Form of Work
Artykuły
(62)
Publikacje naukowe
(25)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(23)
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(6)
Status
only on-site
(55)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(56)
Author
Mizerski Andrzej
(12)
Wilczkowski Stefan
(9)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(7)
Król Bernard
(6)
Sobolewski Mirosław
(5)
Frątczak Paweł
(4)
Ni Xiaomin
(4)
Chow W.K
(3)
Felbur Jan
(3)
Kalisiewicz Jan
(3)
Liao Guangxuan
(3)
Tymoszuk Grzegorz
(3)
Woźniak Janusz
(3)
Jabłonowski Mirosław
(2)
Kuang Kaiqian
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Lachowicz J
(2)
Maladyka I.H
(2)
Tumarovicz Ju.G
(2)
Yang Donglei
(2)
Zaleski Bogdan
(2)
Świderek Andrzej
(2)
Świerkot Stefan
(2)
Agavonov V.V
(1)
Amrogowicz Janusz
(1)
Antulski Bolesław
(1)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Bella Iza
(1)
Bobrowski A
(1)
Bobryszeva S.N
(1)
Bodnaruk S.N
(1)
Bogdanowicz Karol
(1)
Bondaruk B.V
(1)
Bulewicz Elżbieta
(1)
Bulewicz Elżbieta M
(1)
Bulewicz Elżbieta Maria
(1)
Derecki Tadeusz
(1)
Derkowski Adam
(1)
Dewitz Jerzy
(1)
Dyachenko O.I
(1)
Dyadchenko O.I
(1)
Fabiszak Krzysztof
(1)
Gartowski Tomasz
(1)
Gniazdowska Justyna
(1)
Gouzee R
(1)
Grynczel Zbigniew
(1)
Górecki Januariusz
(1)
Hinrichs B. R
(1)
Hulewicz Mariusz
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Jaśkowska Natalia Anna
(1)
Jin Xiang
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Karczmarz Władysław
(1)
Kaszłacz L.O
(1)
Kicak A.I
(1)
Kidoń Artur
(1)
Kociołek Krzysztof
(1)
Kordylewski Włodzimierz
(1)
Kovalyshyn V.V
(1)
Kryślak Ryszard
(1)
Kurzyp M
(1)
Kusin R.A
(1)
Lebedev A.S
(1)
Lee Ming-Jyh
(1)
Lindner Jan
(1)
Majewska Oliwia
(1)
Makhviladze G.M
(1)
Małek Jacek
(1)
Menzenhauer F
(1)
Mikowicz Kamil
(1)
Mitosek Marek
(1)
Mróz Jerzy
(1)
Mueller Augustyn
(1)
Murawski J
(1)
Müller Lutz
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Ochs G
(1)
Olędzki Emil
(1)
Pacocha Jadwiga
(1)
Pawlik Piotr
(1)
Piechocińska Irena
(1)
Pietras Tadeusz
(1)
Pisarek Marek
(1)
Pofit-Szczepańska Melania
(1)
Porowski Rafał
(1)
Prusinowski Jakub
(1)
Przybysz Jan
(1)
Półka Marzena
(1)
Radwan Katarzyna
(1)
Rak A.L
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Roberts J.P
(1)
Savickij V.V
(1)
Shu Chi-Min
(1)
Skała Łukasz
(1)
Skaźnik Bronisław
(1)
Skomra Andrzej
(1)
Sobolewski M
(1)
Stanowski Z
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(13)
1980 - 1989
(21)
1970 - 1979
(25)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(123)
Sweden
(1)
Language
Polish
(123)
German
(1)
Subject
Proszki gaśnicze
(124)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(56)
Badania pożarnicze
(13)
Skuteczność gaśnicza
(13)
Metody badawcze
(11)
Sprzęt gaśniczy
(11)
Urządzenia gaśnicze
(10)
halony
(10)
badania
(6)
wymagania
(6)
Mieszaniny
(5)
Samochody gaśnicze
(5)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(5)
Gaszenie pożarów
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Pożary
(4)
technika gaszenia pożarów
(4)
Chemia fizyczna
(3)
Gazy gaśnicze
(3)
Pojazdy pożarnicze
(3)
Projektowanie
(3)
Samochody pożarnicze
(3)
Substancje chemiczne
(3)
instalacja gaśnicza
(3)
zwalczanie pożarów
(3)
Aerozole
(2)
Akcja gaśnicza
(2)
Mgła wodna
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Produkty spalania
(2)
Płomień
(2)
Symulacja
(2)
Woda
(2)
Wybuchy
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
agregaty gaśnicze
(2)
agregaty pożarnicze
(2)
analiza
(2)
kontenery
(2)
laboratorium
(2)
metale
(2)
spalanie
(2)
Analiza termiczna
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki wysokie
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Elektrownie
(1)
Gazy
(1)
Gaśnice
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Lotniska
(1)
Materiały palne
(1)
Moc pożaru
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Palność - badanie
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Prądownice
(1)
Pyły
(1)
Pyły palne
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Skaningowa kalorymetria różnicowa
(1)
Sorbenty
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Szkolenie
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Temperatura
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wyposażenie
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
azot
(1)
dyspersja
(1)
działania gaśnicze
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
ekonomika pożarnictwa
(1)
górnictwo
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
kanały
(1)
magazyny
(1)
mieszanina gazowa
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
obliczenia
(1)
pakowanie
(1)
parametry pożarowe
(1)
prognozowanie
(1)
rozlewy olejowe
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
skażenie środowiska
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
testy pożarnicze
(1)
współczynniki
(1)
wyposażenie techniczne
(1)
zjawisko detonacji
(1)
źródło pożaru
(1)
Genre/Form
Normy
(23)
Praca dyplomowa
(23)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Nauka i badania
(1)
124 results Filter
No cover
No cover
Article
In basket
Środki gaśnicze / Stefan Todorski // Strażak - . - 1999/5 s.25.
Materiał szkoleniowy dotyczący środków gaśniczych takich jak: woda, piana gaśnicza, proszki gasnicze, halony i dwutlenek węgla.
No cover
Article
In basket
Działania inhibicyjne wybranych związków chemicznych stosowanych w środkach gaśniczych / Stefan Wilczkowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2010/3 s.99-105.
Przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący procesów spalania materiałów palnych i sposobów wygaszania płomieni.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9034/CD [magazyn], PD-9034 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-430 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10668/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11479/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 615 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9231/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 615 [magazyn], PN-EN 615 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 615/A1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9953/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie się niedostatecznie oczyszczonych ścieków rafineryjno-petrochemicznych do gleb i gruntów, otwartych zbiorników wodnych oraz awarie tankowców mogą powodować poważne następstwa, wynikające z silnie toksycznego i kancerogennego charakteru tych substancji. Innym ważnym problemem ekologicznym jest rosnąca ilość odpadów, co motywuje do opracowywania materiałów i technologii umożliwiających wydłużenie życia danego produktu oraz do prowadzenia prac mających na celu modyfikację odpadu w celu ponownego zagospodarowania go z innym przeznaczeniem. Jednym z takich problematycznych odpadów są przeterminowane proszki gaśnicze. Modyfikacja i wstępne badania podstawowych właściwości przeterminowanych proszków gaśniczych poddanych modyfikacji potwierdzają możliwość użycia ich jako sorbentów do zbierania rozlewów olejowych z powierzchni utwardzonych, a ich chłonność jest porównywalna z chłonnością komercyjnie dostępnych sorbentów mineralnych.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-70.
Streszczenie: Celem pracy była analiza porównawcza wpływu wybranych proszków gaśniczych na zapalenie od nagrzanej powierzchni wytypowanych pyłów palnych. Praca złożona jest z części literaturowej oraz części eksperymentalnej. W części literaturowej, zawarto podstawowe informacje dotyczące pyłów palnych występujących w przemyśle. Omówiono zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe stwarzane przez pyły w zakładach pracy, mechanizm przebiegu wybuchu pyłów palnych, a także potencjalne źródła zapłonu atmosfer pyłowych. Zawarto w niej charakterystykę i opis działania gaśniczego proszków gaśniczych. Ponadto zaprezentowano podział przestrzeni, w których występują atmosfery pyłowo-powietrzne na strefy zagrożenia wybuchem oraz wymagania dla urządzeń pracujących w tych strefach. W części tej przedstawiono również metody zapobiegania powstawaniu zagrożeń związanych z pyłami i omówiono przykładowe zdarzenia z udziałem pyłów palnych. W części eksperymentalnej w sposób szczegółowy scharakteryzowano pył sosnowy oraz pył z węgla kamiennego. Dokładnie omówiono również proszki gaśnicze wykorzystywane w badaniu. Dokonano opisu stanowisk badawczych , przebiegu eksperymentu oraz sposobu przygotowania próbek do badań. Praca badawcza została wykonana na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Otrzymane wyniki przedstawiono w formie tabel oraz wykresów. W części tej zawarto analizę otrzymanych wyników, oraz sformułowano wnioski końcowe. Na podstawie otrzymanych wyników, wyznaczono maksymalne dopuszczalne temperatury powierzchni urządzeń pracujących w obecności wytypowanych pyłów palnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16935/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 17 poz., rys.
Tł.tyt.: Badanie tłumienia pożaru w pomieszczeniu za pomocą proszku gaśniczego
W artykule omówiono matematyczny model gaszenia pożaru (paliwo-alkohol etylowy), w cylindrycznej objętości (26 m3), wykorzystując proszek gaśniczy. Zasadniczym elementem badań była interakcja pomiędzy środkiem gaśniczym a produktami spalania. W pracy wykorzystano technikę CFD - Computational Fluid Dynamics tzn. Obliczeniową Dynamikę Płynów do problemów gaszenia pożarów w układzie dwufazowym "proszek-gaz". Szczególną uwagę zwrócono na aktywny wpływ ziaren proszku na przepływ produktów spalania. W celu weryfikacji modelu teoretycznego z wynikami eksperymentalnymi obejmującymi: czas gaszenia w funkcji szybkości dostarczania proszku, opracowano specjalny program komputerowy. Założono że max. temp pożaru =850 C, stopień rozdrobnienia proszku = 5 um, a proszek podawany będzie do warstwy podsufitowej. Wyniki.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-52.
Streszczenie: Tematem pracy jest projekt stanowiska laboratoryjnego do badania skuteczności proszków gaśniczych. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej właściwości fizykochemicznych proszków, a także tendencji rozwojowych i eksperymentalnych w obszarze tego środka gaśniczego. Uwzględniono również informacje na temat mechanizmu działania proszków gaśniczych i gaszenia różnych grup pożarów. Celem opracowania było stworzenie powtarzalnej metody do badania skuteczności gaśniczej proszków. W części projektowej wykonano zarys stanowiska laboratoryjnego wraz ze sposobem mocowań i opisem wszystkich elementów. Opisano dwa rodzaje płomienia (dyfuzyjny i kinetyczny) oraz sposób ich wytworzenia. Zaproponowano wykorzystanie pomiarów termopary do obserwacji zmian temperatury płomienia w czasie. Na podstawie obliczeń zaproponowano stosowną wartość przepływu powietrza konieczną do wykonania badań oraz wzory do obliczenia stężenia proszku gaśniczego potrzebnego do ugaszenia płomienia. Dodatkowo opracowano plan wykonywania pomiarów krok po kroku. W tabeli zebrano parametry zakładane do uzyskania podczas wykonywania badania (przepływ powietrza, czas gaszenia) oraz parametry, które można obliczyć na ich podstawie. Zaprojektowane stanowisko laboratoryjne służy do porównywania różnych proszków gaśniczych, czasów gaszenia oraz ich skuteczności. W podsumowaniu dokonano oceny przydatności stanowiska laboratoryjnego. Wzięto pod uwagę możliwość ulepszania proszków gaśniczych, a także pogłębiania wiedzy na temat skuteczności gaszenia w odniesieniu do substancji chemicznych, z których produkowane są proszki. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16834/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule opisane zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Zapobieganie pożarom i wybuchom dwóch organicznych nadtlenków w połączeniu z pięcioma środkami gaśniczymi
W procesie technologii przemysłowej często dochodzi do pożaru i wybuchu termicznego z pwodou dwóch organicznych nadtlenków: nadtlenek wodoru kumenu (CHP) i nadtlenek etylo-ketonu (MEKPO). Zbadano przy zastosowaniu detekcji termicznej i kalorymetrii skaningowej (DCS) reakcję nadtlenków organicznych z pięcioma środkami gaśniczymi. Wyniki badań pokazują że CHP nie może być zmieszany z proszkami gaśniczymi zawierającymi BC, KBC i XBC w warunkach pożaru. Woda jest dobrym inhibitorem CHP i MEKPO. Proszek gaśniczy ABC nie powinien być dodawany do roztworów MEKPO, ponieważ reakcja jest bardziej niebezpieczna niż w przypadku innych środków gaśniczych.
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Praca jest wynikiem badań problemowych prowadzonych przez OBROP (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie) - obecnie CNBOP. Celem badań było przygotowanie danych dla opracowania nowych wytycznych prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń i środków transportu w podręczny sprzęt gaśniczy. Testy poligonowe opisane w opracowaniu - dotyczyły halonów i proszków gaśniczych. Autory omawiają własności fizykochemiczne i użytkowe tych środków gaśniczych oraz charakterystykę gaśnic. Na podstawie analizy badań formułują ogólne wytyczne dotyczące najskuteczniejszego stosowania poszczególnych rodzajów gaśnic i środków gaśniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-8801, KG-8800, KG-8799, W-572/100, W-572/99, W-572/98, W-572/97, W-572/96, W-572/95, W-572/94, W-572/93, W-572/92, W-572/91, W-572/89, W-572/88, W-572/87, W-572/86, W-572/85, W-572/84, W-572/83, W-572/80, W-572/79, W-572/78, W-572/77, W-572/76, W-572/75, W-572/74, W-572/73, W-572/72, W-572/71, W-572/70, W-572/69, W-572/68, W-572/67, W-572/66, W-572/65, W-572/64, W-572/63, W-572/62, W-572/61, W-572/59, W-572/58, W-572/57, W-572/56, W-572/55, W-572/54, W-572/53, W-572/52, W-572/51, W-572/49, W-572/48, W-572/47, W-572/46, W-572/45, W-572/44, W-572/43, W-572/42, W-572/41, W-572/40, W-572/39, W-572/38, W-572/37, W-572/36, W-572/35, W-572/34, W-572/33, W-572/32, W-572/31, W-572/30, W-572/29, W-572/28, W-572/25, W-572/24, W-572/23, W-572/22, W-572/21, W-572/20, W-572/19, W-572/18, W-572/17, W-572/16, W-572/15, W-572/14, W-572/13, W-572/12, W-572/11, W-572/10, W-572/9, W-572/8, W-572/6, W-572/4 (91 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-572/3 [magazyn], W-572/2 [magazyn] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again