Form of Work
Artykuły
(483)
Książki
(139)
Publikacje naukowe
(129)
Publikacje fachowe
(37)
Pliki i bazy danych
(4)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(242)
available
(65)
Branch
Wypożyczalnia
(65)
Czytelnia
(242)
Author
Suchecki Włodzimierz
(16)
Król Bernard
(14)
Kamocka-Bronisz Renata
(12)
Adamski Ryszard Gabryel
(8)
Markowski Władysław
(8)
Sawczuk Małgorzata
(8)
Czardybon Jan
(7)
Jesionek Jacek
(7)
Półka Marzena (1969- )
(7)
Skaźnik Marian
(7)
Strzyżewski Janusz
(7)
Sulik Paweł
(7)
Dobrzański Tadeusz
(6)
Guzewski Piotr
(6)
Mizerski Andrzej
(6)
Piechocki Jacek
(6)
Sobolewski Mirosław
(6)
Tuzimek Zbigniew
(6)
Wnęk Waldemar
(6)
Bednarek Zoja (1936- )
(5)
Cholewa Wacław
(5)
Czernielewski St
(5)
Kukfisz Bożena
(5)
Kupicz Włodzimierz
(5)
Sosnowski Jerzy
(5)
Sowa Andrzej
(5)
Starosolski Włodzimierz
(5)
Tofiło Piotr
(5)
Chybowski Ryszard
(4)
Kiełbasa Tomasz
(4)
Kubica Przemysław
(4)
Marciniak Andrzej
(4)
Mroczko Grzegorz
(4)
Ogrodnik Paweł
(4)
Popielarczyk Tomasz
(4)
Porowski Rafał
(4)
Sural Zbigniew
(4)
Szczygieł-Królak Elżbieta
(4)
Wójcik Andrzej
(4)
Zboina Jacek
(4)
Borowy Andrzej
(3)
Chmiel Michał
(3)
Chudy Piotr
(3)
Chudyba Krzysztof
(3)
Czerwienko Dariusz
(3)
Dec Lesław
(3)
Dreger Maria
(3)
Garlińska Urszula
(3)
Gawryluk Nikon
(3)
Hamilton Walter
(3)
Jaskółowski Waldemar
(3)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(3)
Leszczak Marcin
(3)
Mazik Anna
(3)
Małozięć Daniel
(3)
Nowotczyński Jerzy
(3)
Pazdro Kazimierz
(3)
Podgórski Marek
(3)
Rawska-Skotniczny Anna
(3)
Skiepko Edward
(3)
Stępień Paweł
(3)
Tarkowska Sylwia
(3)
Thorns Jochen
(3)
Todd C
(3)
Wielgo Tomasz
(3)
Wolski Antoni
(3)
Wróblewski Dariusz
(3)
Łabanowski Włodzimierz
(3)
Łangowski Krzysztof
(3)
Łozowski Tadeusz
(3)
Świetnicki Jacek
(3)
Żuczek Robert
(3)
Abgarowicz Grzegorz
(2)
Abramowicz Marian
(2)
Bagiński Krzysztof
(2)
Baran Małgorzata
(2)
Boczkowski Andrzej
(2)
Bronisz Sławomir
(2)
Buksowicz Wojciech
(2)
Cooper E
(2)
Cygankiewicz Dariusz
(2)
Czarnecki Robert
(2)
Drobiec Łukasz
(2)
Dwiliński Lech
(2)
Dzień Grzegorz
(2)
Elder A
(2)
Fleming R.P
(2)
Fowler J
(2)
Gabrysiak Robert
(2)
Gałaj Jerzy
(2)
Gontarz Adam
(2)
Głąbski Piotr
(2)
Harris M
(2)
Jasiński Radosław
(2)
Karolak Tomasz
(2)
Kaspruś Tomasz
(2)
Kidd S
(2)
Klapsa Wojciech
(2)
Kosiorek Mirosław
(2)
Krauze Andrzej
(2)
Year
2020 - 2022
(25)
2010 - 2019
(296)
2000 - 2009
(316)
1990 - 1999
(69)
1980 - 1989
(17)
1970 - 1979
(34)
1960 - 1969
(14)
1950 - 1959
(6)
1930 - 1939
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(718)
United States
(50)
Germany
(11)
United Kingdom
(2)
unknown (xxx)
(1)
Language
Polish
(694)
English
(65)
German
(19)
Russian
(3)
unknown (xxx)
(1)
Audience Group
Elektrycy
(1)
Subject
Normalizacja
(528)
Normalizacja pożarnicza
(258)
przepisy
(100)
Ochrona przeciwpożarowa
(76)
NFPA
(64)
Projektowanie
(62)
Bezpieczeństwo pożarowe
(52)
Budownictwo
(44)
Odporność ogniowa
(41)
Budynki
(38)
Odzież ochronna
(36)
BHP
(35)
Tryskacze
(33)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(31)
Konstrukcje budowlane
(30)
Materiały budowlane
(30)
Certyfikacja zgodności
(25)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(23)
Unia Europejska (UE)
(23)
Urządzenia gaśnicze
(21)
Badania pożarnicze
(20)
Instalacje elektryczne
(20)
Sprzęt gaśniczy
(20)
Wentylacja
(20)
Pojazdy pożarnicze
(19)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(19)
ochrona odgromowa
(19)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(19)
Sprzęt pożarniczy
(18)
Budownictwo mieszkaniowe
(16)
Hełmy strażackie
(16)
Kable
(16)
ochrony osobiste
(16)
Zagrożenie wybuchowe
(15)
Środki ochrony indywidualnej
(15)
Wytrzymałość materiałów
(14)
Eurokody
(13)
Oświetlenie awaryjne
(13)
Palność - badanie
(13)
Metody badawcze
(12)
Prawo
(11)
Systemy alarmowe
(11)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(11)
ISO
(10)
Klasyfikacja ogniowa
(10)
Konstrukcje żelbetowe
(10)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(10)
Urządzenia elektryczne
(10)
Zarządzanie ryzykiem
(10)
instalacja gaśnicza
(10)
obliczenia
(10)
Budownictwo użyteczności publicznej
(9)
DIN Deutsches Institut für Normung
(9)
Ewakuacja
(9)
Konstrukcje stalowe
(9)
Oddymianie
(9)
Odzież ochrony termicznej
(9)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(9)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(9)
elementy budowlane
(9)
Alarmowanie
(8)
Analiza ryzyka
(8)
Technika pożarnicza
(8)
Wybuchy
(8)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(8)
ochrona zdrowia
(8)
Dym
(7)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(7)
Elektryczność
(7)
Instalacja piorunochronna
(7)
Pyły
(7)
Szkolenie
(7)
Ubranie chemoodporne
(7)
urządzenia oddymiające
(7)
Klasyfikacja
(6)
Pożary
(6)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Ryzyko zawodowe
(6)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(6)
Tworzywa sztuczne
(6)
Zagrożenia pożarowe
(6)
Zarządzanie
(6)
drogi ewakuacyjne
(6)
magazyny
(6)
obiekty przemysłowe
(6)
rysunek techniczny maszynowy
(6)
systemy komputerowe
(6)
testy pożarnicze
(6)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(6)
Elektrotechnika
(5)
Historia pożarnictwa
(5)
Instalacje tryskaczowe
(5)
Konstrukcje drewniane
(5)
Materiały palne
(5)
Ochrona środowiska
(5)
Palność
(5)
Samochody pożarnicze
(5)
Sprzęt ratowniczy
(5)
Strefa zagrożenia wybuchem
(5)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(5)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Niemcy
(6)
Wielka Brytania
(6)
Polska
(5)
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
Australia
(2)
Rosja
(2)
Europa
(1)
Irlandia
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Szwecja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(123)
Monografia
(4)
Normy
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(6)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
782 results Filter
No cover
Article
In basket
Przedstawiono dorobek Normalizacyjnej Komisji Problemowej oraz projekty SITP-u dotyczące normalizacji pożarniczej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-33
Streszczenie: W ostatnich latach większość polskich aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych została gruntownie zmieniona w celu przystosowania ich do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej. W UE obowiązuje zasada stosowania docelowo norm regionalnych (europejskich) opracowanych przez CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), opartych na postanowieniach norm międzynarodowych opracowanych przez IEC (Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna). Normy opracowane przez CENELEC sa oznaczane: EN (norma europejska), HD (dokument harmonizujący, czyli norma tymczasowa - prenorma). W artykule przedstawiono podstawowe terminy i definicje, wymagania stawiane ochronie przeciwporazeniowej w PN-HD 60364-1, wymagania podstawowe w PN-HD 60364-4-41, samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia oraz możliwość stosowania RCD w instalacjach TN-C.
No cover
Article
In basket
LBCP explained / E. Cooper // Fire Prevention. - 1998/309 s.20-21.
Tł.tyt.: Wyjaśnienia dotyczące LPCB (Loss Prevention Certificate Board)
W artykule omówiono różnice w zakresie uprawnień badawczych i klasyfikacyjnych dwóch laboratoriów badawczych LPCB i LPC - Loss Prevention Council. Uzyskanie certyfikacji LPCB jest skomplikowanym procesem techniczno - organizacyjnym. Autor analizuje również zależność certyfikatów LPCB z normami ISO z serii 9000.
No cover
Article
In basket
Nowe Polskie Normy na gaśnice przenośne / Jan Czardybon // Przegląd Pożarniczy. - 2000/3 s.41.
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Krótki artykuł nt. nowych norm z zakresu gaśnic przenośnych PN-EN 3-3:1998 oraz PN-EN 3-6:1997
No cover
Article
In basket
Polska norma na urządzenia tryskaczowe / Jan Czardybon // Przegląd Pożarniczy. - 1999/8 s.33-35.
Omówiono normę PN-M-51540:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowani oraz odbioru i eksploatacji.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Dodatek do Nr 5/2002
Przy sporządzaniu wykazu autor wykorzystał informacje zawarte w Katalogu Polskich Norm 2001 oraz czasopiśmie Normalizacja i w Dzienniku Ustaw RP.
No cover
Article
In basket
Omówiono oznaczanie urządzeń przeciwwybuchowych wg normy PN-83/E-08110 oraz norm europejskich EN 50014:1977 i EN 50014: 1999 oraz system oznaczania urządzeń przeciwwybuchowych zgodny z dyrektywą europejską nr 94/9/UE.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Tł.tyt.: Globalizacja a bezpieczeństwo pożarowe
Kodeksy i standardy NFPA często uważane są za światowe standardy. Jednak zdarza się, że firma otwiera swoje oddziały w różnych częściach świata, stara się je prowadzić wszędzie w taki sam sposób. Dotyczy to również bezpieczeństwa pożarowego. W artykule omówiono problemy z tym związane.
No cover
Article
In basket
Gaseous extinguishing systems - raising the standard / A. Elder // Fire Safety Engineering. - 2003/1 Vol. 10 [Supplement] s.24-26.
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Tł .tyt.: Gazowe urządzenia gaśnicze - norma
Analiza norm dotyczących urządzeń gaśniczych gazowych.
No cover
Article
In basket
Le Systéme de Management des Risques / J. Escande // Préventique Sécurité. - 2001/59 s.25-28.
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Fot., sch.
Tł.tyt.: System Zarządzania Ryzykiem
Przedstawiono System Zarządzania Ryzykiem stosowany w przedsiębiorstwie SAGÉRIS. System uwzględnia zasady pierścienia ciągłego doskonalenia tzw. "koła Deminga" zwanego również cyklem PDCA (Plan, Do, Check, Akt), który był podstawą norm ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskiem) z 1996 r. oraz ISO 9001 w wersji z 2000 r. (System Zarządzania Jakością).]
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Technika
Streszczenie: [Ponad tysiąc haseł z zakresu jednostek miar. Definicje pojęć metrologicznych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16927/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Alarms for sprinkler system / R.P. Fleming //W: NFPA Journal. - 2000/5 Vol. 94 s.26, 106.
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Tł.tyt.: Sygnał dla systemu tryskaczowego
Objaśniono istniejące rozbieżności między normami NFPA 13, NFPA 25 i NFPA 72 dotyczącymi systemów tryskaczowych.
No cover
Article
In basket
Sprinkler reguirements merge / R.P. Fleming //W: NFPA Journal. - 1999/6 Vol. 93 s.22.
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Tł.tyt.: Wymagania dla wszystkich instalacji tryskaczowych
NFPA 13 - Instalacja systemów tryskaczowych, stanowi zbiór poprawionych standardów dotyczących lepszego działania tryskaczy w ochronie przeciwpożarowej. Artykuł jest krótkim streszczeniem ww. normy.
No cover
Article
In basket
Keeping Firefighters Healthy / S.N. Foley // NFPA Journal. - 1999/1 Vol. 93 s.22-23.
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Tł.tyt.; Zachowanie zdrowia strażaków
Omówiono podstawowe elementy normy NFPA 1582, dotyczącej wymagań zdrowotnych dla strażaków "Medical Requirements for Fire Fighters".
No cover
Article
In basket
Funkcjonowanie elementów instalacji wentylacyjnych w warunkach pozaru - nowosci i zmiany w normach EN / Piotr Głąbski // W: Forum Wentylacja 2008: VI Ogólnopolska Wystawa Branży Wentylacyjnej; Salon Klimatyzacja 2008: III Ogólnopolska Wystawa Techniki Klimatyzacyjnej i Chłodniczej: materiały konferencyjne. - Warszawa : Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2008. - s. 69-74 .
Sygnatura P-1433/1
No cover
Article
In basket
Over - under / K.J. Harris //W: NFPA Journal. - 2003/3 Vol. 97 s.56-60.
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
Tł.tyt.: Nad i pod ziemią
Prezentacja i analiza norm NFPA 130 i NFPA 502 dotyczących tranzytu i dróg kolejowych oraz tuneli, mostów i autostrad.
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Streszczenie: [Zaprezentowano testy egzaminacyjne z zakresu pożarów masowych. Testy przygotowano zgodnie z normami NFPA.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17410 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Streszczenie: [Kanadyjski indeks rzeczowy do przepisów norm i normatywów budowlanych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6341/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Temat: Normalizacja ; BHP ; ISO
Sygnatura CP-102
Streszczenie: W cyklu comiesięcznych artykułów omówione zostaną wymagania i wytyczne do stosowania normy PN-ISO 45001:2018. Wkrótce (tj. 11 marca 2021 r.) zastąpi ona funkcjonujące w tym zakresie normy PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Analiza nowej normy PN-ISO 45001: 2018
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Przedstawiono nieprawidłowości w zakresie wyposażenia obiektów w gaśnice. Omówiono normy z tego zakresu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again