Form of Work
Książki
(15)
Artykuły
(8)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Status
available
(8)
only on-site
(8)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Kitler Waldemar
(3)
Ablewicz Joanna
(1)
Aleksandrowicz Iwona Magdalena
(1)
Aleksandrowicz Tomasz
(1)
Blichta Tomasz
(1)
Bukowski Marek
(1)
Czarny Ryszard M
(1)
Dziemidok-Olszewska Bożena
(1)
Flisak Damian
(1)
Godlewski Mariusz
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Grabowska Sabina
(1)
Grabowski Radosław
(1)
Grosicka Katarzyna
(1)
Grosicki Leszek
(1)
Grosicki Przemysław
(1)
Jarosz Mikołaj
(1)
Kamiński Mariusz Antoni
(1)
Kociołek-Pęksa Anna
(1)
Kruk Maria
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kuliczkowski Marian
(1)
Kwiatkowska-Basałaj Bożena
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Lis Wojciech
(1)
Maliński Waldemar
(1)
Mroczek-Lep Ida
(1)
Nawrocki Andrzej
(1)
Okrasa Zbigniew
(1)
Olszówka Marcin
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Pęksa Władysław
(1)
Raglewski Janusz
(1)
Rucińska-Sech Emilia
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Socha Robert
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Spryszak Kamil
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Suska Anna (politolog)
(1)
Szynowski Ryszard
(1)
Targosz Tomasz
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Wierzbicki Jarosław
(1)
Wróbel Małgorzata
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Żebrowski Andrzej
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Audience Group
Policjanci
(1)
Subject
Prawo konstytucyjne
(27)
Bezpieczeństwo narodowe
(7)
Prawo
(7)
Administracja rządowa
(6)
Administracja publiczna
(5)
Bezpieczeństwo
(2)
Prawo administracyjne
(2)
System obronny państwa
(2)
Służby specjalne
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
polityka
(2)
prawo międzynarodowe
(2)
przepisy
(2)
Administracja
(1)
Administracja samorządowa
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Epidemie
(1)
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Młodzież
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narkotyki
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona informacji
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Organizacja
(1)
Państwo
(1)
Policja
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Służby mundurowe
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Ubezpieczenie ochrony prawnej
(1)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
dyrektywy
(1)
dzieci
(1)
informacja
(1)
informacje niejawne
(1)
państwo
(1)
prawo autorskie
(1)
przestępczość komputerowa
(1)
sprzęt informatyczny
(1)
Subject: work
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Opracowanie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
28 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-40
Streszczenie: Złożony i wielopłaszczyznowy charakter misji, celów i zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa sprawia, że ich podmiotowym (organizacyjnym) odpowiednikiem powinien być jednolity, kolektywny i uporządkowany zbiór elementów, zdolny do skoordynowanego działania we wszystkich warunkach i okolicznościach funkcjonowania państwa. Zbiór elementów, na którym opisujemy dowolny system, a takim zbiorem może być również państwo, składa się z wielu odrębnych organizacji, które jednak razem wzięte organizacji nie tworzą. A dzieje się to za przyczyną m.in. i tego, że organizacje te, podlegając prawu państwowemu, działają tylko w zakresie swoich właściwości, odrębnie od siebie, a nawet ze sobą „konkurują”, choć na szczęście na ogół współpracują. Nie wytwarzają jednak produktu w myśl jednolitego celu, co sprawia, że nie tworzą razem jakiejś celowej organizacji wyższej natury. Można jednak, ze zbioru różnych podmiotów, jakim jest państwo, wyodrębnić celowo określony układ elementów, który charakteryzować będą występujące między nimi sprzężenia i wzajemne powiązania wyrażające jakieś uporządkowanie, służące realizacji misji z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Jest to możliwe przez zapewnienie odpowiedniej koordynacji, która jest rolą organów administracji publicznej. Ta jednak, aby mogła tej roli podołać musi, zgodnie z zasadą jej działania na podstawie prawa i w ramach prawa, posiadać stosowne kompetencje (uprawnienia i obowiązki), które mogą jej przysługiwać na mocy aktów prawa obowiązującego w państwie. Jednak ustalenie owych kompetencji nie będzie z kolei możliwe bez uświadomienia sobie istoty bezpieczeństwa narodowego oraz tworu powołanego w celu jego zapewnienia, tj. systemu bezpieczeństwa narodowego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasadniczych (wybranych) wniosków z dotychczasowych badań autora dotyczących problematyki obecnego stanu i koncepcji zbudowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP
Book
In basket
Streszczenie: Książka stanowi próbę usystematyzowania podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w kontekście powinności państwa i oczekiwań jego obywateli. Przedstawia istotę bezpieczeństwa i porządku publicznego, potrzebę ich zagwarantowania ze względu na interes publiczny i prywatny, publiczne organy ochrony bezpieczeństwa i porządku oraz ich kompetencje i sposób działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1487, IBC-1486 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia, wykaz rysunków i tabel na stronach 512-533.
Streszczenie: W publikacji omówiono kilka kluczowych, operacyjnych systemów ochronnych, tj.: systemu ochrony państwa i porządku konstytucyjnego, systemu ochrony infrastruktury bezpieczeństwa narodowego, systemu ochrony ludności, systemu bezpieczeństwa publicznego i systemu bezpieczeństwa informacyjnego. Nową wartość stanowi również koncepcja doskonalenia organizacji bezpieczeństwa narodowego RP przez pryzmat strategicznych działań na rzecz zbudowania SBN RP i głównych obszarów ich koncentracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2642 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-2641/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Inne tajemnice prawem chronione w szczególności tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica pracodawcy, tajemnica oświadczeń majątkowych, a dostęp do informacji publicznej / Ida Mroczek-Lep // W: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, 2013. - s. 392-397 .
Sygn.: W-1036
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5759 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Stan prawny: 18.01.2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.2.2016 r. i 23.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1855)Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku koronnym, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzajace Kodeks karny skarbowy, Ustawę o opłatach w sprawach karnych, Ustawę o postępownaiu w sprawach nieletnich, Ustawe o przeciwdziałaniu narkomanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20816/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20365, I-20364 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Prawo bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa / Waldemar Kitler // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2011/ 2 s.69-90.
Przedstawiono systematykę aspektów podstaw prawnych bezpieczeństwa narodowego RP
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 473 s. ; 24 cm.
Streszczenie: W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Publikacja zawiera także rozważania dotyczące pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20820/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problematyce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu z 15 marca 2017 r. i jej transpozycji do polskiego systemu prawnego. Po wyjaśnieniu kwestii formalnych dotyczących zastąpienia przez dyrektywę obowiązującej dotychczas decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania terroryzmu, autor analizuje zakres przedmiotowy dyrektywy i wskazuje na jej miejsce w systemie prawnym Unii Europejskiej w kontekście zwalczania terroryzmu. Na tym tle autor prezentuje elementy polskiego systemu prawnego, wskazując regulacje pozwalające uznać, że Rzeczpospolita Polska dokonała transpozycji omawianej dyrektywy uznając, że kluczowe miejsce zajmują w nim trzy regulacje: kodeks karny, kodeks postepowania karnego i ustawa o działaniach antyterrorystycznych. We wnioskach autor, formułując uwagi de lege ferenda, zgłasza postulat uzupełnienia regulacji dotyczących jurysdykcji o kwestie związane z możliwością karania osób — obywateli RP i cudzoziemców — w związku ze zjawiskiem „turystyki terrorystycznej”.
No cover
Article
In basket
Omawia zagrożenia przestępczością w sieci oraz systemach teleinformatycznych. Przedstawia regulacje prawne oraz statystyki dot. cyberprzestępczości.
No cover
Article
In basket
Kompetencje organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe RP / Ryszard Szynowski // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2011/ 2 s.107-132.
Opisano zakres i kompetencje organów państwowych do podejmowania działan w obszarze bezpieczeństwa narodowego
No cover
Article
In basket
Omówiono Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Przedstawiono definicje, podmioty wykonujące ratownictwo wodne, kwalifikacje ratowników i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
Book
In basket
Streszczenie: Współczesne państwo posiada, w ramach administracji publicznej, instytucje, których celem jest zapewnienie oraz kreowanie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W niniejszej pozycji usystematyzowalno je w relacji do struktury organizacyjnej administracji publicznej. Wskazano ich miejsce w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w zależności od celu powołania i działania, uwzględniając specyfikę każdego organu, nadaną przez ustawodawcę, zadania, strukturę organizacyjną, uprawnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1455 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja pozwala poznać podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego a także zrozumieć ich znaczenie we współczesnym państwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2239, IBC-2238, IBC-2237 (3 egz.)
Book
In basket
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi / Robert Socha. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 184 strony ; 23 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 169-178.
Zawiera: Prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi // Prawno-organizacyjne aspekty działania Policji // Organizacja działania Policji w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3144, IBC-3143, IBC-3080 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3079/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Konstytucyjne gwarancje bezpieczeństwa politycznego państwa : stan prawny, zagrożenia i perspektywy / Anna Suska - Stan prawny na dzień 31 marca 2021 r. [ informacja ze wstępu] - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - 256 stron ; 21 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 234-256.
Streszczenie: W prezentowanej książce autorka wskazuje podstawy umocowania bezpieczeństwa politycznego państwa w przepisach Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz analizuje jego istotę w poszerzonym ujęciu, obejmującym także relacje między jed­nostką i społeczeństwem a państwem i organami władzy, które wspólnie stanowią nierozerwalną całość. Omawia również mechanizmy ochrony i kontroli konstytucyjnych gwarancji w postaci zasad i uprawnień określonych instytucji i podmiotów. Perspektywę badawczą dodatkowo poszerza refleksja nad przyczynami oraz przebiegiem kryzysów konstytucyjnych, jak również sytuacjami nadużywania władzy przez organy państwowe wraz ze wskazaniem sposobów przeciwdziałania im. [ opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3306, IBC-3305, IBC-3304 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 545-563. Wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Ochrona prawna - cele, przedmiot, formy // Organy wymiaru sprawiedliwości // Trybunały // Organy kontroli przestrzegania prawa // Ochrona prawna w prawie międzynarodowym i UE.
Streszczenie: Książka jest monografią poświęconą opisowi i analizie funkcjonowania szeroko rozumianego systemu kontroli, ochrony prawa i praworządności, realizowanego przez organy państwowe RP i europejskie instytucje organizacji międzynarodowych - Unii Europejskiej i Rady Europy, których Polska jest członkiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21639/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again