezmiernie ważna jest znajomość obowiązujących przepisów i ustaw, a także dostępnych narzędzi wspomagania. Celem pracy było przeanalizowanie i ocena aktualnie stosowanych narzędzi wspomagania kierujących działaniami ratowniczymi poziomu interwencyjnego oraz propozycja rozwiązań narzędzi na potrzeby wspomagania kierujących działaniami ratowniczymi poziomu interwencyjnego, które mogą zwiększyć ich efektywność kierowania. Poszczególne działy pracy magisterskiej przedstawiają na czym polega kierowanie działaniem ratowniczym, jakie są regulacje prawne czy poziomy strategiczne kierowania w krajowym systemie. Omówiono na czym polega praca KDR a także jakie prawa i obowiązki posiada. W kolejnych rozdziałach pracy przybliżono narzędzia wspomagania dostępne w polskich realiach na poziomie interwencyjnym. Rozdział czwarty obrazuje diagnozę niedomagań na podstawie badania ankietowego z perspektywy pracujących funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a wyniki ankietowanych wskazują na znaczne niedociągnięcia w regulacjach prawnych, przestarzałych urządzeniach, słabej łączności oraz braku nowoczesnych rozwiązań. Końcowe rozdziały niniejszej pracy skupiają wiedzę na temat kierowania działaniem ratowniczych w innych krajach oraz przestawiają możliwości wykorzystania w środowisku polskim narzędzi wspomagania zaczerpniętych z innych krajów. Można stwierdzić fakt, iż system ochrony przeciwpożarowej wymaga wprowadzenia zmian. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18578/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - metodologia
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 99-100.
Zawiera: Hazardous materials 101: "The facts of life" // Street smart incident command // Haz mat size-up: street smart chemistry // Am I safe, unsafe, or in danger.
Tekst w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22290/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Student Workbook to Hazardous Materials : Managing the Incident / by JoAnna Hildebrand. - Third edition. - Chester : Red Hat Publishing Company, 2005. - viii, 294 stron : ilustracje ; 28 cm.
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Zawiera: The hazardous materials management system // Health and safety // The incident command system // The eight step process: an overview // Site management // Identify the problem // Hazard assessment and risk evaluation // Select personal protective clothing and equipment // Information management and resource coordination // Implementing response objectives // Decontamination // Terminating the incident.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22294/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Hazardous Materials Incidents : Surviving the Initial Reponse / Steven M. De Lisi. - Tulsa : PennWell, 2006. - xiii, [i], 259 stron : ilustracje, fotografie ; 28 cm.
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Indeks.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Beyond the rule of thumb // What is a hazardous material? // The role of first responders // Planning for a hazardous materials incident // How not to become part of the problem // Who first responders should call to get help // Documents first responders can use for effective decision making // Identifying the material // Characteristics of containers // Evaluating the enviroment // Defensive actions for first responders // Highway transportation incidents // Railroad transportation incidents // Fixed facility incidents // "Routine" hazardous materials incidents // Understanding atmospheric monitors // Understanding class B foam // Managing the initial phase of hazardous materials incident // Is the incident a crime scene? // Cleanup, recovery, reimbursment, and scene restoration.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: First responders who arrive on scene of a hazardous materials incident may be assigned to an engine, ladder truck, rescue, or ambulance with very little sophisticated HAZMAT equipment. Despite these limitations, their actions during the initial response will often set the stage for the success or failure of the entire event. Many incidents start out as minor "routine" events that suddenly escalate when something goes terribly wrong. Perhaps first responders did not anticipate the involvement of hazardous materials in a response to a rear-end collision involving two passenger vehicles, an EMS call at a residence for difficulty breathing, or a trash fire. That is until it was too late! First responders, despite their best intentions, can quickly become part of any hazardous materials problem. The results can be first responders who are killed or seriously injured, or those who suffer devastating illnesses years after exposure to a hazardous material.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22287/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Hazardous Materials : Managing the Incident / Gregory G. Noll, Michael S. Hildebrand, James Yvorra. - Third edition. - Chester : Red Hat Publishing Company, 2005. - xvii, [i], 622 stron : ilustracje, fotografie ; 28 cm.
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Indeks.
Bibliografia przy części rodziałów.
Zawiera: The hazardous materials management system // Health and safety // The incident command system // The eight step process: an overview // Site management // Identify the problem // Hazard assessment and risk evaluation // Select personal protective clothing and equipment // Information management and resource coordination // Implementing response objectives // Decontamination // Terminating the incident.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22293/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia wykaz aktów prawnych na stronach 35-36.
Streszczenie: Praca bada kompetencje społeczne funkcjonariuszy PSP. Badanie autor przedstawił wśród funkcjonariuszy Centralnej szkoły Państwowej Straży Pożarnbej w Częstochowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17008/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., tab.
Tł.tyt.; Przywództwo w skomplikowanych, stresujących działaniach ratowniczych. Ilościowe badania jakościowo opracowanego modelu
Celem pracy jest zbadanie powszechnego jakościowo (teorii ugruntowanej) opracowanego model przywództwa w złożonych i / lub stresowych działaniach ratowniczych. Model został wykonany i przetestowany na dowódcach (n = 385) z pogotowia ratunkowego, policji i służb ratowniczych w Szwecji. Kwestionariusz został wykonany z kodów i kategorii wcześniej opracowanego wzoru. Badania pokazują że z najważniejszymi czynnikami w złożonych działaniach ratowniczych były: klimat organizacyjny przed wydarzeniem, pozytywne reakcje na stres i osobiste znajomości współpracy. Przypadki, w których lider ocenia, że sytuacja nie może być rozwiązana przy użyciu dostępnych środków charakteryzowały się mniej korzystnymi ocenami, niezależnie od tego, czy ludzie są postrzegani jako zagrożone są, czy nie. Siłą tego aspektu było zinterpretowanie w kategoriach profesjonalnego działania - tożsamości zorientowanych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3580 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3581 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9007/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 48-49.
Streszczenie: Celem przedmiotowej pracy była ocena poprawy funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze po wdrożeniu systemu automatyzacji dysponowania i zarządzania siłami i środkami w trakcie działań ratowniczych. Pracę napisano w oparciu o zebraną literaturę, analizę badań własnych oraz interpretację uzyskanych wyników badań ankietowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia metodykę badań własnych. Drugi rozdział zawiera opis organizacji stanowisk kierowania w Państwowej Straży Pożarnej, prawne podstawy ich tworzenia i funkcjonowania a także opisuje system wspomagania decyzji (SWD-ST) jako główne narzędzie pracy dyspozytorów stanowisk kierowania. Trzeci rozdział prezentuje charakterystykę zagrożeń powiatu zielonogórskiego oraz opisuje wdrożony system automatyzacji procesu dysponowania i zarządzania siłami i środkami w trakcie działań ratowniczych. Ostatni rozdział to prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze oceniających system z punktu użytkownika oraz przedstawia interpretację pozyskanych wyników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18335/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again