Form of Work
Publikacje naukowe
(67)
Książki
(23)
Artykuły
(21)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(86)
unknown
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(89)
Author
Węsierski Tomasz
(26)
Sobolewski Mirosław
(15)
Dmochowska Anna
(12)
Polańczyk Andrzej
(11)
Majder-Łopatka Małgorzata
(6)
Mizerski Andrzej
(5)
Zaleski Bogdan
(4)
Gancarczyk Dominika
(3)
Król Bernard
(3)
Lewicka Sylwia
(3)
Rakowska Joanna
(3)
Adamiak Karol
(2)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(2)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(2)
Jurczak Robert
(2)
Majka Adam
(2)
Małaczyński Marek
(2)
Noszczyk Piotr
(2)
Pędziwiatr Dariusz
(2)
Radwan Katarzyna
(2)
Szczerba Krzysztof
(2)
Słota Michał
(2)
Turkowicz Marcin
(2)
Wcisło Dariusz
(2)
Zwolińska Danuta
(2)
Anyżka Cezary
(1)
Babadzhanova O.F
(1)
Babadżanova O.F
(1)
Bieszczad Marcin
(1)
Bojarczuk Konrad
(1)
Brachaczek Wojciech
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Bulanda Bartłomiej
(1)
Burda Dariusz
(1)
Chendoszko Piotr
(1)
Chorzępa Remigiusz
(1)
Chudzik Artur
(1)
Ciach Dominik
(1)
Dabrowski Radosław
(1)
Derlatka Kamil
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Eichner Rafał Józef
(1)
Farys Anna Magdalena
(1)
Filipczak Marcin
(1)
Fiutak Maciej
(1)
Furgał Tomasz
(1)
Gniazdowska Justyna
(1)
Gołąbek Radosław
(1)
Grinchishin N.M
(1)
Grincziszin N.N
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Gruszczyński Mateusz
(1)
Górniak Damian
(1)
Gąsior Kacper
(1)
Hupka Jan
(1)
Hyjek Mirosław
(1)
Jakubiec Jakub
(1)
Janic Justyna
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jastrzębski Sebastian
(1)
Jatczak Sylwester
(1)
Jeż Łukasz
(1)
Jurkowski Kamil
(1)
Juszczak Krzysztof
(1)
Jędrzejczak Ilona
(1)
Kaca Grzegorz
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klata Jarosław
(1)
Kopeć Damian
(1)
Kowalczyk Marek
(1)
Kowalski Kamil
(1)
Krawczyk Karol
(1)
Książek Piotr
(1)
Kuzian Piotr
(1)
Kłapyta Zenon
(1)
Laskowski Adam
(1)
Lesik Tomasz
(1)
Ligaj Paweł
(1)
Malinowski Artur
(1)
Marková Iveta
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Małek Jacek
(1)
Mażysz Tomasz
(1)
Mikowicz Kamil
(1)
Motyka Paweł
(1)
Mucha Łukasz
(1)
Mulka Michał
(1)
Młynek Daniel
(1)
Młyński Sebastian
(1)
Nalazek Bartłomiej
(1)
Olszak Łukasz
(1)
Patynowski Wojciech
(1)
Pawlaczyk Klaudia
(1)
Pertkiewicz-Piszcz Maria
(1)
Pietryszek Sebastian
(1)
Polański Michał
(1)
Poloczek Wojciech
(1)
Przychocki Michał
(1)
Year
2020 - 2021
(20)
2010 - 2019
(73)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(113)
Language
Polish
(112)
English
(1)
Subject
Sorbenty
(113)
Metody badawcze
(15)
Substancje i produkty ropopochodne
(14)
rozlewy olejowe
(13)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(11)
Badania pożarnicze
(11)
Akcja ratownicza
(10)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(9)
Ratownictwo chemiczne
(8)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(7)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(7)
oleje napędowe
(5)
skażenie środowiska
(5)
wyciek cieczy palnej
(5)
Zagrożenia środowiska
(4)
laboratorium
(4)
Drewno
(3)
Opady
(3)
Ratownictwo ekologiczne
(3)
statystyka pożarnicza
(3)
usuwanie skutków katastrof
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Chemia organiczna
(2)
Ciecze palne
(2)
Degradacja środowiska
(2)
Dekontaminacja
(2)
Hydromechanika
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Odpady
(2)
Oleje silnikowe
(2)
Ratownictwo
(2)
Recykling
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Temperatura
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
rozlewiska
(2)
skażenie chemiczne
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
środki i urządzenia dezynfekcyjno-odkażające
(2)
Absorpcja
(1)
Adsorpcja
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Akweny
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Chemia
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Finanse
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Izolacje cieplne
(1)
JRG
(1)
Kwas solny
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Odzież ochronna
(1)
Paliwa płynne
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozlewy substancji niebezpiecznych i szkodliwych
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Sytuacje niebezpieczne
(1)
Szkolenie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Toksyczność
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wyciek
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania
(1)
badania techniczne
(1)
ciała stałe
(1)
ciecze
(1)
ekologia
(1)
geologia
(1)
impregnacja
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
katalog
(1)
materiały włókiennicze
(1)
metale
(1)
minerały
(1)
ochrona przed skażeniami
(1)
ochrona zdrowia
(1)
ochrony osobiste
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
parametry pożarowe
(1)
polimeryzacja
(1)
sprzęt oświetleniowy
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
współczynniki
(1)
wyciek paliwa
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
środki powierzchniowo-czynne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(85)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(14)
Inżynieria i technika
(4)
Ochrona środowiska
(3)
115 results Filter
No cover
Article
In basket
Temat: Sorbenty
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Celem badań było porónanie skuteczności dwóch sorbentów. W artykule przedstawiono metodę badania sorbentów, ich charakterystykę i właściowści oraz dokonano porównania otrzymanych w badaniach wartości.
No cover
Article
In basket
Analiza chłonności sorbentów organicznych i nieorganicznych w usuwaniu sorbatów olejowych / Jarosław Rajczyk // W: Bezpieczeństwo pożarowe budowli / przewodn. kom. nauk. Zoja Bednarek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2008. - s.467-472 SGSPk0018098.01.
Temat: Sorbenty
Sygnatura P-1502/1 Czyt.
Authority data
Sorbenty (hasło przedmiotowe)
zob. też Absorpcja (hasło przedmiotowe) ; Adsorpcja (hasło przedmiotowe) ; Desorpcja (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Sorbenty mineralne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Sorbenty mineralne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Minerały (hasło przedmiotowe) ; Sorbenty (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Mineral sorbents ; Sorbent mineralny
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Celem badań było przeanalizowanie jak temperatura sorbatu wpłynie na intensywność sorpcji wybranych sorbentów używanych przez jednostki ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Większą chłonność wykazano podczas prób wykonywanych przy wyższej temperaturze początkowej sorbatu.
No cover
Article
In basket
W związku z rozwojem przemysłu i rolnictwa coraz częściej występuje zagrożenie powodowane czynnikami chemicznymi, które wymknęły się spod kontroli. Powstaje więc potrzeba neutralizacji substancji szkodliwych. Substancjami najczęściej powodującymi skażenia i zagrożenia dla środowiska naturalnego są substancje ropopochodne, które mogą tworzyć rozlewiska i zanieczyszczenia wód, gleby oraz infrastruktury drogowej. Rozlewy substancji szkodliwych likwiduje się najczęściej w wyniku ich sorpcji, za pomocą materiałów pochłaniających zanieczyszczenia, zwanych sorbentami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4382 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Streszczenie: Zamierzeniem autorów niniejszej pracy było ukazanie krajowej bazy surowców do produkcji sorbentów i katalizatorów mineralnych, aktualnego stanu ich wykorzystania oraz niektórych nowych możliwości w tym zakresie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20277/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Polemika dot. artykułu D. Wcisło "Sorbenty w działaniach ekologicznych PSP" opublikowanego w nr 6/2010.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Dla lepszego poznania właściwości sorbentów przeprowadzono badania, których celem było przygotowanie matematycznego opisu procesu sorpcji i ocena, który z modeli najlepiej opisuje dane uzyskane w laboratorium. W badaniu analizowano olej napędowy i benzynę, a także suchy piasek i sorbent compact. Do opisu wyników procesu sorpcji zastosowano regresję liniową i nieliniową i stwierdzono, że regresja nieliniowa odzwierciedlała dokładniej kształt wyników eksperymentalnych w porównaniu do regresji liniowej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4422 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Większość środków przeznaczonych do ochrony drewna to substancje trujące dla organizmów żywych i w przypadku niekontrolowanego uwolnienia, mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia człowieka. Celem badań była analiza wpływu stopnia rozdrobnienia wybranych sorbentów naturalnych na sorpcję środków ochrony drewna. Sorbent o mniejszym rozmiarze ziaren wykazywał lepsze właściwości sorpcyjne w porównaniu do tego samego sorbentu o większych ziarnach z uwagi na to, że chłonął większą powierzchnią całkowitą.
No cover
Article
In basket
Właściwości sorbentów i ich wykorzystania do zwalczania rozlewów olejowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4399 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Podczas wypadków samochodowych pojawiają się wycieki substancji ropopochodnych, a także płynów eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono analizę procesu sorpcji dwóch sorbatów w skali laboratoryjnej, która została przeprowadzona z wykorzystaniem dedykowanej aparatury eksperymentalnej. Proces sorpcji był znacznie dłuższy dla płynu hamulcowego w porównaniu do oleju napędowego. Zaobserwowano, że zmniejszenie zawartości płynu hamulcowego prowadziło do zmniejszenia wartości sorpcji.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: W artykule zaprezentowano badania wpływu opadów atmosferycznych na wymywanie zasorbowane-go oleju napędowego. Wykazano, iż sorbenty mineralne mogą utracić w wyniku intensywnych opadów ponad 50% ropopochodnej a w przypadku sorbentów bazujących na glinokrzemianach wartość ta może dochodzić aż do 62%. Najlepsze parametry użytkowe uzyskano dla sorbentu hydrofobowego wykonane-go z włókien polipropylenowych dla którego spadek chłonności wyniósł zaledwie 13,71% (RB). Względ-nie dobrą odporność na wymywanie podczas opadów atmosferycznych uzyskano dla preparowanego torfu oraz sorbentu bazującego na skale wulkanicznej dla których ilość wymywanej ropopochodnej była ponad dwukrotnie mniejsza niż w przypadku sorbentów mineralnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3950 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16126/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono zachowanie się oleju w lodzie i śniegu oraz technologie stosowane do zwalczania zalewów olejowych. Opisano zastosowanie zapór przeciwolejowych, zbieraczy oleju metody spalania roztworów olejowych oraz sorbowanie.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16144/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again