Form of Work
Publikacje naukowe
(32)
Artykuły
(24)
Książki
(3)
Pliki i bazy danych
(2)
Status
only on-site
(33)
Branch
Czytelnia
(33)
Author
Półka Marzena (1969- )
(13)
Majder-Łopatka Małgorzata
(5)
Le Bras Michel
(3)
Wnęk Waldemar
(3)
Bourbigot Serge
(2)
Bugajny M
(2)
Filip Krzysztof
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(2)
Krauze Andrzej
(2)
Qiyuan Xie
(2)
Rein Guillermo
(2)
Torero José L
(2)
Tuśnio Norbert
(2)
Alkatib Abubakar
(1)
Anderson M.K
(1)
Anthenien R.A
(1)
Baker G.B
(1)
Balcerzak Nikodem
(1)
Bastin B
(1)
Brink Anders
(1)
Bustamante Valencia Lucas
(1)
Chow W.K
(1)
Ciepielewski Kamil
(1)
Collier P.C.R
(1)
Delobel René
(1)
Dinkov Ilian
(1)
Dobrzyńska Renata
(1)
Drogoń Łukasz
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Fernandez-Pello A.C
(1)
Fleischmann C.M
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gołąbek Radosław
(1)
Gołąbek Wojciech
(1)
Grabowski Jarosław
(1)
Gray Sean M
(1)
Gromadzki R
(1)
Guillaume Eric
(1)
Hadden Rory
(1)
Heping Zhang
(1)
Hupa Mikko
(1)
Janiszewska Agata
(1)
Jasiński Paweł
(1)
Juchimowicz Dawid
(1)
Kaczkowski Krzysztof
(1)
Kaleta Andrzej
(1)
Kalinowski Andrzej
(1)
Kolano Kamil
(1)
Kolbrecki Andrzej
(1)
Kot Jakub
(1)
Kroke E
(1)
Kuca Andrzej
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kuźniar Anna
(1)
Kwiecień Tomasz
(1)
König A
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Kłósek Grzegorz
(1)
Lefebrre J
(1)
Lefebvre J-M
(1)
Li K.Y
(1)
Lin Xue
(1)
Lin Zhang
(1)
Lindholm Johan
(1)
Makarski S
(1)
Mieczkowski Adam
(1)
Misztela Piotr
(1)
Netter Jerzy
(1)
Niedźwiałowska-Wierzbicka T
(1)
Norwood P.J
(1)
Nowakwski Michał
(1)
Orzeszko Andrzej
(1)
Paleja R
(1)
Pau D.S.W
(1)
Pałysa Michał
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pitts William M
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Poutch F
(1)
Prosser Tony
(1)
Pulkowski Jakub
(1)
Płacheta Ewelina
(1)
Respondek Paweł
(1)
Rogaume Thomas
(1)
Sagan Dawid
(1)
Saganowski Maciej
(1)
Schelb Dietmar
(1)
Sleight R.T
(1)
Spearpoint M.J
(1)
Torero J.L
(1)
Walther D.C
(1)
Wardzała Szymon Piotr
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Woliński Marek
(1)
Wróblewski Łukasz
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Yun Yang
(1)
Zwoliński Michał
(1)
Śnieguła Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(37)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(57)
Germany
(1)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(57)
English
(1)
German
(1)
Subject
Pianki poliuretanowe
(59)
Palność - badanie
(14)
Badania pożarnicze
(12)
Tworzywa sztuczne
(10)
Rozkład termiczny
(9)
Materiały budowlane
(8)
wskaźniki
(7)
Kalorymetr stożkowy
(6)
spalanie
(6)
Procesy produkcyjne
(5)
Środki ogniochronne
(5)
Odporność ogniowa
(4)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(4)
tlenie
(4)
Analiza zagrożeń
(3)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(3)
HRR
(3)
Materiały palne
(3)
Metody badawcze
(3)
Palność
(3)
Symulacja
(3)
Analiza termiczna
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Dym
(2)
Gazy
(2)
Spalanie
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
izolacja
(2)
materiały włókiennicze
(2)
meble
(2)
spalanie bezpłomieniowe
(2)
systemy zasysające
(2)
testy pożarnicze
(2)
Aerozole
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Ciepło spalania
(1)
Czujki dymu
(1)
Drewno
(1)
ISO
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Sorbenty
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Symulator pożarowy
(1)
Temperatura
(1)
Toksyczność
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
UL
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zapłon
(1)
gazy pożarowe
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
promieniowanie
(1)
przedsiębiorstwa usługowe
(1)
przepisy
(1)
płyty warstwowe
(1)
płyty wiórowe
(1)
spalanie płomieniowe
(1)
tapicerstwo
(1)
układ palny
(1)
warunki termiczne
(1)
zabezpieczenie ognioochronne
(1)
zagrożenia techniczne
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(33)
Raport z badań
(2)
Domain
Inżynieria i technika
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
59 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Tlenie się pianki poliuretanowej: oznaki zapalenia
Wyniki badań podatności do tlenia pianki poliuretanowej, na którą oddziałuje strumień ciepła o znanej mocy w zmiennym okresie czasu. Mierzono temperaturę i szybkość ubytku masy oraz wizualnie określano czas zaistnienia oznak świecenia powierzchni (spalania bezpłomieniowego powierzchni). Zauważono, że tlenie badanych pianek miało miejsce, jeśli moc zewnętrznego strumienia ciepła zmieniała się w granicach 6.1 kW/m2
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15483/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-62.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu szybkości ogrzewania na rozkład termiczny tworzyw sztucznych na przykładzie pianki poliuretanowej. Zakres pracy obejmował analizę literatury przedmiotu oraz badania laboratoryjne. W części literaturowej pracy zawarto ogólną charakterystykę tworzyw sztucznych, ich podział i klasyfikację oraz przedstawiono informacje dotyczące otrzymywania, właściwości i zastosowań pianki poliuretanowej. Opisano także przebieg rozkładu termicznego tworzyw sztucznych oraz przedstawiono czynniki determinujące skład środowiska pożarowego. Scharakteryzowano wybrane toksyczne produkty rozkładu termicznego i spalania tworzyw sztucznych oraz przedstawiono ich wpływ na organizm człowieka. W celu realizacji tematu pracy przeprowadzono badania przy użyciu analizatora termicznego STA 499 F5 Jupiter firmy Netzsch oraz spektrofotometru z fransformatą Fourier’a Alpha II marki Bruker Optics. Na podstawie wyników dokonano charakterystyki przebiegu rozkładu termicznego w warunkach tlenowych przy szybkości ogrzewania 2.5, 5, 10°C/min i przepływie gazu nośnego 60 ml/min oraz w warunkach beztlenowych przy szybkościach ogrzewania 2.5 i 10°C/min i przepływie gazu nośnego 200 ml/min. Dodatkowo, dla szybkości ogrzewania 2,5 i 10°C/min przy przepływie powietrza 60 ml/min wykonano analizę jakościową lotnych związków organicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zakres temperaturowy rozkładu termicznego pianki poliuretanowej wraz ze wzrostem szybkości ogrzewania w atmosferze utleniającej maleje, natomiast w atmosferze nieutleniającej znacząco się rozszerza. Wykazano, że charakter przemian termograwimetrycznych uzależniony jest rodzaju atmosfery, w której prowadzony jest proces. Niezależnie od atmosfery prowadzonego badania najniższą temperaturę ubytku 50% masy próbki obserwowano przy szybkości ogrzewania 2,5°C/min. Najmniejszą szybkość rozkładu termicznego odnotowano przy szybkości ogrzewania 2,5°C/min w atmosferze azotu, a największą przy 10°C/min w atmosferze powietrza. Dowiedziono również, że zmiana szybkości ogrzewania nie ma wpływu na skład jakościowy produktów rozkładu termicznego. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16871/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14906/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7074/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia na stronach 43-45.
Streszczenie: Pianki poliuretanowe są mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, jednak najczęściej są stosowane w budownictwie oraz przemyśle meblarskim. Możliwość ich przetwórstwa w miękkie lub sztywne formy sprawia, że są uniwersalne. Jednak ich właściwości termiczne nie należą do najbardziej pożądanych. Są łatwopalne, a podczas ich rozpadu termicznego powstają toksyczne produkty takie jak tlenek węgla i cyjanowodór. W pracy omówiono właściwości poliuretanów oraz ich rozpad termiczny w celu oceny toksyczności pianek poliuretanowych w warunkach pożarowych. Dokonano przeglądu produktów wytworzonych podczas spalania pianki poliuretanowej w warunkach tlenowych. Ilość generowanych toksycznych substancji takich jak NO2 i HCN jest zależna bezpośrednio od temperatury w jakiej pianka ulega spalaniu. W pracy inżynierskiej skupiono się na określeniu wpływu temperatury na skład jakościowy i ilościowy produktów rozkładu PUR. Przeprowadzono badania TG/DSC z wykorzystaniem termograwimetru STA F5 Jupiter firmy Netzsch przy szybkości ogrzewania 10 K/min oraz oraz przepływie gazu nośnego 70 ml/min. Ponadto przeprowadzono analizę otrzymanych widm FT-IR. Dokonano również oznaczenia emisji właściwej produktów rozkładu pianki poliuretanowej przy użyciu pieca do spalania tworzyw sztucznych TOP 60 firmy Nabertherm połączonego z analizatorem GASMET DX-4010. Pomiary przeprowadzono dwukrotnie w trzech różnych temperaturach: 300, 400 i 500°C. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że rozkład termiczny pianek poliuretanowych jest procesem wieloetapowym, a ilość toksycznych produktów rozkładu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury spalania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17613/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 37 poz., ryds., tab.
Tł.tyt.: Wpływ małej wielkości próbek na wyniki otrzymywane z kalorymetru stożkowego
Badano wpływ wielkości sklejki i pianki poliuretanowej (PU) na możliwe różnice w wyniakch pomiaru wyznaczanych parametrów termokinetycznych dużych próbek, wyxznaczanych metodą kalorymetru stożkowego. Wykazano, że dla materiałów wolnospalających się różnice te nie są wielkie, ale dla materiałów szybkospalających się wielkości uzyskiwane z kalorymetru stożkowego róznią się. Szczególne różnice są widoczne w czasach do zapłonu. Wcześniejsze zapalenie małych próbek PU jest przypuszczalnie wynikiem lepszego mieszania się lotnych substancji pirolitycznych i tlenu, z powodu wzrostu odległości między stożkowym elementem grzejnym a powierzchnią próbki. Tym nie mniej stwierdzono, że wielkość HRR nie zależy od wielkości próbek.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6939/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11739/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13318/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Termoplastyczne poliuretany jako środki zwęglające w powłokach pęczniejących. Cz.2: termiczne zachowanie się mieszanin: polipropylen /termoplastyczny poliuretan/polifoforan amonu
Wyniki badań właściwości ognioodpornych mas pęczniejących modyfikowanych technologicznie dodatkami typu: termoplastyczny poliuretan (TPU)/polifosforan amonu (APP). Ww. dodatki wprowadzono do tworzyw polipropylenowych (PP) badając stabilność układu FRPP/TPU/APP, poprzez wyznaczenie temperatur termooksydacyjnej degradacji. Analiza termograwimetryczna umożliwiła wyznaczenie szybkości reakcji rozkładu. Badania wykazały, że reakcja pomiędzy APP i TPU prowadzi do tworzenia się masy pęczniejącej i w konsekwencji do polepszenia termostabilności materiałów.
No cover
Article
In basket
Combining Heat Release Rates of Combustibles / W.K. Chow // Journal of Applied Fire Science. - 2007-2008/3 Vol. 17 s.235-244.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 20 poz., wykr.
Tł.tyt.; Łącząc współczynnik szybkości wydzielania ciepła materiałów palnych
Wiele palnych materiałów będzie można określić wspólnie podczas pożaru pomieszczenia. W ocenie zagrożenia pożarowego będzie można określić intensywność wydzielania ciepła kilku przedmiotów a nie tylko jednego. Zasada superpozycji jest powszechnie stosowana do łączenia krzywych szybkości wydzielania ciepła podczas spalania kilku przedmiotów. Do badań wybrano sofę z pianki poliuretanowej i pokład partycji drewna. Przeprowadzono różne kombinacje spalania w pełnej skali pożaru na terenach Północnych Chin. Okazuje się, że powstałe skutki przejściowe krzywych HRR spalania dwóch pozycji nie można uzyskać po prostu poprzez dodanie indywidualnych krzywych razem. Wierzchołek HRR bardzo różni się od ustalonego eksperymentalnie, jeżeli czasu zapłonu nie uznana się za dokładnego. Wyniki sugerują, że transfer ciepła pomiędzy dwoma elementami powinien być brany pod uwagę. W badaniu poszczególnych elementów, w tym promieniowanie cieplne strumieni ciepła pozwoliły połączyć elastyczność krzywych HRR różnych materiałów palnych razem.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13119/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ budowy izolacyjnych płyt zawierających polistyren na zachowanie się w pożarze
Artykuł opisuje wyniki badań wpływu konstrukcji płyt warstwowych (PIP) na palność styropianowego rdzenia płyty z okłądzinami stalowymi. Tego typu płyty są wykorzystywane w budownictwie w Nowej Zelandii. W badanich wykorzystano różne metody eksperymentalne: kalorymetr stożkowy, standard ISO 9705, szacując kinetykę generacji ciepła wczasie spalania rdzenia płyty oraz możliwość zaistnienia zjawiska flashover. Badano również sposób spalania się płyty jako wyrobu wielowarstwowego, szczególnie integralność płyty, jej odkształcenia mechaniczne w funkcji wzrostu temperatury. W celu szacowania odporności płyty na czasy zapalenia, rdzeń płyty pokryto środkami ognioochronymi, okreslając wskaźniki ocen palności i dymotwórczosći zgodnie z wymaganiami UE tzn. wskaźniki FIGRA i SMOGRA
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12883/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11245/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12628/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9694/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13353/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again