Form of Work
Publikacje naukowe
(397)
Artykuły
(341)
Książki
(145)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(53)
Publikacje fachowe
(7)
Pliki i bazy danych
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(506)
available
(13)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(507)
Author
Jaskółowski Waldemar
(97)
Półka Marzena (1969- )
(81)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(40)
Ościłowska Barbara
(35)
Sobolewski Mirosław
(25)
Terlikowski Tadeusz
(21)
Mizerski Andrzej
(20)
Gałązka Elżbieta
(18)
Piórczyński Wacław
(18)
Zaleski Bogdan
(18)
Kukfisz Bożena
(13)
Zwolińska Danuta
(13)
Piechocka Ewa
(12)
Wnęk Waldemar
(11)
Grosset Ryszard
(10)
Pazderski Krzysztof
(10)
Habich Bohdan
(9)
Ogrodnik Paweł
(8)
Rybiński Janusz
(8)
Chow W.K
(7)
Król Bernard
(7)
Półka Marzena
(7)
Jabłonowski Mirosław
(6)
Porowski Rafał
(6)
Sarzalska Bogusława
(6)
Wolanin Jerzy. (1950-
(6)
Adamski Aleksander
(5)
Bourbigot Serge
(5)
Chybowski Ryszard
(5)
Dąbrowski Marian
(5)
Karlikowski Tytus
(5)
Kondo S
(5)
Konecki Marek
(5)
Małozięć Daniel
(5)
Rudnik Ewa
(5)
Silcock G.W.H
(5)
Tokuhashi K
(5)
Tuśnio Norbert
(5)
Azhakesan M.A
(4)
Chotomska Agnieszka
(4)
Gałaj Jerzy
(4)
Han S.S
(4)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(4)
Shields T.Jim
(4)
Sulik Paweł
(4)
Szostak Ewa
(4)
Wiąckowski Jacek
(4)
Węsierski Tomasz
(4)
Zhang J
(4)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(4)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(4)
Fan W
(3)
Grišin A.M
(3)
Hilado Carlos J
(3)
Horrocks A.Richard
(3)
Hshieh Fu-Yu
(3)
Huo R
(3)
Klapsa Wojciech
(3)
Krajnov A.Ju
(3)
Kuczek Jerzy
(3)
Lesiak Piotr
(3)
Machnowski Waldemar
(3)
Maksimov Ju.M
(3)
Morawska Beata
(3)
Mostashari S.M
(3)
Pieniak Daniel
(3)
Qu Hongqiang
(3)
Quintiere James G
(3)
Sharma S.K
(3)
Smoljakov V.K
(3)
Sorathia U
(3)
Takahashi A
(3)
Vadczenko S.G
(3)
Wu Weihong
(3)
Xu Jianzhong
(3)
Abramowicz Marian
(2)
Adamski Ryszard Gabryel
(2)
Babkin V.S
(2)
Bajmler V.A
(2)
Bakirtzis D
(2)
Balabanovich A.L
(2)
Balbi N
(2)
Beeson Harold D
(2)
Berghmans J
(2)
Blomqvist Per
(2)
Bolobov V.I
(2)
Braverman B.Ż
(2)
Brindley J
(2)
Buchanan Andrew H
(2)
Bunev V.A
(2)
Camino Giovanni
(2)
Chao C.Y.H
(2)
Choudhary V
(2)
Chow C.L
(2)
Ciepielewski Kamil
(2)
Cooke G
(2)
Delichatsios M.A
(2)
Delobel René
(2)
Dobrzyńska Renata
(2)
Drzymała Tomasz
(2)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(264)
2000 - 2009
(382)
1990 - 1999
(87)
1980 - 1989
(71)
1970 - 1979
(33)
1960 - 1969
(10)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(853)
United States
(5)
United Kingdom
(2)
Language
Polish
(832)
English
(24)
Russian
(2)
German
(1)
unknown (xxx)
(1)
Subject
Palność - badanie
(807)
spalanie
(162)
Badania pożarnicze
(148)
Palność
(143)
Tworzywa sztuczne
(111)
Drewno
(94)
Odporność ogniowa
(71)
Środki ogniochronne
(58)
Zapłon
(57)
Polimery
(53)
Rozkład termiczny
(51)
Kalorymetr stożkowy
(44)
Materiały budowlane
(44)
Metody badawcze
(43)
Materiały drewnopochodne
(38)
Substancje chemiczne
(36)
Symulacja
(34)
Materiały palne
(33)
materiały wykończeniowe
(31)
materiały włókiennicze
(31)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(30)
Pyły
(30)
materiały wyposażeniowe
(28)
włókna
(27)
Kable
(26)
Gazy
(25)
Wybuchy
(23)
fizykochemia spalania
(22)
Dym
(21)
Płomień
(21)
Toksyczność produktów spalania
(21)
impregnacja
(21)
Wytrzymałość materiałów
(20)
Pożary - powstawanie
(18)
Zagrożenia pożarowe
(18)
Analiza termiczna
(17)
Mieszaniny
(16)
Paliwa
(15)
badania
(15)
Indeks tlenowy
(14)
Pianki poliuretanowe
(14)
metale
(14)
Bezpieczeństwo pożarowe
(12)
Budownictwo
(12)
izolacja
(12)
meble
(12)
Temperatura zapłonu
(11)
Warunki pożarowe
(11)
tlenie
(11)
wskaźniki
(11)
żywice
(11)
Ciecze palne
(10)
Produkty spalania
(10)
elementy budowlane
(10)
wyroby włókiennicze
(10)
Ciepło spalania
(9)
Instalacje elektryczne
(9)
Kompozyty
(9)
Konstrukcje drewniane
(9)
Zagrożenie wybuchowe
(9)
materiały chemiczne
(9)
płyty wiórowe
(9)
samozapłon
(9)
Badanie wybuchowości
(8)
Pożary wewnętrzne
(8)
Toksyczność
(8)
bawełna
(8)
ciecze
(8)
substancje pochodzenia organicznego
(8)
Chemia fizyczna
(7)
Elektryczność
(7)
Konstrukcje stalowe
(7)
Normalizacja pożarnicza
(7)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(7)
Zbiorniki
(7)
parametry pożarowe
(7)
termograwimetria
(7)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(7)
Chemia
(6)
Czujki dymu
(6)
Gazy palne
(6)
Gazy toksyczne
(6)
HRR
(6)
ISO
(6)
Konstrukcje budowlane
(6)
Normalizacja
(6)
Przyczyny pożaru
(6)
Pyły przemysłowe
(6)
Temperatura
(6)
badania ogniowe
(6)
obliczenia
(6)
promieniowanie cieplne/termiczne
(6)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(6)
Analiza ryzyka
(5)
Budownictwo użyteczności publicznej
(5)
Lasy
(5)
Ochrona przeciwpożarowa
(5)
Odzież ochronna
(5)
Procesy produkcyjne
(5)
Samochody
(5)
Subject: place
Japonia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(335)
Normy
(53)
Raport z badań
(4)
Artykuł z czasopisma
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Ćwiczenia laboratoryjne dla szkół wyższych
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(12)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(10)
Fizyka i astronomia
(4)
Chemia
(1)
Nauka i badania
(1)
Ochrona środowiska
(1)
860 results Filter
No cover
Article
In basket
Rys., wykr.
Znaczną część powstających corocznie pożarów stanowią pożary wewnętrzne w budynkach mieszkalnych lub obiektach użyteczności publicznej. Przedstawiono teoretyczne modele rozwoju pożaru.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Porównanie palności ogniouodpornionych i nieodpornych na ogień materiałów wykończeniowych (ściennych) eksponowanych na pożar w budynku
Wyniki badań rozwoju pożarów na stanowisku zgodnym z normą ISO 9705, w którym ściany były wykonane z różnych materiałów celulozowych. Klasyfikacji palności dokonano w oparciu o normę B5 476 cz. 7. Strumień ciepła oddziaływujący na ścianę w początkowej fazie pożaru był równy 36 kW/M2. Opis metody badań. Graficznie przedstawiono stanowiska badawcze. Mierzono: maksymalną temperaturę w pomieszczeniu, w warstwie podsufitowej, maksymalną temperaturę czasu do zapalenia do "flashover" i czasu od zapalenia do "flashover".
No cover
Article
In basket
Gaszenie procesów spalania katalizatora metaloorganicznego przy użyciu ziemi okrzemkowej - diatomitu / Stefan Wilczkowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2014/2 s.79-83.
Sygnatura: CP-80
Omówiono badania które miały na celu znalezienie odpowiedniego środka gaśniczego i opracowanie skutecznego sposobu gaszenia łatwo zapalającego się i trudnego do ugaszenia, palącego się katalizatora metaloorganicznego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Własności palne lepiszcza asfaltowego zawierającego środki zmniejszające palność
Opis palności lepiszcza asfaltowego zawierającego Mg(OH)2. W badaniach wykorzystano różne metody klasycznej fizykochemii. Wynki pokazują, że procesy spalania lepiszcza modyfikowanego Mg(OH)2 składają się z trzech etapów. Wyniki pokazują też, że wzrost stężenia wodorotlenku magnezu w lepiszczu powoduje zmniejszenie ilości substancji lotnych tworzących się z lepiszcza i wydłuża czasy do zapłonu i samozapłonu asfaltu. Wzratsa również termostabilnoiść tak modyfikowanego asfaltu. 20% dodatek Mg(OH)2 do lepiszcvzu powoduje, że asfalt uzyskuje klasyfikację "trudno zapalny".
Book
In basket
Fire Research 1969. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1970. - 124 s. : fig. ; 22 cm.
(Fire Research. Badania pożarnicze)
Tab.
Tł. tyt.: Badania pożarnicze w 1969 roku
Streszczenie: Raport Komitetu Badań Pożarniczych z 1969 r. Przedsta wiono dane statystyczne dotyczące start popożarowych, pożarów w hotelach. Regulacje budowlane dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach oraz analiza elemen tów i konstrukcji budowlanych. Ryzyko przemysłowe i toksyczne ze strony wybuchu pyłów, materiałów niebezpiecznych, toksycznych itp. Przeprowadzone badania pożarnicze na różnych materiałach: drewno, panele powłokowe, pianka poliuretanowa, polistyreny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6521/A [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Fire Research 1970. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1971. - 113 s. : fig., tabl. ; 25 cm.
(Fire Research. Badania pożarnicze)
Tł. tyt.: Badania pożarnicze z 1970 r
Streszczenie: Prezentacja wyników badań pożarniczych przeprowadzanych w 1970 r przez Komitet Badań Pożarniczych. Przedstawiono badania z zakresu budownictwa (odporność ogniowa, termiczna degradacja drewna, zachowanie się drewna w czasie pożaru, drogi ewakuacyjne, testy pożarnicze materiałów budowlanych itp.), statystyki, elektrotechniki oraz ryzyka przemysłowego i toksycznego ze strony wybuchu pyłów, rozwoju pożaru.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6807/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., fot., rys., tab.
Tł.tyt.; Badania pożarowe laminowanych, fornirowanych belek (LVL) sklejanych i połączonych stalowymi gwoździami
Opisano badania laminowanych, fornirowanych desek sosnowych sklejanych i łączonych stalowymi gwoździami. Badano szybkość zwęglania, własności termokinetyczne metodą kalorymetru stożkowego przy uwzględnieniu różnej orientacji włókien drewna w stosunku do źródła ciepła. Testy badań odporności ogniowej przeprowadzono w dużej skali pożaru, zgodnie z normą ISO 834. Trwałość połączeń poszczególnych elementów budowlanych określano testami wytrzymałościowymi.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 38 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Polepszenie procedury badań właśności palnych włókien tekstylnych w kalorymetrze stożkowym. Cz. 1. Badanie zachowania się poliestru
Celem badań opisanych w artykule była optymalizacja sposobu badań w kalorymetrze stożkowym, spalającyhc się włókien tekstylnych, a dokładniej zachowanie się handlowych poliestrowych włókientekstylnych o róznej gęstości. Badano czas do zapalenia (TTI), kinetyke generacji ciepła (HRR) i szczyt HHRmax. W róznych ekspozycjach cieplnych materiał eksperymentalny był jakościowo i ilościowo zróznicowany.
No cover
Article
In basket
Working Group 1 Short Term Scientific Missions. Grupa robocza 1 Krótkoterminowe zadania naukowe // W: COST Action C17: Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings: Conference Proceedinds. Straty popożarowe obiektów zabytkowych: sprawozdania konferencyjne / ed. Ingval Maxwell. - Edinburgh : Historic Scotland, 2008. - s.203-266 .
Sygnatura P-1482/1
Omówiono kategoryzację pożarów obiektów zabytkowych w Unii Europejskiej, straty po pożarowe obiektów historycznych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych oraz badania nad palnością kamieni budowlanych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2163 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 21-23.
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac nad właściwościami palnymi wytypowanych wykładzin wełnianych, polimerowych oraz mieszanek wełny z polimerami termoplastycznymi (PA, PP). Przeprowadzono analizę termograwimetryczną wg normy PN-EN ISO 11358:2014 oraz określono szybkość wydzielenia ciepła i dymu za pomocą kalorymetru stożkowego wg normy ISO 5660:2015. Dodatkowo wyznaczono wartości ciepła spalania z użyciem bomby kalorymetrycznej wg normy PN-EN ISO 1716:2010. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16918/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 37 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.; Synergiczne działania wielościennych nanorurek węglowych i nano sepiolitu gliny jako środków zmniejszających palność dla nienasyconego poliestru
Przy użyciu grawimetrycznej analizy termicznej (TGA), pirolizy kalorymetrii przepływu spalania (PCFC) i stożka kalorymetrycznego zbadano synergiczny wpływ na rozkład termiczny i HRR w szczególności szczyt wydzielania ciepła (PHRR) nienasyconych poliestrów (UP) żywicy z wielościennymi rurkami węglowymi (MWNTs) i nano septiolitem gliny.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badania własności palnych zabezpieczonego przeciwogniowo kopolimeru octanu etyleno - winylowego
Wyniki badań rozkładu termicznego i cech pożarowych przy pomocy kalorymetru stożkowego kopolimeru etylenowinylowego (EVA) zabezpieczonego przeciwogniowo środkami: trójfosforanem amonu, trójtlenkiem glinu i melaminą. Badano: szybkość wydzielania ciepła, szybkość ubytku masy i szybkość tworzenia się dymu. Melamina jako supresant dymu znacznie zmniejszyła ilość tworzącego się dymu i tlenku węgla, ale w połączeniu Al3O3 i EVA, przyczyniała się do wzrostu szybkości wydzielania ciepła. Ponadto stwierdzono, że tlen odgrywa istotną rolę w procesie tworzenia się węgla.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 54 poz., rys., tab.
Badano ciśnienie wybuchu (p. max) mieszaniny metanu, pentanu, n - heksanu, propenu, butenu, butadienu, cykloheksanu i benzenu z powietrzem w naczyniach zamknietych (P = 10 cm) i w naczyniach kulistych o zmiennym stosunku średnicy / wysokości. Obok parametrów wybuchowych, badano wpływ pozycji źródła zapalenia, stężeń paliwa i straty ciepła podczas rozprzestzreniania się płomienia w naczyniu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 2592 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Fire debris analysis / Eric Stauffer, Julia A. Dolan, Reta Newman. - Amsterdam : Elsevier, 2008. - 634 s. : fig., tabl. ; 26 cm.
Tł.tyt.: Analiza pogorzeliska popożarowego
Streszczenie: Omawia sposoby i metody analizy rumowiska popożarowego, przy wykorzystaniu znajomości właściwości fizykochemicznych substancji organicznych, właściwości palnych i sposobów spalania różnych paliw, chromatografii gazowej i ekstrakcji paliw z rumowiska popożarowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18307/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Fire Research 1965. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1966. - 80 s. : fig., tabl. ; 25 cm.
(Fire Research. Badania pożarnicze)
Tł.tyt.; Pożarnicze badania naukowe w 1965 r
Streszczenie: Sprawozdanie Dyrektora i Komisji Kierującej Pożarniczymi Badaniami naukowymi w 1965 r. Przedstawiono wyni ki badań w zakresie zagadnień operacyjnych i statystycznych.Zapłon i rozwój pożaru m.in. pożary w pomieszczeniach, palność tkanin, ochrona przeciwpożarowa zbiorników paliw płynnych. ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Zastosowany sprzęt i środki gaśnicze. Chemia i technika chemiczna m.in. granice wybuchowości wybuchy pyłów, samozapalenie różnych materiałów. Wyniki badań specjalnych jak: odporność ogniowa belek i wpływ ciągłości, badanie materiałów i elementów konstrukcji budowlanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-4578/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Raport z badań zrealizowanych w 1999 r. w Laboratoriach Tokijskiego Instytutu Badań Pożarowych.
Streszczenie: Raport zawiera abstrakty dotyczące badań bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzonych w Japonii. Niektóre tematy badań: badania palności materiałów izolacyjnych, badania środków ognioochronnych, modelowanie skali pożaru, przepływ dymu podczas pożarów w obiektach użyteczności publicznej, ulepszanie ochron osobistych strażaków (hełmy), badania dotyczące sprzętu gaśniczego, badania tryskaczy, badania z zakresu zachowania się ludzi podczas akcji ratowniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-740/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again