Source
Katalog zbiorów
(110)
Form of Work
Publikacje naukowe
(54)
Artykuły
(40)
Książki
(15)
Rękopisy
(1)
Status
only on-site
(69)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(69)
Author
Półka Marzena (1969- )
(18)
Kukfisz Bożena
(7)
Jaskółowski Waldemar
(6)
Woliński Marek
(6)
Ostrowski Tomasz
(3)
Tuśnio Norbert
(3)
Dmochowski Dariusz
(2)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(2)
Mazurek Mariusz
(2)
Olsztyn Tadeusz
(2)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(2)
Półka Marzena
(2)
Wisławski Mieczysław
(2)
Wiąckowski Jacek
(2)
Zubek Łukasz
(2)
Abbasi S.A
(1)
Abbasi Tasneem
(1)
Babul Wiktor
(1)
Bach Sebastian
(1)
Bajur Marcin
(1)
Beasley-Spencer A
(1)
Bernard Stéphane
(1)
Biernacki Tomasz
(1)
Bilba D
(1)
Birkenweld Janusz
(1)
Boczek Bożena
(1)
Borcuch Karol
(1)
Brajta Michał
(1)
Brancewicz Z
(1)
Bąk Damian
(1)
Błachowicz Arkadiusz
(1)
Chamara Anna
(1)
Chen Zhi
(1)
Ciepielewski Kamil
(1)
Crouzet L
(1)
Czopek Przemysław
(1)
Czyżewski Przemysław
(1)
Davis Scott G
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dworak-Petrikas Anna
(1)
Dytrych Marlena
(1)
Dziechciarz Anna
(1)
Eckhoff Rolf K
(1)
Fangrat Jadwiga
(1)
Firlej Jakub
(1)
Foucher Fabrice
(1)
Frątczak Agata
(1)
Gatlik Stanisław
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Gillard Philippe
(1)
Gliński Maciej
(1)
Gliński Stanisław
(1)
Gorący Radosław
(1)
Gos Wiktoria
(1)
Grabowicz Robert
(1)
Gruca Piotr
(1)
Gwis Weronika
(1)
Gęborys Dariusz
(1)
Hansen Olav R
(1)
Harris M.L
(1)
Hinze Peter C
(1)
Huang Weixing
(1)
Iwańczuk Piotr
(1)
Jankowski Roman
(1)
Janosz Robert
(1)
Jarnecka Monika
(1)
Jokiel Andrzej
(1)
Kaczmarczyk Mateusz
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Kasperek Piotr
(1)
Kicofer Sławomir
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Knapiński Marcin
(1)
Kocyba Magdalena
(1)
Koniewski Leszek
(1)
Kowalski Paweł
(1)
Krajewski Maciej
(1)
Krajewski Łukasz
(1)
Krajnik Ewa
(1)
Krassowski Adam
(1)
Kraszewska Wacława
(1)
Krzystolik Piotr
(1)
Kręciwilk Dawid
(1)
Kuai Niansheng
(1)
Kustra Piotr
(1)
Kutyła Rafał
(1)
Kądziela Artur
(1)
Laskowski Adam
(1)
Lech Ernest
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Li Jianming
(1)
Listek Maciej
(1)
Malinowski Artur
(1)
Man C.K
(1)
Maruszak Aleksandra Ewa
(1)
Maćkowiak Barbara
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Mendelak Wojciech
(1)
Mittal Manju
(1)
Mounaim-Rousselle Christine
(1)
Year
2020 - 2023
(8)
2010 - 2019
(56)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(17)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(3)
Country
Poland
(109)
United States
(1)
Language
Polish
(109)
English
(1)
Subject
Pyły przemysłowe
(93)
Zagrożenie wybuchowe
(42)
Wybuchy
(24)
Pyły
(21)
Analiza zagrożeń
(12)
Temperatura zapłonu
(11)
obiekty przemysłowe
(11)
Procesy produkcyjne
(10)
Zapobieganie wybuchom
(10)
Metody badawcze
(8)
Zagrożenia pożarowe
(8)
Zapłon
(8)
Palność - badanie
(6)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(5)
Analiza ryzyka
(5)
Badanie wybuchowości
(5)
Przemysł rolno-spożywczy
(5)
Zakłady przemysłowe
(5)
przyczyny wybuchu
(5)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(5)
BHP
(4)
Badania pożarnicze
(4)
Przemysł drzewny
(4)
kopalnie
(4)
parametry pożarowe
(4)
Biomasa
(3)
Gazy
(3)
Odpady przemysłowe
(3)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
badania
(3)
górnictwo
(3)
metale
(3)
Analiza termiczna
(2)
Chemia fizyczna
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Drewno
(2)
Elektrociepłownie
(2)
Gazy palne
(2)
Meblarstwo
(2)
Paliwa
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Przemysł
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Urządzenia elektryczne
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
chmura palna
(2)
fizykochemia wybuchów
(2)
instalacja przemysłowa
(2)
przemysł farmaceutyczny
(2)
samozapalenie
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Beton
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Detektory gazu
(1)
Elektrownie
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Hale produkcyjne
(1)
Instalacja
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Konstrukcje stalowe
(1)
LPG
(1)
Maszyny elektryczne
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Materiały palne
(1)
Metodologia
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Palność
(1)
Pomiary
(1)
Pożary
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Płomień
(1)
Ryzyko
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Symulacja
(1)
Szkolnictwo
(1)
Urządzenia
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia przemysłowe
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
aglomeracja
(1)
analiza
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
biopaliwa
(1)
cysterny
(1)
detekcja
(1)
elewatory zbożowe
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(64)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
110 results Filter
No cover
Article
In basket
Pyły. Cz. 1 / Waldemar Jaskółowski // Przegląd Pożarniczy. - 2013/2 s.26-28.
Omawia problematykę zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez pyły. Przedstawia wymagania prawne dot. zagrożeń, definicje, obowiązek prowadzenie szkoleń.
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Wybuchowość pyłów przemysłowych / Tomasz Ostrowski // Przegląd Pożarniczy. - 1979/2 s.10-11.
W dniach 14-16.11.1978 r odbyła się w Karpaczu pierwsza Krajowa Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych. Uczestniczyło w niej 70 naukowców i specjalistów-technologów reprezentujących wszystkie ośrodki badawcze w kraju, zainteresowane i zajmujące się tą problematyką. Przedstawiono założenia szkoły.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie układów nawęglania / Maciej Krajewski // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2013/4 s.12-16.
Omawia problematykę zagrożeń wybuchem związanych ze stosowaniem biomasy jako paliwa w energetyce oraz występowaniem pyłów węglowych. Zawiera propozycje rozwiązania problemów dla układów, w których paliwem jest mieszanka węglowo-biomasowa, podlegająca mieleniu i spalaniu za pomocą palników pyłowych.
No cover
Article
In basket
Zagrożenie wybuchem pyłów palnych oraz metody zapobiegania / Daniel Małozięć, Rafał Porowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2012/4 s.107-117.
Dokonano analizy zagrożenia wybuchem stwarzanego przez pyły palne stosowane w zakładach przemysłowych. Opisano kilka przypadków wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych oraz przedstawiono metody badawcze umożliwiające przeprowadzanie testów w zakresie wybuchowości tego typu mieszanin.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: 7 lutego 2008 r., w okolicach godz. 19.15 na terenie fabryki Port Wentworth w georgii, należącej do Imperial Sugar Company doszło do serii potężnych wybuchów wywołanych pyłem cukrowym. W artykule przedstawiono przebieg ww. zdarzeń i działania ratownicze.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-53.
Streszczenie: Pyły towarzyszące ludziom w dzisiejszym świecie mają szerokie spektrum pochodzenia, jednym z nich są pyły pochodzące z procesów wytwórczych tworzyw sztucznych. Stanowią one zagrożenie w miejscach, w których się pojawiają, zatem niezbędnym jest poznanie ich własności palnych i wybuchowych. W niniejszej pracy przedstawiona została analiza teoretyczna charakteryzująca zagrożenia ze strony pyłów palnych, czynniki determinujące wybuchowość oraz metody badawcze tych własności. Częścią badawczą objęto pyły tworzyw sztucznych z poliuretanu. Dokonana została analiza granicznego stężenia tlenu GST, dla badanych pyłów. Na podstawie wyników z przeprowadzonego badania uzyskano wyniki, w których dowiedziono, że pyły tworzyw poliuretanowych są wysoce łatwopalne, a dobór odpowiednich zabezpieczeń w czasie ich obróbki znacząco przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa procesu przemysłowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18200/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14045/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Pożary i wybuchy wywołane przez pyły palne / Stanisław Gliński // Przegląd Pożarniczy. - 1972/4 s.8-11.
Właściwości fizykochemiczne pyłów i ich samozapalenie się i wybuchy.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 58 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Główne doświadczenia badawcze właściwości wybuchu pyłu magnezowego
Badania przeprowadzono na wybuchu pyłu magnezu. Zbadano nasilenie eksplozji, ograniczenie palności oraz wzięto pod uwagę wpływ na stężenia pyłu, wielkość cząstek, energię zapłonu, ciśnienie początkowe. Że pył magnezu jest bardziej wybuchowy niż pył węglowy jest potwierdzone i ilościowo przez kontrastowe dochodzenia. Przedstawiono wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Niekontrolowane wybuchy / Barbara Maćkowiak // Strażak - . - 1981/11 s.8-9.
22 lutego 1972 r doszło do potężnego wybuchu w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Ziemniaczanym w Luboniu k/Poznania. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gasniczej oraz analizę zdarzeń.
No cover
Article
In basket
Participation of large particles in coal dust explosion / C.K. Man, M.L. Harris // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/January, Vol. 27 s.49-54.
Bibl.. 17 poz., tab.
Tł.tyt.: Udział dużych cząstek w wybuchu pyłu węglowego
Pył węglowy jest wytwarzany podcza wydobycia węgla w kopalni. Wybuch pyłu węglowego jest niebezpieczny dla górników gdy jest minimalne stęzenie wybuchu i zapłonu. W artykule przedstawiono znaczenie rozmiarów cząsteczek w celu okreslenia rzeczywistego wybuchu pyłu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4685 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Amerykańskie impresje / Melania Pofit-Szczepańska // Przegląd Pożarniczy. - 1980/2 s.6-7.
Wnioski polskiej delegacji naukowo badawczej podczas pobytu w USA w październiku 1979 r na sympozjum poświęconym wybuchowości pyłów rolniczych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again