Source
Katalog zbiorów
(19)
Form of Work
Artykuły
(12)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Sakowska Anna
(3)
Węsierski Tomasz
(3)
Frątczak Paweł
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Dziedzic Adam
(1)
Eszer Oliwer
(1)
Harhaj Andrzej
(1)
Hough Emily
(1)
Jerczyński Marek
(1)
Kotowski Andrzej
(1)
Kowalski Kamil
(1)
Król Bernard
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Owcarz Witold
(1)
Polańczyk Andrzej
(1)
Przyrowski Damian Waldemar
(1)
Pękała Tadeusz
(1)
Suryjak Włodzimierz
(1)
Szczęch Małgorzata
(1)
Szczęśniak Marian
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Twardowski Ryszard
(1)
Woyciechowska Jadwiga
(1)
Łomotowski Janusz
(1)
Ślusarczyk Dariusz
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Opady
(18)
Klęski żywiołowe
(4)
Sorbenty
(4)
zjawiska atmosferyczne
(4)
Akcja ratownicza
(3)
usuwanie skutków katastrof
(3)
wichury
(3)
Huragany
(2)
Metody badawcze
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Warunki atmosferyczne
(2)
statystyka pożarnicza
(2)
Alarmowanie
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Klimat
(1)
Konstrukcje
(1)
Opady kwaśne
(1)
Pogoda
(1)
Powódź
(1)
Pożary
(1)
Rzeki
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Symulacja
(1)
Woda
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza
(1)
dachy
(1)
gradobicia
(1)
kanały wodne
(1)
ocena zagrożenia
(1)
oleje napędowe
(1)
siarka
(1)
wyciek paliwa
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Japonia
(1)
Odra (rzeka)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo lubuskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
Extraordinary weather / Emily Hough // Crisis Response Journal. - 2013/3 Vol. 9 s.8.
Author
Form of Work
Tł.tyt.: Nadzwyczajna pogoda
Fale upałów, burze śnieżne, rekordowe opady deszczów, siła wiatrów oraz duża liczba sztormów to tylko częśc ekstremalnych warunków pogodowych w ciągu pierwszych 6 tygodni 2014 r, kontynuując ciąg zdarzeń od grudnia 2013 r. W artykule przedstawiono analizę ww. warunków pogodowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: W artykule zaprezentowano badania wpływu opadów atmosferycznych na wymywanie zasorbowane-go oleju napędowego. Wykazano, iż sorbenty mineralne mogą utracić w wyniku intensywnych opadów ponad 50% ropopochodnej a w przypadku sorbentów bazujących na glinokrzemianach wartość ta może dochodzić aż do 62%. Najlepsze parametry użytkowe uzyskano dla sorbentu hydrofobowego wykonane-go z włókien polipropylenowych dla którego spadek chłonności wyniósł zaledwie 13,71% (RB). Względ-nie dobrą odporność na wymywanie podczas opadów atmosferycznych uzyskano dla preparowanego torfu oraz sorbentu bazującego na skale wulkanicznej dla których ilość wymywanej ropopochodnej była ponad dwukrotnie mniejsza niż w przypadku sorbentów mineralnych.
No cover
Article
In basket
Śnieg zalegający na dachach / Krzysztof Łangowski // Strażak - . - 2017/2 s.54-55.
Przedstawia zagrożenia i przykłady katastrof związanych z zaleganiem śniegu na dachach, co może doprowadzić nawet do zawalenia konstrukcji. Omawia zasady dokonania rozpoznania, zagadnienia bezpieczeństwa pracy ratowników oraz praktyczne aspekty działań ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Burza nad Łodzią / Marian Szczęśniak // Przegląd Pożarniczy. - 1980/8 s.7-9.
13 czerwca 1980 r nad Łodzią gromadziły się czarne chmury a po chwili luneły tony towy. Gwałtowne wyłądowania atmosferyczne powodowały jeden nieustający błysk i grzmot. Burza zaskoczyła wszystkich, zaś życie mieszkańców zostało całkowicie sparaliżowane. Przedstawiono działania ratownicze.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W publikacji zaprezentowano nowoczesny warsztat wymiarowania urządzeń do odprowadzania wód opadowych oraz obiektów i urządzeń służących do ograniczenia ładunków zanieczyszczeń wnoszonych wraz ze ściekami opadowymi do odbiorników naturalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19709 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19708 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia zawiera artykuły dotyczące wód opadowych, systemów zarządzania nimi, ochrony i możliwości ich oczyszczania. Opisane zostały także przykłady powodzi i ich wpływ na życie dotkniętych przez nie ludzi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1573 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1572/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zamiast biblijnej manny - kwas z nieba? / Tadeusz Pękała //W: Ratownictwo polskie. - 1998/4 s.16-19.
Bibliogr. 3 poz.
W dniu 30 lipca 1973 r mieszkańcy japońskich okręgów przemysłowych Shizonoka i Shizimu przeżyli makabryczne deszczowe popołudnie, kiedy to przechodnie na ulicach miast z nagła odczuli ostry ból powiek. Na oslep z bolącymi oczami tłumy japończyków rzuciły się w kierunku szpitali. Okazało się że z deszczem spadł stężony roztwór kwasu siarkowego. W artykule omówiono właściwości roztworu siarkowego i zanieczyszczonego nim środowiska
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-56.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu opadów atmosferycznych na zdolności chłonące sorbentów i materiałów sorpcyjnych. Zdarza się, że działania ratownicze prowadzone na świeżym powietrzu odbywają się podczas opadów atmosferycznych. W takim przypadku użyte materiały sorpcyjne chłoną nie tylko ciecz, którą potrzeba usunąć, ale również wodę z opadów. Zmniejsza to zdolności sorpcyjne sorbentów a co za tym idzie zwiększa ich zużycie. Celem opracowania było wyznaczenie różnicy zdolności chłonących sorbentów suchych i zwilżonych. Pracę podzielono na dwie części: teoretyczną i badawczą. W części pierwszej określono podstawy prawne obowiązujące w Polsce i UE, które dotyczą materiałów sorpcyjnych i sorbentów. Ta część zawiera również analizę literatury. Opisana została charakterystyka oraz właściwości sorbentów oraz ich klasyfikacja i wytyczne dotyczące optymalizacji doboru materiałów sorpcyjnych do określonych działań. W drugiej części pracy opisana i zastosowana była autorska metoda badawcza, która była zmodyfikowaną wersją metody Westinghouse'a. W tej części określono zdolności sorpcyjne wybranych sorbentów tj. Damsorb, Vermix oraz Sorbetin wobec oleju rzepakowego. Sorbent zwilżano odpowiednią ilością wodą, która miała symulować opady atmosferyczne podczas działań ratowniczych. Określono trzy stopnie zwilżenia sorbentu odpowiadające trzem natężeniom opadów atmosferycznych, czyli opadowi łagodnemu, umiarkowanemu i dość silnemu. Tak zwilżony sorbent zanurzany był w oleju rzepakowym, a następnie obliczane były zdolności sorpcyjne poszczególnych materiałów chłonących. Na końcu pracy podjęto się analizy otrzymanych wyników i sformułowano wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18168/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11954/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ostrzeżenia meteo / Krzysztof Łangowski // Strażak - . - 2017/1 s.54-55.
Opisano problematykę prognozowania zjawisk meteorologicznych i związanych z ich występowaniem możliwych zagrożeń. Omówiono zasady określania stopnia zagrożenia dla różnych sytuacji i warunków atmosferycznych (np. zjawiska lodowe, opady śniegu) oraz ostrzegania i wydawania odpowiednich komunikatów.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 54-56.
Streszczenie: Celem pracy jest pogłębienie wiedzy na temat niekorzystnych procesów zachodzących w sorbentach poddanych działaniu wody. Do zjawisk tych zaliczymy wymywanie pochłanianego oleju napędowego, do którego dochodzi podczas prowadzenia działań ratowniczych w czasie opadów atmosferycznych, ale również narażenie sorbentu na złe warunki przechowywania (duża wilgotność panująca w przestrzeni lub bezpośrednie oddziaływanie opadów na niezabezpieczone opakowanie). Zjawiska te skutkują zmniejszeniem skuteczności sorpcji. W pierwszej części pracy przedstawiono ogólne właściwości sorbentów, ich podział, zasady doboru. Zaprezentowano wymagania stawiane sorbentom stosowanym przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Druga część traktuje o właściwościach chemicznych, fizycznych i toksykologicznych oleju napędowego jako przykładowej substancji ropopochodnej. Opisano tu również metody otrzymywania oleju napędowego oraz sposób oznakowania według ADR i CLP. W trzeciej części przedstawiono charakterystykę badanych sorbentów, metodykę badania oraz schemat stanowiska badawczego. Badanie składało się z dwóch części: w I części nasycony olejem napędowym sorbent poddawany był działaniu wody, w wyniku czego dochodziło do wymywania pochłoniętego oleju; w II części nasycony wodą sorbent poddawany był działaniu oleju napędowego, co prowadziło do wymywania pochłoniętej wody. Za pomocą tabel oraz wykresów zilustrowane zostały otrzymane wyniki pomiarów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że opady atmosferyczne mają istotny wpływ na przebieg sorpcji. Pochłonięta ciecz ropopochodna ulega wymywaniu przez wodę. Proces zachodzi zarówno w przypadku wykorzystania sorbentów hydrofilowych, jak i hydrofobowych, przy czym hydrofobowe wypadają lepiej. Olej wymywa wodę ze struktury sorbentu w bardzo ograniczonym stopniu. Sorbent hydrofobowy jest mniej narażony na przechowywanie w pomieszczeniach o względnie dużej wilgotności lub bezpośrednie oddziaływanie opadów atmosferycznych podczas prowadzenia działań ratowniczych. Wszelkie zawilgocenia struktury sorbentu zmniejszają skuteczność sorpcji oleju napędowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16761/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15447/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono zmiany pogodowe w Polsce jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. Opisano przeprowadzone przez straż interwencje, których przyczyną były ekstremalne zjawiska pogodowe w 2013r.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13172/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Groźne nawałnice / Anna Sakowska // Strażak - . - 2016/9 s.8-9.
Przedstawia dane statystyczne dot. wyjazdów i interwencji straży związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które przetoczyły się nad terenem Polski w czerwcu i lipcu 2016 r.
No cover
Article
In basket
Przedstawia dane liczbowe dot. liczby przeprowadzanych akcji ratowniczych oraz interwencji usuwania skutków katastrof po nawałnicach w kilku województwach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again