Forma i typ
Artykuły
(25)
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
dostępne
(9)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(13)
Autor
Ratajczak Dariusz
(3)
Brzezińska Dorota
(2)
Gajek Agnieszka
(2)
Goeman Bart
(2)
Mroczko Grzegorz
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Bisztyga Andrzej (1964- )
(1)
Borowy Andrzej
(1)
Cygańczuk Krzysztof
(1)
Cłapka Marta
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Gałusza Marek
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Gołębiowska Anna (prawnik)
(1)
Górski Sławomir
(1)
Jurczak Justyna
(1)
Kizyn Michał
(1)
Klimm Andrzej
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kostka Maria
(1)
Krasowski Tomasz
(1)
Kulesza Cezary
(1)
Kępka Paweł (wojskowość)
(1)
Leszko Bogdan
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Marek Helena
(1)
Matuzik Marian
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Michalik Jerzy Stanisław (1938- )
(1)
Miciuła Ireneusz
(1)
Mikołajczyk Zbigniew (1971- )
(1)
Mocarska Dorota
(1)
Myślińska Dominika
(1)
Niziurska Małgorzata
(1)
Nowicka Izabela
(1)
Piechulek Michał
(1)
Pikuła Łukasz
(1)
Pinkowicka Magdalena
(1)
Pościk Adam
(1)
Puchalski Wiesław
(1)
Sałek Ryszard
(1)
Skelnik Klaudia
(1)
Skowera Katarzyna
(1)
Sobieraj Grzegorz
(1)
Struniawski Jarosław
(1)
Suchorzewska Aleksandra
(1)
Tenerowicz Krzysztof (1980- )
(1)
Ura Edward
(1)
Wons Teresa
(1)
Zientarski Piotr Benedykt (1952- )
(1)
Łubiński Paweł
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(37)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(7)
Kraj wydania
Polska
(41)
Język
polski
(41)
Odbiorca
Policjanci
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawnicy
(1)
Psycholodzy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Urzędnicy
(1)
Temat
Prawo wspólnotowe europejskie
(41)
przepisy
(14)
Unia Europejska (UE)
(7)
Normalizacja pożarnicza
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
prawo międzynarodowe
(4)
Budownictwo
(3)
Gazy gaśnicze
(3)
Ochrona danych osobowych
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Prawo
(3)
SEVESO
(3)
Urządzenia gaśnicze
(3)
instalacja gaśnicza
(3)
Awarie przemysłowe
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(2)
Hale (budynki)
(2)
Klasyfikacja ogniowa
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Materiały budowlane
(2)
Normalizacja
(2)
Oddymianie
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Ratownictwo
(2)
Ryzyko zawodowe
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
dyrektywy
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
ochrony osobiste
(2)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(2)
Środki ochrony indywidualnej
(2)
ADR
(1)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Alarmowanie
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Budynki
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dostęp do broni palnej
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Ewakuacja
(1)
Filozofia prawa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Good governance
(1)
Handel ludźmi
(1)
Ideologia
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Kable
(1)
Klasyfikacja
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Migracja
(1)
Nielegalni imigranci
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona informacji
(1)
Ochrona ludności
(1)
Odzież ochronna
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka publiczna
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Pozwolenie na broń
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do dobrej administracji
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Prawo pracy
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo morskie
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Stres cieplny
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Terroryzm
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wentylacja
(1)
Wodociąg
(1)
Wypadki
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Temat: czas
2001-
(8)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Francja
(2)
Wielka Brytania
(2)
Belgia
(1)
Bułgaria
(1)
Czechy
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Niemcy
(1)
Rosja
(1)
Rumunia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szwajcaria
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Włochy
(1)
Gatunek
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Opracowanie
(2)
Akty prawne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(9)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
41 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zagadnienia prawne
Tł.tyt.; Implementacja decyzji ramowej Rady UE (Nr 2003/577/WSiSW) z 22.07.2003 r., w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych w wybranych krajach europejskich
Niniejsza decyzja jest jednym z instrumentów współpracy państw UE opartej na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń. Na wstępie wskazano na fakt, że w Unii Europejskiej nie dopracowano się jeszcze szczególnego, jednolitego powszechnie stosowanego przez wszystkie państwa europejskie reżimu wykonywania pomocy prawnej w sprawach karnych. Przytoczono również krytyczne z punktu widzenia prawa do obrony argumenty, odnoszące się do funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania orzeczeń, w szczególności na przykłądzie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Książka
W koszyku
Instytucje prawa administracyjnego. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. BECK, 2010. - XIII, 425 s. ; 25 cm.
(System Prawa Administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; T.1)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Stan prawny na dzień 1 listopada 2009 r.
Streszczenie: W publikacji omówiono następujące zagadnienia: pojęcie administracji publicznej, pojęcie prawa administracyjnego, uznanie administracyjne, interes prawny w prawie administracyjnym, kompetencje w prawie administracyjnym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19780/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono rozporządzenie Komisji UE, dotyczące wymagań dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii stosowanych w budownictwie mieszkalnym i niemieszkalnym, obowiązujące od 1.01.2016 r. Przedstawiono m.in. podział systemów wentylacyjnych i obliczania wartości jednostkowego zużycia energii.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej / Jerzy Gospodarek // W: Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie / red. Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2012. - s. 9-28 SGSPk0020419.01.
Sygn. : P-1771/1
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zakres zastosowania klasyfikacji ogniowych / Andrzej Borowy // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2011/2 s.3-8.
Podstawowe założenia systemu kalsyfikacji ogniowej w zakresie wyrobów budowlanych zgodnie z aktualnymi normami europejskimi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Stosowanie wyrobów budowlanych / Grzegorz Mroczko // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/2 s.8-12.
Omówiono europiejskie przepisy dotyczące wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
O co chodzi z tym Seveso? / Ariadna Koniuch // Przegląd Pożarniczy. - 2014/2 s.9-12.
Omawia genezę i historię powstania dyrektyw Seveso, zakres zagadnień, których dotyczą oraz problematykę implementacji dyrektyw do polskiego prawa.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Europejskie rozporządzenie budowlane / Grzegorz Mroczko // Przegląd Pożarniczy. - 2012/7 s.24-26.
Omawia zagadnienia związane z oceną zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, przepisy europejskie regulujące wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych, związane z tym oznakowania i procedury.
Książka
W koszyku
Bibliografia strony 257-265. Indeks.
Zawiera: Aksjologiczne podstawy i normatywne warunkowania porządku prawnego Unii Europejskiej // Źródła prawa a ogólne prawodawstwo w przestrzeni porządku prawnego Unii Europejskiej // Wykładnia prawa i podstawowe zasady interpretacji prawa unijnego.
Streszczenie w językach angielskim i niemieckim.
Streszczenie: Praca zawiera wiele cennych i interesujących treści. Przede wszystkim w sposobie myślenia Autora i w sposobie formułowania wniosków przejawia się pogłębiona refleksja filozoficznoprawna, co zdecydowanie ubogaca argumentację i sprawia, że monografia jest oryginalna na tle innych opracowań. Docenić należy także swego rodzaju optymizm Autora, jego zaangażowanie i młodzieńczą wiarę w ideały, w szczególności w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. [...] Niezależnie od naszej krytycznej oceny realizacji tych wartości i ideałów w konkretnej rzeczywistości życia społeczno-politycznego i gospodarczego w relacji do poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, przypominanie o tym, jak być powinno, uważam za godne szacunku i trudne do przecenienia. [fragment recenzji dr hab. Jadwigi Potrzeszcz]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2762/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawia podstawowe akty prawne organizujące europejski system ochrony ludności, rolę i wymagania dotyczące europejskich modułów ochrony ludności funkcjonujących w ramach Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności. Omawia rolę Polski w systemie modułów oraz obowiązki państwa przyjmującego pomoc.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono europejskie regulacje prawne dot. kyteriów bezpieczeństwa pożarowego i klasyfikowania produktów stosowanych w budownictwie m.in. kabli zasilających, sterujących i komunikacyjnych przeznaczonych do stałego instalowania.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia zagadnienia prawne dot. środków ochrony indywidualnej, problematykę nazewnictwa, ogólny podział odzieży ochronnej na kategorie i typy odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
RODO już obowiązuje / Wiesław Puchalski, Krzysztof Cygańczuk // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/6 strony 47-49.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia zastosowanie i zapisy rozporządzenia RODO. Omawia obowiązek informacyjny, wytyczne komendanta głównego PSP oraz nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z RODO.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zapobieganie pożarom za granicą / Dariusz Ratajczak // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/3 s.11-15.
Przedstawiono zagadnienia związane z konsekwencjami wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 305/2011 z dni 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajacych dyrektywę Rady 89/106/EWG dla obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Elementy prawa międzynarodowego / Jerzy Menkes // W: Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych : nauki podstawowe oraz przygotowanie operacyjne dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi / red. Jarosław Zarzycki. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2014. - s. 9-27 SGSPk0021468.01.
Sygn.: W-1051/1 Czyt.
Omówiono regulacje międzynarodowe dotyczące ratownictwa morskiego, ratownictwa kosmicznego oraz współpracy podczas działań ratowniczych na terytoriach państw objętych juryzdykcją. Przedstawiono również polskie regulacje prawa karnego oraz cywilnego dotyczące akcji ratowniczych.
Książka
W koszyku
Bezpieczeństwo i higiena pracy w Unii Europejskiej / red. Marek Gałusza. - Kraków; Poznań : Tarbonus; Tarnobrzeg, 2007. - 130 s. ; 24 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy omawiają tematykę pracy z poziomu regulacji Unii Europejskiej, co w dobie swobodnego przepływu pracowników wydaje się jak najbardziej zasadnym. Poradnik znajdzie zastosowanie zarówno w działach BHP (kwestie związane z materialnymi warunkami pracy, wypadkami przy pracy oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy), jak i działach kadr (chociażby w sprawach delegowania pracowników i związanej z tym faktem koordynacji zabezpieczenia społecznego).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19335 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19334/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia zagadnienia projektowania oraz dostosowywania budynków halowych do norm europejskich dotycząch zachowania się konstrukcji budynku w czasie pożaru. Przedstawia możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego poprzez zastosowanie odpowiednich instalacji oddymiających.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono zagadnienia występowania elektryczności statycznej w przyrodzie oraz zagrożenia związane z możliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi. Przedstawiono konieczność oceny stanu zagrożenia elektrycznościa statyczną przed przystąpieniem do akcji ratowniczej, kryteria oceny, środki ochrony oraz dyrektywy unijne związane z tą problematyką.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Systemy ratunkowej komunikacji głosowej / Bogdan Leszko // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2015/1 s.26-28.
Omawia zastosowanie systemów ratunkowej komunikacji głosowej i przykłady stosowanych w nich urządzeń (interkomy ratunkowe, telefony pomocowe i pożarowe). Przedstawia zagadnienia łączenia tych systemów z systemami DSO wymagane szczególnie w obiektach użyteczności publicznej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono znowelizowane przepisy prawne, które regulują obrót środków ochrony indywidualnej. Omówiono zmiany do dyrektywy, w szczegółności 5-cio letni okres ważności certyfikatów oceny typu WE.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej