Form of Work
Książki
(56)
Publikacje naukowe
(55)
Artykuły
(21)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(110)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(110)
Author
Węsierski Tomasz
(30)
Dmochowska Anna
(18)
Polańczyk Andrzej
(16)
Sobolewski Mirosław
(15)
Majder-Łopatka Małgorzata
(6)
Król Bernard
(5)
Mizerski Andrzej
(5)
Rakowska Joanna
(5)
Zaleski Bogdan
(4)
Gancarczyk Dominika
(3)
Lewicka Sylwia
(3)
Adamiak Karol
(2)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(2)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(2)
Jurczak Robert
(2)
Majka Adam
(2)
Małaczyński Marek
(2)
Noszczyk Piotr
(2)
Pędziwiatr Dariusz
(2)
Radwan Katarzyna
(2)
Rudnik Ewa
(2)
Szczerba Krzysztof
(2)
Słota Michał
(2)
Turkowicz Marcin
(2)
Wcisło Dariusz
(2)
Zwolińska Danuta
(2)
Anyżka Cezary
(1)
Babadzhanova O.F
(1)
Babadżanova O.F
(1)
Banera Piotr
(1)
Bieszczad Marcin
(1)
Bojarczuk Konrad
(1)
Brachaczek Wojciech
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Bulanda Bartłomiej
(1)
Burda Dariusz
(1)
Chendoszko Piotr
(1)
Chorzępa Remigiusz
(1)
Chudzik Artur
(1)
Ciach Dominik
(1)
Czumaj Mateusz
(1)
Dabrowski Radosław
(1)
Derlatka Kamil
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Eichner Rafał Józef
(1)
Farys Anna Magdalena
(1)
Filipczak Marcin
(1)
Fiutak Maciej
(1)
Furgał Tomasz
(1)
Gad Patryk
(1)
Gawron Adam
(1)
Gniazdowska Justyna
(1)
Gołąbek Radosław
(1)
Grinchishin N.M
(1)
Grincziszin N.N
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Gruszczyński Mateusz
(1)
Górniak Damian
(1)
Gąsior Kacper
(1)
Gładkowska-Kiepura Karolina
(1)
Hupka Jan
(1)
Hyjek Mirosław
(1)
Jakubiec Jakub
(1)
Janic Justyna
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jastrzębski Sebastian
(1)
Jatczak Sylwester
(1)
Jeż Łukasz
(1)
Jurkowski Kamil
(1)
Juszczak Krzysztof
(1)
Jędrzejczak Ilona
(1)
Kaca Grzegorz
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klata Jarosław
(1)
Kopeć Damian
(1)
Kowalczyk Marek
(1)
Kowalski Kamil
(1)
Kołodziej Krzysztof
(1)
Kościółek Mateusz
(1)
Krawczyk Karol
(1)
Książek Piotr
(1)
Kuzian Piotr
(1)
Kłapyta Zenon
(1)
Laskowski Adam
(1)
Latos Łukasz
(1)
Lesik Tomasz
(1)
Ligaj Paweł
(1)
Malinowski Artur
(1)
Marková Iveta
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Małek Jacek
(1)
Mażysz Tomasz
(1)
Mikowicz Kamil
(1)
Motyka Paweł
(1)
Mucha Łukasz
(1)
Mulka Michał
(1)
Myszka Przzemysław
(1)
Młynek Daniel
(1)
Year
2020 - 2022
(41)
2010 - 2019
(73)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(134)
Language
Polish
(133)
English
(1)
Subject
Sorbenty
(133)
Substancje i produkty ropopochodne
(23)
Metody badawcze
(15)
rozlewy olejowe
(13)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(12)
Akcja ratownicza
(11)
Badania pożarnicze
(11)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(11)
Ratownictwo chemiczne
(9)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(7)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(7)
oleje napędowe
(5)
skażenie środowiska
(5)
wyciek cieczy palnej
(5)
Opady
(4)
Ratownictwo ekologiczne
(4)
Zagrożenia środowiska
(4)
laboratorium
(4)
Absorpcja
(3)
Drewno
(3)
Hydromechanika
(3)
Ochrona środowiska
(3)
statystyka pożarnicza
(3)
usuwanie skutków katastrof
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Chemia organiczna
(2)
Ciecze palne
(2)
Degradacja środowiska
(2)
Dekontaminacja
(2)
Odpady
(2)
Oleje silnikowe
(2)
Ratownictwo
(2)
Recykling
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Temperatura
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
ciecze
(2)
rozlewiska
(2)
skażenie chemiczne
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
środki i urządzenia dezynfekcyjno-odkażające
(2)
Adsorpcja
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Akweny
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Chemia
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Finanse
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Izolacje cieplne
(1)
JRG
(1)
Kwas solny
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Odzież ochronna
(1)
Paliwa płynne
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pianki poliuretanowe
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozlewy substancji niebezpiecznych i szkodliwych
(1)
Sorbenty mineralne
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Sytuacje niebezpieczne
(1)
Szkolenie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Toksyczność
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wyciek
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania
(1)
badania techniczne
(1)
ciała stałe
(1)
ekologia
(1)
geologia
(1)
impregnacja
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
katalog
(1)
materiały włókiennicze
(1)
metale
(1)
minerały
(1)
ochrona przed skażeniami
(1)
ochrona zdrowia
(1)
ochrony osobiste
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
parametry pożarowe
(1)
piasek
(1)
polimeryzacja
(1)
sprzęt oświetleniowy
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(106)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(35)
Inżynieria i technika
(4)
Ochrona środowiska
(4)
134 results Filter
No cover
Article
In basket
Primenenie sorbentov dlja izvleczenija nefteproduktov iz poverchnosti poczvy pri likvidacii avarijnych razlivov / O.F. Babadżanova, N.N. Grincziszin // W: Czrezvyczajnye situacii : predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : V meżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija, posvjaszczennaja 10-letiju organov i podrazdelenij po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2009. - s.92-94 .
Bibliogr. 3 poz.
Tł.tyt.: Zastosowanie sorbentów do usuwania z powierzchni gleby wycieków olejowych
Metody usuwania rozlewów olejowych z powierzchni gleby przy pomocy sorbentów.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16045/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: Praca zawiera badania laboratoryjne których celem było przeanalizowanie zmiany w procesie sorpcji w zależności od temperatury sorbentu oraz sorbatu. Do przeprowadzenia badań użyto benzyny i oleju napędowego, czyli substancji ropopochodnych z którymi funkcjonariusze straży pożarnej mają najczęściej do czynienia podczas zdarzeń związanymi z wypadkami w ruchu lądowym. Sorbenty które poddano analizie to trociny i sorbent Compakt. W części literaturowej przedstawiono informacje dotyczące sorbentów, substancji ropopochodnych oraz działań straży pożarnej związanych z sorpcją substancji chemicznych. W części badawczej scharakteryzowano badane sorbenty oraz substancje ropopochodne. Przedstawiono schemat stanowiska pomiarowego oraz sposób przeprowadzenia badań. Na końcu pracy przeanalizowano wyniki i wnioski z nich płynące. Ustalono, że zmiany w procesie sorpcji zachodzą w przypadku różnic w temperaturze sorbatu. Zmiany temperatury sorbentu nie miały istotnego wpływu na proces sorpcji. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17589/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4093 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 127-130.
Streszczenie: Praca inżynierska ma na celu zbadanie właściwości chłonnych sorbentu KOPAMEX, będącego mieszaniną sproszkowanych odpadów gumowych z minerałami, pigmentami i dodatkami. Zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące zjawiska sorpcji i rodzajów powszechnie używanych sorbentów oraz wymagania prawne im stawiane. Przeprowadzono badanie chłonności maksymalnej zmodyfikowaną metodą Westinghouse’a wobec 42 sorbatów. Skład ziarnowy sorbentu zbadano metodą analizy sitowej. Została również zbadana chłonność maksymalna poszczególnych frakcji ziarnowych sorbentu wobec 3 sorbatów. Przyjęta metoda obliczeniowa umożliwiła również wyznaczenie szybkości odparowywania cieczy z sorbentu. Chłonność maksymalna badanego sorbentu znacząco różniła się w zależności od sorbatu. Chłonność wobec większości badanych cieczy organicznych była zbliżona do lub większa od chłonności powszechnie używanych sorbentów mineralnych. Zauważalnie większa była chłonność sorbentu wobec związków halogenowych i węglowodorów aromatycznych. Wpływ na chłonność ma zjawisko fizyczne pęcznienia i rozpuszczania gumy przez sorbaty. Nie zaobserwowano wyraźnej zależności między chłonnością sorbentu wobec badanych cieczy, a właściwościami fizykochemicznymi tych cieczy, za wyjątkiem niewielkich grup związków. Zaobserwowano wyraźną zależność między wielkością ziaren frakcji sorbentu, a chłonnością tej frakcji wobec badanych sorbatów. Proces odparowywania cieczy z sorbentu zachodzi z różnymi prędkościami i może trwać aż do całkowitego odparowania. Nie zaobserwowano wchodzenia sorbentu w reakcje chemiczne z sorbatami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18420/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-47.
Streszczenie: Praca ma na celu zbadanie przydatności sorbentu wyprodukowanego z odpadów z gumy do działań w Straży Pożarnej. Na wstępie zwrócono uwagę na zwiększoną ilość potencjalnych zagrożeń związanych z niekontrolowanym uwolnieniem szkodliwych substancji do otoczenia w wyniku wycieków i konieczność stosowania nowych lepszych materiałów sorpcyjnych. Celem potwierdzenia słuszności badań w tym temacie nawiązano do ilości wykorzystywanego sorbentu przez ratowników w ostatnich latach. Część opisowa dokonuje podziału sorbentów oraz przedstawia ich definicję. W dalszej analizie skupiono się na parametrach i wymaganiach normowych, obecnie obowiązujących w Polsce. Następnie scharakteryzowane zostały zalety i wady środków sorpcyjnych. Wybrane sorbaty zostały opisane oraz wymieniono ich właściwości fizykochemiczne w formie tabeli. W części badawczej została opisana zmodyfikowana metoda Westinghouse’a i stanowisko laboratoryjne. Ażeby sprawdzić badany materiał pod kątem reagowania na poszczególne sorbaty przeprowadzono próbne sorpcje w małej skali, które wskazały na bierność chemiczną analizowanego materiału. W badaniu metodą Westinghouse’a sprawdzono chłonność wybranych 10 cieczy przy udziale sorbentu Kopamex-Kopsorb. Dokonano podsumowania otrzymanych wyników uwzględniając właściwości sproszkowanej gumy i sorbatów, mające wpływ na chłonność i lepkość kinematyczną. Badania pozwoliły na określenie chłonności objętościowej dla sorbentu wyprodukowanego z pozostałości gumowych. Analiza wyników jak i pochodzenie sorbentu wskazało na celowość badań i przydatność w działaniach prowadzonych przez straż pożarną. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18249/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15617/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PNB-167 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16146/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: W rozwijającym się świecie nie da się uniknąć nieprzewidzianych problemów związanych z transportem, magazynowaniem czy nawet niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Tego typu epizody mają bardzo znamienny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Z uwagi na to, problematyka jest niezwykle ważna i powinna być dokładnie analizowana, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ogólnego. Przedstawiona praca składa się z dwóch części, tła literaturowego oraz części badawczej. W pracy podjęto badanie możliwości sorpcyjnych dwóch sorbentów (COMPACT i Abso-Pro L16) nowych i po regeneracji. Przy użyciu zmodyfikowanej metody Westinghouse’a badano chłonność maksymalną materiałów porowatych zanieczyszczonych dwiema substancjami ropopochodnymi z wykorzystaniem 7 metod regeneracji. Prezentowane badanie swoim zakresem obejmowało doświadczenie opierające się na porównaniu obu sorbentów przed i po regeneracji, przy zastosowaniu różnych metod odnawiania. Proces badawczy pozwolił na opracowanie wniosków badawczych [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18607/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15447/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16212/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14186/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14171/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15326/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 47-49.
Streszczenie: Niniejsza praca zajmuje się porównaniem procesu sorpcji dla różnych sorbentów oraz różnego rodzaju sorbatów. Do celów badawczych wykorzystane zostały sorbenty Compakt i Sepisorb Universal 15/30. Badanymi cieczami były olej silnikowy Elf Evolution 900 NF oraz płyn chłodzący Borygo Premium. Badanie przeprowadzono również w dwóch wariantach, które różniły się temperaturą. Przygotowano wykresy masy pochłoniętego sorbatu w funkcji czasu, dla różnych mieszanin wykorzystanych w badaniach. Na ich podstawie obliczono sorpcję i szybkość sorpcji dla poszczególnych substancji. Zestawiono również wyniki dla poszczególnych prób w formie wykresu. Badania wykazały duży wpływ wykorzystanego sorbentu na przebieg procesu sorpcji. Ilość wchłoniętego sorbatu dla sorbentu Sepisorb wyniosła 9,64 g, a dla sorbentu Compakt 7,44 g. Szybkość sorpcji dla sorbentu Sepisorb była wyższa i wyniosła 0,56 g/min, a dla sorbentu Compakt osiągnęła wartość 0,35 g/min. Mieszaniny sorbentów 80% sorbentu Compakt i 20% sorbentu Sepisorb, oraz 60% sorbentu Compakt i 40% sorbentu Sepisorb, pochłonęły mniejszą ilość sorbatu, niż sorbent Compakt. Mieszanina 40% sorbentu Compakt i 60% sorbentu Sepisorb pochłonęła 6,96 g sorbatu w czasie 22 minut 55 sekund, co dało szybkość sorpcji o wartości 0,46 g/min. Mieszanina 20% sorbentu Compakt i 80% sorbentu Sepisorb pochłonęła 8,61 g sorbatu w czasie 17 minut 30 sekund. W drugiej części badania porównano zdolności sorpcyjne sorbentu Compakt dla dwóch typów płynów eksploatacyjnych oraz ich mieszanin w różnych proporcjach. Najszybciej przebiegła sorpcja dla płynu chłodzącego Borygo i trwała 6 minut. W tym czasie sorbent Compakt pochłonął 27,32 g płynu Borygo. Z kolei dla oleju silnikowego sorpcja trwała 21 minut. Mieszanina 80% oleju silnikowego i 20% płynu chłodzącego była sorbowana przez 16 minut 40 sekund, w tym czasie sorbent pochłonął 16,83 g sorbatu. Po 30 minutach zakończono badanie mieszaniny 60% oleju silnikowego i 40% płynu chłodzącego. W tym czasie sorbent pochłonął 9,19 g cieczy. Mieszanina 40% oleju silnikowego i 60% płynu chłodzącego była pochłaniana przez 23 minuty 40 sekund. Masa sorbatu wyniosła 18,54 g. Ostatnia mieszanina, to znaczy 20% oleju silnikowego i 80% płynu chłodzącego, została pochłonięta przez sorbent w największej ilości. Wyniosła ona 28,48 g. Czas sorpcji trwał 17 minut 30 sekund. Sorpcja substancji niebezpiecznych w warunkach letnich wymaga dłuższego czasu potrzebnego do zebrania substancji niebezpiecznej. Również w warunkach letnich pochłonięta została większa ilość sorbatu. W warunkach zimowych sorpcja trwała 18 minut 20 sekund i pochłonięte zostało 6,04 g sorbatu. W warunkach letnich 7,44 g sorbatu pochłonięte zostało w czasie 21 minut. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17227/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4294 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13911/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 46-48.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie zdolności sorpcyjnej sorbentów regenerowanych. Wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z sorpcją. Opisano budowę sorbentów oraz mechanizm wchłaniania oraz zatrzymywania cieczy. Dokonano również ich podziału i omówiono miejsce i znaczenie w działaniach ratowniczych. Zwrócono uwagę na podstawowe właściwości sorbentów i ważne aspekty podczas praktycznej pracy z ich użyciem. Ponadto przedstawiono metody ich regeneracji, w zależności od środowiska w którym mogą być dokonane, umożliwiające ich ponowne zastosowanie. Cel pracy osiągnięto poprzez wybranie do badań dwóch sorbentów sypkich (ECO DRY PLUS i ABSOL EXTRA) oraz dwóch strukturalnych (gąbka i włóknina poliestrowa). Przeprowadzono badanie zdolności sorpcyjnej dla sorbentów sypkich metodą Westinghouse’a, a dla strukturalnych metodą własną. Dokonano regeneracji sorbentów używając kolejno surfaktantu GAMAL SBS -11 i skażonego alkoholu etylowego. Dla próbek, gdzie regeneracja się nie powiodła dokonano badania ponownego i ponownej regeneracji z użyciem płynu do mycia naczyń i alkoholu etylowego, który potem zastąpiono acetonem. Przeprowadzano ponowne badania zdolności sorpcyjnej zregenerowanych sorbentów. Wyniki zestawiono w tabelach. Zdolności sorpcyjne po regeneracji sorbentów zmniejszały się w granicach od 14,4% do 31,2%. Sorbenty strukturalne wykazały lepsze zdolności sorpcyjne niż sorbenty sypkie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17477/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16060/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again