Form of Work
Artykuły
(62)
Publikacje naukowe
(25)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(23)
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(6)
Status
only on-site
(55)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(56)
Author
Mizerski Andrzej
(12)
Wilczkowski Stefan
(9)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(7)
Król Bernard
(6)
Sobolewski Mirosław
(5)
Frątczak Paweł
(4)
Ni Xiaomin
(4)
Chow W.K
(3)
Felbur Jan
(3)
Kalisiewicz Jan
(3)
Liao Guangxuan
(3)
Tymoszuk Grzegorz
(3)
Woźniak Janusz
(3)
Jabłonowski Mirosław
(2)
Kuang Kaiqian
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Lachowicz J
(2)
Maladyka I.H
(2)
Tumarovicz Ju.G
(2)
Yang Donglei
(2)
Zaleski Bogdan
(2)
Świderek Andrzej
(2)
Świerkot Stefan
(2)
Agavonov V.V
(1)
Amrogowicz Janusz
(1)
Antulski Bolesław
(1)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Bella Iza
(1)
Bobrowski A
(1)
Bobryszeva S.N
(1)
Bodnaruk S.N
(1)
Bogdanowicz Karol
(1)
Bondaruk B.V
(1)
Bulewicz Elżbieta
(1)
Bulewicz Elżbieta M
(1)
Bulewicz Elżbieta Maria
(1)
Derecki Tadeusz
(1)
Derkowski Adam
(1)
Dewitz Jerzy
(1)
Dyachenko O.I
(1)
Dyadchenko O.I
(1)
Fabiszak Krzysztof
(1)
Gartowski Tomasz
(1)
Gniazdowska Justyna
(1)
Gouzee R
(1)
Grynczel Zbigniew
(1)
Górecki Januariusz
(1)
Hinrichs B. R
(1)
Hulewicz Mariusz
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Jaśkowska Natalia Anna
(1)
Jin Xiang
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Karczmarz Władysław
(1)
Kaszłacz L.O
(1)
Kicak A.I
(1)
Kidoń Artur
(1)
Kociołek Krzysztof
(1)
Kordylewski Włodzimierz
(1)
Kovalyshyn V.V
(1)
Kryślak Ryszard
(1)
Kurzyp M
(1)
Kusin R.A
(1)
Lebedev A.S
(1)
Lee Ming-Jyh
(1)
Lindner Jan
(1)
Majewska Oliwia
(1)
Makhviladze G.M
(1)
Małek Jacek
(1)
Menzenhauer F
(1)
Mikowicz Kamil
(1)
Mitosek Marek
(1)
Mróz Jerzy
(1)
Mueller Augustyn
(1)
Murawski J
(1)
Müller Lutz
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Ochs G
(1)
Olędzki Emil
(1)
Pacocha Jadwiga
(1)
Pawlik Piotr
(1)
Piechocińska Irena
(1)
Pietras Tadeusz
(1)
Pisarek Marek
(1)
Pofit-Szczepańska Melania
(1)
Porowski Rafał
(1)
Prusinowski Jakub
(1)
Przybysz Jan
(1)
Półka Marzena
(1)
Radwan Katarzyna
(1)
Rak A.L
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Roberts J.P
(1)
Savickij V.V
(1)
Shu Chi-Min
(1)
Skała Łukasz
(1)
Skaźnik Bronisław
(1)
Skomra Andrzej
(1)
Sobolewski M
(1)
Stanowski Z
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(13)
1980 - 1989
(21)
1970 - 1979
(25)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(123)
Sweden
(1)
Language
Polish
(123)
German
(1)
Subject
Proszki gaśnicze
(124)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(56)
Badania pożarnicze
(13)
Skuteczność gaśnicza
(13)
Metody badawcze
(11)
Sprzęt gaśniczy
(11)
Urządzenia gaśnicze
(10)
halony
(10)
badania
(6)
wymagania
(6)
Mieszaniny
(5)
Samochody gaśnicze
(5)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(5)
Gaszenie pożarów
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Pożary
(4)
technika gaszenia pożarów
(4)
Chemia fizyczna
(3)
Gazy gaśnicze
(3)
Pojazdy pożarnicze
(3)
Projektowanie
(3)
Samochody pożarnicze
(3)
Substancje chemiczne
(3)
instalacja gaśnicza
(3)
zwalczanie pożarów
(3)
Aerozole
(2)
Akcja gaśnicza
(2)
Mgła wodna
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Produkty spalania
(2)
Płomień
(2)
Symulacja
(2)
Woda
(2)
Wybuchy
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
agregaty gaśnicze
(2)
agregaty pożarnicze
(2)
analiza
(2)
kontenery
(2)
laboratorium
(2)
metale
(2)
spalanie
(2)
Analiza termiczna
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki wysokie
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Elektrownie
(1)
Gazy
(1)
Gaśnice
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Lotniska
(1)
Materiały palne
(1)
Moc pożaru
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Palność - badanie
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Prądownice
(1)
Pyły
(1)
Pyły palne
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Skaningowa kalorymetria różnicowa
(1)
Sorbenty
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Szkolenie
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Temperatura
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wyposażenie
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
azot
(1)
dyspersja
(1)
działania gaśnicze
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
ekonomika pożarnictwa
(1)
górnictwo
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
kanały
(1)
magazyny
(1)
mieszanina gazowa
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
obliczenia
(1)
pakowanie
(1)
parametry pożarowe
(1)
prognozowanie
(1)
rozlewy olejowe
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
skażenie środowiska
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
testy pożarnicze
(1)
współczynniki
(1)
wyposażenie techniczne
(1)
zjawisko detonacji
(1)
źródło pożaru
(1)
Genre/Form
Normy
(23)
Praca dyplomowa
(23)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Nauka i badania
(1)
124 results Filter
No cover
Article
In basket
Stałe urządzenia gaśnicze. Cz. 4, Proszek czy aerozol? / Iza Bella // Przegląd Pożarniczy. - 2012/2 s.22-24.
Omawia działanie SUG proszkowych i aerozolowych, zasady ich projektowania i odpowiedniego stosowania.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Opis specyfiki samochodów gaśniczych proszkowych i ich wykorzystanie w polskich jednostkach straży pożarnej. Na przykładach omówiono parametry techniczne i wyposażenietego typu samochodów.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 2 poz.
Tł.tyt.: Zależność skuteczności gaśniczej proszków na temperaturę mieszaniny gaz-powietrze
Pokazano zależność skuteczności gaśniczej proszków na temperaturę mieszaniny gaz - powietrze
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Prądownica pożarnicza o eliptycznym wypływie środka gaśniczego / Stefan Wilczkowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2010/4 s. 105-109.
Opisano sposób poprawienia efektywności gaszenia pożarów grupy "B" proszkiem gaśniczym poprzez zastosowanie prądownicy o eliptycznym wypływie środka gaśniczego.
No cover
Article
In basket
Gaśnica proszkowa. Patenty i projekty // Atest : ochrona pracy. - 1999/7 s.54.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Omówiono nowy typ gaśnicy proszkowej opracowany na Politechnice Warszawskiej. Patent Nr 173714, A62C 13/00, A62C 13/68.
No cover
Article
In basket
Faktor dispersnosti pri poluczenii ognetuszaszczich poroszkov / S.N. Bobryszeva, B.V. Bondaruk, L.O. Kaszłacz // W: Czrezvyczajnye situacii : predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : V meżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija, posvjaszczennaja 10-letiju organov i podrazdelenij po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2009. - s.135-137 SGSPk0020411.01.
Bibliogr. 5 poz.
Tł .tyt.: Współczynnik dyspersji przy uzyskiwaniu proszków gaśniczych
Analiza literaturowa współczynnika dyspersji proszków gaśniczych.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Jeszcze o samochodach proszkowych [polemika] / Tomasz Gartowski // Przegląd Pożarniczy. - 2012/8 s.39-41.
Komentarz do artykułu z nr 5/2012 dot. sprzętu do podawania proszków gaśniczych. Autor polemizuje z zawartymi w artykule tezami, omawia przepisy dot. sprzętu gaśniczego, informacje dot. ilości i wykorzystania samochodów proszkowych oraz wnioski wynikające z wyliczeń statystycznych.
No cover
Article
In basket
Metody badań proszków gaśniczych / [tł.] Zbigniew Grynczel // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1969/3 s.87-118.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Gaszenie pożaru magnezu proszkiem gaśniczym? Lepiej nie!
Wyniki testów pokazujące zagrożenia zastosowania proszku gaśniczego w przypadku pożaru magnezu.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Proszki gaśnicze / Krzysztof Kociołek // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2002/2 s.35-37.
Omówiono zasady działania gaśniczego proszków i ich zalety. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór proszku do danego typu pożaru, a także zastosowanie odpowiedniej intensywności podawania proszku gaśniczego do rodzaju i wielkości pożaru.
No cover
Article
In basket
Tab.
Omówiono rodzaje proszków gaśniczych, również ze względu na ich cenę, eksploatację i możliwości stosowania.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 31 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Wykorzystanie proszku biwęglanu potasu do tłumienia pożarów
W artykule omówiono skuteczność gaśniczą proszku K2CO3 a dokładniej w tłumieniu pożaru. Skład proszku: bardzo dokładnie oczyszczony biwęglan potasu oraz nieorganiczne i organiczne dodatkim któe w literaturze i w obrocie handlowym określa się symbolem "K-proszek". Do okreśkenia fizycznej i chemicznej charakterystyki "K-proszku" wykorzystano różne metody: promieniowanie "X", elektronową mikroskopię skaningową, transformację Fouriera, termiczną analizę różnicową i inne. Skuteczność gaśniczą "K-proszku" badano w skali laboratoryjnej. Badania wykazały, że skuteczność gaśnicza "K-proszku" jest dużo większa niż handlowego biwęglanu. Jest to spowodowane specjalnym składem chemicznym, mikrostrukturą pr5oszku i mechanizmów zależnych od efektów radiacyjnych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again