Źródło opisu
Katalog zbiorów
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Autor
Gawrońska Agnieszka (bezpieczeństwo i higiena pracy)
(1)
Osikowicz Łukasz
(1)
Szczerba Krzysztof
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(3)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(3)
angielski
(1)
Temat
Pożarnictwo
(4)
BHP
(2)
Budownictwo
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Kształcenie
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Strażacy
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
zwalczanie pożarów
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Poradnik
(2)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Architektura i budownictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-113/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Wykaz aktów prawnych i normy strony 63-64.
Zawiera: Wprowadzenie -- Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w zakresie jego bezpiecznej eksploatacji -- Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej -- Zasady bezpiecznego używania i przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo i innych materiałów palnych -- Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń technicznych -- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem -- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego -- Szkolenie ppoż. oraz zasady przeprowadzania próbnej ewakuacji osób z budynku -- Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku -- Podstawowe akty prawne.
Wydawnictwo finansowane ze środków KG PSP.
Streszczenie: Poradnik jest zbiorem informacji istotnych dla zapewnienia bezpiecznej bieżącej eksploatacji obiektów, kontroli stanu technicznego oraz prawidłowej oceny obiektu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi oraz mienia. Zawiera omówienie podstawowych różnic związanych z kla­syfikacją obiektów i zagrożeń w oparciu o obowiązujące przepisy. Publikacja porusza wszystkie aspekty ogólnej ochrony przeciwpożarowej w obiektach, jednak nie jest kompendium wiedzy szczegółowej. Różnorodność branż, obiektów, operacji technologicznych, sposobów magazynowa­nia powoduje, że nie sposób byłoby w tak niewielkim opracowaniu zawrzeć wie­dzę szczegółową, tym nie mniej może ona stanowić wstęp do głębszej analizy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21287 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21286/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo
Tłumaczenie tytułu: Szkolenie pożarnicze : podstawy i praktyka.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Streszczenie: All fire fighters need the safe and controlled "real life" training offered through live fire exercises in order to be fully prepared for the hazards of the fireground. Live Fire Training: Principles and Practice Revised First Edition provides a definitive guide on how to ensure safe and realistic live fire training for both students and instructors. Updated to address all the requirements for NFPA 1403, Standard on Live Fire Training Evolutions, 2012 Edition, this essential resource features: Detailed instructions on preparing for live burns in acquired structures, using gas-fired and non-gas-fired permanent structural props, and working with exterior live fire props; 3 New appendices (Appendix D: Permanent Structure Live Fire Training Model SOP; Appendix E: Permanent Structure Live Fire Training Burn Plan; Appendix F: NFPA 1403 Standard on Live Fire Training Evolutions Crosswalk from 2007 Edition to 2012 Edition); Incident Reports of actual live fire training accidents, including a summary of the lessons learned; Current live fire training legal requirements and direction on how to be compliant with industry standards; A singular focus on fire fighter safety throughout the text.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21217/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Vademecum BHP)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo
Zawiera: Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników // Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. // Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż // Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego // Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem // Ewakuacja // Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie // Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp // Techniczne środki zabezpieczenia ppoż. // Podręczny sprzęt gaśniczy i jego uzupełnienie - przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe // System ochrony ppoż w firmie czyli ocena stanu ochrony ppoż // Wewnętrzna ocena warunków ochrony ppoż system wewnętrznego audytu warunków ochrony ppoż. // Przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej.
Dla służby bhp, pracowników ds. zwalczania pożarów i ewakuacji oraz pracodawców.
Streszczenie: W książce znajdują się szczegółowe omówienia zagadnień dotyczących między innymi: obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie ochrony ppoż., instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem, ewakuacji, wymogów bezpieczeństwa pożarowego w firmie, bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkolenia bhp, podręcznego sprzętu gaśniczego, przygotowania się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej [Za wydawcą].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21963, I-21962 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21961/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej