Source
Katalog zbiorów
(9)
Form of Work
Artykuły
(7)
Książki
(2)
E-booki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Bi Ming-shu
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Dudek Jerzy
(1)
Izquierdo M.T
(1)
Morozov A.I
(1)
Niewiadomski Alfred
(1)
Ptak Szymon
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Qi Feng
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Rubio B
(1)
Tkacz Ryszard
(1)
Wysocki Krzysztof
(1)
Zhou Yi-hui
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Pyły węglowe
(9)
kopalnie
(3)
Wybuchy
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
samozapalenie
(2)
Badanie wybuchowości
(1)
Biomasa
(1)
Energetyka
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gazy palne
(1)
Kominy
(1)
Palność - badanie
(1)
Produkty spalania
(1)
Pył zawieszony
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zapłon
(1)
badania
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
młyny
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
Wybuchy pyłu węglowego / Krzysztof Łangowski // W: Strażak. - 2019/1 strony 54-55.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono przyczyny wybuchu pyłów, właściwości wybuchowe pyłu węglowego oraz możliwe skutki wybuchu. Omówiono przykłady tego typu zdarzeń oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem ratowników w czasie prowadzenia działań.
No cover
Article
In basket
W kopalniach węgla brunatnego / Alfred Niewiadomski // Przegląd Pożarniczy. - 1966/12 s.8-11.
Własności fizykochemiczne węgla, charakteystyka pożarowa oraz możliwości samoazaplane węgla Właściwości pyłów węgla brunatnego.
No cover
Article
In basket
Pył węglowy – demonizacja problemu czy realne zagrożenie energetyki? / Jerzy Dudek // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2014/8 s.19-21.
Sygnatura CP-103
Zagrożenie wybuchu pyłu węglowego występuje nie tylko w kopalniach, ale i w energetyce zawodowej, opartej na procesie wytwarzania energii z węgla. Na to zagrożenie wpływ ma przede wszystkim działanie człowieka, na którym opiera się nie tylko proces technologiczny, ale też skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem wybuchu. Znajomość źródeł zagrożenia, jak również sposobów jego eliminacji, pozwala stworzyć efektywny system bezpieczeństwa, którego zasady bezwzględnie dotyczą każdego pracownika, odpowiednio do sprawowanej funkcji. Ciągłe inwestowanie w rozwój świadomości pracowników oraz w pozostałe elementy systemu bezpieczeństwa stanowi dobrą inwestycję, a nie zbędny koszt, o czym należy pamiętać. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwala na zarządzanie ryzykiem wybuchu pyłów osiadłych, a więc nie pozostawia procesu wytwarzania losowi czy przypadkowi.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem / Ryszard Tkacz // Promotor BHP. - 2019/10 strony 44-49.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: W artykule przedstawiono jedno z najgroźniejszych zagrożeń naturalnych występujących w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, jakim jest wybuch pyłu węglowego. Podano także metody działań profilaktycznych, by zminimalizować ryzyko jego wystąpienia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz.
Tł.tyt.: Opracowanie metod zmniejszenia zagrożenia pożarowego w systemach przygotowania pyłu z paliwa węglowego i ich praktycznego wykorzystania
W artykule przedstawiono opracowane metody pozwalające na zmniejszenie zagrożenia pożarowego w systemach przygotowania pyłu z węgla paliwa na stacji Zmievska uzupełnione podstawowymi wynikami teoretycznymi i eksperymentalnymi badań mechanizmu wpływu procesów kruszenia na możliwość pożaru lub samo zapłonu depozytu kurzu i pyłu w młynie.
No cover
Article
In basket
Experimental research into effects of obstacle on methane-coal dust hybrid explosion / Yi-hui Zhou, Ming-shu Bi, Feng Qi // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/1 Vol. 25 s.127-130.
Bibliogr. 13 poz., tab.
Tł.tyt.; Eksperymentalne badania wpływu przeszkód na siłę wybuchu mieszaniny: pył węglowy - metan
Opis badań wybuchowości mieszaniny hybrydowej : pył węglowy - metan, znajdującej się w przestrzeni ograniczonej stałymi przeszkodami. Badania prowadzono w rurze, stosując różnego typu przeszkody. Elementem zapłonowym mieszaniny była iskra elektryczna. Stwierdzono, że po zainicjowaniu wybuchu czas do jego powstania był mniejszy niż milisekunda (dokładność 0,1%). Wyniki badań potwierdziły znaną zależność że przeszkody wzmacniają siłę wybuchu tzn. przyśpieszają wzrost ciśnienia w czasie do wielkości maksymalnej. Najwiekszą siłę wybuchu o przyrosty ciśnień otrzymano, gdy średnica przeszkody była równa wewnętrznej średnicy rury.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 58-62.
Streszczenie: Pyły stanowią poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Nie ma różnicy czy znajdujemy się w zaciszu domowym czy poza nim. Domowe warunki nie narażają nas na duże spektrum tego zagrożenia. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce kiedy w swoim zawodzie spotykamy się z tym na co dzień. Tak jest w przypadku górników pracujących w podziemnych wyrobiskach kopalnianych. Ograniczona przestrzeń, brak naturalnego światła i do tego wszech obecny pył węglowy. To tylko niektóre zagrożenia z jakimi mierzy się Górnik. Pył, o którym mowa jest w tej pracy stwarza zagrożenie nie tylko wybuchem ale i dla organizmu człowieka. W pracy tej opisane zostało czym jest ten pył, jakie są jego wielkości i czym nam grozi ciągłe narażenie na jego obecność w otaczającym nas środowisku podziemnym. Teoria została poparta badaniami, które udowadniają silną zależność: górnik – pył zawieszony w wyrobiskach kopalnianych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17308/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Lotny pył węglowy wzbogacony węglem jako prekursor aktywnego węgla do usuwania SO2
Zbadano lotny pył węglowy wzbogacony węglem jako nisko kosztowny adsorbent SO2 otrzymywany z gazów kominowych. Ten niepalny węgiel w lotnym pyle węglowym był stężony zlepkiem oleju roślinnego. Taka próbka węgla była aktywna w parze o temp. 900C. Po przeprowadzeniu badań, okazało się że dobre usuwanie SO2 może być związane z ich właściwościami strukturalnymi. Cykl adsorpcja/regeneracja SO2 wykonano w celu oceny możliwości regeneracji termicznej i ponownego wykorzystania węgla. Regenerację wyczerpanego węgla przeprowadzono w temp. 400C i przy przepływie 25ml/ min. argonu. Po każdym cyklu usuwania SO2 możliwości węgla wzrastają.
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 193-204.
Zawiera: Zjawisko wybuchowości pyłów -- Charakterystyka potencjalnych źródeł zapłonu pyłów -- Właściwości pyłów i parametry wybuchowości wpływające na zjawisko wybuchu -- Technologie wytwarzania energii z paliw stałych -- Sposoby zapobiegania pożarom i wybuchom pyłów -- Opis materiału badawczego -- Badania eksperymentalne -- Zestawienie wniosków -- Podsumowanie wniosków z przeprowadzonej pracy badawczej -- Kierunki dalszych badań.
Streszczenie: Celem niniejszej monografii jest analiza wpływu biomasy na zagrożenia wybuchem związane ze współspalaniem węgla kamiennego. W tym celu dokonano oceny wpływu biomasy na parametry zapalności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego. W publikacji przeanalizowano możliwe przyczyny powstania zjawisk niebezpiecznych, doszukując się odpowiedzi w fizykochemicznych parametrach zastosowanych w badaniach rodzajów biomasy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1109/14, W-1109/13, W-1109/12, W-1109/11, W-1109/10, W-1109/9, W-1109/8, W-1109/7, W-1109/6, W-1109/5, W-1109/4, W-1109/3 (12 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1109/2 Czyt., W-1109/1 Pozarnictwo (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again