Form of Work
Artykuły
(136)
Publikacje naukowe
(113)
Książki
(103)
Publikacje fachowe
(16)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Status
only on-site
(182)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(182)
Author
Gałaj Jerzy
(11)
Ościłowska Barbara
(10)
Półka Marzena (1969- )
(8)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(7)
Król Bernard
(5)
Wnęk Waldemar
(4)
Chow W.K
(3)
Jaskółowski Waldemar
(3)
Kozłowski Ryszard
(3)
Kołdys Karolina
(3)
Kwiatkowski Antoni. płk poż. prof. dr
(3)
Lesiak Piotr
(3)
Piórczyński Wacław
(3)
Porowski Rafał
(3)
Pukacka Krystyna
(3)
Wiąckowski Jacek
(3)
Adamski Aleksander
(2)
Adamski Ryszard Gabryel
(2)
Bogdanova V.V
(2)
Budzyński Marian
(2)
Chen Aiping
(2)
Chotomska Agnieszka
(2)
Dwornik Ryszard
(2)
Fan W
(2)
Freytag Heinz Helmuth
(2)
Gollner M.J
(2)
Grišin A.M
(2)
Habich Bohdan
(2)
Hirschler Marcelo M
(2)
Kandiak Jan
(2)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(2)
Kobec O.I
(2)
Kraszewska Wacława
(2)
Krause Ulrich
(2)
Liao G
(2)
Linteris G.T
(2)
Majder-Łopatka Małgorzata
(2)
Meidl James H
(2)
Perricone J
(2)
Piechocka Ewa
(2)
Prochacki Dariusz
(2)
Rangwala A.S
(2)
Safuta Andrzej
(2)
Sax Irving Newton
(2)
Scheichl Ludwig
(2)
Shipp M
(2)
Smotrycki S
(2)
Szajewska Anna
(2)
Szostak Ewa
(2)
Williams F.A
(2)
Yang Charles Q
(2)
Yao B
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Abramczyk Hieronim
(1)
Adamski Aleksander. ppłk poż. inż
(1)
Agiovlasitis I.P
(1)
Aich Ursula
(1)
Almand K.H
(1)
American Institute of Chemical Engineers
(1)
Andersson Berit
(1)
Andersson Petra
(1)
Androsov A. S
(1)
Annable K
(1)
Averill Jason D
(1)
Babrauskas Vytenis
(1)
Baghi O
(1)
Bajko Grzegorz
(1)
Balaniuk V.M
(1)
Baroudi D
(1)
Barthel Günter
(1)
Bartocha Artur
(1)
Bartoszyńska Bogda
(1)
Barylo O.G
(1)
Battrick P
(1)
Beck K
(1)
Begišev I. R
(1)
Behnke J
(1)
Berger Anka
(1)
Bhargava A
(1)
Biczycki Adam
(1)
Biedrzycki Zbigniew
(1)
Biernacki Krzysztof
(1)
Birett K
(1)
Blomqvist Per
(1)
Bodalski Dawid
(1)
Boettcher F
(1)
Bogdal Jan
(1)
Bogdanowicz Karol
(1)
Bohatkiewicz Romuald
(1)
Bohl Paul-Heinz
(1)
Borodulenko I.K
(1)
Borowski Paweł
(1)
Bortolon Vittorio
(1)
Bothe H
(1)
Brannigan Francis L
(1)
Brunner Stefan
(1)
Buczek Jerzy
(1)
Burgieł Stanisław
(1)
Buławski Henryk
(1)
Bąk Józef
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(94)
2000 - 2009
(96)
1990 - 1999
(20)
1980 - 1989
(19)
1970 - 1979
(48)
1960 - 1969
(46)
1950 - 1959
(9)
1930 - 1939
(4)
1910 - 1919
(1)
1900 - 1909
(1)
1210 - 1219
(1)
1170 - 1179
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(337)
United States
(7)
Sweden
(1)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(290)
English
(28)
German
(20)
Russian
(8)
Subject
Materiały palne
(339)
Badania pożarnicze
(54)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(43)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(35)
Zagrożenia pożarowe
(35)
magazyny
(34)
Palność - badanie
(28)
Materiały i substancje wybuchowe
(25)
Palność
(25)
spalanie
(23)
Ochrona przeciwpożarowa
(21)
Pożary - powstawanie
(20)
Pożary - zapobieganie
(20)
Zagrożenie wybuchowe
(20)
Rozkład termiczny
(15)
Substancje chemiczne
(14)
Symulacja
(14)
Tworzywa sztuczne
(14)
przepisy
(14)
Odporność ogniowa
(13)
Paliwa
(13)
plany operacyjno-ratownicze
(13)
Bezpieczeństwo pożarowe
(12)
Pożary
(12)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(12)
Substancje toksyczne
(12)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(11)
Dym
(11)
BHP
(10)
Lasy
(10)
Pożary wewnętrzne
(10)
Materiały budowlane
(9)
badania
(9)
materiały wykończeniowe
(9)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(9)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(8)
Drewno
(8)
Metody badawcze
(8)
Procesy produkcyjne
(8)
Przemysł
(8)
Transport materiałów niebezpiecznych
(8)
Środki ogniochronne
(8)
Ciecze palne
(7)
Gazy palne
(7)
HRR
(7)
Materiały drewnopochodne
(7)
Przyczyny pożaru
(7)
Pyły
(7)
Płomień
(7)
Toksyczność
(7)
Toksyczność produktów spalania
(7)
Wybuchy
(7)
fizykochemia spalania
(7)
przemysł chemiczny
(7)
Budownictwo użyteczności publicznej
(6)
Budynki
(6)
Wentylacja
(6)
Zapobieganie wybuchom
(6)
Zbiorniki
(6)
obiekty przemysłowe
(6)
Analiza zagrożeń
(5)
Chemia fizyczna
(5)
Farby i lakiery
(5)
Polimery
(5)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(5)
Ropa naftowa
(5)
Taktyka walki z pożarami
(5)
Urządzenia gaśnicze
(5)
Warunki pożarowe
(5)
bawełna
(5)
malarnie/lakiernie
(5)
technika gaszenia pożarów
(5)
zjawisko flashover
(5)
Analiza ryzyka
(4)
Ewakuacja
(4)
Historia pożarnictwa
(4)
Kalorymetr stożkowy
(4)
Konstrukcje budowlane
(4)
Normalizacja
(4)
Pirotechnika
(4)
Projektowanie
(4)
Transport
(4)
Transport drogowy
(4)
Zabezpieczenie operacyjne
(4)
Zapłon
(4)
ciecze
(4)
impregnacja
(4)
izolacja
(4)
materiały celulozowe
(4)
metale
(4)
obciążenie ogniowe
(4)
testy pożarnicze
(4)
włókna
(4)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(4)
Analiza termiczna
(3)
Budownictwo
(3)
Instalacje elektryczne
(3)
Materiały promieniotwórcze
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Pianki poliuretanowe
(3)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(88)
Normy
(2)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
346 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: [Zbiór kart informacyjnych przedsatwiających właściwości fizykochemiczne ładunków i materiałów niebezpiecznych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6462/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9953/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Zabezpieczenie przeciwpożarowe placów i zapleczy budów / Paweł Borowski. - Warszawa : Arkady, 1986. - 292 s. : 77 rys., 32 tabl. ; 26 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: [Książka zawiera zasady i wytyczne projektowania obiektów budowlanych,stanowiących wyposażenie placu budowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Dotyczą one gospodarki gazami technicznymi, cieczami łatwo zapalnymi, warsztatów, transportu samochodowego i maszyn budowlanych, gospodarki magazynowej i obiektów administracyjno-socjalnych. Dla każdego rodzaju obiektów zamieszczono zasady określania kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem, obliczania obciążenia ogniowego, określania klasy odporności ogniowej budynku. Podano też wymagane instalacje oraz normatyw wyposażenia w podręczny sprzęt pożarniczy. Podano również ogólne wymagania przeciwpożarowe w projektowaniu budynków i placów składowych.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18103, I-14771 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-10329/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 33-34.
Streszczenie: Dana praca jest analizą wpływu równomierności rozmieszczenia materiałów palnych w obiekcie produkcyjno-magazynowym na stosowanie gęstości obciążenia ogniowego jako parametru projektowego. W swoim zakresie zawiera wiele ważnych informacji, wymagania techniczno – budowlane oraz przeciwpożarowe w kraju. Praca zawiera w sobie trzy rozdziały będące analizą tematu. Pierwszy z rozdziałów nawiązuje w szczególności do rodzajów materiałów palnych oraz ich charakterystyki. Znajdziemy w tym miejscu dodatkowo wiadomości na temat grup pożarów, a także o tym jak rozmieszczone są materiały palne w obiektach produkcyjno – magazynowych. Drugi rozdział pracy napisany jest głównie na podstawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych takich jak, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Rozdział ten zawiera klasyfikację obiektów, opis parametru gęstości obciążenia ogniowego oraz sposób wyznaczana tego parametru, klasę odporności pożarowej budynków. Znajdziemy tam także informacje na temat zagrożeń jakie mogą pojawiać się w obiektach wielkokubaturowych, jednocześnie sposób w jaki wyznacza się względny czas trwania pożaru. Ostatni z rozdziałów ukazuje sposób podziału na strefy pożarowe i dymowe, a także prezentuje sposób ewakuacji z obiektów produkcyjno – magazynowych. Z danych przeanalizowanych w pracy wynika, że sposób rozmieszczenia materiałów palnych jest kluczowy w momencie rozwoju pożaru oraz sposobie jego opanowania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17156/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2056 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono regulacje prawne dot. bezpieczeństwa przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. Opisano przypadki zdarzeń, w których doszło do wycieku mazutu oraz techniki stosowane podczas akcji ratowniczych.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Brak Bd.2
Streszczenie: [Przedstawiono podstawy techniczne lotnictwa, które obejmują m.in. rozróżnianie samolotów wg cech technicznych, od ich zastosowanie i wg wytwarzania wyporu. Opis techniczny urządzeń i systemów wchodzących wskład samolotu. Własności cieczy palnych służące do oceny niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu. Fizykochemia spala nia i wybuchu. Zastosowany system gaśniczy do pożarów samolotów i urządzeń. Rodzaje pian i mieszanki gaśnicze.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7216/A [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: [Zbiór przepisów z 1961 r związanych z pożarnictwem i zapobieganiem pożarom m.in. tworzywa sztuczne, gazy sprężone, pralnie chemiczne, miejsca składowania wraków samochodowych, zakłady skupu, zapobieganie wybuchom pyłów, kontrola i konserwacja wyjść ewakuacyjnych stosowany sprzęt i urządzenia pożarnicze, ciecze palne i łatwozapalne (magazynowanie, przewody, zawory, rafinerie, zakłady chemiczne), garaże, piece i paleniska itp. W załącznikach przedstawiono m.in. zabezpieczenia zbiorników zawierających ciecze łatwo zapalne lub palne w terenach, które mogą być zalane wodą,usuwanie lub zaniechanie eksploatacji zbiorników podziemnych i inne.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5400/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Niebezpieczeństwo pożaru i szacowanie ryzyka pożarowego
Na podstawie publikacji zaprezentowanych na sympozjum w San Antonio, Texas, 3 grudnia 1990 i sponsorowanego przez ASTM Committee E-5 on Fire Standards.
Includes bibliographical references.
Streszczenie: Omówiono znaczenie CO w toksycznej atmosferze pożaru oraz zastosowanie testów pożarowych do szacowania ryzyka pożarowego. Przedstawiono elementy szacowania niebezpieczeństwa pożaru ze strony materiałów palnych i cieczy, szacowanie ryzyka pożarowego a bezpieczeństwo pożarowe w różnych obiektach budowlanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18689 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Survey on fire risk factors for offices of small and medium enterprises / W.K. Chow, O.T. Cheung // Journal of Applied Fire Science. - 2005-2006/4 Vol. 14 s.291-301.
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badanie czynników ryzyka pożaru w budynkach małych i średnich firm
W Hong - Kongu przed opracowaniem projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku istnieje obowiazek opracowania analizy ryzyka pożaru w projektowanym obiekcie. W artykule zanalizowano dwa czynniki: obciążenie ogniowe i wielkość zaludnienia na ryzyko powstania pożaru wykorzystując 25 budynków, w których mieszczą się małe i średnie firmy. Obciążenie ogniowe zmieniało się od 316 do 1585 MJ/m2, dając srednie obciążenie ogniowe równe 911 MJ/m2. Gestość zaludnienia leżała w zakresie od 4 osób/m2 do 13,33 osób/m2. Określano dystrybucję różnych materiałów palnych w budynkach i ich wpływ na szybkość wydzielania ciepła w czasie pożaru.
Book
In basket
Index, tab.
Tł.tyt.: Podręcznik ochrony przeciwpożarowej
Streszczenie: Omówiono informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej, m.in.: bezpieczeństwo pożarowe w środowisku budowlanym, podstawy teorii pożaru i badań pożarniczych, informacja i analiza dot. ochrony przeciwpożarowej, czynnik ludzki podczas zdarzeń nadzwyczajnych, edukacja bezpieczeństwa pożarowego i ochrony życia, charakterystyka materiałów i produktów palnych i wybuchowych, magazynowanie materiałów, specjalistyczny sprzęt mający zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej oraz praktyka przeciwpożarowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18392/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Safety, Health and Welfare ; No.15)
Streszczenie: Przedstawiono zakłady stosujące palne rozpuszczalniki oraz stosowane przez nich środki ostrożności i zapobiegawcze przed pożarami lub wybuchem (wentylacja, źródła zapłonu, stosowanie rozpuszczalników i energii elektrycznej,magazynowanie rozpuszczalników,drogi ewakuacji).Maszyny i urządzenia występujące w pralniach chemicznych oraz zastosowanie środków ostrozności m.in zapobieganie pożarom i wybuchom w suszarniach bębnowych. Zakłady stosujące rozpuszczalniki niepalne oraz środki bezpieczeństwa przed zagrożeniem dla zdrowia. Dodatkowe środki ostrozności przy uzyciu rozpuszczalników dla celów ogólnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-4803/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zob. CD-309
Tł. tyt.: Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i w procesach przerobu węglowodoru
Bibliogr., index
Streszczenie: Omówiono zagrożenia pożarowe i zapobieganie pożarom instalacji przerobu ropy naftowej oraz cechy pożarowe i własności palne materiałów ropopochodnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18449 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Zagrożenia pożarowe i wybuchowe w przemyśle chemicznym
Bibliogr., index.
Streszczenie: Opracowanie dotyczące reaktywności tysiąca różnych związów chemicznych, zawiera informacje dotyczące palności i wybuchowości związków chemicznych. Omówiono podstawy prawne i wymagania opracowane przez siedem organizacji i stowarzyszeń technicznych zajmujących się ochroną przeciwpożarową w USA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18445 (1 egz.)
Book
In basket
Opis wg okł.
Streszczenie: Niniejszy słownik podzielono na szereg rozdziałów, z których trzynaście przedstawia terminy i ich definicje dotyczące danej tematyki związanej z pożarami lasów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20030/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [Podstawowe wiadomości o pożarnictwie z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków (wymagania budowlane,klasyfikacja pozarowa, drogi ewakuacji, sprzet i urządzenia elektryczne, urządzenia grzewcze) oraz wymagania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej (teatry, kina) i zakładów przemysłowych. Specjalne rodzaje zagrożenia pożarowego takie jak: acetylen, piekarnie, gospodarstwo rolne, suszarnie siana i zbóż, przetwórnie ryb (smażalnia), sale operacyjne w szpitalach, malowanie natryskowe, tworzywa sztuczne, składy gumy, magazyny, wysypiska śmieci, niebezpieczeństwo promieniowania radioaktywnego, samonagrzewanie się materiałów czy też niebezpieczeństwo wybuchu.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5861/A [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again