Source
Katalog zbiorów
(46)
Form of Work
Artykuły
(16)
Rękopisy
(11)
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(5)
Status
only on-site
(24)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(25)
Author
Górska Agnieszka
(4)
Różycki Marek
(4)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(4)
Kołdys Karolina
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Niewodniczański Jerzy
(2)
Rauk Jarosław
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Tolak Łukasz
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Augustyniak Mateusz
(1)
Baj Marek
(1)
Baliński Szymon
(1)
Baran Witold
(1)
Boroń Damian
(1)
Budnik-Szymoniuk Maria
(1)
Cichańska Małgorzata
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Doel S
(1)
Faralisz Łukasz
(1)
Fukunaga T
(1)
Gajda Michał
(1)
Granito Anthony R
(1)
Herrenkind Bernd
(1)
Januszke Szymon
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Kendrick Patrick
(1)
Kiełek Filip
(1)
Kizyn Michał
(1)
Kloch Monika
(1)
Kolanowski Jerzy
(1)
Korona Andrzej
(1)
Krause Grażyna
(1)
Kulma Grzegorz
(1)
Kurek Kamil
(1)
Kwiatkowski Daniel
(1)
Leśniak Piotr Józef
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Michalik Jerzy S
(1)
Paciorek Przemysław
(1)
Pesi Fran
(1)
Peters Jan
(1)
Pietraszek Maciej
(1)
Ragen Ron
(1)
Schwarz Ingo
(1)
Stec Joanna
(1)
Szteke Witold
(1)
Słomka Leszek
(1)
Wnuk Paweł
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Zając Przemysław
(1)
Żyłowski Mateusz
(1)
Year
2020 - 2023
(11)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(44)
Austria
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(44)
English
(2)
Subject
Materiały promieniotwórcze
(39)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(12)
Zagrożenia radiologiczne
(12)
Transport materiałów niebezpiecznych
(8)
Izotopy promieniotwórcze
(6)
Materiały budowlane
(6)
przepisy
(6)
ADR
(5)
Materiały i substancje wybuchowe
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Prawo
(4)
Promieniowanie jonizujące
(4)
Terroryzm
(4)
Materiały palne
(3)
Ratownictwo chemiczne
(3)
Substancje chemiczne
(3)
Substancje toksyczne
(3)
Transport drogowy
(3)
odpady promieniotwórcze
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
BHP
(2)
Broń jądrowa
(2)
Broń masowej zagłady
(2)
Gazy
(2)
Skażenie promieniotwórcze
(2)
Szkolenie
(2)
Transport kolejowy
(2)
Ubranie specjalne
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
cysterny
(2)
działania interwencyjne
(2)
magazyny
(2)
podręcznik
(2)
transport wodny (morski i rzeczny)
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Broń chemiczna
(1)
Budownictwo
(1)
Budynki
(1)
CBRN
(1)
Ceramika budowlana
(1)
Dekontaminacja
(1)
Detektor promieniowania
(1)
Dowodzenie
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Energetyka
(1)
Farby i lakiery
(1)
Glina
(1)
Granit
(1)
Kierowanie
(1)
Klasyfikacja
(1)
Klej
(1)
Miasta
(1)
Ochrona radiologiczna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pirotechnika
(1)
Porty morskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Procedury bezpieczeństwa
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Skażenie mikrobiologiczne
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Strefa zagrożenia
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Tankowce
(1)
Technika
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
broń biologiczna
(1)
dokumentacja przewozowa
(1)
izotopy
(1)
kontrola
(1)
laboratorium
(1)
materiały
(1)
materiały chemiczne
(1)
mieszanina niebezpieczna
(1)
monitoring
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
pestycydy
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
promieniowanie
(1)
rejon operacyjny
(1)
skażenie chemiczne
(1)
skażenie środowiska
(1)
substancje piroforyczne
(1)
substancje promieniotwórcze
(1)
zagrożenie promieniotwórcze (radiacyjne)
(1)
ćwiczenia
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Finlandia
(1)
Hiszpania
(1)
Indie
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(16)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Fizyka i astronomia
(4)
Architektura i budownictwo
(3)
Transport i logistyka
(1)
46 results Filter
No cover
Article
In basket
Przedstawiono rodzaje promieniowania voraz ochrona przed promieniowaniem
No cover
Article
In basket
Omówienie nowoczesnych metod technologicznych stosowanych przy określaniu zagrożeń materiałami promieniotwórczymi i zjawisku dekontaminacji.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia związane z nielegalnym obrotem materiałami radioaktywnymi i jądrowymi / Witold Szteke, Witold Baran // W: Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska / red.nauk. Jerzy Gotowała. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. - s. 70-80.
Sygnatura: B-229
No cover
Article
In basket
Nieścisłości w przepisach ADR dotyczące transportu materiałów promieniotwórczych / Jarosław Rauk // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2011/4 s.22-32.
Wśród przewozów materiałów niebezpiecznych, przewozy materiałów promieniotwórczych klasy 7 ADR należą do trudniejszych w realizacji. Z tego powodu zasady okreslające wymogi w tych przewozach powinny być czytelne i jednoznaczne. W większości zagadnień tak jest. Nie uniknięto jednak niejasnych zapisów czy wręcz błędów. Interpretacja takich niejasności możew powodować wiele nieporozumień i prowadzić do błedów w przygotowaniu przewozu. W artykule objaśniono wszelkie niejasności.
No cover
Article
In basket
Przygotowanie do przewozu materiałów radioaktywnych / Jarosław Rauk // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2011/2, czerwiec s.23-26.
Przygotowanie dokumentacji przewozowej do transportu materiałów radioaktywnych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki związanej z zagrożeniami jądrowymi powodującymi skażenie środowiska i poważne zachorowania oraz śmierć ludzi i zwierząt. Opisuje rodzaje promieniowania i charakter zagrożeń. Przedstawia definicję dawki oraz urządzenia pomiarowe i stosowane jednostki miary oraz przeliczniki jednostek w układzie SI. Omawia zasady bezpieczeństwa podczas działań w strefie zagrożenia.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: Materiał pomocniczy dla uczestników kursów specjalistycznych, kierowców zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz innych uczestników operacji transportowych. Tom I publikacji zawiera wiedzę z zakresu kursu podstawowego oraz instruktażu stanowiskowego ADR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19448 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19447/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: Książka zawiera niezbędną wiedzę dla kierowców oraz osób zainteresowanych problematyką, przewozem materiałów w cysternach, przewozem materiałów radioaktywnych i wybuchowych. Pozycja dostarcza informacji pozwalających na poprawne i bezpieczne wykonywanie czynności zawodowych związanych z przewozem i operacjami transportowymi dotyczącymi w/w towarów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19450 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19449/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
NBC countermeasures in Tokyo / T. Fukunaga // Crisis Response Journal. - 2006/4 Vol. 2 s.26-27.
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Tł tyt.: Zaradcze środki nuklerane, biologiczne i chemiczne w Tokio
Od ataku sarinem na tokijskie metro w 1995 r., Tokijska Straż Pożarna rozwinęła swoje możliwości dotyczące materiałów niebezpiecznych. Działania te obejmują m.in. zaradczych środków nuklearnych, biologicznych i chemicznych (NBC), jednostek interwencyjnych i nowoczesnego sprzętu.
No cover
Article
In basket
Cunteracting the "Radioactive" Employee / Patrick Kendrick // Fire Engineering. - 2008/8 Vol. 161 s.105-112.
Tł. tyt.: Przeciwdziałanie radioaktywności
W artykule omówiono zakres działań technicznych podczas kontaktu z materiałami niebezpiecznymi oraz uprawnienia i zadania osób przeszkolonych do rozbrajania materiału niebezpiecznego.
No cover
Article
In basket
Analiza zagrożeń radiacyjnych na przykładzie Inowrocławia / Przemysław Paciorek, Paweł Wnuk, Małgorzata Cichańska, Maria Budnik-Szymoniuk // W: Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego: materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu / red. Jerzy Konieczny. - Inowrocław : [Artpress Studio Grafiki Komputerowej s.j.], 2005. - s. 183-188.
Sygnatura: B-166
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13363/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Niemieckie miasto Hamburg uniknęło poważnej katastrofy technologicznej w dniu 1 maja, kiedy na statku frachtowcu wybuchł pożar. 200 strażaków pracowało po kilka godzin, aby ugasić pożar na Atlantyku Cartier. Na statku było około 70 samochodów, z których 30 zostało uszkodzonych. Ale teraz okazało się, że statek miał również bardzo niebezpiecznych substancji na pokładzie, jak również, te które stwarzały zagrożenie skażenia radioaktywnego do obszaru .in. około 9 ton uranu, radioaktywne i toksyczne substancje najczęściej używane jako materiał pośredni w produkcji paliwa jądrowego. Statek miał również 180 ton łatwopalnego etanolu i 4 tony materiałów wybuchowych. Pożar wybuchł na statku kilka później po przybyciu do portu w Hamburgu. W akcji brały udział trzy holowniki i dwie łodzie pożarnicze. Przedstawiono przebieg akcji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11530/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono problematykę procedur ratowniczych i działań podczas zdarzeń z udziałem materiałów promieniotwórczych. Omówiono zasady wyznaczania stref, prowadzone czynności ratownicze oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w strefie zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych / Karolina Kołdys // Atest : ochrona pracy. - 2015/5 s.34-36.
Sygnatura CP-60
Krótka prezentacja przepisów międzynarodowych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych oraz klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-50.
Streszczenie: Podjęty temat miał na celu usystematyzowanie wiedzy na temat promieniotwórczości wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W niniejszej pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych promieniotwórczością. Zostały przytoczone informacje o: historii odkrycia zjawiska, mechanizmach działania emisji izotopów promieniotwórczych, rodzajach promieniotwórczości i negatywnym wpływie działania tych pierwiastków na organizm ludzki. Opisano rolę PSP w przypadku konieczności likwidacji zagrożeń związanych z promieniotwórczością. Dokonano opisu postępowania strażaków w przypadku zetknięcia się z materiałem promieniotwórczym. Scharakteryzowano sprzęt dozymetryczny mogący potencjalnie znajdować się na wyposażeniu jednostek ratowniczo gaśniczych. Największą uwagę skupiono na ubraniach, w jakich strażak PSP mógłby potencjalnie pracować w ramach działań z zakresu radiologii. Wykonano badania laboratoryjne w laboratorium Fizyki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, polegające na ocenie osłabienia źródła promieniowania przez środki ochrony indywidualnej. Źródłem promieniowania wykorzystanym w części badawczej był kobalt-60, odgrywający ważną rolę w technice i medycynie. Zbadano 47 konfiguracji zestawów ubrań jakimi dysponuje PSP pod kątem osłabienia promieniowania gamma, na jakie potencjalnie narażony jest strażak. Do testów wykorzystano konfiguracje osłon w postaci próbek z samych ubrań i próbek ubrań z dodatkowymi barierami. Barierami wykorzystanymi w badaniach były warstwy betonu, cegły i drewna. Konfiguracje zestawów porównano pod względem skuteczności ochronnej i gęstości powierzchniowej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18813/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-15606/CD
No cover
Article
In basket
Zasadnicze źródła zagrożeń skażeniami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi / Leszek Słomka // W: Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego: materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu / red. Jerzy Konieczny. - Inowrocław : [Artpress Studio Grafiki Komputerowej s.j.], 2005. - s.67-79.
Sygnatura: B-166
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again