Source
Katalog zbiorów
(32)
Form of Work
Artykuły
(30)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(1)
Author
Wąż Piotr
(3)
Wahl Kerstin
(2)
Bauer Michael
(1)
Bergdoll Roy
(1)
Dzieciątkowski Tomasz
(1)
Filipiak Krzysztof J. (1972- )
(1)
Freywald Jessica
(1)
Geier Wolfram
(1)
Grzybowski Jacek Karol
(1)
Hagebölling Dirk
(1)
Hill Alice C
(1)
Hołdys Karolina
(1)
Jach Kamil
(1)
Jóźwiak Zbigniew. W
(1)
Kakenmaster William
(1)
Kruger Ulf
(1)
Krzowski Łukasz
(1)
Kudła Wiktoria
(1)
Lange Claus
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Miller Christian
(1)
Misiaszek Marta
(1)
Peter Franz
(1)
Prosser Tony
(1)
Ryńska Joanna
(1)
Sloggett Dave
(1)
Stobnicka-Kupiec Agata
(1)
Stolzenburg Kathrin
(1)
Thorns Jochen
(1)
Trzos Arkadiusz
(1)
Tyburek Jacek
(1)
Weiler Thomas
(1)
Wielocha Katarzyna
(1)
Zawartka Paweł
(1)
Zgórska Aleksandra
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łastowiecka-Moras Elżbieta
(1)
Łyziński Karol
(1)
Year
2020 - 2023
(30)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Germany
(7)
United Kingdom
(3)
Language
Polish
(23)
German
(6)
English
(3)
Subject
Koronawirusy
(32)
COVID-19
(16)
Pandemia
(8)
Prawo pracy
(4)
BHP
(2)
Ochrona ludności
(2)
Służba zdrowia
(2)
Wentylacja
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Środki ochrony indywidualnej
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo działań operacyjnych
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Czynności operacyjne
(1)
Digitalizacja
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Ewakuacja
(1)
Klimatyzacja
(1)
Logistyka
(1)
Medycyna ratunkowa
(1)
Negocjacje
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Praca zdalna
(1)
Projektowanie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość z nienawiści
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Służby mundurowe
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Wirus SARS-CoV-2.
(1)
Współwystępowanie chorób
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zakażenia wywołane przez wirusy z rodzaju Coronavirus
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
dezynfekcja
(1)
działania strategiczne
(1)
edukacja
(1)
efekt cieplarniany
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
kwarantanna
(1)
obiekty opieki zdrowotnej
(1)
ochrona zdrowia
(1)
raporty
(1)
służby medyczne
(1)
wilgotność
(1)
wydarzenia społeczne
(1)
zamieszki uliczne
(1)
Żłobki i przedszkola
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Niemcy
(4)
Francja
(1)
Kolonia (Niemcy)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(2)
32 results Filter
No cover
Article
In basket
SARS-CoV-2: Erfahrungen aus Frankreich / Jochen Thorns //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2020/5 strony 375-379.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: SARS-CoV-2: Doświadczenie z Francji
Streszczenie: We Francji koronawirus (SARS-CoV-2) w szczególności dotknął region Grand-Est graniczący z Niemcami od połowy do końca marca. Liczba przypadków gwałtownie wzrosła w ciągu 14 dni, a szpitale były mocno obciążone. Niemiecki Instytut Medycyny Katastrofalnej był na miejscu w Strasburgu i podsumował wyniki i doświadczenia we Francji w raporcie dla władz w Badenii-Wirtembergii. W artykule przedstawiono najważniejsze punkty raportu terenowego.
No cover
Article
In basket
Prawo pracy w czasach koronawirusa (cz. 2) / Piotr Wąż //W: Atest : ochrona pracy. - 2020/5 strony 4-10.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W poprzednim numerze ATESTU omówiliśmy regulacje dotyczące prawa pracy zawarte w tzw. koronaustawie1, w jej pierwotnym brzmieniu. W ciągu 40 dni od wejścia w życie ustawa ta została trzykrotnie znowelizowana2, a każda z jej nowelizacji przyniosła nowe przepisy dotyczące prawa pracy. W niniejszym artykule przybliżymy istotę najważniejszych spośród tychże zmian. Zmiany w zakresie pracy zdalnej 31 marca 2020 r., omówiona w pierwszej części artykułu (ATEST 4/20) regulacja dotycząca pracy zdalnej, zawarta w art. 3 koronaustawy, została zmodyfikowana przez rozszerzenie zakresu podmiotowego osób, do których przepis ten może znaleźć zastosowanie. Dzięki wprowadzeniu przedmiotowej zmiany, w formie zdalnej pracę świadczyć mogą również funkcjonariusze służb mundurowych, określonych w ustępie 2, tj. funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- -Skarbowej i Służby Więziennej. Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego Zmianom uległa również regulacja zawarta w art. 4 koronaustawy, przewidująca prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni dla pracowników zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. W wyniku kolejnych zmian, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało rozszerzone również na przypadki, w których pracownik zmuszony jest zapewnić osobistą opiekę dziecku w wieku do 8 lat z uwagi na niemożność jej sprawowania przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Prawo pracy w czasach koronawirusa (cz. 2)
No cover
Article
In basket
Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz / Wolfram Geier // W: Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2021/2 strony 2-5.
Sygnatura: CZ-133
Tłumaczenie tytułu: Lekcje z pandemii: nowe Impulsy do zarządzania kryzysowego, ochrona ludności i BBK
Streszczenie: Wydaje się być czymś normalnym, że społeczeństwa są na ogół gotowe dopiero w trakcie lub po ostrych kryzysach kwestionować skuteczność i terminowość zarządzania kryzysowego, wyciągać wnioski z zarządzania kryzysami i katastrofami oraz – tam, gdzie to konieczne – wprowadzać usprawnienia organizacyjne, strukturalne lub systemowe.
No cover
Article
In basket
Beyond Coronavirus: Towards a new flexible Fire and Rescue Service / Dave Sloggett //W: Fire : the voice of firefighting and fire prevention since 1908. - 2020/1427 Vol. 115 strony 14-15.
Sygnatura CZ-59
Tłumaczenie tytułu: Więcej niż koronawirus: w kierunku nowej elastycznej straży pożarnej
Streszczenie: W artykule, autor analizuje, jakie długoterminowe skutki globalnej pandemii Covid 19 mogą mieć wpływ na służby ratownicze.
No cover
Article
In basket
Die Digitalisierung der Bildung im Bevölkerungsschutz unter Corona –ein Zwischenfazit / Kathrin Stolzenburg, Ulf Kruger // W: Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2020/4 strony 8-17.
Sygnatura: CZ-133
Tłumaczenie tytułu: Cyfryzacja edukacji w zakresie ochrony ludności w ramach koronawirusa - wniosek przejściowy
Streszczenie: Kiedy w marcu 2020 r. Doszło do ogólnonarodowej blokady, edukacja w zakresie ochrony ludności była możliwa prawie tylko w przestrzeni cyfrowej przez kilka miesięcy. Również w 2021 roku widać, że normalizacji nie będzie w systemie edukacji. Ponadto wielu ofert wydarzeń na miejscu nie można oferować lub są one ograniczone. Czy „nowa normalność” dotyczy również edukacji w zakresie ochrony ludności i jaką rolę odgrywa cyfrowe uczenie się? Zapytaliśmy ekspertów ds. Edukacji z BBK, THW, straży pożarnej i organizacji pomocowych. Odpowiedzi przedstawiono w formie przeglądu, a także dwa konkretne przykłady z praktyki. Ponadto w tym artykule chcielibyśmy wyciągnąć tymczasowe wnioski na temat cyfryzacji edukacji w zakresie ochrony ludności podczas pandemii koronawirusa.
No cover
Article
In basket
Prawo pracy w czasach koronawirusa / Piotr Wąż //W: Atest : ochrona pracy. - 2020/4 strony 4-10.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę określaną jako COVID-19, 8 marca 2020 r. wszedł w życie akt prawny, który w mediach zyskał miano "koronaustawy". Przewiduje on szereg działań dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby, które stanowią uzupełnienie regulacji zawartej w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (ChorZakU)2. Początkowo, Ministerstwo Zdrowia, w trybie art. 46 ust. 2 i 4 ChorZakU, wprowadziło stan zagrożenia epidemicznego3, który w sposób istotny wpływa na wszystkie sfery życia publicznego i gałęzie gospodarki, z uwagi na liczne restrykcje i zakazy. Natomiast 21 marca 2020 r. wprowadzono stan epidemii4. Niektóre resorty wprowadziły również ograniczenia w zakresie funkcjonowania podległych sobie jednostek organizacyjnych, głównie uczelni. Koronaustawa nie rozstrzyga wielu kwestii związanych z wdrożeniem przewidzianych w jej przepisach obostrzeń ani też nie odnosi się do całego spektrum następstw wynikających z tytułu ich wprowadzenia. To oczywiście zrozumiałe, gdyż mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu we współczesnym świecie. Nie sposób więc wszystkich tych skutków przewidzieć i uregulować. Sytuacja jest dynamiczna. Niemal każdego dnia podejmowane są nowe decyzje stanowiące reakcję na bieżący rozwój wydarzeń. Wiele z tych decyzji będzie kreowało zmiany w regulacjach prawnych, które niewątpliwie zostaną uchwalone w najbliższym czasie. W chwili przygotowywania niniejszego tekstu trwają prace nad tzw. pakietem antykryzysowym, który wprowadzi wiele nowych regulacji związanych z następstwami pandemii koronawirusa, m.in. w sferze prawa. Na tę jednak chwilę, pytań jest więcej niż gotowych odpowiedzi. Mając do dyspozycji obecnie obowiązujące przepisy, postaramy się podjąć próbę odpowiedzi na te spośród pytań dotyczących funkcjonowania zakładów pracy w dobie pandemii koronawirusa, które najczęściej stawiane są przez pracowników i pracodwaców.
No cover
Article
In basket
Prawo pracy w czasach koronawirusa (cz. 3) / Piotr Wąż //W: Atest : ochrona pracy. - 2020/6 strony 4-9.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W poprzednich dwóch częściach cyklu „Prawo pracy w czasach koronawirusa” (ATEST nr 4/20 i 5/20) przybliżyliśmy problematykę odnoszącą się do szeroko rozumianego prawa pracy, zawartą w postanowieniach tzw. koronaustawy1 od samego początku jej obowiązywania oraz dodaną do jej treści na podstawie kolejnych nowelizacji, znanych powszechnie pod nazwą „Tarcz”2. W niniejszym artykule przybliżymy istotę najważniejszych zmian odnoszących się do wspomnianej problematyki, wprowadzonych do koronaustawy na mocy Tarczy 33, jak również nakreślimy przepisy, które mają zostać do niej wprowadzone na mocy Tarczy 44. Przy czym należy zastrzec, że ostatnia z „Tarcz”, w chwili przygotowywania niniejszego artykułu do druku, ciągle posiada status projektu, gdyż prace legislacyjne nad jej uchwaleniem nie zostały jeszcze zakończone. W związku z tym, ostateczny kształt jej postanowień może ulec zmianie do czasu opublikowania przedmiotowego artykułu. Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego Na mocy Tarczy 3 po raz kolejny uległ zmianie art. 4 koronaustawy, przewidujący prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wychodząc z założenia, że po 24 maja żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, o których mowa w tym przepisie zostaną otwarte, ustawodawca pozbawił po upływie tej daty możliwości korzystania z omawianego zasiłku pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8. Począwszy od 25 maja 2020 r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego miało przysługiwać wyłącznie z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: ·· dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki,
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-120
Streszczenie: W obliczu globalnego zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 tylko dobrze przygotowane firmy bedą w stanie zapewnić zarówno ochronę swoim pracownikom, jak i ciągłość działalności. W artykule przedstawiono listę 7 działań, które powinny zostać podję-te przez kadrę kierowniczą, aby zminimalizować negatywne skutki kryzysu wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2.
No cover
Article
In basket
Koronawirus SARS-CoV-2 // Promotor BHP. - 2020/3 strony 7.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: W związku z licznymi watpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała odpowiedzi na pytania dotyczące tej problematyki
No cover
Article
In basket
Climate change in the time of coronavirus / Alice C. Hill, William Kakenmaster // W: Crisis Response Journal. - 2020/2 vol. 15 strony 16-18.
Sygnatura: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Zmiany klimatu w czasach koronawirusa.
Streszczenie: Autorzy ostrzegają, że chociaż obecna pandemia przyniosła największy roczny spadek emisji dwutlenku węgla w zarejestrowanej historii, nie można odwrócić uwagi od kluczowych wysiłków potrzebnych do trwałej redukcji emisji. Musimy przygotować się i dostosować się do skutków zmiany klimatu.
No cover
Article
In basket
Zarządzanie ŚOI w czasie pandemii / Kamil Jach // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2020/4 strony 8-10.
Sygnatura CP-103
Streszczenie: W artykule zaprezentowano ramy prawne, które dotyczą potwierdzania zgodności ŚOI z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia, a także zalecenie czołowych organizacji instytucji światowych (WHO, Komisja Europejska itd.) w odniesieniu do stosowanych środków ochrony indywidualnej - zwłaszcza w pracy.
No cover
Article
In basket
Komplexe Lagen. Operativ-taktische Massnahmen der Corona-Einsatzlagen W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2022/5 strony 376-383.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Złozone zarządzanie. Operacyjno-taktyczne środki podczas pandemii koronawirusem.
Streszczenie: Artykuł dotyczy operacyjno-taktycznego komponentu miejskiego zarządzania kryzysowego miasta Kolonii w zarządzaniu pandemią, przy czym złożoność środków zarządzania i związane z nimi wyzwania są traktowane jako przykłady. Wszystkie miasta, okręgi i gminy, a także kraje związkowe i rząd federalny stanęły przed różnymi wyzwaniami tej pandemii i opracowały strategie radzenia sobie. Ponieważ nie przeprowadzono systematycznego przeglądu pandemii koronawirusa i profesjonalnej dyskusji na temat wynikających z niej doświadczeń, należy wnieść wkład w przegląd pandemii koronawirusem z perspektywy operacyjnej i taktycznej.
No cover
Article
In basket
Nie wracaj do pracy, „ZARAZO” / Katarzyna Wielocha // Promotor BHP. - 2020/6 strony 13-15.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: E-maile o treści, która pojawia się w tytule, otrzymują pracownicy różnych firm w całej Polsce. W artykule opisujemy przypadek jednego z pracowników, który został uznany przez swoich kolegów z pracy jako potencjalne zagrożenie, ponieważ jego żona jest pielęgniarką.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przegląd literaturowy dotyczący sposobów przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, który powoduje chorobę Covid-19, jego żywotności na różnych powierzchniach i ich dezynfekcji silnymi chemicznymi środkami wirusobójczymi. Przedstawiono mechanizmy wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w obiektach służby zdrowia w aspekcie ich zastosowania w walce z koronawirusem.
No cover
Article
In basket
Wentylacja pomieszczeń w dobie koronawirusa // Promotor BHP. - 2020/7-8 strony 26-30.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: W artykule przedstawiono zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
No cover
Article
In basket
Strategien für Berufsfeuerwehren während der Corona-Krise / Franz Peter, Michael Bauer, Dirk Hagebölling //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2020/5 strony 364-368.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Strategie dla zawodowych straży pożarnych podczas kryzysu z koronawirusem
Streszczenie: Od dłuższego czasu organizacje ratownicze intensywnie martwią się „sytuacją COVID-19”, która prawdopodobnie potrwa jeszcze dłużej. Chociaż wirus SARS-CoV-2 jest zasadniczo tym samym problemem, poprzednie strategie radzenia sobie przez straż pożarną są czasami bardzo różne. Oprócz wymaganych ogólnych środków w operacjach straży pożarnej, artykuł zawiera szczegółowe zalecenia dla profesjonalnych straży pożarnych i ich administracji, a także dla centrów kontroli.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach służby zdrowia // A&S Polska. - 2020/2 strony 72-75.
Sygnatura CP-120
Streszczenie: 11 marca br. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii, dwa dni póź-niej minister zdrowia Łukasz Szumowski poin-formował, że w drodze rozporządzenia został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epide-micznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a dziewiętnaście szpitali przekształcono w szpi-tale zakaźne. Natomiast od piątku 20 marca od godziny 18:30 w całej Polsce obowiązuje już stan epidemii. Według komunikatu przekształ-cenie szpitala w szpital zakaźny ma usprawnić diagnostykę, hospitalizację i leczenie osób zaka-żonych koronawirusem. A co z bezpieczeństwem pacjentów i pracowników, jeśli dojdzie do zagrożenia pożarem?. W artykule przedstawiono ww. zagadnienia.
No cover
Article
In basket
Feuerwehrbetrieb während der COVID-19-Pandemie / Kerstin Wahl, Roy Bergdoll //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2020/5 strony 350-363.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Operacje gaśnicze podczas pandemii COVID-19
Streszczenie: Koronawirus SARS-CoV-2 stawia przed strażą pożarną w Niemczech niespotykane dotąd wyzwania. Środki ochrony przed infekcjami należy również wdrożyć w straży pożarnej. Wymaga to wielu środków ostrożności w zakresie higieny, zgodności z przepisami dotyczącymi odległości i niektórych zasobów, które są obecnie trudne do uzyskania. Jednocześnie konieczne są działania taktyczne, aby zapobiec sytuacji, w której zbyt wielu strażaków nie będzie w stanie pracować w tym samym czasie. Wkład ma na celu pomóc straży pożarnej w utrzymaniu zdolności operacyjnej podczas pandemii COVID 19. Ważne jest, aby zapewnić strażakom najlepszą możliwą ochronę, jednocześnie utrzymując bezpieczeństwo operacyjne w jak największym stopniu, co jest działaniem równoważącym na wiele sposobów.
Book
In basket
COVID-19 - pandemia naszych czasów / Jacek Karol Grzybowski. - Wydanie I - Warszawa : Borgis , 2021. - 83, [1] strony : Ilustracje, wykresy, mapy ; 21 cm.
Biosfera globu ziemskiego // Wpływ działań ludzkich na nowe infekcje // Problem infekcji wirusowych // Epidemie gorączek krwotocznych // Pierwsza pandemia SARS wywołana przez wirusy SARS-CoV-1 // Pandemia COVID-19 wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 // Szczepienia ochronne // Technologie badawcze - OMICS - biologia in silico // Perspektywy - wykorzystanie sztucznej inteligencji do zwalczania pandemii
Streszczenie: Myślą przewodnią książki prof. Grzybowskiego, biochemika, immunologa i mikrobiologa jest uświadomienie (lub przypomnienie) potencjalnym czytelnikom współistnienia ludzi i zwierząt z powszechnie obecnymi w naszym środowisku życia drobnoustrojami. Bytują one w naszych organizmach, jako tzw. mikrobiom, tworząc z gospodarzem, jak Autor słusznie podkreśla, całość zwaną superorganizmem. Prof. Grzybowski bardzo żywym językiem i interesująco pokazuje, w jaki sposób aktywność człowieka wraz ze zmianami środowiska wpływa na ekologię drobnoustrojów. Godne podkreślenia jest wyjście Autora naprzeciw bardzo aktualnego problemu medycznego, jaką jest współczesna nam pandemia COVID-19. Nie pierwsza to pandemia wywołana przez koronawirusy w dziejach ludzkości. Natomiast rozmiary obecnej pandemii znacznie przekraczają znane ludzkości masowe zakażenia wirusowe. [opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22414, I-22413 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Prowadzenie medycznych czynności ratunkowych w zagrożeniu chorobą wysoce zakaźną wymaga zabezpieczenia zespołu ratownictwa medycznego w środki ochrony indywidualnej. Pojawienie się w Polsce pierwszych przypadków nowej choroby zakaźnej wymaga zdecydowanego działania w celu niedopuszczenia do rozwoju trudnej do opanowania epidemii. W artykule omówiono procedury bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2, postępowanie medyczne oraz dostępne środki ochrony indywidualnej. Zaprezentowano stanowisko European Centre for Disease Prevention and Control i strony polskiej w sprawie indywidualnej ochrony personelu medycznego przed SARS-CoV-2.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again