Form of Work
Artykuły
(25)
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(17)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(31)
available
(12)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(34)
Author
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(10)
Ośko Jakub
(3)
Bednarek Michał
(2)
Chudzińska Zofia
(2)
Feluch Wojciech Władysław
(2)
Górska Agnieszka
(2)
Klimm Andrzej
(2)
Maślanka Sławomir
(2)
Piotrowski Jerzy
(2)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(2)
Swendrak Jakub
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Bail S
(1)
Burzyński Edward Mieczysław
(1)
Ciechaniak Arkadiusz
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Egger Emmanuel
(1)
Feczko Maciej
(1)
Forney G.P
(1)
Gajda Michał
(1)
Genaud P
(1)
Goldanski W.I
(1)
Góra Tadeusz
(1)
Gładkow K
(1)
Hajduk Łukasz
(1)
Hryniewicz Andrzej Z
(1)
Hrynkiewicz Andrzej
(1)
Isajenko Krzysztof
(1)
Jagielski Zdzisław
(1)
Jandera M
(1)
Jankowski Daniel
(1)
Jasionowski Mirosław
(1)
Jaskowska Roksana
(1)
Jeziorski Marek
(1)
Karbarz Monika
(1)
Kloch Monika
(1)
Kobus Zuzanna
(1)
Kolanowski Jerzy
(1)
Korona Andrzej
(1)
Kozłowski Zbigniew
(1)
Kucenko A.W
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kurek Kamil
(1)
Kwiatkowski Antoni
(1)
Kwiatkowski Daniel
(1)
Lankajtes Jerzy. mjr
(1)
Latanowicz Lidia
(1)
Latosińska Jolanta
(1)
Machacek J
(1)
Malinowski Szymon
(1)
Massalski J.M
(1)
Mikiejew A.K
(1)
Nawrocki Szymon
(1)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(1)
Paczkowski Marek
(1)
Paź Kamil
(1)
Pietrow N
(1)
Piotrowski Jerzy Kazimierz
(1)
Piękoś Marcelina
(1)
Pliszczyński Tomasz
(1)
Podgorecki M.I
(1)
Pragacz Grzegorz
(1)
Pryor A.J
(1)
Przeździecki Rafał
(1)
Przybyłowicz Z
(1)
Płaza Piotr
(1)
Radoszewski Mariusz
(1)
Raj P.K
(1)
Rakowska Karolina
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Różycki Marek
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Sawicki Ryszard
(1)
Skowronek Jan
(1)
Syrniew W
(1)
Szałas Piotr
(1)
Szypuła Wiesław
(1)
Witan Konstanty
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Yuill C.H
(1)
Zawada Michał
(1)
Zielicz Anna
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(5)
1950 - 1959
(3)
Country
Poland
(65)
United States
(1)
Language
Polish
(61)
English
(2)
German
(2)
Russian
(1)
Subject
Promieniowanie jonizujące
(66)
Skażenie promieniotwórcze
(14)
Zagrożenia radiologiczne
(11)
Zagrożenia zdrowia
(5)
Materiały promieniotwórcze
(4)
Przyrządy pomiarowe
(4)
urządzenia dozymetryczne
(4)
BHP
(3)
Odzież ochronna
(3)
Toksykologia
(3)
Tworzywa sztuczne
(3)
detektory
(3)
metale
(3)
ochrona zdrowia
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Chemia
(2)
Chemia nieorganiczna
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Czujki dymu
(2)
Elektrownie jądrowe
(2)
Elektryczność
(2)
Fale elektromagnetyczne
(2)
Gleba
(2)
Ochrona radiologiczna
(2)
czujki dymu jonizacyjne
(2)
elektrodynamika
(2)
izotopy
(2)
monitoring
(2)
promieniowanie
(2)
przepisy
(2)
substancje promieniotwórcze
(2)
źródło promieniowania
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza chemiczna
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budownictwo
(1)
Czujki dymu optyczne
(1)
Energetyka
(1)
Energetyka jądrowa
(1)
FPA
(1)
Historia
(1)
JRG
(1)
Katastrofa Elektrowni Atomowej w Fukushimie (2011)
(1)
Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986)
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Konstrukcje stalowe
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Medycyna
(1)
Nawozy mineralne
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Parki narodowe/rezerwaty
(1)
Pomiary
(1)
Pożary
(1)
Pożary masowe
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Statystyka
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Sól kamienna
(1)
Tablice informacyjne
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Tlenek węgla
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
aparatura dozymetryczna
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
chemia środowiska
(1)
choroby popromienne
(1)
cysterny
(1)
czujki
(1)
czujki płomieniowe
(1)
ekologia
(1)
ekosystem
(1)
fizyka
(1)
górnictwo
(1)
kontrola
(1)
kopalnie
(1)
leki
(1)
mapy skażeń
(1)
materiały ceramiczne
(1)
obliczenia
(1)
ocena zagrożenia
(1)
ochrona przed skażeniami
(1)
pestycydy
(1)
podręcznik
(1)
pomoc medyczna
(1)
schrony
(1)
Subject: place
Czarnobyl (Ukraina)
(1)
Fukushima (Japonia)
(1)
Kampinoski Park Narodowy (obszar)
(1)
Ukraina
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(22)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(2)
Fizyka i astronomia
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
66 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: [Podręcznik z zakresu toksykologii molekularnej, toksykologii środowiska i toksykologii klinicznej. Omówiono toksykokinetykę, toksykometrię, mechanizmy zatruć, toksykologię różnych substancji chemicznych leków i kosmetyków, tworzyw sztucznych i innych substancji stosowanych w życiu codziennym. Przedstawiono problem bezpieczeństwa chemicznego i oceny zagrożenia oraz toksykologię promieniowania jonizującego.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19856 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tab.
Omówiono biochemiczne działanie promieniowania na organizm ludzki; awaryjne napromieniowanie oraz skażenie promieniotwórcze; przedstawiono typowe objawy popromienne.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-55.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie stopnia ochrony ubrań ratowiczych używanych przez strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej przed promieniowaniem jonizującym. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W działach od trzy do pięć omówiono wiadomości teoretyczne niezbędne do właściwego opisu wykonanych badań. W trzecim rozdziale podano ogólne informacje o promieniotwórczości, jego podziale i właściwościach. W rozdziale czwartym opisano informacje o skutkach oddziaływania promieniowania na ludzki organizm, sposobie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie uwolnienia substancji promieniotwórczych oraz o parametrach opisujących radiację, natomiast w rozdziale piątym przedstawiono podział umundurowania strażackiego. W części badawczej przybliżono opis stanowiska laboratoryjnego, zdjęcia próbek użytych w doświadczeniu oraz opisano metodykę badań. W kolejnym rozdziale wskazane zostały wyniki badań w postaci tabel. Ostatnie rozdziały poświęcone zostały sformułowaniu wniosków, oraz podsumowaniu badań. Stwierdzono jakie umundurowanie strażackie najlepiej będzie chronić ratownika podczas działań radiacyjnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16862/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12976/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Bibliografia, netografia na stronach 38-39.
Streszczenie: W pracy przedstawiony został problem oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm ludzki na skutek spożywania soli spożywczej. Po wstępnym scharakteryzowaniu różnych rodzajów soli dostępnych na rynku krajowym, opisano jej rolę w organizmie człowieka. W kolejnej części pracy został przedstawiony ważny aspekt związany ze zdefiniowaniem wielkości fizycznych stosowanych w ochronie radiologicznej. Wielkości te pozwalają określić narażenie człowieka na promieniowanie jonizujące wynikające ze spożywania soli spożywczej, która zawiera w swoim składzie naturalne izotopy takie jak: rad ( ) tor ( ) i potas ( ). Następnie przedstawione zostały naturalne źródła promieniowania jonizującego. Część teoretyczna pracy została zakończona omówieniem biologicznych skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm ludzki. W drugiej części pracy, a więc części doświadczalnej scharakteryzowano badane sole spożywcze oraz opisano sposób ich przygotowania do badań. Następnie przedstawiony został opis aparatury badawczej wraz z opisem sposobu wykonania badań. W kolejnej części przedstawione zostały wyniki badań wraz z obliczonymi. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16832/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16005/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14576/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Przedstawiono rys historyczny pożarów masowych oraz doświadczenia wynikłe z pożarów masowych. Omówiono niebezpieczeństwa pożaru masowego: konwekcja ciepła, energia promieniowania cieplnego, przewodzenie ciepła, tlenek węgla, czynnik niedotlenienia, inne gazy toksyczne, wytwarzanie się dymu, wiatry i wiry ogniowe. Zanalizowano kryteria przeżycia ww czynnikach pożaru masowego. Znaczenie produktów spalania i prace doświadczalne nad skutkami działania produktów spalania. Czynniki wpływające na przeżycie w pożarze masowym m.in. schrony.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5304/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13360/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-508 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 55-57.
Streszczenie: W pracy przedstawiono problem szkodliwego dla zdrowia promieniowania jonizującego, wywołanego poprzez stosowanie nawozów sztucznych. W pierwszym rozdziale zostały zawarte ogólne informację na temat środowiska glebowego, ich jakość oraz bonitacyjna klasyfikacja gleb gruntów ornych w Polsce. Drugi rozdział opisywał ogólną charakterystykę nawozów oraz ich aktualny stan zużycia w Polsce. W trzecim rozdziale omówiona została promieniotwórczość środowiska naturalnego, a w szczególności podział na naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego. Czwarty rozdział zawierał ogólną charakterystykę badanych materiałów z wyszczególnieniem ich składu chemicznego. Omówiona została także metoda przygotowania próbek do badań. W kolejnym rozdziale opisana została dokładnie metodyka badawcza aktywności promieniotwórczej izotopów: radu (223Ra), toru (232Th) i potasu (40K). Badania przeprowadzone były na spektrometrze typu Mazar 01 z sondą scyntylacyjną w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. W ostatnim rozdziale przedstawione zostały wyniki badań oraz ich analiza. Wyznaczono ważne parametry stosowane w ochronie radiologicznej, tj.: moc dawki promieniowania gamma oraz roczna dawka skuteczna badanych materiałów. W ostatniej części pracy przedstawione zostały wnioski z przeprowadzonych badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17508/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Opracowanie zawiera cztery referaty. Tematyka: zabezpieczenia przed oddziaływaniem broni jądrowej, reagowania na zdarzenia radiacyjne, wykrywania i monitorowania skażeń promieniotwórczych na potrzeby ochrony ludności, metody detekcji promieniowania jonizującego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-933/11, W-933/10, W-933/9, W-933/8, W-933/7, W-933/6, W-933/5, W-933/4, W-933/3 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-933/2 [magazyn], W-933/1 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono działania straży pożarnej podczas likwidacji pożaru i skutków awarii przy braku zwiększonego promieniowania jonizującego i w warunkach działania promieniowania jonizującego.
No cover
Article
In basket
Tł .tyt.; Radioaktywność alfa, beta i gamma
Po wybuchu elektrowni jądrowej w Fukushima zwrócono większą uwagę na problem radioaktywności i jego wpłyuwu na otoczenie. W artykule przedstawiono metody zabezpieczenia się organizmu przed skutkami promieniowania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-15416/CD
No cover
Article
In basket
A review of the criteria for people exposure to radiant heat flux from fires / P.K. Raj //W: Journal of Hazardous Materials. - 2008/1 Vol. 159 s.61-71.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Przegląd kryteriów dotyczących wpływu strumienia ciepła promieniowania tworzącego się w czasie pożarów na bezpieczeństwo ludzi
W artykule bardzo szczegółowo omówiono kryteria określające zagrożenia ludzi strumieniem promieniowania w funkcji i odległości od pożaru. Kryteria te omówiono na przykładzie standardu FPA 59A oraz przepisów CFR 49 i 29 cz. 193. API 521, EN 1473. Analzia termicznych zmian skóry pod wpływem ilości zaabsobowanej energii. Sposób obliczenia bezpiecznej odległości dla człowieka w środowisku pożarowym.
Book
In basket
Bibliografia po rozdziałach.
Streszczenie: Niniejsza książka to doskonałe źródło wiedzy z dziedziny toksykologii. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: molekularnej, środowiska i toksykologii klinicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21307/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
T. 1 pt.: Przewóz towarów niebezpiecznych: podręcznik kierowcy i praktyka
Indeks
Streszczenie: Omówiono problematykę przewozu w cysternach, przewozu materiałów wybuchowych oraz radioaktywnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18546 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18543/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 58-62.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy była analiza zmian, jakie nastąpiły w systemach oceny i wykrywania zagrożeń radiacyjnych po awarii reaktora RBMK – 1000 w Czarnobylu w 1986 roku z punktu widzenia zastosowania nowych technik i technologii. Praca składa się z 11 rozdziałów. Pierwsze 5 rozdziałów stanowi przedmiot analizy literaturowej zagadnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej ujętego w pryzmacie postawionego pytania badawczego. W pierwszym rozdziale znajdują się ogólne informacje o energetyce jądrowej, jej rozwoju oraz krótki zarys historyczny dotyczący elektrowni jądrowych. W drugim rozdziale przedstawiony został cel pracy oraz metoda badawcza. W trzecim rozdziale zawarto informacje o promieniowaniu jonizującym, jego oddziaływanie na materię i środowisko oraz omówione są zagrożenia radiacyjne. W rozdziale czwartym szczegółowo zostało omówione funkcjonowanie elektrowni jądrowych, ale także rodzaje i konstrukcje reaktorów jądrowych. Skupiono się na reaktorze PWR, jako że jest najczęściej występującym reaktorem w obecnych czasach. W rozdziale piątym przedstawione zostały wyniki analizy zagrożeń, które mogą wystąpić podczas pracy elektrowni jądrowej oraz przegląd nowych technik i technologii do oceny i analizy bezpieczeństwa radiacyjnego. Rozdział szósty stanowi część badawczą niniejszej pracy. Zostały w nim przedstawione wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem wywiadu pogłębionego ze specjalistami w dziedzinie energetyki jądrowej oraz fizyki jądrowej. Badania wykazały, że niewiele informacji dotyczących zabezpieczeń stosowanych w elektrowni w Czarnobylu jest dostępnych, a do najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone po 1986 roku w zakresie wykorzystania nowych technik i technologii są zmiany konstrukcyjne reaktorów. Wprowadzono również zmiany w unormowania prawnych dot. bezpieczeństwa. W ostatnim rozdziale pracy zostały przedstawione wnioski. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17030/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again