Form of Work
Publikacje naukowe
(67)
Książki
(23)
Artykuły
(21)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(86)
unknown
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(89)
Author
Węsierski Tomasz
(26)
Sobolewski Mirosław
(15)
Dmochowska Anna
(12)
Polańczyk Andrzej
(11)
Majder-Łopatka Małgorzata
(6)
Mizerski Andrzej
(5)
Zaleski Bogdan
(4)
Gancarczyk Dominika
(3)
Król Bernard
(3)
Lewicka Sylwia
(3)
Rakowska Joanna
(3)
Adamiak Karol
(2)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(2)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(2)
Jurczak Robert
(2)
Majka Adam
(2)
Małaczyński Marek
(2)
Noszczyk Piotr
(2)
Pędziwiatr Dariusz
(2)
Radwan Katarzyna
(2)
Szczerba Krzysztof
(2)
Słota Michał
(2)
Turkowicz Marcin
(2)
Wcisło Dariusz
(2)
Zwolińska Danuta
(2)
Anyżka Cezary
(1)
Babadzhanova O.F
(1)
Babadżanova O.F
(1)
Bieszczad Marcin
(1)
Bojarczuk Konrad
(1)
Brachaczek Wojciech
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Bulanda Bartłomiej
(1)
Burda Dariusz
(1)
Chendoszko Piotr
(1)
Chorzępa Remigiusz
(1)
Chudzik Artur
(1)
Ciach Dominik
(1)
Dabrowski Radosław
(1)
Derlatka Kamil
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Eichner Rafał Józef
(1)
Farys Anna Magdalena
(1)
Filipczak Marcin
(1)
Fiutak Maciej
(1)
Furgał Tomasz
(1)
Gniazdowska Justyna
(1)
Gołąbek Radosław
(1)
Grinchishin N.M
(1)
Grincziszin N.N
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Gruszczyński Mateusz
(1)
Górniak Damian
(1)
Gąsior Kacper
(1)
Hupka Jan
(1)
Hyjek Mirosław
(1)
Jakubiec Jakub
(1)
Janic Justyna
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jastrzębski Sebastian
(1)
Jatczak Sylwester
(1)
Jeż Łukasz
(1)
Jurkowski Kamil
(1)
Juszczak Krzysztof
(1)
Jędrzejczak Ilona
(1)
Kaca Grzegorz
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klata Jarosław
(1)
Kopeć Damian
(1)
Kowalczyk Marek
(1)
Kowalski Kamil
(1)
Krawczyk Karol
(1)
Książek Piotr
(1)
Kuzian Piotr
(1)
Kłapyta Zenon
(1)
Laskowski Adam
(1)
Lesik Tomasz
(1)
Ligaj Paweł
(1)
Malinowski Artur
(1)
Marková Iveta
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Małek Jacek
(1)
Mażysz Tomasz
(1)
Mikowicz Kamil
(1)
Motyka Paweł
(1)
Mucha Łukasz
(1)
Mulka Michał
(1)
Młynek Daniel
(1)
Młyński Sebastian
(1)
Nalazek Bartłomiej
(1)
Olszak Łukasz
(1)
Patynowski Wojciech
(1)
Pawlaczyk Klaudia
(1)
Pertkiewicz-Piszcz Maria
(1)
Pietryszek Sebastian
(1)
Polański Michał
(1)
Poloczek Wojciech
(1)
Przychocki Michał
(1)
Year
2020 - 2021
(20)
2010 - 2019
(73)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(113)
Language
Polish
(112)
English
(1)
Subject
Sorbenty
(113)
Metody badawcze
(15)
Substancje i produkty ropopochodne
(14)
rozlewy olejowe
(13)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(11)
Badania pożarnicze
(11)
Akcja ratownicza
(10)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(9)
Ratownictwo chemiczne
(8)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(7)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(7)
oleje napędowe
(5)
skażenie środowiska
(5)
wyciek cieczy palnej
(5)
Zagrożenia środowiska
(4)
laboratorium
(4)
Drewno
(3)
Opady
(3)
Ratownictwo ekologiczne
(3)
statystyka pożarnicza
(3)
usuwanie skutków katastrof
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Chemia organiczna
(2)
Ciecze palne
(2)
Degradacja środowiska
(2)
Dekontaminacja
(2)
Hydromechanika
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Odpady
(2)
Oleje silnikowe
(2)
Ratownictwo
(2)
Recykling
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Temperatura
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
rozlewiska
(2)
skażenie chemiczne
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
środki i urządzenia dezynfekcyjno-odkażające
(2)
Absorpcja
(1)
Adsorpcja
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Akweny
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Chemia
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Finanse
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Izolacje cieplne
(1)
JRG
(1)
Kwas solny
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Odzież ochronna
(1)
Paliwa płynne
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozlewy substancji niebezpiecznych i szkodliwych
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Sytuacje niebezpieczne
(1)
Szkolenie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Toksyczność
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wyciek
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania
(1)
badania techniczne
(1)
ciała stałe
(1)
ciecze
(1)
ekologia
(1)
geologia
(1)
impregnacja
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
katalog
(1)
materiały włókiennicze
(1)
metale
(1)
minerały
(1)
ochrona przed skażeniami
(1)
ochrona zdrowia
(1)
ochrony osobiste
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
parametry pożarowe
(1)
polimeryzacja
(1)
sprzęt oświetleniowy
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
współczynniki
(1)
wyciek paliwa
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
środki powierzchniowo-czynne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(85)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(14)
Inżynieria i technika
(4)
Ochrona środowiska
(3)
115 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-58.
Streszczenie: Postęp cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej niesie za sobą możliwość dewastacji środowiska. Skażenie gleb przez substancje pochodzenia naftowego to istotny problem współczesnego świata. W związku z występującym zagrożeniem opracowano szereg metod oczyszczania zanieczyszczonych gleb. Szczególną uwagę należy zwrócić na bioremediację, która może być skuteczną alternatywą wobec metod fizyko-chemicznych. Mając na uwadze ilość nagromadzonych zanieczyszczeń oraz skalę wykorzystanie substancji ropopochodnych konieczne jest szukanie nowych, niekonwencjonalnych metod wspomagania procesu oczyszczania skażonych gleb. Celem pracy było określenie efektywności wybranych sorbentów w procesie oczyszczania gleb z substancji ropopochodnych. Przebadano 4 sorbenty tj.: Compakt, Abso’net Multisorb, perlit oraz trociny. W badaniu wykorzystano także 2 biopreparaty tj.: Bactim i MG Mikroorganizmy Glebowe. Wyniki badań świadczą o pozytywnym oddziaływaniu sorbentów na proces oczyszczania gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Próbki zawierające sorbent Compakt miały o ok. 35% mniej zanieczyszczeń niż próbka bazowa. Dodanie materiałów sorpcyjnych takich jak. perlit, trociny i Abso;net Multisorb zmniejszyło zanieczyszczenie gleby o ok. 50% w stosunku do próby bazowej. Najlepsze efekty uzyskano przy dodatkowym aplikowaniu biopreparatów. Próbki zawierające sorbent Compakt oraz biopreparaty charakteryzowały się zanieczyszczeniem mniejszym o ok.: 80% wobec próbki bazowej oraz 35% wobec próbki z sorbentem Compakt bez biopreparatów. [Streszczenia Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16715 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14782/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14783/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13257/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-60.
Streszczenie: Praca dotyczyła analizy parametrów palnych poeksploatacyjnych sorbentów substancji ropopochodnych. W części literaturowej omówiono charakterystykę procesu sorpcji, w tym takie parametry jak porowatość, gęstość nasypowa, powierzchnia właściwa porów. Kolejnym parametrem poddanym analizie było nasycenie kapilarne ciał porowatych. W pracy przedstawiono podział sorbentów, zarówno od strony materiałowej jak i użytkowej. Przedstawiono wymagania prawne, które należy stosować w przypadku sorbentów. Poddano analizie użycie sorbentów w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej. W części eksperymentalnej badano sześć rodzajów sorbentów w tym dwa naturalne: piasek i trociny oraz cztery komercyjne: Compact, Abso'net Multisorb, Oilex, Sorbent polipropylenowy w postaci maty. Badano sorbenty w stanie przed eksploatacyjnym jak i poeksploatacyjnym. Następnie przedstawiono analizę wyników oraz wnioski końcowe. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16956 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14102/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 37-39.
Streszczenie: Podstawowym celem badania było wytypowanie sorbentu odpowiedniego do wykorzystywania przez Państwową Straż Pożarną. W części teoretycznej zawarto informację o metodach likwidacji rozlewisk substancji niebezpiecznych, mechanizmach sorpcji, wymaganiach prawnych jakim muszą odpowiadać sorbenty oraz problemami z jakimi mogą spotkać się ich użytkownicy. Część badawcza zawierała opis metodyki badań oraz krótki opis sorbentów - sorbentu Compakt, sorbentu Fast, sorbentu Zugol oraz sorbentu Abso'net Multisorb jak i również substancji niebezpiecznych biorących udział w badaniu - denaturatu, płynu do chłodnic, nafty oświetleniowej oraz przepracowanego oleju silnikowego. Badanie, wykonane metodą Westinghouse’a, polegało na zbadaniu maksymalnej chłonności każdego z sorbentów w porównaniu z każdą z substancji niebezpiecznych. Wyniki badań przedstawione zostały w tabelach i na wykresach. Dokonano również szacunkowej oceny kosztów zaabsorbowania poszczególnych sorbatów oraz ilości generowanego szkodliwego odpadu. Badania wykazały, że sorbentem najbardziej uniwersalnym a zarazem najlepiej nadającym się do działań ratowniczych jest sorbent Compakt. Mimo, iż nie wykazał się najlepszymi właściwościami użytkowymi, nie był najtańszy ani nie miał najlepszej chłonności, to okazał się idealnie wyśrodkowanym pomiędzy tymi właściwościami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16904 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13315/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Rodzaje i sposoby wykorzystywania sorbentów-ciał stałych wykorzystywanych w pożarnictwie do zbierania rozlewisk niebezpiecznych cieczy i zapobiegania skażeniu środowiska.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie się niedostatecznie oczyszczonych ścieków rafineryjno-petrochemicznych do gleb i gruntów, otwartych zbiorników wodnych oraz awarie tankowców mogą powodować poważne następstwa, wynikające z silnie toksycznego i kancerogennego charakteru tych substancji. Innym ważnym problemem ekologicznym jest rosnąca ilość odpadów, co motywuje do opracowywania materiałów i technologii umożliwiających wydłużenie życia danego produktu oraz do prowadzenia prac mających na celu modyfikację odpadu w celu ponownego zagospodarowania go z innym przeznaczeniem. Jednym z takich problematycznych odpadów są przeterminowane proszki gaśnicze. Modyfikacja i wstępne badania podstawowych właściwości przeterminowanych proszków gaśniczych poddanych modyfikacji potwierdzają możliwość użycia ich jako sorbentów do zbierania rozlewów olejowych z powierzchni utwardzonych, a ich chłonność jest porównywalna z chłonnością komercyjnie dostępnych sorbentów mineralnych.
No cover
Book
In basket
Profilaktyka i usuwanie wycieków substancji niebezpiecznych. - Warszawa-Wesoła : Sintac-Polska, [2007]. - 117 s. : rys. ; 30 cm.
Streszczenie: Katalog produktów firmy Sintac-Polska oferującej sprzęt potrzebny do neutralizacji substancji niebezpiecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1349/4, P-1349/3, P-1349/2 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1349/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 37-39.
Streszczenie: Wypadki oraz kolizje drogowe często prowadzą do wycieków substancji ropopochodnych jak również płynów eksploatacyjnych. Straż pożarna ma obowiązek zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Celem badań była porównanie procesu sorpcji substancji ropopochodnych przy pomocy sorbentu Compakt oraz trocin. Badanie procesu sorpcji dokonane zostało za pomocą dedykowanej aparatury. Każdorazowo badano po 50 cm3 sorbentu, a sorbatu dobierano taka ilość, aby pojemnik pomiarowy nieprzerwanie miał kontakt z pochłanianą cieczą. Pary sorbetów i robatów wyglądały następująco: trociny- benzyna; trociny- olej napędowy; compakt- benzyna; compakt- olej napędowy. Zaobserwowano, że procesy sorpcji przez trociny trwał krócej, a mas pochłoniętych substancji była wyższa. Średnia sorpcja trocin wynosiła 2,1 i 2,23 odpowiednio dla benzyny i oleju napędowego. Średnia sorpcja sorbentu compakt wynosiła 0,48 i 0,44 odpowiednio dla benzyny i oleju napędowego. Proces sorpcji trwał znacznie dłużej podczas badania sorbentu compact w porównaniu do trocin. Zauważyć można również dużą przewagę sorpcji trocin w porównaniu do sorbentu compakt. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-17596/CD
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9209/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 43-45.
Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie charakterystyki i porównanie sorbentów oraz neutralizatorów stosowanych podczas zdarzeń z udziałem kwasu chlorowodorowego. Początkowo opisano otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie kwasu solnego. Następnie wyjaśniono czym jest neutralizacja oraz ukazano jej przebieg. Scharakteryzowano wybrane neutralizatory stosowane przez Państwową Straż Pożarną do neutralizacji HCl. Dodatkowo wytłumaczono czym jest sorbent, opisano jego mechanizm działania oraz parametr, który go opisuje - chłonność maksymalna. Podano wymagania jakie muszą spełniać sorbenty oraz przedstawiono ich podział wraz z omówieniem. Dokonano ogólnej charakterystyki sorbentów stosowanych w PSP. Dokonano również analizy statystyk zdarzeń z udziałem kwasu chlorowodorowego z lat 2010-2019. Cel pracy osiągnięto poprzez przeprowadzenie badania neutralizacji 200cm3 36% roztworu kwasu solnego neutralizatorami takimi jak: wodorotlenek sodu, wodorowęglan sodu oraz wodorotlenek wapnia. Wykonano także badanie zdolności pochłaniania HCl zmodyfikowaną metodą Westinghouse’a dla sorbentów: Absol, Compakt i Uni-Safe. Porównano sorbenty i neutralizatory stosowane w działaniach z udziałem kwasu chlorowodorowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16842 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7093/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu rodzaju cieczy zaabsorbowanej przez sorbent Compakt na możliwość zanieczyszczenia środowiska. Przeprowadzone badania miały na celu weryfikację zdolności przedostawania się substancji niebezpiecznych do gruntu z warstwy zanieczyszczonego sorbentu pozostawionego na podłożu. Przedmiotem badań były dwa podłoża: piasek oraz ziemia. Sprawdzano możliwość przenikania do gruntu oleju napędowego, oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego. Są to płyny eksploatacyjne występujące najczęściej w pojazdach silnikowych uczestniczących w transporcie drogowym. Ciecze te zostają uwolnione do środowiska w wyniku zdarzeń drogowych, a zadanie usuwania tych rozlewów należy do zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Badania przeprowadzono w dwóch wariantach. Pierwszy obejmował ocenę stopnia migracji badanych cieczy do podłoża z warstwy zalegającego na nim sorbentu bez oddziaływań atmosferycznych. Wariant drugi wzbogacono o przeprowadzenie symulowanych opadów deszczu na zużyty sorbent. W rezultacie stwierdzono, że istnieje realne zagrożenie skażenia środowiska w wyniku pozostawienia na glebie sorbentu nasyconego płynami eksploatacyjnymi pojazdów silnikowych. Większe masy cieczy migrującej z sorbentu do gruntu zaobserwowano dla podłoża bogatego w materię organiczną. Intensyfikację procesu przenikania sorbatu do gruntu odnotowano w przypadku poddania zużytego sorbentu Compakt działaniu czynników atmosferycznych. Niebezpieczeństwo skażenia środowiska substancjami chemicznymi uwalnianymi z nasączonego nimi sorbentu jest wysokie i nie może zostać lekceważone podczas prowadzenia działań ratowniczych [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17304 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14777/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Systems Used for Absorbtion of Leaked Dangerous Substances / Iveta Marková // W: Fire Engineering: the 2 International Scientific Conference, 3 Oct. - 5 Oct. 2006: Proceedings. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2006. - s. 209-217 SGSPk0015519.01.
Sygnatura: P-1331/1
Tł.tyt.; Systemy wykorzystywane do absorpcji wyciekających substancji niebezpiecznych
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9008/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Oferta przeznaczona dla służb mundurowych. Prezentuje produkty, które pozwalają w łatwy sposób przyczynić się do ochrony środowiska, a także zapewniają bezpieczeństwo w codziennej pracy. Zaprezentowano m.in. sorbenty służące do likwidacji skutków awarii z udziałem substancji niebezpiecznych, sprzęt wykorzystywany w obszarach niebezpiecznych taki jak: latarki, narzędzia nieiskrzące, lekie kombinezony ochronne oraz środki używane podczas pierwszej pomocy np. opatrunki hydrożelowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1666/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again