Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(6)
Artykuły
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(9)
Author
Jaskiernia Jerzy
(2)
Spryszak Kamil
(2)
Terlikowski Tadeusz
(2)
Chmiel Norbert
(1)
Majkowska Aneta
(1)
Marten David
(1)
Podymkiewicz Maciej
(1)
Szmigiel Dawid
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Telep Dariusz
(1)
Telep Jerzy (1943- )
(1)
Ulrich Florian
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Woźniakowska-Fajst Dagmara
(1)
Wrzosek Ewelina
(1)
Zawistowska Edyta
(1)
Świącik Agata
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(10)
Germany
(1)
Language
Polish
(10)
German
(1)
Subject
Przemoc
(6)
Przemoc emocjonalna
(3)
Demokracja pośrednia
(2)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(2)
Globalizacja
(2)
Kryzys
(2)
Liberalizm
(2)
Migracja
(2)
Populizm (ideologia)
(2)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przemoc wobec funkcjonariusza
(2)
Antyterroryzm
(1)
Atak terrorystyczny na World Trade Center (11.09.2001)
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Działania specjalne (wojsko)
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Filozofia polityczna
(1)
Fundamentalizm muzułmański
(1)
Ideologia
(1)
Kibice
(1)
Mniejszości (socjologia)
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Operacje reagowania kryzysowego
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Rada Europy
(1)
Rodzina
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stadiony
(1)
Stalking
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojny religijne
(1)
Wpływ (politologia)
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Zimna wojna
(1)
alkoholizm
(1)
analiza statystyczna
(1)
służby ratownicze
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
2001-
(3)
Subject: place
Australia
(1)
Azja
(1)
Düsseldorf (Niemcy)
(1)
Europa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Oceania (region)
(1)
Polska
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Historia
(1)
Psychologia
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Strażak w obliczu przemocy / Maciej Podymkiewicz // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/3 strony 28-29.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano zagadnienie występowania przemocy jako zjawiska społecznego oraz rodzaje agresji. Omówiono problem pojawiania się zachowań agresywnych wobec służb ratowniczych podczas prowadzonych działań. Przedstawiono przykłady ataków na strażaków oraz zaproponowano wprowadzenie zmian w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez wprowadzenie zajęć z samoobrony w celu przygotowania do lepszego radzenia sobie w takich sytuacjach.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 47-49.
Streszczenie: Praca dyplomowa pod tytułem „Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie” skupia się na przedstawieniu zjawiska przemocy w rodzinie i możliwościach przeciwdziałania tej przestępczości za pomocą prawa karnego. Najważniejszą kwestią jest skuteczne zwalczenie zagrożenia jakie płynie ze strony sprawcy względem ofiary w ich rodzinnych relacjach. Działania podejmowane przez organy ścigania i instytucje, których rolą jest zapobieganie przemocy w rodzinie, wpływają znacząco na bezpieczeństwo danej jednostki, co w konsekwencji przekłada się na bezpieczeństwo powszechne. Celem głównym pracy jest uzasadnienie tezy, że przemoc w rodzinie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa powszechnego. Praca skupia się na możliwościach wykorzystania prawa karnego w aspekcie kryminologii i wiktymologii w celu zwalczenia przestępczości przemocy w rodzinie. Metodami badawczymi jakie zostały wykorzystane w pracy to: analiza literatury, metody statystyczne oraz tabelaryczne. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17990/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16683/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16653/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Indeks.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 349-366.
Zawiera: 1. Problemy i hipotezy badawcze oraz zagadnienia metodologiczne // 2. Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej - definicja, historia, skaja zjawisk // 3. Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej - regulacje prawne w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce // 4. Sprawca stalkingu i innych form przemocy emocjonalnej // 5. Ofiara stalkingu i innych form przemocy emocjonalnej // 6. Reakcja na stalking i inne czynny o charakterze przemocy emocjonalnej.
Publikacja dofinansowana przez Rektora UW oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.
Streszczenie: Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie. Szczegółowo analizuje przepisy państw Unii Europejskiej kryminalizujące stalking oraz polskie przepisy karne i wykroczeniowe dotyczące uporczywego nękania, a także regulacje dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i bullyingu. Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców i ofiar stalkingu. Odnosi się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2734 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2733/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 43-45.
Streszczenie: Celem pracy było przedstawić i omówić poziom przemocy w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie miasta Żelechów. Część empiryczna zawiera wyjaśnienie zagadnień będących podstawą do dalszego tworzenia pracy. Zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia takie jak przemoc, bezpieczeństwo lokalne. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową z wykorzystaniem łącz internetowych. Z wyników badań wynika, że mieszkańcy Żelechowa czują się bezpiecznie w swojej miejscowości. Sporadycznie doświadcza się różnych form przemocy. Najczęściej spokój zakłócają pijani przechodni lub wulgarna młodzież. Praca ma charakter badawczy. Składa się z dwóch rozdziałów teoretycznych. W pierwszym zostały omówione i wyjaśnione pojęcia a w drugim charakterystyka miasta Żelechów. Trzeci rozdział ma charakter badawczy. Przedstawione zostały w nim wyniki badań. Znajdują się również w nim analiza i interpretacja wyników badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17017 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Przemoc wobec służb ratowniczych. Internetowe nagrywanie krytycznych misji w Dusseldorfie
Streszczenie: Od sierpnia 2016 r. Straż pożarna w Düsseldorfie wykorzystuje system oparty na oprogramowaniu do rejestrowania różnych form przemocy wobec służb ratowniczych w służbach pożarniczych i ratowniczych, a także personelu administracyjnego. W tym artykule opisano sposób korzystania z tego systemu i wyniki.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-61.
Streszczenie: Obecnie uznaje się, iż chuligaństwo jest to dokonywane publicznie działanie, w drastyczny sposób godzące w dobra chronione przez prawo, jeżeli sprawca działał bez powodu bądź z oczywiście błahego powodu, okazując przez to duże lekceważenie dla podstawowych zasad porządku prawnego. W trosce o komfort i bezpieczeństwo prawdziwych kibiców, a także celem eliminacji negatywnych zjawisk ze strony stadionowych „zadymiarzy” powstało wiele powiązanych wzajemnie przepisów zobowiązujących różne instytucje państwowe. Biorąc na wzgląd charakterystykę przestępczości stadionowej stworzono zestawienie popełnianych najczęściej czynów zabronionych mających miejsce na stadionach. Należą do nich: pobicia, bójki, niszczenie mienia, czynna napaść na funkcjonariusza, wniesienie broni lub środków pirotechnicznych, wdarcie się na teren imprezy masowej lub na teren gdzie odbywają się zawody sportowe, rzucenie niebezpiecznym przedmiotem, naruszenie nietykalności członka służby informacyjnej czy porządkowej, a także niewykonanie poleceń porządkowego. Niewątpliwie polskie stadiony są obarczone plagą pseudokibiców. Aby zlikwidować lub ograniczyć to zjawisko należałoby edukować młodzież już w szkole. Wprowadzić naukę tolerancji, radzenia sobie w stresowych sytuacjach, a także naukę empatii. Dodatkowo w okolicach stadionu powinno znajdować się więcej służb porządku publicznego, którzy współpracują z obywatelami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17099 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Sejmie RP, Warszawa.
Zawiera: Demokracja liberalna, Oświecenie a świat wartości // Demokracja liberalna – istota, stan obecny, perspektywy // Demokracja liberalna a prawa człowieka // Human Rights and Public Power // The Civil Society as an Important Component of the Liberal Democracy // Demokracja liberalna – demokracja oczekiwań czy demokracja powinności? // Demokracja jako proces dynamiczny // Human rights based approach dla demokracji // Demokratyczny ład ustrojowy jako fundament bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich // Международное конституционное право: за и против // Kilka refleksji o funkcjach państw współczesnych // Źródła i przyczyny kryzysu demokracji liberalnej. Wyzwania populizmu // Czy czeka nas kres liberalnej demokracji? // Przesłanki kryzysu demokracji liberalnej // Znaczenie kryzysu demokracji liberalnej dla funkcjonowania systemów politycznych // Modern Crisis of Liberal Democracy as Challenge to Right for Peace and International Law // Poliberalizm a ochrona praw człowieka // Liberalism, Neoliberalism, Post-liberalism and Affirmation and Protection of Fundamental Human Freedoms // Права человека в эпоху кризиса либеральной демократии: Украинский контекст // Популизм vs либеральная демократия: дефекты защиты прав человека в условиях кризиса согласительных политических систем // Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu // Pozory demokracji // Justyna Stadniczeńko Komunikacja społeczna w dobie kryzysu demokracji liberalnej (wybrane zagadnienia) // Kryzys demokracji liberalnej a ochrona praw mniejszości. Wybrane zagadnienia // Частная жизнь в условиях кризиса либеральной демократии: пределы ограничения и качество защиты // Запрет принудительного труда в Международном пакте о гражданских и политических правах и практике Комитета по правам человека в период кризиса либеральной демократии // Globalizacja i wielokulturowość zagrożeniem demokracji liberalnej w XXI w. // Populizm a demokracja cyfrowa // Argument „dyktatury mniejszości” w retoryce antyliberalnej. Uwarunkowania, przykłady i znaczenie dla przyszłości demokracji liberalnej // Edukacja jako istotny środek ochrony jednostki przed kłamstwem i postprawdą. Refleksje na tle filozoficznym i konstytucyjnym // Глобальные цивилизации и права человека // Międzynarodowy kapitał ludzki w rozwoju globalnej ekonomiki // Oddziaływanie globalizacji na prawa człowieka – refleksje w ujęciu psychologicznym // Władza algorytmów czy państwa i korporacji informacyjno- -technologicznych? // Wielokulturowość jako wyzwanie dla współczesnych systemów ochrony praw człowieka – wybrane aspekty // Aktualna problematyka etyczno-prawna postaw godzących w życie i zdrowie // Mowa nienawiści w przekazie internetowym a wolność słowa // Kulturowe aspekty satyry i karykatury a mowa nienawiści // Realizacja artykułu 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w społeczeństwie informacyjnym // The Place for Human Rights in the Research Devoted to Artificial Intelligence // Stabilność prawa w systemie ochrony praw człowieka na przykładzie praw ekonomicznych // System zabezpieczenia społecznego a prawa człowieka // Migracje a prawa człowieka. Zarys zagadnienia // Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka a możliwość korzystania ze środowiska naturalnego jako dobro osobiste // Zdefiniowanie przez współczesną pedagogikę wizji pożądanej osobowości człowieka nadchodzących czasów warunkiem skutecznej realizacji praw człowieka.
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Część referatów w języku angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Streszczenie: W prezentowanym tomie zostały zamieszczone liczne opracowania dotyczące genezy i rozwoju demokracji liberalnej. Przedstawiono jej wielorakie oblicza, dotyczące m.in. znaczenia demokratycznego ładu ustrojowego jako fundamentu bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich. Ukazane też zostały przesłanki kryzysu demokracji liberalnej oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie systemów politycznych i ochronę praw człowieka. Stworzyło to podstawę do zaprezentowania aksjologii powszechnego systemu ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, uwzględniającego m.in. wpływ globalizmu, populizmu oraz rozwoju nowych technologii informatycznych. Analizie poddano także model ochrony praw człowieka w dobie poliberalnej. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22214/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 107-109.
Zawiera: Charakterystyka zjawiska terroryzmu // Polityczne źródła terroryzmu // Społeczno-ekonomiczne i religijne źródła terroryzmu // Polityczne i społeczno-ekonomiczne zagadnienia nierówności w myśli filozoficznej, religijnej i ekonomicznej // Koncepcja eliminowania terroryzmu z życia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3174 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Sejmie RP, Warszawa. Tom 1. pt.: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.
Zawiera: Europa w dobie kryzysu wartości: liberalizm, populizm, prawa człowieka // Внутренние и внешние факторы деформаций посттрансформационных стран Европы // Brexit. Oddziaływanie na społeczeństwa europejskie // Zagadnienia gwarancji prawnych w służbie demokracji – standardy ochrony rzetelnego procesu w Europie // Ochrona praw uchodźców w Europie w ujęciu Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – zagadnienia wybrane // The Importance of Non-Governmental Organizations of Achieving the Sustainable Development Goals: the Fight against Racial Discrimination of Roma in Europe // Homeless Children – Right to Adequate Housing (European Perspective) // Kryzys demokracji liberalnej wyzwaniem dla Rady Europy // Europejski Trybunał Praw Człowieka w obliczu nowych wyzwań // Polityka młodzieżowa Rady Europy w dobie kryzysu demokracji liberalnej // Wpływ Rady Europy na kreowanie standardów w zakresie ochrony praw człowieka w Internecie // Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane // Paweł Siejak Wkład Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) w rozwój instytucji mediacji w systemach sprawiedliwości państw członkowskich Rady Europy // Standardy Rady Europy dotyczące zakazu tortur // „Minimalne wymogi życia w społeczeństwie” (vivre ensemble) jako uzasadniony cel ograniczenia wolności religii w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka // Nadużycia medyczne a prawa człowieka. Elvan Alkan i inni p. Turcji // Czy zastosowanie art. 17 EKPC wskazuje na kryzys demokracji liberalnej? Relacje między skutecznością ochrony praw jednostki a poszanowaniem reguł demokracji // Ochrona praw człowieka w odniesieniu do spółek prawa handlowego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka // Wpływ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zakres oraz szybkość procesu integracji europejskiej // Social Media: a New Weapon against Democracy in the EU // Discrimination on Grounds of Age in the Light of Case-Law of CJEU // Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na orzecznictwo sądów polskich w zakresie spraw cywilnych z udziałem konsumentów // Ochrona praw rolników w świetle projektu dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności // Достойный труд – основное право трудящегося человека // Функционирование системы защиты прав человека в Украине в период кризиса либеральной демократии // Freedom of Speech Challenges in Ukraine in Times of Conflict and Crisis of Liberal Democracy // Protection against Stalking in Serbian Criminal Law // Ustrój demokratyczny na przykładzie Skandynawii // Wolność słowa a mowa nienawiści w niemieckim systemie prawa – ustawa o poprawie egzekwowania prawa w sieciach społecznościowych // Rola Rady Radiofonii i Telewizji w zachowaniu demokracji w Republice Federalnej Niemiec // Pojęcie własności i jej gwarancje w Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec // Адвокат в системе уголовного правосудия Франции // Znaczenie Deklaracji praw obywateli i fundamentalnych zasad porządku San Marino i jej nowelizacji na ewolucję sanmaryńskiej konstytucji // Międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka w systemie politycznym terytorium zależnego Jersey // Znaczenie piłki nożnej w niepodległościowych aspiracjach Galicji w Hiszpanii // Prawa człowieka w polityce prezydenta Donalda Trumpa // Polityka administracji prezydenta Donalda Trumpa względem uchodźców // The Right to Abortion in the Light of the American Constitution Based on the Judgment of Roe v. Wade from 1973 and Development of Judicial Review on This Subject // Chińska inicjatywa pasa i szlaku – współczesne wektory układu globalnego oraz inspiracja tradycją pojedynczego człowieka // Права человека в Pеспублике Kазахстан: современное состояние и перспективы // Система защиты имущественных прав в Республике Казахстан: тенденции и проблемы // Prawo zwyczajowe Afganistanu a ochrona praw człowieka // Kwestia praw człowieka w funkcjonowaniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych // The Problem of Slavery in Nigeria in the light of International Standards // Dewastacja środowiska naturalnego w Australii i wynikające z tego działania zarządcze // Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na południowym Pacyfiku.
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Część referatów w języku angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Streszczenie: W niniejszym tomie szczególny nacisk położono na europejski system ochrony praw człowieka. Uwzględniono wpływ kryzysu demokracji liberalnej na ochronę praw człowieka zarówno w systemie Rady Europy, jak i Unii Europejskiej. Poddano analizie wpływ tego kryzysu na funkcjonowanie systemów ochrony praw człowieka w państwach europejskich: Hiszpanii, Jersey, Niemczech, Rosji, San Marino, Serbii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii oraz w krajach skandynawskich. Zaprezentowano m.in. polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu. Uwzględniono też doświadczenia systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących w państwach pozaeuropejskich: Afganistanie, Chinach, Kazachstanie, Nigerii i Stanach Zjednoczonych, a także w Australii i państwach południowego Pacyfiku. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22215/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again