Form of Work
Artykuły
(75)
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(7)
Pliki i bazy danych
(4)
Status
only on-site
(12)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(12)
Author
Gałaj Jerzy
(8)
Bogdanova V.V
(5)
Mizerski Andrzej
(5)
Sobolewski Mirosław
(5)
Wilczkowski Stefan
(5)
Chow W.K
(4)
Król Bernard
(4)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(4)
Drzymała Tomasz
(3)
Lachwicz V.V
(3)
Ni Xiaomin
(3)
Jaworski Henryk
(2)
Kalisiewicz Jan
(2)
Kobec O.I
(2)
Kuczkowski Robert
(2)
Liao Guangxuan
(2)
Maladyka I.H
(2)
Suchecki Włodzimierz
(2)
Vrublevskij A.V
(2)
Abramov U.O
(1)
Adamiuk Michał
(1)
Balanyuk V.M
(1)
Balog Karol
(1)
Bedzay A.O
(1)
Birnfeld Thomas
(1)
Boyko T.V
(1)
Bośka Łukasz
(1)
Brust Stephan
(1)
Challands Neil
(1)
Chang Kuan-Yung
(1)
Chi Chi-Min
(1)
Chung Ming-Hwa
(1)
Cortina Tom
(1)
Crampton George P
(1)
Czaja Patryk
(1)
Czerwik Daniel
(1)
Czoczev Valentin
(1)
Czolakov Vasil
(1)
Dlugogorski Bogdan Z
(1)
Donnelly Michelle K
(1)
Dyachenko O.I
(1)
Dyadchenko O.I
(1)
Frank Kevin
(1)
Galek Piotr
(1)
Gancarczyk Dominika
(1)
Garbicz Michał
(1)
Gould Jim
(1)
Grieve Bob
(1)
Grosshandler William L
(1)
Grosskopf K.R
(1)
Gruszovinczuk A.V
(1)
Grynczel Zbigniew
(1)
Górecki Januariusz
(1)
Hadżieva Radina
(1)
Hirsbrunner Eric
(1)
Horng Jao-Jia
(1)
Huang Chi-Jan
(1)
Ingason Haukur
(1)
Kaleta Agnieszka
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kao Shih-Feng
(1)
Kee-Chiang Chung
(1)
Kennedy Eric M
(1)
Kim Andrew K
(1)
Kireiv O.O
(1)
Koch Michael
(1)
Konieczny Filip
(1)
Kovalyshyn V.V
(1)
Kovalyszyn V.V
(1)
Krauze Andrzej
(1)
Kuang Kaiqian
(1)
Kurtash S.Z
(1)
Kuskovets A.S
(1)
Kuskovets S.I
(1)
Kuti Rajmund
(1)
Kyryliv Ja.V
(1)
Lambert Karel
(1)
Laundess Ashlea J
(1)
Lazarenko O.V
(1)
Leeb Frank
(1)
Li Ying Zhen
(1)
Ljudko A.A
(1)
Lobus Stanisław
(1)
Lozynskyi R.Ya
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
McDonough John
(1)
Mikołajczyk Karol
(1)
Nash P
(1)
Navcenja V.Ju
(1)
O`Dogherty M.J
(1)
Okólski Jakub
(1)
Oppenheim Paul
(1)
Ostrowski Tadeusz
(1)
Ou-Chia Chen
(1)
Pacocha Jadwiga
(1)
Pasnak I.V
(1)
Pastor Elsa
(1)
Pasławska Żaneta
(1)
Piątek Piotr
(1)
Planas Eulália
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
2010 - 2019
(50)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(19)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(93)
United States
(3)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(93)
English
(2)
German
(1)
Russian
(1)
Subject
Skuteczność gaśnicza
(97)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(20)
Proszki gaśnicze
(13)
Badania pożarnicze
(11)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(9)
Woda
(8)
Prądownice
(6)
Symulacja
(6)
halony
(6)
Metody badawcze
(5)
Tryskacze
(5)
technika gaszenia pożarów
(5)
Akcja gaśnicza
(4)
Lasy
(4)
instalacja gaśnicza
(4)
systemy gaśnicze
(4)
AFFF
(3)
Gazy gaśnicze
(3)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(3)
Pożary wewnętrzne
(3)
Sprzęt gaśniczy
(3)
Technika pożarnicza
(3)
Urządzenia gaśnicze
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
badania
(3)
Analiza termiczna
(2)
Budynki wysokie
(2)
Drewno
(2)
Gazy
(2)
Materiały palne
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Paliwa
(2)
Pożary grupy A
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Szkolenie
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
Wentylacja
(2)
Węże pożarnicze
(2)
hydranty
(2)
obliczenia
(2)
tunele
(2)
Aerozole
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Automatyka
(1)
Budynki
(1)
CAFS
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Dysze
(1)
FFFP
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazy obojętne
(1)
JRG
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Lance gaśnicze
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Mgła wodna
(1)
Mieszanina gaśnicza
(1)
Mieszaniny
(1)
NIST
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Palność
(1)
Parki narodowe/rezerwaty
(1)
Pianki poliuretanowe
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pożary
(1)
Pożary grupy A.
(1)
Pożary lasów
(1)
Projektowanie
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Samoloty gaśnicze
(1)
Skaningowa kalorymetria różnicowa
(1)
Spalanie
(1)
Spawanie
(1)
Temperatura
(1)
Torfowiska
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
UL
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Związki powierzchniowo czynne
(1)
agregaty gaśnicze
(1)
analiza
(1)
autopompy pożarnicze
(1)
ciecze
(1)
dyspersja
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
działania taktyczne
(1)
fala uderzeniowa
(1)
hydraulika
(1)
informatyzacja
(1)
laboratorium
(1)
lasery
(1)
metale
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
monitoring
(1)
ocena
(1)
Subject: place
Australia
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Raport z badań
(4)
Monografia
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(8)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
97 results Filter
No cover
Article
In basket
Foam Delivery - Getting the Proportions Right / Bob Grieve // International Fire Fighter. - 2012/34, May s.23-25.
Tł.tyt.; Dostarczenie piany - zastosowanie odpowiednich proporcji
Sprzęt proporcujący pianę gaśniczę stanowi ważny element w taktyce walki z pożarami, zaś kluczem skuteczności gaśniczej jest zastosowanie typów pian w proporcjach.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 31 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Wykorzystanie proszku biwęglanu potasu do tłumienia pożarów
W artykule omówiono skuteczność gaśniczą proszku K2CO3 a dokładniej w tłumieniu pożaru. Skład proszku: bardzo dokładnie oczyszczony biwęglan potasu oraz nieorganiczne i organiczne dodatkim któe w literaturze i w obrocie handlowym określa się symbolem "K-proszek". Do okreśkenia fizycznej i chemicznej charakterystyki "K-proszku" wykorzystano różne metody: promieniowanie "X", elektronową mikroskopię skaningową, transformację Fouriera, termiczną analizę różnicową i inne. Skuteczność gaśniczą "K-proszku" badano w skali laboratoryjnej. Badania wykazały, że skuteczność gaśnicza "K-proszku" jest dużo większa niż handlowego biwęglanu. Jest to spowodowane specjalnym składem chemicznym, mikrostrukturą pr5oszku i mechanizmów zależnych od efektów radiacyjnych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 7 poz., rys.
Tł.tyt.; Wpływ podstawowych składników trzech elementów kompozycji proszka gaśniczego na ich skuteczność
Przedstawiono metody badawcze skuteczności gaśniczej trzech składników proszka gaśniczego. Pokazano wpływ mieszaniny składników na skuteczność gaśniczą.
No cover
Article
In basket
Charakterystyka preparatów pianotwórczych i urządzeń wytwarzających pianę.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Środki gaśnicze i neutralizujące
Bibliogr. 130 poz., tab.
Tł.tyt.; Dyskusje na temat stosowania proszków gaśniczych jako środków tłumiących pożary budynków wysokich
W artykule zanalizowano możliwość zastosowania proszków gaśniczych w budownictwie wysokim. Dokonano szczegółowego omówienia mechanizmu gaśniczego proszków o różnym skłądzie i różnych właściwościach fizykochemicznych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu tłumienia różnych typów pożarów budynków wysokich oraz własności i skuteczności gaśniczej mieszanin proszków. O(pisano również wpływ sposobu podawania proszku na efekty gaśnicze.
No cover
Article
In basket
Fomtec - Fit for Purpose // Industrial Fire Journal. - 2011/82 s. 20.
Grupa tematyczna: Środki gaśnicze i neutralizujące
Tł.tyt.: Fomtec - spełnia wymagania
Krółki opis zmiany technologii otrzymywania różnego typu pian gaśniczych wykazujących działanie gaśnicze w niskich temperaturach (- 180 C) a wysoka liczba spienienia powoduje że gasi skutecznie paliwa weglowodorowe a nawet paliwa polarne (alkohole).
Book
In basket
(Ochrona przeciwpożarowa)
Tab.
Streszczenie: Autorzy przedstawiają produkowany w latach 70-tych XX wieku w kraju podstawowy sprzęt gaśniczy: gaśnice i małe agregaty gaśnicze (halonowe,proszkowe,pianowe, śniegowe). Zaznajamiają z charakterystykami technicznymi poszczególnych typów tych urządzeń, zasadami ich działania, zakresem stosowania oraz wymaganiami konserwacyjnymi. Podano także sposoby przeprowadzania testów gaszenia różnych grup pożarów, za pomocą których sprawdza się zdolność gaśniczą omawianego sprzętu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7775 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-478/17 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 1 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Ocena skuteczności tłumienia pożarów przy pomocy ręcznej instalacji CAFS
Przenośny system użytkowania sprężonej piany (CAFS) jest nowym systemem gaśniczym, któy coraz częściej jest wykorzystywany w strażach pożarnych. Zaleta ręcznej instalacji jest wytwarzanie w krótkim okresie czasu, dobrej jakości piany. Do chwili obecnej w piśmiennictwie przedmiotowym brak jest wyników skuteczności CAFS w czasie prowadzenia działań operacyjnych. W artykule opisano wyniki badań gaszenia pożaró pomieszczeń w pełnej skali przy wykorzystaniu CAFS. Celem podstawowym badań byłą analiza porównawcza skuteczności CAFS z dotychczas stosowanymi instalacjami oddzielnego podawania wody i środka pianotwórczego. Opublikowane w artykule wyniki potwierdzają dużą skuteczność CAFS.
No cover
Article
In basket
Gefahrenabwehr im Strassetunnel: Ist ein LUF ein effektives Einsatzmittel? / Michael Koch // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2011/3 s.192-197.
Bibliogr., 5 poz.
Tł.tyt.; Bezpieczeństwo w tunelach drogowych: czy gaśniczy sprzęt pomocniczy (LUF) jest efektywnym środkiem ratowniczym?
Artykułdyskusyjny dotyczący zastosowania gaśniczego sprzętu pomocniczego (LUF) w tunelach i jego skuteczności.
No cover
Article
In basket
Regulirovanie effektivnosti ognezaszczitnych sostavov dlja lesnych gorjiuczich materialov / V.V. Bogdanova, O.I. Kobec // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.136-139 SGSPk0020491.01.
Tabl.
Tł. tyt.: Kontrolowanie skuteczności środków zmniejszających palność dla leśnych materiałów palnych
Kontrola skuteczności środków gaśniczych na bazie azotu i fosforu, zmniejszających palność lesnych materiałów palnych.
No cover
Article
In basket
Koce gaśnicze / Jan Kalisiewicz // Przegląd Pożarniczy. - 1983/12 s.15-17.
Skuteczność gaśnicza i zdolność użytkowa koców gaśniczych oraz jako osłony przy pracach spawalniczych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: W artykule dokonano oceny wpływu kąta rozpylenia na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym, wytwarzanym przez wybraną prądownicę wodną PWT 52/1-2-3-4 typ TURBOMASTER, produkowaną przez firmę AWG. Badania wykonano na otwartej przestrzeni w okresie sierpnia i września 2017 r. Stanowisko badawcze zlokalizowano na placu przed bramą Pracowni Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego. Do przeprowadzenia doświadczeń wykorzystano częściowo zmodyfikowane stanowisko laboratoryjne, służące nominalnie do badania prądownic wodnych. Pomiarów intensywności zraszania dokonano wykorzystując autorsko udoskonaloną metodę badawczą pochodzącą ze starej polskiej normy PN-89/M-51028. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie wyniki badań wykonanych dla wydajności 200 dm3 /min i 400 dm3 /min oraz trzech kątów rozpylenia: 30°, 60° i 90°, choć całość pomiarów została przeprowadzona dla sześciu różnych kątów rozpylenia (15°, 30°, 45°, 60°, 75° i 90°). Otrzymane rezultaty wskazują jednoznacznie, że kąt rozpylenia jest bardzo ważnym parametrem mającym wpływ na rozkład intensywności zraszania w strumieniach rozpylonych wytwarzanych przez prądownice wodne typu Turbo.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 105 poz., rys.
Tł.tyt.: Wykorzystanie technik laserowych do okreslenia charakterystyk kropli wody w prądzie rozpylonym
Opis eksperymentów mających na celu badanie wpływu wielkości kropli na szybkość dotarcia kropli wody do obiektu palącego się. Do określenia charakterystyki skuteczności gaśniczej kropli wykorzystano rózne metody laserowe.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
The TetraKO Water Enhancer / Doug Ruth // Fire Engineering. - 2011/10 Vol. 164 s.113.
Tł.tyt.: TetraKO ulepsza własności gaśnicze wody
Opis nowego środka "Tetrako" (patenty w USA 7163642 i 7476346) zwiększającego własności gaśnicze wody. Charakterystyka środka: zmniejsza ekspozycje strażaków na płomień (absorbuje ciepło), ciepło i tpksyczność dymu.Zmniejsza ryzyko zniszczenia konstrukcji budowlanych. jest rónież bardziej skuteczny w warunkach zimowych.
No cover
No cover
Article
In basket
Tuszenie diffuzionnogo plameni n - gentana udarnoj vołnoj. / V.M. Balanyuk // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. -2016/2 s.103-111.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Gaszenie płomienia dyfuzyjnego n-heptanu z wykorzystaniem fali uderzeniowej.
Art. w j.ros.
W pracy przeanalizowano teoretycznie oraz udowodniono eksperymentalnie wysoką skuteczność gaszenia płomienia dyfuzyjnego n - heptanu falą uderzenniową o mocy równej ok. 215 Pa powstałą w komorze w odległości do 2 metró. Na podstawie przedstawionych rozważań teoretycznych, opracowano możliwy mechanizm oddziaływania fala uderzeniowa - płomień. W wyniku rozerwania płomieni dochodzi do spadku parametrów takich jak: koncentracja substratów reakcji w strefie spalania, ciśnienia oraz wprowadzenia do strefy spalania dodatkowych składników gazowych oraz gwałtownego spadku temperatury gazów wokółłomienia. Zaproponowana metoda gaśnicza może zagwarantować skuteczne gaszenie płomieni dyfuzyjnych w ich początkowym stadium w zamkniętych i trudno osiągalnych pomieszczeniach z płynami palnymi.
No cover
Article
In basket
Issledovanie effektivnocti primenenija żidkostnych ximiczeskich sostavov pri tuszenii tlejuszczich materialov / V.V. Bogdanova, V.V. Lachwicz, A.V. Vrublevskij // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.142-144 SGSPk0020491.01.
Tł.tyt.; Badanie skuteczności stosowania ciekłych związków chemicznych podczas gaszenia materiałów butwiejących
Przedstawiono skuteczność gaśniczą ciekłych związków chemicznych do gasdzenia pożarów materiałów butwiejących.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again