Form of Work
Publikacje naukowe
(29)
Książki
(14)
Artykuły
(9)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(47)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(47)
Author
Kamocka-Bronisz Renata
(27)
Ogrodnik Paweł
(10)
Bednarek Zoja (1936- )
(3)
Anderberg Yngve
(2)
Brachaczek Danuta
(2)
Bronisz Sławomir
(2)
Fudała Jan
(2)
Karoń Konrad
(2)
Kański Bartłomiej
(2)
Skorupa Karol
(2)
Szyda Adam
(2)
Bakun Jacek
(1)
Bakun Radosław
(1)
Banerjee Dilip K
(1)
Blicharski Marek (1941- )
(1)
Boga Ahmet Raif
(1)
Buchanan Andrew H
(1)
Bulwan Piotr
(1)
Dec Lesław
(1)
Demir Abdullah
(1)
Fiszer Adrian
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Gryzło Piotr
(1)
Głowienkowski Ariel
(1)
Haksever A
(1)
Klimuk Paweł
(1)
Kodur Venkatesh
(1)
Kowalski Piotr
(1)
Kraus Waldemar
(1)
Lee J.-J
(1)
Litwin Artur
(1)
Magda Andrzej
(1)
Majewski Piotr
(1)
Miklusiak Grzegorz
(1)
Miśkiewicz Jarosław
(1)
Olszewski Paweł
(1)
Pantousa Daphne
(1)
Park J.-S
(1)
Pietroń Hubert
(1)
Pietrycha Mateusz
(1)
Pytlos Piotr
(1)
Seręga Szymon
(1)
Smela Michał
(1)
Sokalski Norbert
(1)
Stachów Damian
(1)
Stańczak Łukasz
(1)
Stefańczyk Bogusław
(1)
Szlubowska Emilia
(1)
Topçu Ílker Bekir
(1)
Urbańczuk Paweł
(1)
Urbańczyk Paweł
(1)
Wang Weiyong
(1)
Zieliński Jerzy
(1)
Świtalski Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(58)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(56)
English
(3)
Subject
Stal
(59)
Wytrzymałość materiałów
(25)
Beton
(12)
Badania pożarnicze
(9)
Metody badawcze
(9)
Temperatura
(9)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(8)
Warunki pożarowe
(8)
Materiały budowlane
(7)
Konstrukcje stalowe
(4)
Konstrukcje żelbetowe
(3)
Odporność ogniowa
(3)
badania
(3)
parametry pożarowe
(3)
parametry techniczne
(3)
wymagania
(3)
Analiza termiczna
(2)
metale
(2)
Adhezja
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
Eurokody
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Kruszywo
(1)
Materiałoznawstwo
(1)
Metaloznawstwo
(1)
Palność
(1)
Pożary
(1)
Projektowanie
(1)
Stres cieplny
(1)
Symulacja
(1)
Termodynamika
(1)
Termodynamika techniczna
(1)
Wyroby stalowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
analiza niepewności
(1)
elementy budowlane
(1)
materiały ceramiczne
(1)
mosty
(1)
ochrona termiczna
(1)
płyty warstwowe
(1)
szkło
(1)
warunki termiczne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(33)
Normy
(9)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(6)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Architektura i budownictwo
(1)
Nauka i badania
(1)
59 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr., wykazy norm.
Streszczenie: Omawia rodzaje i zastosowanie różnych materiałów budowlanych m.in. naturalnych materiałów kamiennych, ceramiki budowlanej, betonu, szkła, tworzyw sztucznych, metali.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18730 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18729/Czyt. [magazyn], I-18728 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13072/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13336/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach .
Streszczenie: W pracy inżynierskiej zatytułowanej „Analiza parametrów wytrzymałościowych stali B500B w warunkach popożarowych przy różnych sposobach chłodzenia” dokonano klasyfikacji stali zbrojeniowej zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-1992-1-1 zwaną Eurokodem 2 na klasy. Omówiono zagadnienia związane z technologią wytwarzania prętów ze stali zbrojeniowej oraz sposoby badania wskaźników wytrzymałościowych i odkształceniowych prętów ze stali zbrojeniowej. Na podstawie badań literaturowych przedstawiono wpływ temperatury na własności mechaniczne stali B500ST, a także wpływ gradientu nagrzewania na odkształcenia krytyczne dla stali B500SP i BSt500S. Podano zasady weryfikacji własności użytkowych prętów żebrowanych ze stali zbrojeniowej z wykorzystaniem systemu kontroli 1+. Przedstawiono wymagane własności użytkowe prętów ze stali B500B określone Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2019 wystawionej dla huty ArcelorMittal Warszawa. W części badawczej na podstawie wyników próby statycznego rozciągania przeprowadzonej na maszynie wytrzymałościowej w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Katedry Techniki Pożarniczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dokonano analizy zmian wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności oraz ciągliwości próbek stali B500B nagrzanych w piecu do temperatury normowej krzywej pożarowej, a następnie poddanych różnym sposobom chłodzenia. Wyniki przedstawiono w formie graficznej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17312/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Uncertainties in steel temperatures during fire / Dilip K. Banerjee // Fire Safety Journal. - 2013/October, Vol. 61 s.65-71.
Bibl. 18 poz.
Tł.tyt.: Niedokładności pomiarów temperatury stali w czasie pożarów
Ażeby określić odporność ogniową elementów stalowych, temperatura stali musi być zbadana z wielką dokłądnością. Niestety, eksperymentalne metody badań ww. wielkości jak i metody obliczeniowe, często obarczane są błędem ze względu m.in. na wprowadzane w modelach założenia upraszczające. W artykule szacuje się wielkość niedokłądności wyznaczanych temperatur w czasie ogrzewania stali zabezpieczonej przeciwpogniowo i nieosłoniętej. W badaniu wykorzystano metoe Monte Carlo w połączeniu z zależnością zwaną "skupioną pojemnością cieplną" (Lumped Heat Capacity). Otrzymane dane komputerowe, porównao z wynikami eksperymentalnymi wzrostu temperatury elementów stalowych w czasie ogrzewania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13028/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13125/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Material Properties of Steel in Fire Conditions / Weiyong Wang, Venkatesh Kodur. - 1st edition. - Londyn : Academic Press, 2020. - xvi, 448, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliografia przy rozdziałach.
Indeks.
Zawiera: Thermal properties of steel at elevated temperatures // Tensile test on steels at elevated temperatures // Residual mechanical properties of steels after fire exposure // Creep behavior of steels at elevated temperatures // Application of materials properties in structural fire engineering.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: Material Properties of Steel Fire Conditions is a major new contribution on how to understand the material properties of steel in fires. The application of new types of steel and development of sophisticated codes of practice has grown dramatically in recent years, making this a timely resource on the topic. Under fire conditions, knowing the material properties of steel is essential in the fire resistance design of steel structures, such as in Eurocode3. This book shows that the reduction factors of mechanical properties of different steels are quite different. In recent years, the authors of this book have carried out significant testing on the material properties of several types of steels, such as Q460 steel, Q690 steel and A992 steel, etc. Users will find this new test data on the material properties of steel with temperature useful in evaluating the fire resistance of steel structures in their own projects. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21787/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13239/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12304/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13016/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14074/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 44-45.
Streszczenie: Praca zatytułowana „Badania parametrów stali S235 w różnych warunkach termicznych” została napisana w celu zbadania jak zmieniają się właściwości mechaniczne stali w podwyższonej temperaturze oraz jaki wpływ na właściwości mechaniczne ma krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczna oraz badawczą. W części teoretycznej omówiono podstawowe pojęcia związane z wytrzymałością materiałów. Omówione został procesy związane z odkształceniem materiałów, zachowanie stali w podwyższonej temperaturze oraz przeanalizowano badania stali poddanej działaniu wysokiej temperaturze. W części badawczej została wykonana statyczna próba rozciągania stali. Badanie zostało przeprowadzone dla próbki w temperaturze pokojowej, w podwyższonej temperaturze oraz próbek poddanej działaniu wysokiej temperatury a następnie chłodzonych w wodzie oraz w powietrzu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17622/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14115/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11775/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 47-48.
Streszczenie: Głównym celem pracy było badanie wytrzymałości udarowej stali konstrukcyjnej w warunkach wysokich temperatur. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje zagadnienia literaturowe. Opisuje charakterystykę stali jej główne właściwości i cechy oraz sposoby jej oznaczania. Omówiono w niej zachowanie materiałów konstrukcyjnych w warunkach wysokich temperatur oraz sposoby zabezpieczeń. Przedstawiono podstawowe badania jakim poddaje się stale konstrukcyjne. W części doświadczalnej przedstawiono opis metody badawczej oraz charakterystykę wykorzystanych w niniejszej pracy próbek. Dokonano szczegółowego opisu stanowisk badawczych. W tej części zawarte są analizy otrzymanych wyników jak również zaprezentowano wygląd próbek, które zostały poddane obciążeniu i tym samym uległy zniszczeniu. Analizę otrzymanych wyników zaprezentowano w postaci tabel oraz wykresów, jak również dokonano ich interpretacji. Wykazała ona, że stalą która najlepiej zachowuje swoją wytrzymałość udarową w warunkach wysokich temperatur jest stal S235JR. Tym samym jest ona najodpowiedniejszym gatunkiem stali konstrukcyjnej, który należy stosować w budownictwie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17409/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Zawiera: Przeprowadzenie statycznych prób rozciągania stali w stałych podwyższonych i wysokich temperaturach w zakresie od 20oC do 600oC- badania wybranych parametrów wytrzymałościowych stali w ustalonym polu temperatur (steady state tests)- etap 1 // Badania odkształceń termicznych eT(T) w liniowozmiennym polu temperatur przy różnych prędkościach nagrzewania bez obciążenia próbek (s = 0) - badania rozszerzalności termicznej // Badania parametrów wytrzymałościowych stali klasy C przy różnych prędkościach nagrzewania próbek.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 377 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., fot., rys., tab.
Tł.tyt.; Badania pożarowe laminowanych, fornirowanych belek (LVL) sklejanych i połączonych stalowymi gwoździami
Opisano badania laminowanych, fornirowanych desek sosnowych sklejanych i łączonych stalowymi gwoździami. Badano szybkość zwęglania, własności termokinetyczne metodą kalorymetru stożkowego przy uwzględnieniu różnej orientacji włókien drewna w stosunku do źródła ciepła. Testy badań odporności ogniowej przeprowadzono w dużej skali pożaru, zgodnie z normą ISO 834. Trwałość połączeń poszczególnych elementów budowlanych określano testami wytrzymałościowymi.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: We współczesnym budownictwie najczęściej używanym materiałem budowlanym jest żelbeton. Z różnych względów są poszukiwane i używane nowe składniki konstrukcji żelbetowych. Nie tylko ekonomicznych czy ekologicznych, ale także z uwagi na lokalną dostępność materiałów. Niezależnie od zastosowanego materiału, konstrukcja musi spełniać określone wymogi, które zapewnią bezpieczeństwo jej użytkowania. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się idea wykorzystania w budownictwie recyklingowego kruszywa ceramicznego. W tym zakresie prowadzone były badania pod kątem właściwości i możliwości użycia odzyskiwanego kruszywa ceramicznego. Niniejsza praca ma na celu sprawdzenie działania sił przyczepności pomiędzy betonem z użyciem takiego kruszywa a zbrojeniem w sytuacji pożaru. Czyli inaczej mówiąc zbadanie jak się zachowują pręty zbrojeniowe w betonie z recyklingowym kruszywem ceramicznym gdy działają na nie wysokie temperatury [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16986/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again