Form of Work
Publikacje naukowe
(397)
Artykuły
(341)
Książki
(145)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(53)
Publikacje fachowe
(7)
Pliki i bazy danych
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(506)
available
(13)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(507)
Author
Jaskółowski Waldemar
(97)
Półka Marzena (1969- )
(81)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(40)
Ościłowska Barbara
(35)
Sobolewski Mirosław
(25)
Terlikowski Tadeusz
(21)
Mizerski Andrzej
(20)
Gałązka Elżbieta
(18)
Piórczyński Wacław
(18)
Zaleski Bogdan
(18)
Kukfisz Bożena
(13)
Zwolińska Danuta
(13)
Piechocka Ewa
(12)
Wnęk Waldemar
(11)
Grosset Ryszard
(10)
Pazderski Krzysztof
(10)
Habich Bohdan
(9)
Ogrodnik Paweł
(8)
Rybiński Janusz
(8)
Chow W.K
(7)
Król Bernard
(7)
Półka Marzena
(7)
Jabłonowski Mirosław
(6)
Porowski Rafał
(6)
Sarzalska Bogusława
(6)
Wolanin Jerzy. (1950-
(6)
Adamski Aleksander
(5)
Bourbigot Serge
(5)
Chybowski Ryszard
(5)
Dąbrowski Marian
(5)
Karlikowski Tytus
(5)
Kondo S
(5)
Konecki Marek
(5)
Małozięć Daniel
(5)
Rudnik Ewa
(5)
Silcock G.W.H
(5)
Tokuhashi K
(5)
Tuśnio Norbert
(5)
Azhakesan M.A
(4)
Chotomska Agnieszka
(4)
Gałaj Jerzy
(4)
Han S.S
(4)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(4)
Shields T.Jim
(4)
Sulik Paweł
(4)
Szostak Ewa
(4)
Wiąckowski Jacek
(4)
Węsierski Tomasz
(4)
Zhang J
(4)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(4)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(4)
Fan W
(3)
Grišin A.M
(3)
Hilado Carlos J
(3)
Horrocks A.Richard
(3)
Hshieh Fu-Yu
(3)
Huo R
(3)
Klapsa Wojciech
(3)
Krajnov A.Ju
(3)
Kuczek Jerzy
(3)
Lesiak Piotr
(3)
Machnowski Waldemar
(3)
Maksimov Ju.M
(3)
Morawska Beata
(3)
Mostashari S.M
(3)
Pieniak Daniel
(3)
Qu Hongqiang
(3)
Quintiere James G
(3)
Sharma S.K
(3)
Smoljakov V.K
(3)
Sorathia U
(3)
Takahashi A
(3)
Vadczenko S.G
(3)
Wu Weihong
(3)
Xu Jianzhong
(3)
Abramowicz Marian
(2)
Adamski Ryszard Gabryel
(2)
Babkin V.S
(2)
Bajmler V.A
(2)
Bakirtzis D
(2)
Balabanovich A.L
(2)
Balbi N
(2)
Beeson Harold D
(2)
Berghmans J
(2)
Blomqvist Per
(2)
Bolobov V.I
(2)
Braverman B.Ż
(2)
Brindley J
(2)
Buchanan Andrew H
(2)
Bunev V.A
(2)
Camino Giovanni
(2)
Chao C.Y.H
(2)
Choudhary V
(2)
Chow C.L
(2)
Ciepielewski Kamil
(2)
Cooke G
(2)
Delichatsios M.A
(2)
Delobel René
(2)
Dobrzyńska Renata
(2)
Drzymała Tomasz
(2)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(264)
2000 - 2009
(382)
1990 - 1999
(87)
1980 - 1989
(71)
1970 - 1979
(33)
1960 - 1969
(10)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(853)
United States
(5)
United Kingdom
(2)
Language
Polish
(832)
English
(24)
Russian
(2)
German
(1)
unknown (xxx)
(1)
Subject
Palność - badanie
(807)
spalanie
(162)
Badania pożarnicze
(148)
Palność
(143)
Tworzywa sztuczne
(111)
Drewno
(94)
Odporność ogniowa
(71)
Środki ogniochronne
(58)
Zapłon
(57)
Polimery
(53)
Rozkład termiczny
(51)
Kalorymetr stożkowy
(44)
Materiały budowlane
(44)
Metody badawcze
(43)
Materiały drewnopochodne
(38)
Substancje chemiczne
(36)
Symulacja
(34)
Materiały palne
(33)
materiały wykończeniowe
(31)
materiały włókiennicze
(31)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(30)
Pyły
(30)
materiały wyposażeniowe
(28)
włókna
(27)
Kable
(26)
Gazy
(25)
Wybuchy
(23)
fizykochemia spalania
(22)
Dym
(21)
Płomień
(21)
Toksyczność produktów spalania
(21)
impregnacja
(21)
Wytrzymałość materiałów
(20)
Pożary - powstawanie
(18)
Zagrożenia pożarowe
(18)
Analiza termiczna
(17)
Mieszaniny
(16)
Paliwa
(15)
badania
(15)
Indeks tlenowy
(14)
Pianki poliuretanowe
(14)
metale
(14)
Bezpieczeństwo pożarowe
(12)
Budownictwo
(12)
izolacja
(12)
meble
(12)
Temperatura zapłonu
(11)
Warunki pożarowe
(11)
tlenie
(11)
wskaźniki
(11)
żywice
(11)
Ciecze palne
(10)
Produkty spalania
(10)
elementy budowlane
(10)
wyroby włókiennicze
(10)
Ciepło spalania
(9)
Instalacje elektryczne
(9)
Kompozyty
(9)
Konstrukcje drewniane
(9)
Zagrożenie wybuchowe
(9)
materiały chemiczne
(9)
płyty wiórowe
(9)
samozapłon
(9)
Badanie wybuchowości
(8)
Pożary wewnętrzne
(8)
Toksyczność
(8)
bawełna
(8)
ciecze
(8)
substancje pochodzenia organicznego
(8)
Chemia fizyczna
(7)
Elektryczność
(7)
Konstrukcje stalowe
(7)
Normalizacja pożarnicza
(7)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(7)
Zbiorniki
(7)
parametry pożarowe
(7)
termograwimetria
(7)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(7)
Chemia
(6)
Czujki dymu
(6)
Gazy palne
(6)
Gazy toksyczne
(6)
HRR
(6)
ISO
(6)
Konstrukcje budowlane
(6)
Normalizacja
(6)
Przyczyny pożaru
(6)
Pyły przemysłowe
(6)
Temperatura
(6)
badania ogniowe
(6)
obliczenia
(6)
promieniowanie cieplne/termiczne
(6)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(6)
Analiza ryzyka
(5)
Budownictwo użyteczności publicznej
(5)
Lasy
(5)
Ochrona przeciwpożarowa
(5)
Odzież ochronna
(5)
Procesy produkcyjne
(5)
Samochody
(5)
Subject: place
Japonia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(335)
Normy
(53)
Raport z badań
(4)
Artykuł z czasopisma
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Ćwiczenia laboratoryjne dla szkół wyższych
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(12)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(10)
Fizyka i astronomia
(4)
Chemia
(1)
Nauka i badania
(1)
Ochrona środowiska
(1)
860 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., rys.
Tł.tyt.: Wykorzystanie danych ciepła spalania do oceny lub oszacowania progu właściwości palnych materiałów
Przedstawiono streszczenie wyników badań wykorzystania danych ciepła spalania do oceny lub oszacowania progu właściwości palnych materiałów. Dane ciepła spalania mogą być wykorzystane do oceny dolnej granicy spalania, górnej granicy spalania, a także do oceny minimalnego stężenia tlenu do rozprzestrzeniania płomienia związków organicznych i krzemo-organicznych. Dane ciepła spalania mogą też być wykorzystane do oszacowania progu ciśnienia tlenu do spalania stopów metali w wysokim cisnieniu środowiska tlenowego.
No cover
Article
In basket
Getting wired / E. Cooper // Fire Prevention. - 2000/337 s.32-33.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tł. tyt.: Kable
Omówiono normy opisujące metody badania palności kabli. Analiza porównawcza warunków pomiaru własności palnych i cech pożarowych kabli w różnych metodach badawczych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wstępne badania eksperymentalne palności pojedynczych kabli wiązek kabli stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacji.
Badano wpływ parametrów technicznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji na szybkość rozprzestrzeniania się płomienia w warunkach pożarowych po powierzchni kabla. Wyznaczono szybkość wydzielania ciepła, temperaturę, gęstość dymu, toksyczność produktów spalania. Stwierdzono, że wpływ parametrów technicznych ww. instalacji na rozwój pożaru jest bardzo duży.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 20 poz., fot., rys., tab.
Tł.tyt.: Testy palności w skali naturalnej telewizorów i urządzeń elektronicznych
Wyniki badań własności palnych i cech pożarowych materiałów konstrukcyjnych telewizorów i aparatury elektronicznej, wyznaczone do dużej skali eksperymentu. Badano telewizory i aparaturę elektroniczną produkcji USA i UE. Badania wykazały niższą kinetykę generacji ciepła i nie powodowały przejścia lokalnego spalania w zjawisku flashover.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 18 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Fosforyzowane żywice epoksydowe: wpływ zawartości fosforu na własności laminatów
Opisano wpływ modyfikacji przeciwogniowej na własności palne żywic epoksydowych. Jako modyfikatorów własności palnych zastosowano różne odmiany bisfenolu A z fosforyzowanymi aminami. Wyniki badań wskazują zmiany wzrostu indeksu tlenowego po modyfikacji.
No cover
Article
In basket
Brandgefährliches Spielzeug / D. Kreuzkam // Feuerwehr Magazin. - 2008/8 s.16-19.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tł.tyt.: Zabawki niebezpieczne pod względem pożarowym
Przedstawiono wyniki badań dotyczące testów pożarowych na zabawkach oraz analizę porównawczą z innymi materiałami palnymi.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Zaprezentowano metody badań właściwości palnych i cech pożarowych dziesięciu materiałów powłokowo-izolacyjnych. Właściwości palne badane były normatywnymi metodami obowiązującymi w Polsce, cechy pożarowe zgodnie z normą ISO 5660.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., rys., tabl.
Tł.tyt.: Specyfika utleniania się proszków stopów glinu i ceru (Ce) podczas nagrzewania w powietrzu
Wykorzystując metody deriwatografii, rentgenofazowej analizy i termicznej desorbcji argonu przebadano wpływ ceru na utlenianie proszków stopów ceru i glinu.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Wpływ rozmiaru i kształtu naczyń doświadczalnych na granice palności gazu
Określenie granic palności metanu i propanu mierzy się przy pomocy naczyń cylindrycznych o różnych kształtach i rozmiarach. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące znaczenia kształtu i rozmiaru na określenie granic palności gazów.
No cover
Article
In basket
Evaluation of the flammability of cotton bales / P.J. Wakelyn, S.E. Hughs // Fire and Materials. - 2002/4-5 Vol. 26 s.183-189.
Bibliogr. 23 poz., tab.
Tł.tyt.: Badanie i ocena zapalności beli bawełnianych
Na podstawie badań przeprowadzonych różnymi metodami mierzącymi zdolność do samonagrzewania i spontanicznego zapalenia beli bawełnianych, stwierdzono, że bele bawełny nie są materiałami łatwozapalnymi i nie wymagają specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W oparciu o przeprowadzone badania opracowano przepis, że bele bawełny muszą mieć gęstość 360 kg/m3, co zapobiega łatwemu zapaleniu się beli.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Badanie wpływu bezhalogenowych środków zmniejszających palność typu PP-APP-EG na palność grafitu
Wyniki badań palności naturalnego grafitu (EG) zabezpieczonego ogniochronnie przy pomocy antypirenowych środków pęczniejących. Opisano także mechanizm działania inhibitorów reakcji spalania wykorzystując metodę SEM.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 597-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 597-1, PN-EN 597-1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1021-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1021-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1021-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1021-1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-04914 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tł. tyt.: Palność mieszanin gazowych. Cz.2.: Wpływ gazów obojętnych
Zbadano trójskładnikowy system zawierający gaz palny, gaz obojętny i powietrze, system oszacowano pod względem palności zgodnie z normą. Wnioski.
No cover
Article
In basket
Experimental study on flammability chracteristics of perfluorocarbons with / H. Ohtani // Journal of Applied Fire Science. - 2002-2003/2 Vol. 11 s.159-171.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 3 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badania własności palnych związków nadfluorowęglowych z pochodnymi krzemowodorowymi i fluorowęglowymi.
Związki nadfluorowęglowe reagują z silanami. W takiej reakcji nadfluorowęglan działa jak utleniacz. Natomiast w reakcji ww. związków z fluorem, nadfluorowe związki są paliwami. Przy ocenie własności palnych związków nadfluorowęglowych należy uwzględnić typ reagenta, z którym wchodzi on w reakcję.Własności palne związków nadfluorowęglowych określano ilościowo przy pomocy diagramu palności.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again