Form of Work
Artykuły
(45)
Publikacje naukowe
(17)
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(26)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(26)
Author
Dmochowski Dariusz
(3)
Andurand R
(2)
Duijm N.J
(2)
Iwata Yusaku
(2)
Koseki Hiroshi
(2)
Ościłowska Barbara
(2)
Schiegl W.-E
(2)
Wiąckowski Jacek
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Androshchuk Dmytro
(1)
Babuśka Barbara
(1)
Baran Agnieszka
(1)
Barbusiński K
(1)
Bartosewicz Julianna
(1)
Baumhauer Roland
(1)
Bedla Dawid
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bilba D
(1)
Biłyk A
(1)
Bochdziewicz J
(1)
Borcuch Karol
(1)
Chen J-Ch
(1)
Chen S
(1)
Chmielowski Krzysztof
(1)
Cichocka-Czech Grażyna
(1)
Cuetos M.J
(1)
Czajua Krystyna
(1)
Dacewicz Ewa
(1)
Demirbas A
(1)
Dul Marek
(1)
Duquesnoy Isabelle
(1)
Duszeńko Henryk
(1)
Dyszy Ryszard
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dąbrowski Janusz
(1)
Dębski Jan
(1)
Elshorbagy W
(1)
Gabryel Dorian
(1)
Gailius A
(1)
Gao Lijing
(1)
Garcia A.I
(1)
Gliński Maciej
(1)
Gomez X
(1)
Gołąbek Radosław
(1)
Grossel Stanley S
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Grzyb Krystian
(1)
Grząka Monika
(1)
Gupta J.P
(1)
Gurdak Daniel
(1)
Gąsiorowska Ewelina
(1)
Głomba M
(1)
Hack Michael
(1)
Halecki Wiktor
(1)
Hall J.R
(1)
Hancyk Bolesław
(1)
Husar Wiktor
(1)
Isajenko Krzysztof
(1)
Jastrowicz Anna
(1)
Kim Y.M
(1)
Kinuthia J
(1)
Klatka Sławomir
(1)
Klefas Radosław
(1)
Korzeń Zbigniew
(1)
Kraszewska Wacława
(1)
Krogulski K
(1)
Kuczyńska I
(1)
Kuglarz M
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Lee D.S
(1)
Lemański Jan F
(1)
Li Xin-Rui
(1)
Lim Woo-Sub
(1)
Lohmyer G
(1)
Ludescher U
(1)
Ludwikowski Adam
(1)
Malicka Monika
(1)
Markert F
(1)
Morán A
(1)
Murasawa Naoharu
(1)
Narbonne J-F
(1)
Nikityn M.E
(1)
Obigowski Łukasz
(1)
Oleszczuk P
(1)
Paduraru C
(1)
Park D
(1)
Park J.M
(1)
Perski Andrzej
(1)
Piecuch Tadeusz
(1)
Piotrowska Barbara
(1)
Podwójci P
(1)
Poyarkov Viktor
(1)
Przywara L
(1)
Pręcikowski Michał
(1)
Rotariu M
(1)
Rush J.D
(1)
Rusinek Stanisław
(1)
Różański Z
(1)
Sakai K
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(40)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(70)
German
(2)
English
(1)
Subject
Odpady przemysłowe
(65)
Ochrona środowiska
(17)
Recykling
(16)
Zagrożenia środowiska
(11)
odpady komunalne
(11)
odpady niebezpieczne
(9)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(8)
Zanieczyszczenie
(8)
Metody badawcze
(7)
Analiza ryzyka
(6)
Odpady
(6)
przepisy
(6)
Substancje toksyczne
(5)
badania
(5)
skażenie środowiska
(5)
Analiza zagrożeń
(4)
Substancje chemiczne
(4)
Zakłady przemysłowe
(4)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Awarie przemysłowe
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Gospodarka odpadami
(3)
Pyły
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
ekologia
(3)
górnictwo
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(2)
Budownictwo
(2)
Chemia
(2)
Elektrociepłownie
(2)
Materiały i substancje wybuchowe
(2)
Meblarstwo
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożary
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Przemysł
(2)
Reagowanie kryzysowe
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
Zarządzanie
(2)
działania interwencyjne
(2)
kopalnie
(2)
metale
(2)
skażenie chemiczne
(2)
spalanie
(2)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Awarie techniczne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Biomasa
(1)
Chemia organiczna
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Ewakuacja
(1)
Farby i lakiery
(1)
Gazy
(1)
Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986)
(1)
Katastrofy
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Logistyka
(1)
Materiały budowlane
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Popiół
(1)
Powódź
(1)
Prawo
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Projektowanie
(1)
Promieniotwórczość
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Skażenie promieniotwórcze
(1)
Sorbenty
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Toksyczność
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Transport
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wyroby z tworzyw sztucznych
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zapłon
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
biogazy
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
gospodarka komunalna
(1)
Subject: place
Czarnobyl (Ukraina)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(17)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
73 results Filter
No cover
Article
In basket
Do rzeki, do lasu, czy ... / Z. Różański // Środowisko. - 2000/10 s.10-11.
Artykuł o pozbywaniu się odpadów przemysłowych i komunalnych, wlewanych do rzek, wywożonych do lasów itp. Omówiono problem zanieczyszczania środowiska i sposoby zapobiegania zagrożeniu środowiska i jego ochrony .
No cover
Article
In basket
Design and operating practices for safe conveying of particulate solids / Stanley S. Grossel // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/5 Vol. 25 s.848-852.
Bibliogr. 8 poz.
Tł.tyt.: Projektowanie i praktyka operacyjna wykorzystywana do eliminacji cząstek stałych
W zakładach przemysłowych, w wielu procesach tworzą się odpady (zanieczyszczenia) w postaci proszków, pyłów, włókien, zawiesin itp, które potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie pożarowo-wybuchowe (deflagracja). W artykule opisano systemy eliminujące ten typ zagrożeń tzn eliminujące możliwość powstania iskier elektrostatycznych, elemntów tlących i żarzących się, stężeń wybuchowych wewnątrz aparatury. Opisano również zaprojektowane systemy mechaniczne (pneumatyczne) wykorzystywane do zbierania cząstek stałych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Dokonano analizy wyników badań surowców odpadowych (żużel, popiół i mieszanina popiołowo‑ żużlowa) pochodzących z trzech elektrociepłowni w Warszawie pod kątem określenia zagrożenia radiologicznego dla człowieka i możliwości wykorzystywania tych surowców w różnych rodzajach budownictwa.
No cover
Article
In basket
Sustainable medium-strenght concrete (cs-concrete) from colliery spoil in south Wales, UK. Wytrzymałość betonu o średniej wytrzymałości (cs) otrzymanego z hałdy kopalni węglowej w południowej Walii, Wielka Brytania. / J. Kinuthia, D. Snelson, A. Gailius // W: Modern building materials, structures and techniques: selected papers of the 9th International Conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius Lithuania. Nowoczesne materiały budowlane, struktury i techniki: materiały wybrane z 9 Międzynarodowej Konferencji, zorganizowanej w dniach 16-18 maja 2007 r. w Wilnie (Litwa) / ed. M.J. Skibniewski, P. Vainiunas, E.K. Zavadskas. - Vilnius : "Technika", 2007. - s. 88-94 .
Sygnatura: P-1451/1
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 29 poz., tab.
Tł. tyt.: Wpływ inhibitorów chemicznych związków toksycznych na procesy nitryfikacyjne ścieków kuchennych
Ściek kuchenny jest jednym z najbardziej toksycznych ścieków przemysłowych, z powodu zawartości dużego stężenia chemicznych związków toksycznych takich jak: fenole, cyjanidy i tiocyjanidy. Chociaż aktywacja procesów nitryfikacyjnych w odpadach kuchennych jest przeprowadzana okazjonalnie poprzez oddziaływanie inhibitorów toksycznych związków chemicznych. Zbadano oddziaływanie inhibitorów amoniaku, tiocyjanatu, wolnych cyjanidów, cyjanatu żelaza, fenolu i p-krezolu na aktywność nitryfikacyjną ścieków oraz korelację ich stężenia w pełnej skali procesów denitryfikacyjnych ścieków kuchennych. Przedsatwiono wyniki badań oraz stwierdzono, że dodanie węgla zmniejsza oddziaływanie inhibitorów takich jak fenol i wolne cyjanaty.
No cover
Article
In basket
Zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z odpadów komunalnych / I. Kuczyńska // Ochrona powietrza i problemy odpadów. - 2001/5 s.205-211.
Bibliogr. 20 poz.
W artykule omówiono różne podejścia do zagadnienia odpadów niebezpiecznych w krajach zachodnioeuropejskich i w Polsce.
No cover
Article
In basket
La tragédie de Minamata / R. Andurand // Préventique Sécurité. - 2006/87 s.38-43.
Tł.tyt.: Tragedia w Minamacie
W związku z licznymi skażeniami środowiska związkami rtęci (np. w Gujanie), autor poddaje analizie skażenie wód Morza Chin Wschodnich, między Morzem Japońskim a Pacyfikiem, które miało miejsce w 1954 r., nazywane tragedią Minamata. W latach 1932-1968 japońska fabryka chemiczna w Chisso wrzucała odpady toksyczne do zatoki Minamata. Omówiono skutki skażeń środowiska morskiego, wpływ na rybołóstwo, choroby mieszkańców oraz szaleństwa kotów. Eksperyment przeprowadzono na 400 kotach, które ze wzgledów humanitarnych uśpiono. Według raportu rządu japońskiego z 2001 r. z pośród 2 265 poszkodowanych zmarło 1435 osób. Przedstawiono wypadki skażeń, które miały miejsce w innych krajach.
No cover
Article
In basket
Bibl. 15 poz., tab.
Tł.tyt.: Badanie spontanicznego zapalenia przechowywanych odpadów spożywczych, które mają być wykorzystywane do recyklingu
Magazynowane w temepraturze pokojowej odpady przemysłowe lub ich materiały z recyklingu stopniowo nagrzewają się, a następnie zapalają się. W celu zrozumienia tego zjawiska zbadano pozostałość ściśniętego sosu sojowego produkowanego w procesie warzenia sosu sojowego i pozostałości przetwórstwa mączki rybnej z ryb. Zastosowano system analizy termograwimetrycznej/ różnicowej, , wysoko wrażliwy na przepływ ciepła kalorymetr (C80) i tester spontanicznego zapłonu, w celu okreslenia ich właściwości. Zastosowano także teorię termicznego zapłonu Frank-Kamenetksii.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13585 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15189/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
The influence of dual conditioning methods on sludge dewatering properties / M. Kuglarz, J. Bochdziewicz, L. Przywara // Architecture Civil Engineering Environment ACEE. - 2008/3 Vol. 1 s.103-106.
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
Bibliogr. 12 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ metody kondycjonowania na właściwości odwadniania osadów ściekowych
Jednym z głównych procesów wpływających na efektywność odwadniania osadów ściekowych jest ich wstępne kondycjonowanie. W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania popiołu lotnego jako środka kondycjonującego. Przebadano wpływ wybranych pojedynczych elektrolitów oraz poliektrolitów z dodatkiem popiołów lotnych na stopień odwodnienia osadów. Ocenę efektywności prowadzonych procesów przeprowadzono na podstawie testu ssania kapilarnego (CSK) oraz parametrów procesu filtracji próżniowej. Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano dla dawki 8% wag. Zastosowanie zintegrowanej metody kondycjonowania umożliwiło obniżenie dawki polielektrolitów o około 30%.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., tab.
Tł.tyt.: Zarządzanie środowiskowe betonem i konstrukcjami betonowymi - systemy zarządzania nimi w przemyśle budowlanym
Przemysł betonowy i budowlany pochłonęły ogromną ilość zasobów naturalnych i energii wytwarzając wielkie ilości odpadów. Z punktu widzenia środowiska musimy odpowiednio tymi odpadami zarządzać. Artykuł omawia aspekty środowiskowe betonu oraz niektórych systemów zarządzania środowiskiem w procesie projektowania konstrukcji z betonu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2867 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1561 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 35 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Moc cieplna popiołów węglowych jako sorbent do usuwania jonów miedzi (II) i cynku (II) ze ścieków
Badania są skierowane na sorpcję jonów miedzi (II) i cynku (II) na energię lotnego pyłu węglowego, masowo produkowanego w elektrociepłowniach Iasi, Rumunia. Zbadano optymalne warunki miedzi i cynku na sorpcję pyłu lotnego oraz wpływ warunków doświadczalnych (roztwór pH, dawka adsorpcyjna, stężenie jonów metali, temperaturę oraz czas kontaktu). Dane dotyczące równowagi trzech różnych temperatur były przetwarzane przy pomocy izotermicznego modelu Langmuir`a. Także termodynamiczne parametry procesów sorbcyjnych na pyle węglowym były oceniane wg stałej Langmuir`a. Ostateczne wyniki badań pokazują, że pył węglowy może być wykorzystywany jako sorbent w technologii środowiskowej w przyszłości.
No cover
Article
In basket
Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w magazynowaniu i zastosowaniu biomasy oraz zasady bezpieczeństwa dostosowane do postaci produktu
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11786/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13010/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13917/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12787/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again