Źródło opisu
Katalog zbiorów
(65)
Forma i typ
Artykuły
(32)
Książki
(20)
Publikacje fachowe
(11)
Publikacje naukowe
(11)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
Rozdział
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(22)
dostępne
(10)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(22)
Autor
Baka Łukasz
(2)
Najmiec Andrzej
(2)
Prędecka Anna
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Łuczak Anna (psycholog)
(2)
Arnold Angelo
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Basińska Beata A
(1)
Benham Todd
(1)
Benöhr Peter
(1)
Bromber Piotr
(1)
Bujko Małgorzata
(1)
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Ciottone Gregory
(1)
Cytawa Arkadiusz
(1)
Czerwiński Michał
(1)
Derleta Alicja
(1)
Dinkov Ilian
(1)
Dittmar Mary Jane
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Duda Jakub
(1)
Dudek Krzysztof. (Medycyna)
(1)
Dunn Michael
(1)
Eburn Michael
(1)
Erich John
(1)
Farr B.K
(1)
Flake Frank (1966- )
(1)
Frątczak Paweł
(1)
Giedrojć Krzysztof
(1)
Goch Jan Henryk
(1)
Grodzicka Dominika
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Grube Martin C
(1)
Hady Joanna
(1)
Hoffmann Boris A. (1970- )
(1)
Jakubaszko Juliusz (1943- )
(1)
Jasiński Michał
(1)
Jastrzębski Adam
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kosut Sylwia
(1)
Kotorová Letícia
(1)
Kołakowska Wiesława
(1)
Krakovský Alexander
(1)
Krysiński Stanisław
(1)
Ksokowski Marek
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kucharczyk Aleksander
(1)
Kuczabski Mateusz
(1)
Kuszewski Jakub
(1)
Lachowska Halina
(1)
Leowski Jerzy (1928-2006)
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Leśniowska-Gontarz Małgorzata
(1)
Mackway-Jones Kevin
(1)
Marczyński Dariusz
(1)
Marsden Janet
(1)
Mazik Anna
(1)
Mechliński Piotr
(1)
Mysłowski Leszek
(1)
Młynarczyk Witold
(1)
Nowakowski Andrzej
(1)
Nowakowski Piotr
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Paczoska Jarosław
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(1)
Podlasin Anita
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Rawski Aleksander
(1)
Rosenham K
(1)
Sakowicz Beata
(1)
Saly A
(1)
Schelb Dietmar
(1)
Schoeps Fkorian
(1)
Silberg Uno
(1)
Sobolewski Mirosław
(1)
Stępka Adam
(1)
Szaban Dorota (1979- )
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Trevethick S
(1)
Urbaniak Monika
(1)
Werder M
(1)
Wiciak Izabela
(1)
Wielocha Katarzyna
(1)
Windle Jill
(1)
Witt Magdalena
(1)
Woch Marek
(1)
Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena
(1)
Wróblewska-Piórkowska Małgorzata
(1)
Włodarczyk Cezary (1946- )
(1)
Zdanowska Joanna
(1)
Zdrojewski Artur
(1)
Zużewicz Krystyna
(1)
Ładny Jerzy Robert
(1)
Ślusarczyk Bogusław L
(1)
Żygadło Jerzy
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(12)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(10)
Kraj wydania
Polska
(62)
Estonia
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(62)
angielski
(3)
Odbiorca
Lekarze
(3)
Ratownicy medyczni
(2)
Specjaliści zdrowia publicznego
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Policjanci
(1)
Pracownicy służby zdrowia
(1)
Strażacy
(1)
Żołnierze
(1)
Temat
Zagrożenia zdrowia
(29)
Służba zdrowia
(19)
Współdziałanie służb
(17)
służby ratownicze
(17)
ochrona zdrowia
(16)
BHP
(11)
Służby mundurowe
(7)
służby medyczne
(7)
Ratownictwo medyczne
(6)
Zagrożenia życia
(6)
Ratownictwo
(5)
Sytuacje kryzysowe
(5)
Stres
(4)
Zagrożenia środowiska
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
Infrastruktura krytyczna
(3)
Infrastruktura techniczna
(3)
Medycyna ratunkowa
(3)
Pierwsza pomoc
(3)
Psychologia
(3)
System opieki zdrowotnej
(3)
Zagrożenia biologiczne
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
ochrona
(3)
Analiza ryzyka
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Epidemie
(2)
Koronawirusy
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Polityka zdrowotna
(2)
Pracownicy służby zdrowia
(2)
Radzenie sobie ze stresem
(2)
Stres pourazowy
(2)
Stres zawodowy
(2)
Szkolenie
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Zagrożenia cywilizacyjne
(2)
Zapobieganie
(2)
Zarządzanie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
ochrona systemów informacyjnych
(2)
pomoc psychologiczna
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
ćwiczenia
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Atak terrorystyczny
(1)
Baterie
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
COVID-19
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Dekontaminacja
(1)
Diagnostyka medyczna
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ekonomika i organizacje opieki zdrowotnej
(1)
Elektryczność statyczna
(1)
Ewakuacja
(1)
Finansowanie
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Leki
(1)
Logistyka
(1)
Medycyna wojskowa
(1)
Motywacja
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Negocjacje
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Paliwa
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Policja
(1)
Powódź (2010)
(1)
Prawo medyczne
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość z nienawiści
(1)
Psychologia pracy
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Segregacja medyczna
(1)
Stany nagłe
(1)
Sygnalizacja pożarowa
(1)
Szpitale psychiatryczne
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(6)
Australia
(2)
Estonia
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Wielka Brytania
(2)
Województwo dolnośląskie
(2)
Województwo mazowieckie
(2)
Belgia
(1)
Czechy
(1)
Europa
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Japonia
(1)
Kanada
(1)
Niemcy
(1)
Portugalia
(1)
Rosja
(1)
Szwecja
(1)
Ukraina
(1)
Włochy
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(9)
Opracowanie
(4)
Poradnik
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Monografia
(2)
Broszura
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Dziedzina i ujęcie
Medycyna i zdrowie
(7)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Psychologia
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
65 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Sektor służby zdrowia charakteryzuje się zmiennością modeli czasu pracy i długimi godzinami pracy oraz brakiem rozwiązania w kwestii dyżurowania European Trade Union Confederation (ETUC). W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach, które przybliżają problemy wynikające z niewłaściwej organizacji czasu pracy, głównie pracujących w szpitalach lekarzy rezydentów i starają się wyjaśnić przyczyny tych problemów. Wskazują na potrzebę i kierunki zmian, które zapewniłyby pacjentom, wyższy poziom jakości usług medycznych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zapewnienie przez władze publiczne w Polsce równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych / Marek Woch ; Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego : konferencja 5 kwietnia 2016 r. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. strony 145-158.
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strony 156-157.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Artykuł dotyka problematyki porządku prawnego regulującego zagadnienia, które są związane z zapewnieniem przez władze publiczne w Polsce równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Najistotniejsze wydaje się określenie organów, które powinny być odpowiedzialne za zapewnienie opieki medycznej oraz wskazanie procedur finansowanych w ramach środków publicznych.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Medycyna
Bibliografia na stronie 303.
Streszczenie: Niezbędnik w kieszeni fartucha, gdy decydują sekundy. Szybki i wygodny dostęp do informacji o lekach najczęściej stosowanych na oddziałach intensywnej terapii i w medycynie ratunkowej. W książce: opisy 140 leków w porządku alfabetycznym, w bardzo przejrzystym, jednolitym schemacie: wskazanie, przeciwwskazanie, dawkowanie, działania niepożądane, interakcje oraz mechanizmy działania, dawkowanie leków w ciąży, u dzieci i w przypadku niewydolności nerek, tabelki z terapeutycznymi stężeniami wybranych substancji czynnych, tabele przeliczeniowe dla ustawień pomp infuzyjnych. [nota wydawcy].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22545 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22544/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Elektryczność statyczna w placówkach służby zdrowia / Anna Mazik // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2020/1 strony 12-16.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono główne zagrożenia związane z występowaniem zjawiska elektryczności statycznej mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i personelu w placówkach medycznych, takie jak uszkodzenia i zakłócenia pracy urządzeń, przyciąganie zanieczyszczeń, zapłon atmosfer wybuchowych, wyładowania elektrostatyczne. Przedstawiono wymagania techniczne ochrony przed elektrycznością statyczną zgodnie z obowiązującą normą m.in. wybór materiałów ochronnych, rodzaje podłóg, obuwie ochronne, odzież ochronna.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
The psychosocial burdens of COVID-19 / Gregory Ciottone, Todd Benham // W: Crisis Response Journal. - 2020/2 vol. 15 strony 50-53.
Sygnatura: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Psychospołeczne obciążenia COVID-19.
Streszczenie: Biorąc pod uwagę rozmiary kryzysu wywołanego przez Covid-19, praktycznie każdy na całym świecie będzie doświadczał różnego stopnia obciążenia psychospołecznego, a dla wielu będzie to długotrwałe i szkodliwe, szczególnie wśród pracowników służby zdrowia.
Książka
W koszyku
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia - pozycja rankingowa // Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków // Struktura wydatków i poziom finansowania w ochronie zdrowia // Jakość a wzrost efektywności w systemie ochrony zdrowia // Determinanty dostępności do usług medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia // System occhrony zdrowia w świetle badań opinii społecznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3232, IBC-3231 (2 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15874/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Nie wracaj do pracy, „ZARAZO” / Katarzyna Wielocha // Promotor BHP. - 2020/6 strony 13-15.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: E-maile o treści, która pojawia się w tytule, otrzymują pracownicy różnych firm w całej Polsce. W artykule opisujemy przypadek jednego z pracowników, który został uznany przez swoich kolegów z pracy jako potencjalne zagrożenie, ponieważ jego żona jest pielęgniarką.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
Indeks.
Streszczenie: W polskim piśmiennictwie medycznym nie było dotychczas tak szerokiego opracowania w tym zakresie, a rosnące kadry specjalistów medycyny ratunkowej, rosnąca liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych i ich codzienna praktyka jednoznacznie wskazują na pilną potrzebę popularyzacji i wdrażania klinicznych zastosowań nowoczesnych technik ratunkowej segregacji medycznej. Oddawane do rąk czytelników polskie opracowanie książki "Triage. Ratunkowa segregacja medyczna" przybliży te zagadnienia praktykom medycyny ratunkowej i z pewnością uporządkuje te działania w naszych oddziałach ratunkowych. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że śródszpitalna ratunkowa segregacja medyczna jest zjawiskiem stosunkowo nowym w praktyce polskich szpitali i będzie podlegała szybkiej ewolucji ku poprawieniu funkcjonowania oddziałów ratunkowych, jak również zwiększeniu satysfakcji pacjentów przez nie przepływających”. prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. [Za Wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22569/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach służby zdrowia // A&S Polska. - 2020/2 strony 72-75.
Sygnatura CP-120
Streszczenie: 11 marca br. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii, dwa dni póź-niej minister zdrowia Łukasz Szumowski poin-formował, że w drodze rozporządzenia został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epide-micznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a dziewiętnaście szpitali przekształcono w szpi-tale zakaźne. Natomiast od piątku 20 marca od godziny 18:30 w całej Polsce obowiązuje już stan epidemii. Według komunikatu przekształ-cenie szpitala w szpital zakaźny ma usprawnić diagnostykę, hospitalizację i leczenie osób zaka-żonych koronawirusem. A co z bezpieczeństwem pacjentów i pracowników, jeśli dojdzie do zagrożenia pożarem?. W artykule przedstawiono ww. zagadnienia.
Książka
W koszyku
Na stronie tytułowej: Zrozumieć system.
Bibliografie, netografie przy rozdziałach. Indeks.
Definiowanie systemów zdrowotnych // Opisowe modele systemów zdrowotnych // Model normatywny. Zintegrowany system zdrowotny // Republika Federalna Niemiec // Zjednoczone Królestwo // Stany Zjednoczone Ameryki // Szwajcaria // Niderlandy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3234, IBC-3233 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia CBRN
Bibliografie przy referatach.
Streszczenie: Wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju epidemiologii, doświadczeń zebranych w ostatnich latach w służbach mundurowych oraz ponadsektorowe podejście do zagrożeń i upowszechnianie wyników badań naukowych oraz pozytywnych doświadczeń organów państwowych (wojskowych i cywilnych) w sektorze ochrony epidemiologicznej były wiodącymi tematami konferencji Służby mundurowe w epidemiologii EPIMILITARIS. Podczas konferencji zapoznano się z historią gier wojennych, możliwościami oceny zagrożeń typu epidemia i pandemia w ujęciu analiz strategicznych z perspektywy państwa, funkcjonowanie systemu GIS w epidemiologii czy przygotowanie portu lotniczego do zdarzenia o charakterze zagrożenia epidemicznego na pokładzie statku powietrznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2580/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-122
Tł. tytułu: Podstawowy system opieki zdrowotnej w sytuacji kryzysowej po użyciu broni masowego rażenia.
Streszczenie: Broń masowego rażenia stanowi zagrożenie, na które wszystkie instytucje opieki zdrowotnej powinny się przygotować. Każdy ośrodek opieki zdrowotnej może być istotną częścią wspólnego systemu reagowania w przypadku wystąpienia krytycznej sytuacji. Chociaż od 1945 r. Żadna broń nuklearna nie była używana w żadnym konflikcie zbrojnym, odnotowano przypadki użycia broni chemicznej i radiologicznej. Biorąc pod uwagę opinię analityków, że XXI wiek rozpoczął erę superterrorystyczną , a zatem rosnące zainteresowanie organizacji terrorystycznych pozyskiwaniem broni do masowego rażenia, trudno jest wskazać miejsce możliwego ataku. Atak terrorystyczny z użyciem broni masowego rażenia może mieć miejsce w dowolnym miejscu, zarówno miejskim, jak i wiejskim. Zgodnie ze strategią przyjętą w przypadku krytycznej sytuacji wynikającej z takiego ataku, ciężko rannych należy przetransportować do szpitali znajdujących się w najbliższym miejscu zdarzenia na odpowiednim etapie ewakuacji. Problem polega jednak na przygotowaniu wystarczającej liczby miejsc dla wszystkich ofiar ataku i zapewnieniu im profesjonalnej opieki medycznej. W tym kontekście uzasadnione wydaje się rozważenie roli i możliwości podstawowej (podstawowej) opieki zdrowotnej jako najbardziej popularnego elementu systemu opieki zdrowotnej, który ma zasoby do działania w krytycznej sytuacji, oraz jako instytucji chroniącej obywateli życie i zdrowie, tj. krajowe cechy bezpieczeństwa.
Książka
W koszyku
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne / Jerzy Leowski. - Wydanie IV. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 188 stron : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 183-188.
Zdrowie publiczne - rozwój dyscypliny, definicje, pojęcia // EWolucja systemów opieki zdrowotnej // Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowych w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia // Transformacja demograficzna i epidemiologiczna - nowe wyzwania zdrowia publicznego // Procesy globalizacji - wyzwania i zagrożenia // Globalizacja a zdrowie // Rola Państwa w ochronie zdrowia // Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia // Ekonomika zdrowia a polityka zdrowotna // Reformy systemów ochrony zdrowia w świecie - wyzwania, oczekiwania, motywacja // Procesy reform ochrony zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych // Polityka zdrowotna - scenariusze na XXI wiek // Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce - reforma, dalsze scenariusze reformy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3228, IBC-3227 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. - Monografia OCE/GD(94)1
Streszczenie: Poradnik zawiera trzy informatory. Podstawowe wersje każdego z nich zostały przygotowane jako baza do dyskusji w kwietniu 1993 roku na warsztatach dotyczących zdrowotnych aspektów wypadków chemicznych w Utrechcie w Holandii. Wszystkie dokumenty zostały kolejno odtworzone na warsztatach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-854/19, W-854/18, W-854/17, W-854/16, W-854/15, W-854/14, W-854/13, W-854/12, W-854/11, W-854/10, W-854/9, W-854/8, W-854/7, W-854/6, W-854/5, W-854/4, W-854/3, W-854/2 (18 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-854/20 Ratownictwo, W-854/1 Czyt. (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Badanie potencjalnego zagrożenia akumulatorów litowo-jonowych
Streszczenie: W ośrodku badawczym technologii ochrony przeciwpożarowej w Karlsruhe Institute of Technology (KIT) zbadano „wyciek termiczny” modułu litowo-jonowego (2,6 kWh) składającego się z dwunastu ogniw. Mierzono występujące temperatury, długość płomienia, ubytek masy oraz wybrane emisje stałe i gazowe. Ponadto określono rozkład wielkości cząstek. Celem pracy było ilościowe określenie wybranych emisji pod kątem ich potencjalnego zagrożenia dla służb ratowniczych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
From provider to patient: injured in the line of duty / John Erich // Emergency Medical Services. The Journal of Emergency Care, Rescue and Transportation.. - 2001/3 Vol. 30 s.39-47, 82-83.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Tł.tyt.: Od ratownika do pacjenta: wypadki przy pracy
Artykuł na temat pracowników EMS, którzy zarazili się chorobami podczas wykonywania obowiązków służbowych. Przytoczono przykłąd ratowniczki, która walczy z chorobą Lyme'a i z władzami miasta Nowy Jork, które nie chce jej wypłacić odszkodowania, pomimo że postępowała zgodnie z przepisami udzielając pomocy choremu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prezentacja środków przymusu bezpośredniego stosowanych w celu ratowania mienia lub zdrowia ludzkiego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 12 poz., tab.
Tł. tyt.: Wirusowe zapalenie wątroby typu C a straż pożarna. Cz.1. Ocena ryzyka
Nowym zadaniem straży pożarnej w Filadelfii jest ochrona strażaków przed wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które w 1999 roku wzrosło niepokojąco aż trzykrotnie. Przedstawiono przypadki infekcji, sposoby zapobiegania zarażeniu oraz przyczyny zarażeń.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej