Form of Work
Artykuły
(56)
Książki
(29)
Publikacje naukowe
(19)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(40)
available
(10)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(40)
Author
Tuśnio Norbert
(12)
Feltynowski Mariusz
(6)
Wolny Paweł
(4)
Zawistowski Maciej
(4)
Fellner Radosław
(3)
Rybiński Janusz
(3)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(3)
Budziński Zdzisław
(2)
Fellner Andrzej
(2)
Hass Manuel
(2)
Kamprowski Rafał
(2)
Kochańczyk Rafał
(2)
Kosieliński Sławomir
(2)
Leśnikowski Władysław
(2)
Przybyłek Paweł
(2)
Ptak Szymon
(2)
Skarżyński Mirosław (1962- )
(2)
Sochacki Marian
(2)
Wyszywacz Wiktor
(2)
Zawistowski Grzegorz
(2)
Zboina Jacek
(2)
Al-Maadeed Somaya
(1)
AlcockGemma
(1)
Anszczak Marcin
(1)
Antczak-Barzan Anna
(1)
Argasińki Jan
(1)
Bagrowski Daniel
(1)
Balcerzak Tomasz
(1)
Bartkowiak Norbert
(1)
Bernaciński Krystian
(1)
Bernaś Jarosław
(1)
Berny Jan Stanisław
(1)
Borowiak Mateusz
(1)
Brzezińska-Pająk Marta
(1)
Brzuchalska Karolina
(1)
Bulczak Ireneusz
(1)
Błogowski Maciej
(1)
Chaniewska Maria
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Chwistek Łukasz
(1)
Chyla Karolina
(1)
Cygańczuk Krzysztof
(1)
Dobija Konrad
(1)
Druszcz Marcin
(1)
Dugan Michael M
(1)
Duźmańska-Misiarczyk Natalia
(1)
Fereński Piotr J
(1)
Gietner Mateusz
(1)
Goliński Franciszek
(1)
Gontarz Andrzej
(1)
Gorzelak Artur
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Grochowski Jerzy
(1)
Górski Paweł
(1)
Habdas Marta
(1)
Harmata Władysław (dr hab. inż)
(1)
Her Majesty's Stationery Office
(1)
Hurnik Radosław
(1)
Jabłoński Janusz
(1)
Jagodzińska Mariola
(1)
Janik Paweł
(1)
Jankowski Rafał
(1)
Kaczmarzyk Piotr
(1)
Kalinko Jacek
(1)
Kil-Matlak Aleksandra
(1)
Kilby Belinda
(1)
Kilby Terry
(1)
Klepczyński Bartosz
(1)
Kolański Błażej
(1)
Komorek Andrzej
(1)
Kopecka-Piech Katarzyna
(1)
Korporowicz Aleksander
(1)
Kowalczewska Kaja
(1)
Kozak Tomasz
(1)
Kołdej Jan
(1)
Kościński Albert
(1)
KremonasPetros
(1)
Kruszewski Patryk (1990- )
(1)
Kucharczyk Wojciech
(1)
Kuchta Marek
(1)
Kuczyńska Aneta
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kuziora Łukasz
(1)
Kędzierska Ewa
(1)
LaFay Mark
(1)
Lasota Małgorzata
(1)
Lesicki Łukasz
(1)
Lipp Natalia
(1)
Luśtyk Łukasz
(1)
Marzec Dominika
(1)
Merkisz Jerzy
(1)
Minta Maximilian
(1)
Mitkov Szymon
(1)
Myszak Bartłomiej
(1)
Nahirny Rafał
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Noszczyk Paweł
(1)
Nowak Aleksandra
(1)
Nowak Waldemar
(1)
Nykaza Agata
(1)
Year
2020 - 2022
(30)
2010 - 2019
(66)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(90)
Germany
(4)
United Kingdom
(3)
Language
Polish
(89)
English
(6)
German
(2)
Subject
Bezzałogowe statki powietrzne
(79)
Statki powietrzne
(30)
urządzenia zautomatyzowane
(9)
Państwowa Straż Pożarna
(8)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(8)
Akcja ratownicza
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(5)
przepisy
(5)
Działania operacyjne
(3)
Jakość powietrza
(3)
Katastrofy powietrzne (lotnicze)
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pojazdy bezzałogowe
(3)
Policja
(3)
Technika
(3)
Termowizja i termografia
(3)
Zastosowanie i wykorzystanie
(3)
transport lotniczy
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
GPS
(2)
Geoinformacja
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Lasy
(2)
Lotniska
(2)
Ochrona ludności
(2)
Pomiary
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Pożary lasów
(2)
Prawo
(2)
Roboty mobilne
(2)
Rzeczywistość wirtualna
(2)
System bezpieczeństwa zbiorowego
(2)
Systemy bezpieczeństwa
(2)
Systemy zabezpieczenia
(2)
Szkolenie
(2)
Terroryzm
(2)
Transport
(2)
monitoring
(2)
nawigacja
(2)
taktyka ratownicza
(2)
wypadki kolejowe
(2)
ADR
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Amoniak
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Broń chemiczna
(1)
CBRN
(1)
COVID-19
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Diagnostyka techniczna
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(1)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
(1)
Historia
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Izolacje cieplne
(1)
JRG
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Katastrofy
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Kompozyty
(1)
Kompozyty polimerowe
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Metody badawcze
(1)
Modele matematyczne
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Polimery
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Pożary masowe
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Procedury ratownicze
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
SAR
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Sieć elektryczna
(1)
Skażenia
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Statki wodne
(1)
Symulacja
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Sztuczny satelita
(1)
Służby mundurowe
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Wielka Brytania
(2)
Giżycko (woj.warmińsko-mazurskie)
(1)
Niemcy
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(21)
Praca zbiorowa
(5)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(14)
Inżynieria i technika
(10)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
97 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule przedstawiono doświadczenia i opisano inicjatywy dot. użycia UAS do wsparcia zarządzania w kryzysie, szczególnie podczas katastrof naturalnych. Omówiono głównie taktyczne i operacyjne zastosowanie UAS w zarządzaniu w kryzysie w trzech fazach: przed wystąpieniem katastrofy, natychmiast po wystapieniu zdarzenia niekorzystnego oraz po wyeliminowaniu zagrożenia. Publikacja odnosi się do 3 rodzajów zagrożeń: powodzi, trzęsień ziemi i pożarów lasów. Autor przedstawia międzynarodowe przykłady, jak i własne doświadczenia w przedmiotowym zakresie.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-63.
Streszczenie: Celem pracy było scharakteryzowanie powiatu hajnowskiego i KP PSP w Hajnówce oraz wykonanie projektu doposażenia Komendy w Hajnówce w bezzałogowy statek powietrzny wraz z kamerą termowizyjną, który w założeniach ma pomóc w usprawnieniu akcji oraz działań ratowniczych strażaków. Jako metody badawcze wykorzystano analizę krytyczną literatury przedmiotu, analizę problemową, analizę identyfikacyjną, porównania, definiowanie, wnioskowanie. W pierwszym rozdziale pracy została przedstawiona charakterystyka powiatu hajnowskiego oraz miasta Hajnówka. Autor przybliżył genezę miasta, infrastrukturę transportową, szkolnictwo, leśnictwo, służbę zdrowia oraz turystykę i rekreację. W drugim rozdziale opisana została historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, struktura organizacyjna, oraz wyposażenie komendy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Opisano między innymi dane techniczne pojazdów będących na wyposażeniu KP PSP w Hajnówce. Praca zawiera również charakterystykę zagrożeń pożarowych występujących w powiecie. Teren powiatu hajnowskiego jest wymagający biorąc pod uwagę dostęp do rozległych obszarów leśnych. Obecnie dużym zagrożeniem nie tylko pożarowym w powiecie stają się uschnięte świerki, które rosną często wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Powstanie suchych drzew ma związek ze zwiększoną gradacją kornika drukarza. Autor przedstawił cztery akcje ratownicze, w których brała udział Komenda Powiatowa PSP z Hajnówki. Jak się okazało strażacy z KP PSP w Hajnówce często biorą udział w działaniach na trudnym terenie takim jak bagna torfowiska czy rozległe tereny leśne. Trzeci rozdział stanowi projekt doposażenia komendy w bezzałogowy statek powietrzny. W rozdziale tym przedstawiono definicję bezzałogowego statku powietrznego, cel projektu, założenia projektowe, a także koszt, ryzyko i harmonogram wdrożenia projektu. We wnioskach stwierdzono, że najlepszym wyborem jest bezzałogowy statek powietrzny – DJI Matrice 300 RTK wraz z kamerą termowizyjna DJI Zenmuse H20T. Przewyższa on znacząco pod względem parametrów technicznych pozostałe drony oraz kamery termowizyjne. Doposażenie komendy w ten sprzęt pozwoli usprawnić działania ratowniczo- gaśnicze strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18177/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 45-46.
Streszczenie: Współcześnie obserwujemy ciągły wzrost ilości zagrożeń. Ma to związek z rozwojem technologicznym, dlatego też równolegle prowadzone są badania, szkolenia mające na celu zwalczanie tych niebezpieczeństw. Jednym z urządzeń mających na celu zmniejszenie ilości zagrożeń jest dron, czyli bezzałogowy statek powietrzny (BSP). Znalazł on również zastosowanie w szeregach Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Ułatwia prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach, na przykład umożliwia obserwowanie terenu akcji z góry za pomocą kamery. Celem pracy było dokonanie analizy przydatności dronów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych podczas działań na terenie kraju. Do tego celu wykorzystano informacje na temat działań, w których drony brały udział i z jakim skutkiem. Ponadto, za pomocą ankiety sprawdzono stan wiedzy funkcjonariuszy na temat bezzałogowych statków powietrznych, w szczególności dronów oraz zweryfikowano ich zdanie na temat wykorzystania ww. urządzenia w działaniach PSP. W pierwszej kolejności, w części teoretycznej pracy, scharakteryzowano bezzałogowe statki powietrzne, przy głównym skupieniu się na tematyce dronów. Określono ich właściwości pozwalające na wykorzystanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Następna część pracy związana była z opisem akcji związanych z udziałem dronów. Przedstawiono statystyki oraz charakterystykę zdarzeń, a także wskazano główne zalety BSP. Jako przykład szczegółowo opisano pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnim elementem opracowania była ankieta, w której wzięli funkcjonariusze PSP oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Pytania związane były z oceną funkcjonalności dronów, częstotliwością ich wykorzystania oraz sprawdzana była wiedza strażaków z tematyki bezzałogowych statków powietrznych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18074/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 69-70.
Streszczenie: Głównym zadaniem pracy było przeprowadzenie badań dotyczących możliwości użycia kamery termowizyjnej połączonej z bezzałogowym statkiem powietrznym i samochodem specjalnym podczas prowadzenia akcji gaśniczej. Praca została podzielona na cztery elementy. W pierwszym, autor skupił się na przedstawieniu głównych zagadnień teoretycznych związanych z termowizją. Wspomniano także o występujących ograniczeniach podczas korzystania z przyrządu pomiarowego jakie mogą wystąpić podczas akcji ratowniczych. Kolejno skupiono się na krótkim opisie kamery termowizyjnej będącej na wyposażeniu danej jednostki. Dokonano pełnej statystyki związanej z użyciem takowego sprzętu w obrębie rejonu operacyjnego wymienionej jednostki. Przedstawiono krótkie wnioski dotyczące wykorzystania kamery. Trzecim elementem pracy a zarazem najważniejszym jest opisanie badań wykonanych przez zespół badawczy pod przewodnictwem dr hab. Janusza Rybińskiego, profesora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zespół ten, skupił się na badaniu możliwości wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego połączonego z kamerą termowizyjną podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na poligonie szkolnym. Kolejny rozdział to przedstawienie samochodu specjalnego, drabiny mechanicznej wykorzystywanej podczas akcji gaśniczej z możliwością podłączenia kamery termowizyjnej do kosza drabiny dedykowanej do tego samochodu. Koniec pracy to przedstawienie wniosków z wykonanych badań i obserwacji. Przedstawiono sugestie dotyczące poprawy wykorzystania badanego sprzętu w działaniach ratowniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16736/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia, netografia przy pracach. Indeks.
Zawiera: Nowe powiązania // Wizualne przyjemności // Strefy konfliktów.
Publikacja dofinansowana przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Streszczenie: "Pytamy o pragnienia dronów w tytule niniejszej książki z dwóch zasadniczych powodów. Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do osobliwego doświadczenia kontaktu z bezzałogowcem w sytuacji, gdy operator znajduje się poza naszym polem widzenia. Wówczas dron zdaje się nie tylko enigmatyczną czarną skrzynką, ale także obcą i nieprzejrzystą maszyną żyjącą własnym życiem i skrywającą szereg tajemnic. W tradycji psychoanalitycznej tajemnica pragnienia Innego odgrywa kluczową rolę w procesie formowania się tożsamości jednostki. Czy w takiej właśnie sytuacji pytanie to nie powraca w odniesieniu do nowoczesnych technologii? Dlatego, parafrazując tytuł słynnego eseju W. J. T. Mitchella o pragnieniach obrazowych, mieliśmy nadzieję sprowokować/zachęcić zarówno autorów, jak i czytelników do refleksji nad nowoczesną technologią, która nie ujmowałaby dronów wyłącznie jako narzędzi w rękach jednostek, ale właśnie jako równoprawnych aktorów społecznych wywierających realny wpływ na świat." (Ze Wstępu)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21888 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21329/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: W Polsce i na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP). Choć w większości wykorzystywane są one do celów rekreacyjnych i sportowych, to najszybciej technologie występujące w BSP rozwijają się w tzw. niekomercyjnych zastosowaniach. Korzyści z wykorzystania bezzałogowców zauważyły podmioty publiczne, m.in. służby mundurowe i ratownictwo. Niniejsze opracowanie ma na celu zweryfikowanie, czy zdalnie sterowane lub autonomiczne latające bezzałogowe pojazdy mogą wspomagać działania z zakresu ratownictwa na akwenie. Po krótkiej charakterystyce tych urządzeń przedstawiono fazy procesu tonięcia oraz możliwości zastosowania BSP podczas akcji ratowniczej w poszczególnych ogniwach łańcucha przeżycia w przypadku tonięcia. W dalszej części, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu przedstawiono przykłady, krajowych i zagranicznych, praktycznych rozwiązań w zakresie wykorzystania dronów w ratownictwie wodnym, potwierdzonych testami ich skuteczności. W opracowaniu znajdują się charakterystyki, coraz szerszej gamy rozwiązań bezzałogowych dedykowanych ratownictwu wodnemu, również kilku rozwiązań opracowanych w Polsce. Dron Pelixar SAR MR polskiej firmy Pelixar S.A. podczas symulowanej akcji ratunkowej skutecznie dostarczył pozorantowi środki ratownicze, a następnie doholował go do bezpiecznego miejsca na brzegu. W końcowej części opracowania przedstawiono koncepcję akcji ratowniczej na akwenie z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia kilku działań w celu usprawnienia całego procesu ratunkowego. Należy opracować procedury tworzenia lokalnych centrów ratunkowych monitorujących akweny i kierujących akcją ratunkową, opracować kompleksowy program szkoleń dla operatorów BSP, zmniejszyć odpowiedzialność prawną operatorów poprzez doprecyzowanie prawa karnego i cywilnego, dostosować prawo lotnicze umożliwiające dronom korzystanie z przestrzeni powietrznej i łączności satelitarnej oraz powołać organ wymiany wiedzy nt. rozwoju technologii BSP, stosowanej w ratownictwie wodnym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16849/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, aktów prawnych na stronach 43-45.
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawione zostały bezzałogowe pojazdy w postaci bezzałogowych statków powietrznych i bezzałogowych platform lądowych, oraz możliwości ich wykorzystania. Praca została podzielona na część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej zostały opisane rozwiązania wojskowe i cywilne związane z wykorzystaniem bezzałogowych pojazdów a także możliwość ich wykorzystania przez służby ratownicze. W części praktycznej zbadano możliwość wykorzystania bezzałogowego pojazdu ratowniczego posiadającego modułową budowie o nazwie dron AMSD. Przeprowadzono badanie możliwości prowadzenia rozpoznania w pożarach wewnętrznych, odporność na wysoką temperaturę oraz wykorzystanie podczas akcji poszukiwawczo ratowniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17381/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W książce przedstawione zostały podstawowe i szczegółowe, a także specjalistyczne informacje dotyczące zagadnień związanych z pożarami lasu i samym lasem. Zawarto tu informacje dotyczące rodzajów, przyczyn i charakterystyki pożarów lasu, a także sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1081/10, W-1081/9, W-1081/8, W-1081/7, W-1081/6, W-1081/5, W-1081/4, W-1081/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1081/2 Czyt., W-1081/1 Czyt. (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej było zbadanie możliwości wykrywania i rozpoznawania pożarów zewnętrznych przy użyciu drona z kamerą termowizyjną. W części teoretycznej opisano drony jako bezzałogowe statki powietrzne, przedstawiając ich budowę, podział a także podstawowe regulacje prawne związane z ich użyciem. Dokonano porównania najbardziej popularnych modeli kamer termowizyjnych dedykowanych do dronów oraz opisano dwa duże pożary, w których użycie dronów wpłynęło na uskutecznienie akcji gaśniczej. Część badawcza prezentuje wykonanie eksperymentu mającego na celu zbadanie możliwości wykrywania i rozpoznawania pożarów zasymulowanych w środowisku leśnym przez drona z kamerą termowizyjną. Analizuje wyniki badań podając najkorzystniejsze sposoby detekcji danego terenu oraz ograniczenia, jakie towarzyszą dronom z osprzętem termowizyjnym podczas wykrywania pożarów w obszarach leśnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18376/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Temat niniejszej pracy jest następujący: „Ochrona ludności i mienia przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych”. Praca została poświęcona tematyce dotyczącej ochrony ludności i mienia. Opracowane zostały akty prawne dotyczące bezzałogowych statków powietrznych. Opisane są również zagadnienia związane z wykorzystaniem bezzałogowców do zwiększenia bezpieczeństwa ludności cywilnej na terenie kraju. Posłużono się przykładami wykorzystania i zastosowania bezzałogowych platform latających. Zamieszczono również wnioski i spostrzeżenia z własnej kilkuletniej pracy szkoleniowej i praktycznej dotyczącej tego zagadnienia. W pracy zawarto polski aspekt prawny modelu bezpieczeństwa wypracowany na potrzeby polskich służb. Są jednak przykłady z terenów innych krajów. Ponadto przedstawiona jest charakterystyka ogólna dronów, oraz w jaki sposób pozyskać można świadectwo kwalifikacji UAVO. Praca zawiera rozdział badawczy dotyczący praktycznego sposobu wykorzystania dronów w pracy operacyjnej odpowiednich służb. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18018/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono obecnie stosowane oraz testowane techniki, urządzenia i pojazdy mające wpływ na szybkość oraz skuteczność działań poszukiwawczo‑ratowniczych prowadzonych przez służby. Oprócz sprzętu powszechnie używanego w tego typu operacjach, zaprezentowano rozwiązania wykorzystywane przez ratowników innych państw (bezzałogowe systemy latające) lub całkowicie nowatorskie (wszędołazy elektryczne).
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 41-42.
Streszczenie: Tematem pracy inżynierskiej jest „Analiza wykorzystania dronów w akcjach ratowniczo – gaśniczych Straży Pożarnej” W pierwszym rozdziale pracy opisano co to jest dron i co dokładnie oznacza. W tym rozdziale została także omówiona budowa dronów z opisem najważniejszych elementów, następnie porównanie wad i zalet różnych typów. Różne dziedziny mają inne potrzeby i trzeba przenalizować różne modele, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Opisano rewolucyjnego drona z defibratorem AED na pokładzie. Drugi rozdział dotyczy regulacji prawnych oraz potrzebnych uprawnień do wykonania lotów VLOS i BVLOS. W trzecim rozdziale opisano zakupione drony w 2019 roku przez Państwową Straż Pożarną, opisano najważniejsze funkcje, zalety i możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych. W ostatnim rozdziale opisano i pokazano na zdjęciach zastosowania dronów w trakcie akcji ratowniczo gaśniczych na terenie Polski i na Świecie Na końcu pracy umieszczono wnioski, bibliografie, jak również stworzono spis rysunków oraz tabel. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17166/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - imprezy masowe i zgromadzenia
Streszczenie: W ksiażce opisano uwarunkowania sytuacyjne, które determinują realizację przedsięwzięć bezpieczeństwa powietrznego, wyniki badań dotyczące potencjalnych zagrożeń powietrznych, które mogą dotykać masowe imprezy sportowe, analizy zagrożeń będących następstwem wypadków w ruchu lotniczym, jak i tych które mogą być następstwem zamachów terrorystycznych z powietrza, zidentyfikowano obiekty masowych imprez sportowych, które mogą być najbardziej narażone na ataki terrorystyczne z wykorzystaniem statków powietrznych, dokonano przeglądu wybranych rozwiązań światowych w dziedzinie tworzenia systemów bezpieczeństwa powietrznego. Zaproponowano także rozwiązania organizacyjne, prawno-proceduralne i techniczne, które mogą być wykorzystane w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów bezpieczeństwa powietrznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2040, IBC-1982 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1981/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-65.
Streszczenie: Praca przedstawia mozliwości, które daje wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w celu działań ratowniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17009/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bezzałogowce w ratownictwie, ochronie ludności i infrastruktury. Certyfikacja dronów w CNBOP / Mariusz Feltynowski, Marian Sochacki //W: Security & Alarm Systems = Bezpieczeństwo i Systemy Alarmowe : SEC & AS. - 2018/1 strony 68-73.
Sygnatura: CP - 125
Streszczenie: W artykule przedstawiono wykorzystywanie dronów przez PSP i OSP do celów ratowniczych oraz konieczność certyfikowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP).
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Odpowiedzialność operatora BSP za wykonywane loty // Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem BSP na lotnisku // BSP w poszukiwaniu osób zaginionych w praktyce policyjnej // Determinanty operacyjnego zastosowania RPAS (wybrane zagadnienia) // Przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa lotów BSP. Wyniki sondażu opinii // Bezpieczeństwo operacji lotniczych w aspekcie szkolenia i pracy operatorów bezzałogowych statków powietrznych // Wybrane zagadnienia lotów BSP w przestrzeni powietrznej nad lotniskiem. Opinia kontrolerów ruchu lotniczego // Wykorzystanie symulatorów VR do szkolenia operatorów i obsługi platform BSP // Taktyka pracy w roju oraz jej implementacja w środowiskach wirtualnej rzeczywistości // Systemy dostarczające usługę lokalizacji BSP dla przestrzeni U-Space // Możliwości badawcze i certyfikacyjne CNBOP-PIB w zakresie BSP przeznaczonych do stosowania przez służby mundurowe.
Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOB-BIO9/26/04/2018 pt. „Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (monookularu)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Streszczenie: Publikacja składa się z trzech zasadniczych części. Część I zawiera opracowania poświęcone współczesnym, wybranym sposobom wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z uwzględnieniem aspektów prawnych. Rozważania skupiają się na odpowiedzialności operatorów, korzyściach i zagrożeniach związanych z wykorzystaniem BSP na lotnisku. Przedstawiono również możliwe wykorzystanie BSP przez Policję jako wsparcie jej działań operacyjnych w poszukiwaniu osób zaginionych. Część II to blok tematyczny poświęcony wybranym zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa lotów, takim jak: szkolenie, świadomość operatorów, własności i właściwości eksploatacyjno-operacyjne BSP. W Części III uwzględniono prace na temat perspektyw rozwoju technologii i usług związanych z BSP. Zwrócono uwagę na stosowanie symulatorów wirtualnej rzeczywistości do szkolenia operatorów i obsługi platform, taktyki pracy BSP w roju, systemy dostarczające usługę lokalizacji dla przestrzeni U-space. Blok tematyczny wieńczy przedstawienie możliwości badawczych i certyfikacyjnych w zakresie BSP przeznaczonych do stosowania przez służby mundurowe. [za Wprowadzeniem].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21916/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 41-43.
Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w wielkoobszarowych pożarach lasów. Pierwszy rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące Bezzałogowych Statków Powietrznych i ich genezy. Opisano także budowę i klasyfikację dronów wraz z przykładami oraz obszary ich zastosowania. W pracy zawarto także wymagania, które powinien spełniać Bezzałogowy Statek Powietrzny stosowany w PSP oraz istotne parametry, którymi można opisać drony. W drugim rozdziale zawarto informacje dotyczące pożarów lasów w Polsce i na świecie. Opisano czym jest zagrożenie pożarowe oraz wymieniono przyczyny powstawania pożarów lasów w Polsce. Przedstawiono także przypadek największego pożaru w historii Polski wraz z przyczynami wystąpienia. W trzecim rozdziale zawarto szczegółowe informacje na temat możliwości wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych podczas Wielkoobszarowych pożarów lasów. Określono przydatność dronów, możliwości ich zastosowania na terenach leśnych oraz zagrożenia związane z ich stosowaniem. Zaproponowano również akcję ratowniczo-gaśniczą z wykorzystaniem drona w rozdziale czwartym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16848/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych po rozdziałach.
Wykaz najważnieszych akronimów i skrótów // Standardy i regulacje wynikające z ATM Master Plan i PJ20 AMPLE w odniesieniu do U-space - planowanie, opracowanie, publikacja, implementacja // DRONEaBILITY(TM) : A Licence to Fill the (in)Visible Void // Rola Państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa łańcuchów dostaw // Wybrane aspekty dwufunkcyjnego hybrydowego systemu HUUVER w aspekcie precyzyjnej nawigacji GALILEO // Metody SORA i ERA - porównywanie i ocena // Badanie paramentrów konstrukcji dronów pod względem ich precyzzyjnego lądowania na ruchomej platformie // Drony w otoczeniu lotnisk. Bezpieczeństwo portów lotniczych // Wykorzystanie bezzqałogowych statków powietrznych do ochrony granicy państwowej.
Streszczenia po rozdziałach w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1178/15, W-1178/14, W-1178/13, W-1178/12, W-1178/11, W-1178/10, W-1178/9, W-1178/8, W-1178/7, W-1178/6, W-1178/5, W-1178/4, W-1178/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1178/2 [magazyn], W-1178/1 Czyt. (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografie, netografie przy pracach.
Robert Śniegocki - Bezzałogowe statki powietrzne w wybranych państwach NATO // Piotr Jabłoński - Bezzałogowe Systemy Powietrzne w służbie społeczeństwu. Przegląd współcześnie stosowanych rozwiązań // Perspektywy stosowania BSP w zarządzaniu kryzysowym // Rafał Miętkiewicz - Use of unmanned flying systems in actitivities of voluntary fire service for safety of local community // Faustyna Kowalska, Jarosław Kardaś - Wykorzystanie dronów w walce z zanieczyszczeniami powietrza w Polsce // Janusz Płaczek, Adam Rurak, Marek Kustra - Unieszkodliwianie działania dronów nad terenem zakazanym jako środek tworzący bezpieczeństwo w strefie // Rafał Kamprowski - Uwarunkowania surowcowe produkcji dronów // Rafał Rejmaniak - Wykorzystanie robotów do walki z COVID-19 - możliwości i wyzwania // Mirosław Skarżyński - Wdrażanie bezzałogowych pojazdów logistycznych do amerykańskiej piechoty // Maria Lewandowska - Ro(boty) jako narzędzie w walce z dezinformacją w dobie pandemii COVID-19 // Joanna Rak - Women’s International League for Peace and Freedom: Framing Condemnation of Killer Robots during the COVID-19 Pandemic // Artur Pohl - Nowoczesne technologie w polityce bezpieczeństwa militarnego i wodnego Izraela i Republiki Chińskiej // Kamila Rezmer- Płotka - Stanowisko Watykanu wobec sztucznej inteligencji na podstawie dokumentu „Rome Call for AI Ethics” - bliżej bioluddyzmu czy trans humanizmu?.
Część prac w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22322, I-22321 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22320/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie, netografie przy pracach.
Edward Jeliński – Kilka uwag o konsekwencjach tzw. czwartej rewolucji przemysłowej // Kaja Kowalczewska – Kontrolowana czwarta rewolucja wojskowa, czyli zobowiązania państwa do badania legalności środków i metod walki // Rafał Rejmaniak – Odpowiedzialność karna za skutki spowodowane przez autonomiczne roboty bojowe – zarys problemu // Artur Nowak – Zdalnie sterowana oraz bezzałogowa broń III Rzeszy // Faustyna Kowalska, Jarosław Kardaś – Wykorzystanie bezzałogowców w konflikcie na wschodzie Ukrainy // Robert Śniegocki – Bezzałogowe statki powietrzne w Siłach Zbrojnych RP // Marek Kustra, Janusz Płaczek – Przyszłość należy do flimmerów – wpółautonomicznych urządzeń działających zarówno w powietrzu jak i pod wodą // Rafał Miętkiewicz – Systemy autonomiczne w środowisku morskim – implikacje dla bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej // Perspektywy wykorzystania logistycznych robotów kroczących w działaniach militarnych // Maria Lewandowska – Między nami (ro)botami – o cienkiej granicy między człowiekiem a botem na Twitterze // Joanna Rak – Dyskursywna autolegitymizacja Kampanii Przeciwko Zabójczym Robotom // Wiesław Jaszczur – Wybrane aspekty stosowania nowych technologii w systemach bezpieczeństwa w dydaktyce wyższej szkoły zawodowej // Maciej Karczewski – Uczenie maszynowe (Machine Learning) jako wsparcie systemów powiadamiania ratunkowego oraz ratownictwa medycznego.
Część prac w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22324 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22323/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again