Form of Work
Artykuły
(27)
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(21)
Author
Terlikowski Tadeusz
(8)
Mocarska Dorota
(3)
Nowicka Izabela
(3)
Sawicki Tomasz
(3)
Chodorowska Anna
(2)
Milewicz Marian
(2)
Nawacki Maciej
(2)
Porwisz Monika
(2)
Starzyński Piotr
(2)
Wojtal Janusz
(2)
Adamski Aleksander
(1)
Belshina Julia N
(1)
Boratyńska Katarzyna T
(1)
Butkevich Sierghej
(1)
Chojniak Łukasz
(1)
Cieślak Wojciech
(1)
Cieślak Wojciech (1962- )
(1)
Fałdowski Marek (1971- )
(1)
Gvozdecky Victor D
(1)
Imbirska Anna
(1)
Jasiński Wojciech
(1)
Jurkowska Anna
(1)
Krajewski Jakub
(1)
Krupa Łukasz
(1)
Kulesza Cezary
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lewandowski Tomasz
(1)
Lis-Walewska Małgorzata
(1)
Ludzia-Kowalczyk Marta
(1)
Lyzohub Jaroslaw
(1)
Maślak Paulina
(1)
Michera Franciszek
(1)
Nowak Aleksandra (prawo)
(1)
Nowosad Aleksandra
(1)
Olber Paweł
(1)
Pachnik Karol
(1)
Pardecka Dorota
(1)
Patora Krystyna
(1)
Pawelec Kazimierz Jan
(1)
Podoluk Marek
(1)
Pożaroszczyk Dariusz
(1)
Przybyłek Edyta
(1)
Pychner Małgorzata
(1)
Pływaczewski Wiesław
(1)
Rej-Kietla Anna
(1)
Sawicki Tomasz (pożarnictwo)
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Strycharska Klaudia
(1)
Supera Łukasz P
(1)
Szymczak Monika
(1)
Thorns Jochen
(1)
Tuleya Igor (1970- )
(1)
Witczak Damian
(1)
Wiśniewski Tomasz
(1)
Zalewski Wojciech (prawo)
(1)
Zaremba Kinga
(1)
Zawadzki Dariusz
(1)
Zębek Elżbieta
(1)
Zębek Ewa
(1)
Łyżwa Rafał
(1)
Żebrowski Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(10)
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(50)
Germany
(1)
Language
Polish
(47)
English
(3)
German
(1)
Audience Group
Biegli sądowi
(2)
Adwokaci
(1)
Aplikanci
(1)
Policja
(1)
Prokuratorzy
(1)
Radcy prawni
(1)
Strażacy
(1)
Sędziowie
(1)
Subject
Prawo karne
(45)
Kryminalistyka
(8)
Przestępczość
(7)
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(6)
Prawo
(6)
Prawo karne procesowe
(6)
Przyczyny pożaru
(6)
Dochodzenie popożarowe
(5)
Unia Europejska (UE)
(5)
orzecznictwo pożarnicze
(4)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(3)
Pierwsza pomoc
(3)
Pożary
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Biegli sądowi
(2)
Młodzież
(2)
Narkotyki
(2)
Ochrona osób i mienia
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Podpalenia
(2)
Policja
(2)
Pożarnictwo
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Psychologia
(2)
Terroryzm
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
Zapobieganie zagrożeniom
(2)
Administracja rządowa
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dokumenty
(1)
Dowód elektroniczny
(1)
Fałszerstwo dokumentów
(1)
Handel ludźmi
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kierowanie działaniami ratowniczymi
(1)
Kryminologia
(1)
Lasy
(1)
Migracja
(1)
Mobbing
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Nadużycie prawa podmiotowego
(1)
Nielegalni imigranci
(1)
Ochrona informacji
(1)
Odpady
(1)
Paszporty
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo jazdy
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo ubezpieczeniowe
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ryzyko
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Socjologia
(1)
Strażacy
(1)
Stres
(1)
Sądownictwo
(1)
Służby mundurowe
(1)
Tablice rejestracyjne pojazdów
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
dzieci
(1)
instytucje
(1)
instytuty naukowe
(1)
korupcja
(1)
ochrona zdrowia
(1)
ochrona życia
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
orzecznictwo
(1)
podręcznik
(1)
pomoc
(1)
prawo międzynarodowe
(1)
proces
(1)
przepisy
(1)
uzależnienie
(1)
wydarzenia społeczne
(1)
ćwiczenia
(1)
Subject: time
2001-
(9)
Subject: place
Polska
(8)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(6)
Praca dyplomowa
(4)
Opracowanie
(2)
Akty prawne
(1)
Komentarz do ustawy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Rozporządzenie
(1)
Ustawa
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(11)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
51 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Zwalczanie cyberprzestępczości wymaga stosowania rozwiązań umożliwiających skuteczne i szybkie gromadzenie dowodów cyfrowych na poziomie międzynarodowym. Jednym z takich narzędzi jest europejski nakaz dochodzeniowy, który wprowadza kompleksowy system pozyskiwania dowodów w sprawach o charakterze transgranicznym. Przepisy dotyczące wspomnianej instytucji zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Powyższe uregulowania zostały zaimplementowane do przepisów krajowych ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Przypuszczać można, że pierwsze wykorzystanie europejskiego nakazu dochodzeniowego przez polskie organy ścigania nastąpiło w przypadku sprawy dotyczącej cyberprzestępstw popełnianych przez osobę posługującą się pseudonimem Thomas lub Armaged0n. Wykorzystanie europejskiego nakazu dochodzeniowego pozwoliło na zatrzymanie przestępcy po wielu latach od popełnienia pierwszego przestępstwa i zidentyfi kowania sprawcy. Mimo wspomnianego sukcesu w krajowych przepisach prawnych konieczne są dalsze zmiany dotyczące europejskiego nakazu dochodzeniowego, które mogą przyczynić się do poprawy skuteczności w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Należy postulować o zmianę regulaminu prokuratorskiego w zakresie dotyczącym podmiotu uprawnionego do wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Obecnie organami wykonującymi europejski nakaz dochodzeniowy w Polsce na etapie postępowania przygotowawczego są prokuratury okręgowe, natomiast uprawnienia takie powinien posiadać każdy prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze.
Book
In basket
Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpieczeniowa / pod redakcją Wojciecha Zalewskiego. - Sopot : Wydawnictwo Arche, copyright 2018. - 213 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie - ryzyko
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo przy niektórych pracach.
Streszczenie: Bez wątpienia „ryzyko” jest jedną z najważniejszych kategorii, wokół których winny ogniskować się badania nad przestępczością ubezpieczeniową. Postanowiliśmy więc oddać głos specjalistom z wielu dziedzin, teoretykom i praktykom. Dzięki ich rozważaniom Czytelnik będzie mógł spojrzeć na problem ryzyka z różnych punktów widzenia. Autorzy poszczególnych artykułów rozpatrują problem ryzyka z perspektywy ekonomii, wiktymologii, kryminologii oraz prawa cywilnego i karnego. W książce nie zabrakło również prezentacji wątków międzynarodowych oraz rozważań medioznawczych i penologicznych. [fragment Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2696/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 41-42.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy licencjackiej było przedstawienie charakterystyki prawa karnego w bezpieczeństwie wewnętrznym. Aby ukazać istotność prawa w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej została opisana istota prawa karnego materialnego, wykonawczego oraz procesowego, a także zostały wymienione funkcje wspomnianych praw. W pracy została poruszona problematyka nauk prawnych, takich jak kryminalistyka, kryminologia oraz wiktymologia. W oparciu o wyżej wspomniane charakterystyki, należy postawić tezę, iż prawo karne zapewnia bezpieczeństwo obywatelom, sprawiedliwość, ład, porządek na terenie państwa i pozwala lepiej zrozumieć zjawisko przestępczości, wykroczenia oraz sylwetkę samych sprawców. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17996/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 76-77.
Streszczenie: Praca przedstawia pokrótce zagadnienia związane z profilowaniem kryminalnym i jego wykorzystywaniem na potrzeby organów ścigania oraz sądu. Wpierw omówione zostało pojęcie postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym. Wspomniano o zasadach, określonych przez ustawodawcę, jako rządzące procesem karnym. Następnie określono jakie podmioty są uprawnione do prowadzenia tego postępowania oraz jakie są ich obowiązki i kompetencje. Wskazano jakie są poszczególne etapy postępowania. W rozdziale drugim wstępnie nakreślono, czym jest kryminologia, a czym kryminalistyka i w jaki sposób te nauki są pomocne w wykrywaniu sprawcy przestępstwa. W trzecim rozdziale opisano definicję profilowania kryminalnego, jego zastosowanie na różnych etapach postępowania karnego(zarówno przygotowawczego, jak i sądowego), a także w innych przypadkach działalności organów ścigania. Nakreślono korzenie tej dziedziny oraz jej założenia. Wskazano, w jaki sposób stworzony profil sprawcy może się przyczynić do jego zatrzymania. W pracy przytoczono także fragmenty prawdziwych profili kryminalnych sprawców przestępstw oraz faktyczne sprawy kryminalne, które zostały rozwiązane dzięki użyciu tej względnie nowej dziedziny. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17035 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Berlin: Freispruch nach tragischem Straßenbahn-Einsatz / Jochen Thorns //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2020/11 strony 790-800.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Berlin: uniewinnienie po tragicznym wypadku z tramwajem.
Streszczenie: Proces kierownictwa za zaniedbanie działań operacyjnych. W wypadku tramwajowym podczas akcji ratowniczej straży pożarnej w Berlinie zginęła dziewczyna.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia obecnie obowiązujące unijne oraz krajowe regulacje w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów, jak rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawa z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów w Polsce. Ważną rolę w tym obszarze odgrywają procedury, których przestrzeganie może zmniejszyć negatywny wpływ odpadów na środowisko, w szczególności podczas transportu odpadów niebezpiecznych. W przestrzeganiu tych procedur pomocny jest również system sankcji karnych, który pozwala zapobiegać nielegalnym działaniom w tym zakresie. Jednakże analiza statystyk Najwyższej Izby Kontroli i Policji wskazuje na niezbyt wysoką skuteczność instrumentów karnych, o czym świadczy niewielki odsetek prowadzonych postępowań z art. 183 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny oraz wykrywalności sprawców, a także, pomimo wzrostu liczby skazań przez sądy powszechne, zbyt niskie sankcje karne.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Zapobieganie i przeciwdziałanie legalizacji (praniu) dochodów, pochodzących z przestępstwa
W artykule omówiono problemowe zagadnienia dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodó, pochodzących z przestępstwa, z którymi spotykają się organy ochrony prawnej i finansowej krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W artykule autor skupia głównie uwagę na przedstawieniu pojęcia "legalizacji (praniu) dochodów, pochodzących z przestępstwa" tego społecznie negatywnego zjawiska, które jest nieodłączną częścią przestępczej działalności zorganizowanej
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - dochodzenie popożarowe
Biegły w postępowaniu karnym // Charakterystyka przestępstw związanych z pożarem i jego niebezpieczeństwem // Przykłady praktyczne spraw sądowych o pożary // Przykłady praktyczne spraw sądowych okołopożarowych.
Dla biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa oraz strażaków PSP zajmujących się wstępnym ustalaniem okoliczności pożaru.
Streszczenie: W przedmiotowym opracowaniu zostały przedstawione wypowiedzi 38 opinii biegłych z dziedziny pożarnictwa ustanowionych przy prezesach sądów okręgowych, w tym także biegłych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy wydawali opinie na potrzeby 34 sprawach karnych o pożary (podpalenia, zaprószenia ognia, od urządzeń grzewczych, w instalacjach i urządzeniach elektrycznych i w procesach technologicznych) oraz w sprawach okołopożarowych (wybuchy przestrzenne i rozprzestrzeniania się tlenku węgla) oraz ich znaczenia dowodowego w praktyce sądowej. Ponadto w książce znajdują się 22 wypowiedzi biegłych z innych dziedzin, np.: kominiarstwa, instalacji gazowych, budownictwa, badań chemicznych, medycyny sądowej i innych. Zredagowane orzeczenia sądowe w rozdziale III i IV zostały ułożone (z nielicznymi wyjątkami) w następującym porządku: przedstawienie treści aktu oskarżenia (z pominięciem innych oskarżeń niż sprawy pożarowe i okołopożarowe), opis okoliczności zdarzenia, wypowiedź biegłego/biegłych, ocena złożonej opinii biegłego/biegłych przez sąd, ocena zgromadzonego materiału dowodowego przez sąd oraz treść wyroku sądu. Okres wydania tych orzeczeń obejmuje lata 2014 - 2021. Opinie ww. biegłych mogą być pomocne biegłym z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej) w wydawaniu opinii w podobnych sprawach karnych. [opis za wydawcą].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22401 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22399/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Bezpieczeństwo obywatela i społeczeństwa w świetle analizy nauk prawnych i kryminologii // Funkcja restytucyjna (kompensacyjna) prawa karnego z perspektywy teorii i praktyki // Zmiana środowiska bezpieczeństwa: wyzwania dla prawa międzynarodowego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda // Konstytucyjność przepisów normujących odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu szkód wyrządzonych przez gatunki chronione // Handel ludźmi - studium przypadku // Projektowane zmiany regulacji prawnych dotyczących rzeczy znalezionych // Problematyka kary w prawie karnym // O kształtowaniu się podejścia prawnoustrojowego w definiowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego // Prawnokarna ochrona wybranych kategorii osób wykonujących czynności zawodowe // Zadania administracji w zakresie reglamentacji upraw maku i konopi // Quis custodiet ipsos custodes? - sprzedajność funkcjonariusza Policji w świetle przeprowadzonych badań // Udział biegłego w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia // Ocena umiejscowienia art. 282 k.k. w rozdziale przestępstw przeciwko mieniu // Zasada dobra dziecka w kontekście rodzinnego wymiaru praw dziecka // Sprawiedliwość naprawcza w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE // Zasada szybkości i prostoty postępowania - nowy wymiar // Urzeczywistnienie praw człowieka oraz zjawisko handlu ludźmi // Nie pójdę więcej do pracy - mobbing czy stalking? // Izolacyjne środki przymusu stosowane wobec nieletniego naruszającego prawo podczas imprezy masowej // Prawne aspekty statusu czasu trwania podróży służbowej policjantów odbywanej w ramach delegacji służbowej w kontekście ustawowego prawa do wypoczynku i sposobu rozliczania czasu służby // Okoliczności wyłączające odpowiedzialność prawną prasy - wybrane problemy // Przepisy karne z ustawy o broni i amunicji // Wpływ zaburzonej socjalizacji na zjawisko niedostosowania społecznego // Sposoby popełnienia przestępstwa zgwałcenia // Współpraca Policji i straży miejskich (gminnych) w zakresie zapobiegania, wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku agielskiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2796 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2795/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i orzecznictwa przy pracach.
Zawiera: Agresja w cyberprzestrzeni. Problematyka art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda // Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia, wolności seksualnej innych osób - z dwuletniej perspektywy swego obowiązywania // Droit public et politique administrative en Pologne // Przestępstwo paserstwa w polskim i niemieckim prawie karnym // Problem naruszeń praw człowieka przez Policję w kontekście implementacji wyroków należących do tzw. grupy Velikova przez Bułgarię // Funkcja dowodowa kontroli operacyjnej w postępowaniu karnym // Prawnokarna problematyka przestępstwa groźby karalnej // Przyjęcie korzyści majątkowej przez funkcjonariusza Policji jako rodzaj nadużycia władzy. Studium przypadku // Nadużycie prawa - krytyczne uwagi dotyczące karania za posiadanie narkotyków // Gwarancje procesowe dla oskarżonego służące eliminowaniu nadużyć w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania // Charakter prawny czynności wyjaśniających prowadzonych przez Policję // Podstawy prawne funkcjonowania Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej Interpol - problemy węzłowe // Uwarunkowania zachowań bezprawnych nieletnich dziewcząt w perspektywie badań przeprowadzonych wśród wychowanek zakładów poprawczych // Ekonomizacja czynności dochodzeniowo -śledczych - nadużycie czy niezbędna konieczność? Refleksje na tle uwarunkowań systemowych // Ważny interes służby jako przesłanka zwolnienia funkcjonariusza Policji // Zaginięcia ludzi jako przestrzeń patologii społecznej - wybrane zagadnienia współpracy Policji z instytucjami i organizacjami // Przestępcze nadużycia władzy przez policjantów w związku z przesłuchaniem osobowych źródeł dowodowych w postępowaniu karnym // Nadużycie dziennikarskiego prawa do krytyki z perspektywy doktryny i judykatury // „Silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami” jako nieostre pojęcie stanowiące ryzyko nadużycia w prawie - orzecznictwo //
Tekst częściowo francuski. Streszczenie angielskie przy pracach. Spis treści także angielski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2798 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2797/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Pozycja mająca służyć jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu na licencje pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. Jednym z głównych walorów podręcznika jest zgodność z zapisanym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakresem programów kursów dla pracowników ochrony fizycznej I-go stopnia oraz z zakresem tematyki obowiązującej do egzaminów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-935 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia kwestie odpowiedzialności karnej za nieudzielenie pomocy przez osoby pełniące służbę w PSP, na których ciąży prawny, szczególny obowiązek zapobiegania szkodliwemu skutkowi dla życia i zdrowia człowieka w sytuacji zagrożenia.
Book
In basket
Materiały z konferencji "Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 CITES w Polsce", 15-16 czerwca 2015 r., Szczytno.
Bibliografia, netografia przy referatach.
Część referatów w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2557 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2556/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych / pod redakcją Marka Fałdowskiego. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2018. - 303 strony : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie: Przedmiot rozważań podjętych w opracowaniu to jeden z istotniejszych obszarów bezpieczeństwa państwa. Podnoszone na wstępie bezpieczeństwo dokumentów publicznych ma bezpośrednie przełożenie na sprawność instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz całego sektora finansowego, nie pozostając bez wpływu na bezpieczeństwo osobowe. Właściwe zabezpieczenie dokumentów publicznych, a także niezawodne metody weryfikacji ich autentyczności mają znaczenie dla każdego obywatela, będąc gwarantem pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz ekonomiczno-finansowego. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2666 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2665/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 105-107.
Zawiera: Regulacje prawne dotyczące biegłych // Status biegłego //Powołanie biegłego // Przedmiot i zakres opinii // Procedura oprawcowania opinii //Konstrukcja opinii // Dodatkowe czynności biegłego podczas sporządzania opinii // Wady opinii // Kontrowersje wokół oceny spelnienia znamion wielkości mienia i wielu osób w opiniach biegłych // Przesłuchanie biegłego w sądzie.
Dla biegłych i kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa.
Streszczenie: Przedmiotowe opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym wybraną problematykę opiniowania spraw o pożary, w przypadku zasięgnięcia opinii biegłego sądowego w sprawach karnych i postępowaniach cywilnych. Wydawnictwo zawiera m.in. propozycje praktycznych rozwiązań w opiniowaniu przez biegłych spraw o pożary. Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W dziesięciu rozdziałach, w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę, natomiast jedenasty rozdział stanowi wykaz, wybranej krajowej literatury dotyczącej statusu biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej). Ponadto, w załączniku 2 przedstawiono wykaz imienny wszystkich biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej) ustanowionych przy prezesach sądów okręgowych w naszym kraju. Treść książki została dodatkowo wzbogacona kilkudziesięcioma przykładami zarówno afirmatywnymi jak i negatoryjnymi - przede wszystkim fragmentami aktualnych orzeczeń sądów w postępowaniach w sprawach o pożary - dzięki temu, niewątpliwie podwyższony został walor praktyczny opracowania. Książka nie jest pracą stricte naukową. Przedstawia jednak opis rzeczywistych faktów, które są punktem odniesienia do ich analizy i oceny oraz zawiera 115 przypisów, w tym - obok informacji o danym fragmencie utworu - stanowiących pomocniczy nurt rozważań. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21913 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21911/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Status prawny cudzoziemca jako uczestnika postępowania pojednawczego w polskim procesie karnym - stan obecny i postulowane rozwiązania // Integracja cudzoziemców i nabywanie przez nich nieruchomości // Administracyjnoprawne regulacje uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców // Śmierć uchodźców - wstyd dla Europy czy sensacja dla mediów? // Uprawnienia funkcjonariuszy ABW, Policji i Straży Granicznej w zakresie czynności wykonywanych w stosunku do cudzoziemców nadane ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych // Reaktywacja i renesans (aprecjacja) zjawisk populizmu, nacjonalizmu i rasizmu odpowiedzią społeczeństw państw Unii Europejskiej na błędną politykę migracyjną // Wpływ polityki mocarstw na kryzys migracyjny w Europie na przykładzie państw bałkańskich // Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski wynikające z napływu nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej - zarys problematyki // Handel dziećmi w świetle polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej // Ekonomiczne koszty migracji // Kryzys państwa dobrobytu w kontekście kryzysu migracyjnego. Wybrane uwagi // Rola migrantów - imigrantów na polskim rynku pracy // Cudzoziemiec jako ofiara przestępstwa w świetle prawa europejskiego i polskiego // Systemy orzekania w sprawach o wykroczenia na przykładzie wybranych państw // Konsekwencje eurosieroctwa dla dzieci i ich rodzin // Współczesne uwarunkowania migracji // Przemyt ludzi przez granice - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2800 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2799/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again