Form of Work
Publikacje naukowe
(29)
Książki
(14)
Artykuły
(9)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(47)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(47)
Author
Kamocka-Bronisz Renata
(27)
Ogrodnik Paweł
(10)
Bednarek Zoja (1936- )
(3)
Anderberg Yngve
(2)
Brachaczek Danuta
(2)
Bronisz Sławomir
(2)
Fudała Jan
(2)
Karoń Konrad
(2)
Kański Bartłomiej
(2)
Skorupa Karol
(2)
Szyda Adam
(2)
Bakun Jacek
(1)
Bakun Radosław
(1)
Banerjee Dilip K
(1)
Blicharski Marek (1941- )
(1)
Boga Ahmet Raif
(1)
Buchanan Andrew H
(1)
Bulwan Piotr
(1)
Dec Lesław
(1)
Demir Abdullah
(1)
Fiszer Adrian
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Gryzło Piotr
(1)
Głowienkowski Ariel
(1)
Haksever A
(1)
Klimuk Paweł
(1)
Kodur Venkatesh
(1)
Kowalski Piotr
(1)
Kraus Waldemar
(1)
Lee J.-J
(1)
Litwin Artur
(1)
Magda Andrzej
(1)
Majewski Piotr
(1)
Miklusiak Grzegorz
(1)
Miśkiewicz Jarosław
(1)
Olszewski Paweł
(1)
Pantousa Daphne
(1)
Park J.-S
(1)
Pietroń Hubert
(1)
Pietrycha Mateusz
(1)
Pytlos Piotr
(1)
Seręga Szymon
(1)
Smela Michał
(1)
Sokalski Norbert
(1)
Stachów Damian
(1)
Stańczak Łukasz
(1)
Stefańczyk Bogusław
(1)
Szlubowska Emilia
(1)
Topçu Ílker Bekir
(1)
Urbańczuk Paweł
(1)
Urbańczyk Paweł
(1)
Wang Weiyong
(1)
Zieliński Jerzy
(1)
Świtalski Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(58)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(56)
English
(3)
Subject
Stal
(59)
Wytrzymałość materiałów
(25)
Beton
(12)
Badania pożarnicze
(9)
Metody badawcze
(9)
Temperatura
(9)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(8)
Warunki pożarowe
(8)
Materiały budowlane
(7)
Konstrukcje stalowe
(4)
Konstrukcje żelbetowe
(3)
Odporność ogniowa
(3)
badania
(3)
parametry pożarowe
(3)
parametry techniczne
(3)
wymagania
(3)
Analiza termiczna
(2)
metale
(2)
Adhezja
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
Eurokody
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Kruszywo
(1)
Materiałoznawstwo
(1)
Metaloznawstwo
(1)
Palność
(1)
Pożary
(1)
Projektowanie
(1)
Stres cieplny
(1)
Symulacja
(1)
Termodynamika
(1)
Termodynamika techniczna
(1)
Wyroby stalowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
analiza niepewności
(1)
elementy budowlane
(1)
materiały ceramiczne
(1)
mosty
(1)
ochrona termiczna
(1)
płyty warstwowe
(1)
szkło
(1)
warunki termiczne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(33)
Normy
(9)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(6)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Architektura i budownictwo
(1)
Nauka i badania
(1)
59 results Filter
No cover
Article
In basket
Artykuł prezentuje wyniki badań wpływu temperatur występujących podczas pożaru na przyczepność stali do betonu oraz oszacowanie tego wpływu na spadek przyczepności. Przedmiot badań jest związany z bezpieczeństwem konstrukcji budowlanych w czasie pożaru oraz oceną ich dalszego użytkowania po pożarze w wyniku prowadzenia działań gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Wyniki prac badawczych dotyczących spadku przyczepności stali do betonu samozagęszczalnego po przebytym pożarze.
No cover
Book
In basket
Zagrożenie pożarowe konstrukcji obiektów mostowych w świetle obowiązujących przepisów. / Tomasz Gruszecki. Artur Litwin // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/3 s.73-80.
Sygnatura: CP-80
Bibl.18 poz.
Celem artykułu jest omówienie aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dotyczących obiektów mostowych w Polsce. Informacje zawarte w pracy kierowane są do szerokiego grona odbiorców związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej. W artykule autorzy dokonali przeglądu obowiązujących w Polsce przepisów przeciwpożarowych. Obecny stan prawny w tej dziedzinie obejmuje kilkanaście rozporządzeń odpowiednich ministrów oraz kilka instrukcji publikowanych przez spółki państwowe zajmujące się branżą mostową, ratyfikowane oficjalnie przez ministerstwo. Przytoczono fragmenty przepisów, które zdaniem autorów należałoby doprecyzować lub zaktualizować. Przedstawiono możliwy wpływ intensywnego pożaru na konstrukcję mostową w zależności od tego, jaki jest jej główny materiał konstrukcyjny. Wnioski: Stan przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów mostowych w Polsce autorzy uznają za zadowalający. Istnieje jednak szereg potencjalnych usprawnień istniejących zapisów prawnych, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pożarowe mostów w Polsce.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15494/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15399/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15406/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., sch., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie zachowania się warstwowych płyt z zewnętrznymi, cienkimi okładzinami stalowymi w warunkach pożarowych
W artykule opisano i zanalizowano zachowanie się warstwowych płyt z okłądzinami stalowymi pod wpływem wysokiej temperatury, symulującej jej szybkość wzrostu zgodnie z wymaganiami Eurocodu w czasie badań odporności ogniowej. W badaniach wykorzystano dwa różne typy płyt: jednowarstwowe i wielowarstwowe. Obie płyty zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Eurokodu 4 tzn. miały podobną wytrzymałość w temperaturze pokojowej. W modelu wykorzystano dane techniczne, różnicujące obie płyty własności termiczno-mechaniczne materiałów z których płyty były wykonane , nieliniowe zachowanie się płyt w podwyższonej temperaturze oraz zdolność odkruszenia się i pękania. Uzyskane wyniki porównano zgodnie z propozycjami zamieszczonymi w Eurokodzie 4.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15634/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13953/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15519/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11315/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15301/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. - Wydanie II zmienione i rozszerzone - 1 dodruk (PWN). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 551, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia, wykaz norm strony 503-512.
Indeks.
Zawiera: Wytwarzanie stali // Składniki mikrostrukturalne stopów żelaza // Zależność miedzy mikrostrukturą a własnościami // Stale na wyroby płaskie do kształtowania na zimno // Stale konstrukcyjne // Stale maszynowe i o dużej zawartości wegla // Stale narzędziowe // Stale odporne na korozje // Stale stosowane w podwyższonej temperaturze // Główne zasady oznaczania stali wgPN-EN
Streszczenie: Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21828/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12626/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11429/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 47-48.
Streszczenie: W pracy dyplomowej przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów wytrzymałościowych stali B500SP przy różnych scenariuszach chłodzenia. Badania przeprowadzono dla dziewięciu próbek, sześć z nich zostało podgrzane w piecu rurowym do temperatury ok. 880oC. Zgodnie z formową krzywą pożarową trzy próbki schłodzono w warunkach pokojowych, natomiast kolejne trzy próbki ostudzono w wodzie. Po całkowitym wystygnięciu próbek przeprowadzono badanie statycznej próby rozciągania. Otrzymane wyniki zestawiono w tabelach i na wykresach graficznych. Na ich podstawie określono parametry wytrzymałościowe stali zbrojeniowej takie jak granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite, wydłużenie przy maksymalnej sile, przewężenie oraz ciągliwość. Po przeanalizowaniu wyników stwierdzono, że warunki chłodzenia podgrzanej stali wpływają znacznie na parametry wytrzymałościowe. Podgrzane próbki posiadają mniejszą granicę wytrzymałości, mniej odporne na obciążenia, natomiast osiągnięte parametry ciągliwości nie są zgodne z normą zatem nie spełniają klasy stali zbrojeniowej C. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18255/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13940/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 48-49.
Streszczenie: Głównym celem pracy było określenie cech wytrzymałościowych wybranych gatunków stali poddanych obciążeniom termicznym w warunkach popożarowych. Wartością badaną w pracy była udarność stali. Praca podzielona jest na dwie części: literaturową oraz eksperymentalną. Część pierwsza obejmuje przeprowadzenie badań literaturowych dotyczących tematu pracy tj. charakterystykę wybranych gatunków stali poprzez zebranie oraz analizę informacji dotyczących badanego materiału i wpływu wysokich temperatur na udarność stali. W części tej opisane zostały również metody badań wytrzymałości stali oraz omówiono pojęcie udarności. W części eksperymentalnej przedstawiono przebieg badań laboratoryjnych wraz z opisem próbek do badań oraz stanowisk badawczych. Przeanalizowano również wpływ wzrostu temperatury na zmiany udarności. Badanym gatunkiem stali była stal 1.4301 oraz stal 1.0503. Zakres temperaturowy przeprowadzanych badań określony został na trzech poziomach 20ºC, 300ºC oraz 600ºC. Dokonane zostały obliczenia w celu określenia energii potrzebnej na złamanie próbki oraz ustalenia wartości udarności, a także została przeprowadzona analiza uzyskanych wyników przy pomocy wykresów i tabel. Ostatnią częścią niniejszej pracy były wyciągnięte wnioski wynikające z przeprowadzonych badań oraz z przeprowadzonej analizy literaturowej w zakresie przedmiotu badań. Analiza wykazała, iż większą udarnością oraz plastycznością charakteryzuje się stal 1.4301. Stal 1.0503 w każdej badanej temperaturze charakteryzowała się kruchością oraz małą wartością udarności. Uzyskane wyniki badań zostały porównane z wymaganiami normatywnymi oraz posłużyły do określenia przydatności wybranych gatunków stali w wykorzystaniu konstrukcyjnym oraz w przemyśle. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17400/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr., wykazy norm.
Streszczenie: Omawia rodzaje i zastosowanie różnych materiałów budowlanych m.in. naturalnych materiałów kamiennych, ceramiki budowlanej, betonu, szkła, tworzyw sztucznych, metali.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18730 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18729/Czyt. [magazyn], I-18728 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13072/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again