Form of Work
Artykuły
(25)
Publikacje naukowe
(10)
Książki
(6)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(6)
Status
only on-site
(20)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(20)
Author
Andersson Berit
(3)
Wojtkowski Ludwik
(3)
Xie Q.Y
(3)
Chow W.K
(2)
Mei P
(2)
Zhang H.P
(2)
Augustin Dennis
(1)
Babrauskas Vytenis
(1)
Barbosa V
(1)
Blomqvist Jan
(1)
Bogdanowicz Aleksander P
(1)
Carrier J.-J
(1)
Chabel Stanisław
(1)
Chivas C
(1)
D'Silva A.P
(1)
Dobrzyńska Renata
(1)
Dyrcz Dariusz
(1)
Furst A
(1)
Gann Richard G
(1)
Gałkowski Janusz
(1)
Guillaume E
(1)
Hall J.R. Jr
(1)
Han F
(1)
Han Z.F
(1)
Heping Zhang
(1)
Hilado C.J
(1)
Hirschler Marcelo M
(1)
Hnetkovsky Edward J
(1)
Hughes Michael
(1)
Ingham P.E
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Jones J.C
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Konecki Marek
(1)
Kopański Mariusz Krzysztof
(1)
Kowalski Bolesław
(1)
Krasny John F
(1)
Król Bernard
(1)
Kłubań Włodzimierz S
(1)
Lin Zhang
(1)
Lui G.C.H
(1)
Magnusson Sven Erik
(1)
Martini P
(1)
Małecki Aleksander
(1)
McCormack Jim
(1)
Naliński Józef
(1)
Nurbakhsh S
(1)
Ogrzebacz Józef
(1)
Parker William J
(1)
Paul K.T
(1)
Pawłowski Antoni
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pilewicz Andrzej
(1)
Piórczyński Wacław
(1)
Puchowski Kazimierz
(1)
Pukacka Krystyna
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Qiyuan Xie
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Rutecki Mirosław
(1)
Sainrat A
(1)
Schoeps Florian
(1)
Smyk Rafał
(1)
Sobczak Jakub
(1)
Spearpoint M.J
(1)
Starzyński Eligiusz
(1)
Szepeta Józef
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wierzbicka Teresa. mgr
(1)
Zhang H.P
(1)
Zhang L
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łyszkowski Rafał
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(12)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(45)
Germany
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(42)
English
(4)
German
(1)
Subject
meble
(47)
Badania pożarnicze
(12)
Palność
(10)
Palność - badanie
(10)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(7)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(6)
materiały wyposażeniowe
(6)
tapicerstwo
(6)
HRR
(4)
spalanie
(4)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Dym
(2)
ISO
(2)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Materiały palne
(2)
Meblarstwo
(2)
Pianki poliuretanowe
(2)
Pożary
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Rozkład termiczny
(2)
Toksyczność produktów spalania
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
magazyny
(2)
materiały wykończeniowe
(2)
materiały włókiennicze
(2)
statystyka pożarnicza
(2)
wyroby tytoniowe
(2)
zjawisko flashover
(2)
źródło zapalenia
(2)
ASTM International
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Drewno
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazy
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Materiały budowlane
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Symulacja
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zapłon
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
badania
(1)
działania interwencyjne
(1)
gazy pożarowe
(1)
kina
(1)
kinetyka
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
ochrona przed zagrożeniami
(1)
papierosy
(1)
przepisy
(1)
płyty wiórowe
(1)
suszarnie
(1)
testy pożarnicze
(1)
Łączność
(1)
Środki ogniochronne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Normy
(6)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
47 results Filter
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Oszacowanie szybkości wydzielania ciepła podczas spalania miękkich mebli metodą kalorymetru stożkowego
Opis badań cech termokinetycznych miękkich mebli metodą ISO 5660. Badana sofa wykonana była z dwóch warstwy włókien bawełnianych i pianka. Stosowana moc strumienia ciepła wynosiła 50 kw/m2. W artykule podano wyniki badań szybkości wydzielania ciepła, czasu do jej uzyskania oraz całkowitą ilość wydzielanego ciepła. W oparciu o ww. wielkości opracowano zależność opisującą wkład cieplny materiałów w szybkość zaistnienia zjawiska rozgorzenia (flashover).
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2916 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 56 poz., rys.
Tł.tyt.: Wykorzystanie szybkości wydzielania ciepła do przewidywania - czy pojedynczy mebel spowoduje samorozprzestrzenianie się pożaru
W szczegółowy sposób zanalizowano warunki samorozprzestrzeniania się pożaru poprzez pojedyncze meble oraz stan prawny dotyczący klasyfikacji palności materiałów palnych i układów materiałów. Omówiono testowe metody badań palności.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Niski koszt wełniano pochodnych warstw (interlini) stosowanych w konstrukcji miękkich mebli jako blokada przeciwpożarowa
Opis materiałów stosowanych jako "blokery przeciwpożarowe" w meblach miękkich (uognioodparniana wełna, włókna ognioodporne, pianki). Wyniki badań cech pożarowych blokerów przy pomocy kalorymetru stożkowego ISO 5660 i BS 4735.
No cover
Article
In basket
Przedstawia wyniki badań toksyczności produktów spalania pianek poliuretanowych stosowanych do wyrobu mebli tapicerowanych, ich stężenia i zagrożenie toksyczne jakie stanowią dla ludzi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13015/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Measured Thermal Difusivities of Upholstery Materials / J.C. Jones // Journal of Fire Sciences. - 1998/5 Vol. 16 s.327-334.
Bibliogr. 2 poz., tabl.
Tł.tyt.: Pomiary termicznej dyfuzyjności materiałów wykorzystywanych przy produkcji mebli miękkich
Meble miękkie stanowią bardzo duże zagrożenie pożarowe, szczególnie w lotnictwie, w budownictwie mieszkaniowym itp. Istotną własnością fizyczną mającą duży wpływ na zapalność mebli jest dyfuzyjność cieplna materiałów. W artykule opisano wartości dyfuzyjności cieplnej różnych materiałów meblarskich, podstawy teoretyczne i przykłady obliczeń dyfuzyjności cieplnej Rozważania teoretyczne ilustrowane są graficznie.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2113 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Badania w pełnej skali dotyczące charakterystyki spalania krzesła tapicerskiego w różnych warunkach - Cz. I: zapalenie przy centralnym miejscu siedzącym
Zbadano wpływ granicznych warunków na własciwości palne mebli znajdujących się w pokoju. Badania w pełnej skali przeprowadzono zgodnie z normą ISO 9705 na czterech krzesłach tapicerskich o różnej lokalizacji w pokoju. Źródłem zapalenia było dreniane łóżeczko umiejscowione w centralnej częsci pokoju. Ponadto HRR był zlokalizowany wokół krzeseł, że monitor szczegółowo pokazał dystrybucję temperatury podczas spalania krzeseł tapicerskich Wyniki badań pokazały, ze graniczne warunki w większości wpływają na zachowanie spalania się krzeseł znajdujących sie w pokoju.
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13435/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Przedmiotem pracy „Badania skuteczności gaszenia pożarów materiałów stosowanych do wytwarzania mebli tapicerowanych” była ocena zdolności zwilżających i gaśniczych wody oraz wodnych roztworów syntetycznych środków pianotwórczych stosowanych w charakterze zwilżaczy. Badanym materiałem była pianka tapicerska o gęstości 24 kg/m3 produkcji Best Pur Polymers Sp. z o.o. Sp. K. Po przeprowadzonych testach gaszenia badanego materiału oceniono skuteczność zastosowania dodatków syntetycznych środków pianotwórczych Roteor M oraz Fomin S3 w stężeniach 0,5 %, 1 %, 1,5 %. Ponadto przybliżono charakterystyki pożarów grup A i B oraz opisano najczęściej wykorzystywane metody poprawiające zdolności gaśnicze wody. Badania prowadzono w oparciu o autorski testy zwilżania oraz gaszenia płonącej pianki tapicerskiej, do opracowania których posłużono się normą NFPA 18: 2017 Standard On Wetting Agents. Parametrami ocenianymi podczas próby zwilżania pianki tapicerskiej był procentowy przyrost masy próbki oraz stopień wykorzystania środka gaśniczego, natomiast podczas próby gaszenia badanego materiału oceniano zdolność do przerywania spalania płomieniowego. Po przeprowadzeniu badań zdolności zwilżających oraz dokonaniu niezbędnych obliczeń zauważono, że zastosowanie roztworów syntetycznych środków pianotwórczych w charakterze zwilżaczy poprawia zwilżalność pianki tapicerskiej o 13,8 % w stosunku do wody. Podczas próby gaszenia palącej się pianki tapicerskiej powtarzalność przerywania spalania płomieniowego osiągnięto dopiero po podaniu 80 cm3 badanego środka gaśniczego na powierzchnię palącej się próbki. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17393/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3011 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Szacowanie maksymalnej kinetyki generacji ciepła w czasie spalania mebli i mozliwość powstania zjawiska rozgorzenia w eksperymentalnych warunkach typu "Karaoke Musical Boxes"
Badano własności termokinetyczne i termofizyczne mebli miękkich zawierających pianki w ceksperymentalnych pomieszczeniach typu "karaoke musical boxes". Zbadano 19 róznych aranżacji mebli i ich podatność do spowodowania zjawiska rozgorzenia. Wyniki eksperymentalne posłuzyły do sprawdzenia empirycznego równania babrauskasa i Waltona opisującego sposób obliczenia kinetyki generacji ciepła w czasie spalania wielowarstwowych mebli miękkich.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., fot., tab.
Tł.tyt.: Modyfikacja normy ASTM E 2187 opisującej pomiar zdolności do zapaleń tradycyjnych papierosów
W aktualnie obowiązujących w USA standardach palności - papieros jest podstawowym, standardowym źródłem zapalenia miekkich mebli, materacy, tapczanó, foteli, szczególnie zapalenia bezpłomieniowego (tlenia). Dotychczas na rynku panowała dowolność w doborze gatunku papierosa jako źródła zapalenia. Ze względu na produkcję aktualnie tylko papierosów o zmniejszonej palności, tradycyjne papierosy "wypadły" z rynku. W artykule omówiono konieczność wprowadzenia na rynek standardowego papierosa jako "standardowego źródła zapalenia". W tym celu opracowano metodę umożliwiającą ilościowe określenie zdolności zapalającej standardowego papierosa. Artykuł opisuje metodę, wyniki badań różnych papierosów z różnymi warstwami wypełniajacymi bibułkę oraz oraz procedurę pomiaru.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2219 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Co czyha we wnętrzu? / Marzena Półka, Ewa Piechocka // Przegląd Pożarniczy. - 2008/8 s.28-31.
Analiza przepisów prawnych i techniczno-budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych .
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2860 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Badanie charakterystyki spalania w pełnej skali pożaru, miękkich foteli w różnych warunkach ekspolatacyjnych cz. 2. Podatność do zapalenia górnej części oparcia fotela
Wyniku badań palności foteli miękkich na stanowisku ISO 9705. Źródłem zapalenia był palnik zasilany skroplonym LPG usytuowany w stosunku do fotela w róznych lokalizacjach pomieszczenia. W czasie badań mierzono kinetykę generacji ciepła w czasie spalania fotela. Wyniki badań wskazują, że położenie fotela w pozycji "room corner" generuje max. HRR = 800kW i dwa piki na krzywej zależności HRR o funkcji czasu spalania. Stwierdzono również, że przy umieszczeniu palnika w górnej części oparcia fotela, pożar rozwija się znacznie wolniej, w porównaniu oddziaływaniem płomienia na siedzenie.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again