Source
Katalog zbiorów
(13)
Form of Work
Artykuły
(10)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Kulak Łukasz
(2)
Radziszewska Jolanta Maria
(2)
Bachman Eric G
(1)
Gabrysiak Robert
(1)
Ivings M.J
(1)
Karolak Piotr
(1)
Kołdys Karolina
(1)
Kołodziejczyk Tomasz
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Orłowski Andrzej
(1)
Santon R.C
(1)
Song Wen-hua
(1)
Wang Ji
(1)
Webber D.M
(1)
Wiąckowski Jacek
(1)
Żuczek Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Klasyfikacja wybuchowa
(8)
Zagrożenie wybuchowe
(8)
Klasyfikacja
(3)
Klasyfikacja pożarowa
(3)
Materiały i substancje wybuchowe
(2)
Pyły
(2)
Strefa zagrożenia wybuchem
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Gazy palne
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
LPG
(1)
Materiały palne
(1)
Materiały promieniotwórcze
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Rafinerie
(1)
Symulacja
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Wentylacja
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zbiorniki
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
butle gazowe
(1)
dyspersja
(1)
magazyny
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
obliczenia
(1)
przepisy
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
13 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Przepisy nakładają na inwestora, projektanta lub użytkownika decydującego o procesie technologicznym wykonanie oceny zagrożenia wybuchem. Oceny tej dokonuje się w obiekcie i na terenie przyległym, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić sposób przeprowadzania oceny zagrożenia wybuchem – w świetle obowiązujących aktów prawnych. W artykule przedstawiono również konsekwencje, jakie powoduje sklasyfikowanie pomieszczenia jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawowe zasady klasyfi kacji stref zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, par cieczy oraz pyłów. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z oceną zagrożenia wybuchem. Prawidłowe zdefiniowanie pojęć pozwoli na uniknięcie nieporozumień pomiędzy osobą wykonującą ocenę zagrożenia wybuchem a architektem, technologiem, inwestorem oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w nowej odsłonie / Robert Żuczek // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/1 s. 30-33.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: W związku z pojawieniem się w 2016 r. nowej edycji normy dot. atmosfer wybuchowych, przedstawiono istotne zmiany w klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem oraz określania ich zasięgów. Scharakteryzowano też koncepcję zmian w podejściu do wprowadzania jednolitych zasad klasyfikowania przestrzeni zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Omawia klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem oraz projektowanie i wymagania stawiane urządzeniom w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przedstawia oznaczenia takich urządzeń oraz zasady ich eksploatacji (obsługa, przeglądy stanu technicznego, pomiary eksploatacyjne, konserwacja).
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16422/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3969 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Fire and explosion index calculation method incorporating classified safety measure credits / Ji Wang, Wen-hua Song // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/6 Vol. 26 s.1128-1133.
Bibl. 14 poz., tab.
Tł.tyt.: Metoda obliczania indeksu pożarowo-wybuchowego (F&EI) zawierająca sklasyfikowany kredyt pomiaru bezpieczeństwa
Przedstawiono opartą na analizie dwóch metod, modyfikację F&EI dla DOW indeksu i stwierdzono że wpływ pomiarów bezpieczeństwa nie jest sklasyfikowany. Zmodyfikowana metoda pozwala uzyskać bardziej wiarygodne dane dotyczące ryzyka.
No cover
Article
In basket
Preplanning Gases at Industrial Sites / Eric G. Bachman // Fire Engineering. - 2008/11 Vol. 161 s.111-116.
Tł. tyt.: Wstępne planowanie przemysłowych zakładów produkcji gazów technicznych
Kompleksowe omówienie zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez gazy techniczne. Klasyfikacje wybuchowe gazów. Zagrożenie wybuchowe stwarzane przez poszczególne grupy gazów. Sposoby magazynowania gazów w butlach i zbiornikach oraz wymagania budowlano-instalacyjne dla magazynów.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-387/95, W-387/94, W-387/91 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-387/79 [magazyn], W-387/74 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Ventilation theory and dispersion modelling applied to hazardous area classification / D.M. Webber, M.J. Ivings, R.C. Santon // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/5 Vol. 24 s.612-621.
Bibliogr. 14 poz., rys.
Tł.tyt.: Teoria wentylacji i modelowanie dyspersji w zastosowaniu do klasyfikacji niebezpiecznych obszarów
Wymagania podane w normie IEC 60079-10-1 (2008) i BSEN 60079-10-1 (2009) dotyczące objętości chmury, któa jest podstawowym czynnikiem klasyfikacyjnym wybuchu, do chwili aktualnej nie mają zweryfikowanych podstaw naukowych. Standard nie umożliwia wykorzystanie alternatywnej metody, opartej na metodzie CFD. Model CFD wskazuje, że aby zakwalifikować dane pomieszczenie do zagrożonego wybuchem wymagane są znacznie mniejsze objętości gazu. W artykule przedstawiono integralny model dyspersji i wentylacji, wykorzystywany w analizie zagrożeń dużymi awariami. Artykułprzedstawia adaptację tych modeli do okreslania objętości gazu, przy któej może nastąpić wybuch. W metodzie adaptacyjnej wykorzystano wpływ wielkości dyspersji i wentylacji (czynnik wciągania powietrza) na szybkość i wielkość tworzących się zagrożeń wybuchowych.
No cover
Article
In basket
Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych / Karolina Kołdys // Atest : ochrona pracy. - 2015/5 s.34-36.
Sygnatura CP-60
Krótka prezentacja przepisów międzynarodowych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych oraz klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again