Source
Katalog zbiorów
(11)
Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Artykuły
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(10)
Author
Terlikowski Tadeusz
(4)
Dajnowicz-Piesiecka Diana
(2)
Jurgielewicz-Delegacz Emilia
(2)
Pływaczewski Emil (1951- )
(2)
Barabasz Klaudia
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kasprzak Wojciech Andrzej
(1)
Klebaniak Agnieszka
(1)
Malinowska Irena
(1)
Michalski Mariusz
(1)
Misuk Maja
(1)
Ochtyra Marcin
(1)
Opalska-Kasprzak Agata
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Szymczak Monika
(1)
Terlikowski Marcin
(1)
Łabuz Paweł
(1)
Ściana Anna
(1)
Year
2020 - 2023
(8)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Kryminologia
(11)
Kryminalistyka
(5)
Przestępczość
(4)
Patologie społeczne
(3)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Metody badawcze
(1)
Młodzież trudna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia
(1)
Socjotechnika
(1)
Wiktymologia
(1)
alkoholizm
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Hiszpania
(1)
Niemcy
(1)
Rosja
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szwajcaria
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
11 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15835/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
Artykuł w wersji ang. strony 405-415
Streszczenie: Socjotechnika należy do najstarszych metod pozyskiwania informacji i nadal jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik przez środowiska przestępczości cyfrowej. Skuteczna ochrona użytkowników sieci musi koncentrować się przede wszystkim na samoświadomości zagrożenia i zdroworozsądkowym podejściu do umieszczania wrażliwych danych w cyberprzestrzeni. Wraz z rozwojem nowych usług cyfrowych powstaje szereg nowych zagrożeń, którym należy przeciwdziałać przede wszystkim poprzez wykorzystanie stosowanych zabezpieczeń elektronicznych, realizację kampanii społecznych i akcji wzmacniających świadomość obywateli, a także organizację kursów dla instytucji poszczególnych sektorów gospodarki.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16646/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-63.
Streszczenie: Niniejsza praca pt. „Alkoholizm jako problem kryminologiczny” zawiera wszelkie zagadnienia związane z alkoholizmem i jego wpływem na życie i funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Zakres przedstawionej pracy obejmuje dziedziny naukowe takie jak kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia czy prawo. Podstawowym celem pracy było przedstawienie powiązania pomiędzy alkoholem a szerzącym się na przestrzeni XX i XXI wieku środowiskiem przestępczości. Ponadto praca zawiera informacje na temat zapobiegania powstawaniu alkoholizmowi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17974/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 39-41.
Streszczenie: Praca pod tytułem „Kryminalistyka i kryminologia w zwalczaniu patologii społecznych” dotyczy możliwości wykorzystania wyników analiz i badań kryminalistyczno- kryminologicznych w zwalczaniu przestępczości w środowiskach patologicznych. Problemem badawczym w niniejszej pracy było zbadanie zakresu stosowania metod kryminalistyki i kryminologii w procesie przeciwdziałania przestępczości w środowiskach patologicznych. Praca w pierwszej kolejności skupia się na przedstawieniu roli prawa karnego w bezpieczeństwie wewnętrznym, a także charakterystyki społecznych zachowań patologicznych oraz metod stosowanych do jej zwalczania. Zostały również zaproponowane możliwości wykorzystania nauk kryminalistyki i kryminologii w zwalczaniu zachowań patologicznych. Do napisania pracy wykorzystano literaturę specjalistyczną głównie dotyczącą kryminalistyki i kryminologii. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17985/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 42-43.
Streszczenie: Głównym celem pracy „Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty przestępczości nieletnich” jest uzasadnienie, że ściganie sprawców przestępstw popełnionych przez nieletnich wymaga nie tylko wiedzy prawniczej, kryminologii, kryminologii, wiktymologii, ale także wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki. Problemem do rozwiązania w pracy jest pokazanie, że ściganie nieletnich sprawców wymaga udziału przedstawicieli organów ścigania, a także psychologów, pedagogów, szkół, rodziców i opiekunów. W pracy szczegółowo opisano takie zagadnienia, jak: odpowiedzialność karna nieletnich, wpływ środowiska rówieśniczego i rodzinnego na dzieci i młodzież, metody śledcze stosowane przez organy ścigania w celu złapania przestępcy oraz programy i działania zapobiegające patologiom społecznym w środowisku nieletnich. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17988/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 76-77.
Streszczenie: Praca przedstawia pokrótce zagadnienia związane z profilowaniem kryminalnym i jego wykorzystywaniem na potrzeby organów ścigania oraz sądu. Wpierw omówione zostało pojęcie postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym. Wspomniano o zasadach, określonych przez ustawodawcę, jako rządzące procesem karnym. Następnie określono jakie podmioty są uprawnione do prowadzenia tego postępowania oraz jakie są ich obowiązki i kompetencje. Wskazano jakie są poszczególne etapy postępowania. W rozdziale drugim wstępnie nakreślono, czym jest kryminologia, a czym kryminalistyka i w jaki sposób te nauki są pomocne w wykrywaniu sprawcy przestępstwa. W trzecim rozdziale opisano definicję profilowania kryminalnego, jego zastosowanie na różnych etapach postępowania karnego(zarówno przygotowawczego, jak i sądowego), a także w innych przypadkach działalności organów ścigania. Nakreślono korzenie tej dziedziny oraz jej założenia. Wskazano, w jaki sposób stworzony profil sprawcy może się przyczynić do jego zatrzymania. W pracy przytoczono także fragmenty prawdziwych profili kryminalnych sprawców przestępstw oraz faktyczne sprawy kryminalne, które zostały rozwiązane dzięki użyciu tej względnie nowej dziedziny. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17035/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski. - Wydanie I. - Warszawa : Difin, 2020. - 253 strony : wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 238-253.
Zawiera: Prewencja kryminalna // Statystyka kryminalna // Wiktymizacja // Ochrona osób i mienia // Przestępstwa godzące w interesy ekonomiczne spółek Skarbu Państwa. Fenomen Przeciwdziałanie i zwalczanie // Czynności operacyjno-rozpoznawcze w nauce kryminologii // Prawno-kryminologiczny aspekt przestępstw z nienawiści ze szczególnym uwzględnieniem ich odwetowego charakteru // Przestępczość nieletnich // Feminizacja przestępczości // Zabójstwa w afekcie // Handel ludźmi.
Publikacja przygotowana dla studentów wydziałów prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie oraz funkcjonariuszy policji urzędników organów ścigania karnego, wymiaru sprawiedliwosci, instytucji i organizacji społecznych.
Streszczenie: Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów dydaktycznych wydziałów prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Autorami poszczególnych tekstów są doświadczeni praktycy i naukowcy z danej dziedziny naukowej. Struktura książki różni się nieco od powszechnie przyjętych układów w innych publikacjach. Obszernie bowiem uwzględniono statystykę kryminalną w Polsce, przestępstwa z nienawiści, podkultury przestępcze, profil sprawców i ofiar przestępstw rozbójniczych, przestępczość nieletnich, zabójstwa w afekcie, handel ludźmi, formy zachowań, przestępstwa godzące w interesy ekonomiczne spółek Skarbu Państwa oraz przeciwdziałanie im i ich zwalczanie, terroryzm, cyberprzestępczość, przestępstwa cudzoziemców, a także zagadnienia związane z ochroną osób i mienia, prewencję kryminalną czy też czynności operacyjno-rozpoznawcze w nauce kryminologii i feminizację przestępczości. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3086, IBC-3085 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3084/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze.)
Materiały z 1. Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, 19-20 maja 2016 r., Białystok.
Zawiera: Badania empiryczne w służbie kryminologii // Nowe kierunki badań kryminologicznych // Współczesne zagrożenia w ujęciu kryminologicznym // Interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI w. // Varia.
Publikacja dofinansowana przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski oraz Wydział Prawa UwB.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21368/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wiktymologia kryminalna / Brunon Hołyst. - Wydanie V - II wydanie w PWN. - Warszawa : PWN, 2021. - 657 stron : wykresy ; 25 cm.
Poprzednie wydania pt.: Wiktymologia. Zawiera teksty aktów prawnych.
Bibliografia, netografia na stronach 550-562.
Ogólne zagadnienia wiktymizacji kryminalnej // Zakres i skutki wiktymizacji kryminalnej // Strach przed przestępczością // Nowy model ofiary przestępstwa // Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa // Ofiara sprawcą przestępstwa // Wiktymizacyjne aspekty przestępczości terrorystycznej // Przestępczość narkotykowa // Handel ludźmi // Nadużycie władzy // Seksualne wykorzystanie dzieci // Korupcja // Wiktymologia zachowań nieumyślnych // Policjanci jako ofiary postaw agresywnych // Wiktymologia penitencjarna // System pomocy ofiarom przestępstw // Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa // Literatura uzupełniająca.
Wstęp równolegle w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Dopiero w XX wieku zaczęto się zajmować systematycznie problematyką ofiary przestępstwa. Pojawiły się poglądy o konieczności systemowego spojrzenia na osobę sprawcy, ofiarę i czyn. Dużą rolę w tym całościowym ujęciu teorii zachowań przestępczych odegrała koncepcja symbolicznego interakcjonizmu Georga H. Meada (1863–1931), w której szeroko uwzględniono zagadnienia wpływu postrzegania partnera oraz przypisywanego mu znaczenia na własne zachowanie. W 1979 r. w Münster założono Światowe Towarzystwo Wiktymologii (The World Society of Victimology), które uzyskało status organu konsultacyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy. W następnych latach powstały krajowe towarzystwa wiktymologii w Australii, Brazylii, Grecji, Indiach, Japonii i Południowej Korei. Od 1973 r. co trzy lata są organizowane międzynarodowe sympozja. Pierwsze odbyło się w Jerozolimie, a kolejne między innymi w: Bostonie (1976), Münster (1979), Tokio/Kioto (1982), Zagrzebiu (1985), Jerozolimie (1988), Rio de Janeiro (1991), Adelaide (1994) oraz Amsterdamie (1997). Wiktymologia ewoluuje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w Europie. Wiele prac na jej temat ukazało się w Izraelu, jak również w Ameryce Środkowej i Południowej, Indiach, Australii i Japonii, publikowane są też czasopisma, np. „International Review of Victimology” USA, „Japanese Journal of Victimology”, „Victimology” Cordoba/Argentyna, „Journal of Australasian Society of Victimology”. Na rozwój wiktymologii kryminalnej wpływa europejskie prawo karne. W Polsce znaczącymi wydarzeniami były ogłoszenie Polskiej Karty Praw Ofiary z 2000 r. oraz przyjęcie Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, opracowanego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w 2004 r. [opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22398/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, ISSN 1897-4392)
Na podstawie referatów wygłoszonych podczas trzeciej edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów zorganizowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Bibliografie, netografie przy pracach.
Książka dostępna także jako e-book.
Część tekstu w języku angielskim.
Streszczenie: Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.: diagnoza przestępczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych kategorii przestępstw i ich sprawców, również z perspektywy innych państw; stosowanie środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich; przestępczość cudzoziemców w Polsce na tle kryzysu imigracyjnego w Europie; kryminologiczna perspektywa stosowania przez funkcjonariuszy Policji środków przymusu bezpośredniego. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój wiedzy i umiejętności radzenia sobie z szeroko pojętą przestępczością i patologiami społecznymi. [opis za wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3297/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again