Form of Work
Artykuły
(27)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(12)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(23)
Author
Kępka Paweł (1975- )
(2)
Sulik Paweł
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Adamski Ryszard Gabryel
(1)
Ahmadun F
(1)
Biedugnis Stanisław
(1)
Boczkowska Katarzyna
(1)
Bojarczuk Konrad
(1)
Brancewicz Ryszard
(1)
Brannigan Francis L
(1)
Chan J
(1)
Ciszewski Paweł
(1)
Dechant C
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Dorengowski Jan
(1)
Dowling D
(1)
Everly George S
(1)
Franke Dieter
(1)
Fredholm Lars
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Grocki Romuald
(1)
Gruszka Piotr
(1)
Helfemd G
(1)
Jastrzębski Roman
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Kolman Rafał
(1)
Krawczyk Artur
(1)
Kulik Ilona
(1)
Kustra Witold
(1)
Latusek Rafał
(1)
Leszczyński Tomasz
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Lohmyer G
(1)
Loranty Krzysztof
(1)
Lynch A
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Majka Ilona
(1)
Matczak Hubert
(1)
Michalski Andrzej
(1)
Miles George S
(1)
Mitchell Jeffrey T
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Najmiec Andrzej
(1)
Nazarkin Mikhail
(1)
Nocoń Witold
(1)
Nosowski Sebastian
(1)
Odeen Philip A
(1)
Ozmen F
(1)
Paulauskas G
(1)
Perlak Małgorzata
(1)
Prizzia R
(1)
Rawski Aleksander
(1)
Ripley Amanda
(1)
Said A.M
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Scanlon J
(1)
Semaska A
(1)
Shaluf I.M
(1)
Sherwood Ben
(1)
Sobolewski Mirosław
(1)
Stoch Przemysław
(1)
Szczerba Krzysztof
(1)
Tweeddale M
(1)
Urien Y
(1)
Wilson H.G
(1)
Witkowska Magda
(1)
Wolanin Jerzy
(1)
Wydrychiewicz Mariusz
(1)
Zapart Jacek
(1)
Znajmiecka-Sikora Marta
(1)
Łomnicka Zofia
(1)
Łukaszewicz Marta. mgr
(1)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(7)
1960 - 1969
(1)
1210 - 1219
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(52)
United States
(1)
Language
Polish
(49)
English
(4)
Subject
Sytuacje kryzysowe
(30)
zdarzenia niebezpieczne
(27)
Sytuacje niebezpieczne
(21)
Zdarzenia nadzwyczajne
(8)
Zarządzanie kryzysowe
(7)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(6)
Katastrofy
(5)
Stres
(5)
Analiza ryzyka
(4)
Psychologia
(4)
Zachowania ludzi
(4)
Analiza zagrożeń
(3)
Klęski żywiołowe
(3)
Szkolenie
(3)
Transport drogowy
(3)
Akcja ratownicza
(2)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Ewakuacja
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Młodzież
(2)
Planowanie kryzysowe
(2)
Proces decyzyjny
(2)
Ratownictwo
(2)
Symulacja
(2)
Terroryzm
(2)
Transport
(2)
Transport materiałów niebezpiecznych
(2)
Wypadki drogowe
(2)
Zagrożenia
(2)
ocena sytuacji
(2)
służby ratownicze
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
ADR
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Alarmowanie
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Budownictwo
(1)
Budynki
(1)
Energetyka
(1)
FEMA
(1)
Huragany
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Miasta
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rafinerie
(1)
Ratownictwo drogowe
(1)
Ryzyko
(1)
Skażenie promieniotwórcze
(1)
Socjologia
(1)
Sorbenty
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wyciek gazu
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
awarie transgraniczne
(1)
bezpieczeństwo państwa
(1)
cybernetyka
(1)
cysterny
(1)
działania interwencyjne
(1)
kwasy nieorganiczne
(1)
obliczenia
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
przepisy
(1)
rozpoznanie sytuacji
(1)
sprzęt komputerowy
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
sytuacje nadzwyczajne
(1)
służby medyczne
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
wypadki strażaków
(1)
zdarzenia masowe
(1)
zjawiska atmosferyczne
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(13)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Inżynieria i technika
(1)
53 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Warto przeczytać
Streszczenie: Książka opisuje różne aspekty przetrwania. Łączy przy tym w sobie fascynujące historie z życia wzięte, interesujące fakty naukowe oraz opis przygód, które autor przeżył w elitarnych amerykańskich szkołach przetrwania oraz na rządowym kursie ewakuacji z katastrofy lotniczej. Książka otwiera również drogę do ustalenia własnego poziomu inteligencji przetrwania. Umożliwia on przeprowadzenie analizy własnej osobowości, generuje również indywidualny raport wskazujący najważniejsze cechy decydujące o przetrwaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-896/WP (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Training for critical situations / D. Dowling // Fire. - 2001/1155 Vol. 94 s.59, 61, 63.
Grupa tematyczna: Szkolenie
Wykr.
Tł. tyt.: Szkolenie na wypadek sytuacji niebezpiecznych
Artykuł na temat badań dotyczących wagi szkoleń dla osób podejmujących decyzje w sytuacjach niebezpiecznych. Dowiedziono, że przeszkolony personel działa znacznie efektywniej i sprawniej w sytuacjach kryzysowych, ponieważ ma już przećwiczone pewne działania i wykonuje je dużo sprawniej i szybciej.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia ostrej reakcji na stres spowodowanej uczestnictwem w zdarzeniu masowym, przedstawia objawy zespołu stresu pourazowego oraz zadania ratownika w kontakcie z poszkodowanym.
No cover
Article
In basket
A review of disaster and crisis / I.M. Shaluf, F. Ahmadun, A.M. Said // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2003/1 Vol. 12 s.24-32.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr. 43 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Przegląd katastrof i sytuacji kryzysowych
Analiza pojęć "katastrofa" i "sytuacja kryzysowa". Omówiono kryteria tych pojęć, ich charakterystykę.
No cover
Article
In basket
Emergency response preparedness: small group training. Part I - training and learning styles / H.G. Wilson // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2000/2 Vol. 9 s.105-116.
Grupa tematyczna: Szkolenie
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Przygotowania dotyczące postępowania na wypadek powstania zdarzenia niebezpiecznego: małe grupy szkoleniowe Część 1. Szkolenie i styl nauczania
Część pierwsza artykułu przeznaczona dla małych grup szkoleniowych - dotyczy postępowania podczas sytuacji kryzysowych. Przedstawiono różne style nauczania.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Bezpieczeństwo oparte na zachowaniu to metoda, której celem jest wzmocnienie bezpiecznych zachowań pracowników podczas wykonywania pracy. Celem opisanych w artykule badań było zweryfikowanie hipotezy, że systematyczny proces obserwacji pracownika na stanowisku pracy będzie prowadził do wzrostu liczby zachowań bezpiecznych i zmniejszenia liczby zachowań ryzykownych. Badaniem objęto przedsiębiorstwo produkcyjne z branży spożywczej, zatrudniające 500 pracowników. Analizie poddano dane z obserwacji prowadzonych w ramach realizacji programu BBS w ciągu 8 miesięcy. Analiza wskaźnika zidentyfikowanych zachowań ryzykownych wykazała trend malejący, zaś wskaźnika zachowań bezpiecznych wyraźny trend rosnący. Badanie pozwoliło również na wyłonienie stanowisk, gdzie zachowania ryzykowne podejmowane są częściej. Wyniki wskazują także na wzrost świadomości pracowników w zakresie zachowań ryzykownych i wynikających z nich zagrożeń. Dane potwierdzają sensowność wdrażania programów BBS w organizacji.
No cover
Article
In basket
Rozpoznanie niebezpieczeństwa a problem oceny wartości ryzyka / Tomasz Leszczyński // Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. - 2016/1 .20-22.
W ostatnich latach obserwuje się proces pojawinia nowych niebezpiecznych sytuacji, trendów oraz wielowymiarowych procesów, przedstawiono niektóre z takich zagrożeń na przykładzie Wielkopolski, np. nielegalne przechowywanie chemikaliów, choroby zakaźne ludzi i zwierząt, agresja kibiców. Omówiono problem oceny wartości ryzyka wystąpienia zagrożeń i oceny jego wpływu na ludność, infrastrukturę i gospodarkę.
No cover
Article
In basket
Management of Hazmat incidents / J. Chan // Fire. - 2003/1174 Vol. 96 s.26.
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Tł. tyt.: Zarządzanie zdarzeniami z udziałem materiałów niebezpiecznych
Omówiono akcje ratownicze podczas zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych. Przedstawiono plan zarządzania sytuacją kryzysową w Hong-Kongu.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr.
Streszczenie: [Zadania straży pożarnej po zastosowaniu broni radioaktywnej m.in.: lokalizacja źródła promieniowania radio aktywnego, problem bezpieczeństwa. Ryzyko ze strony promieniowania zewnętrznego i wewnętrznego. Wypadki z bronią jądrową, transportacją. Planowanie na wypadek zdarzenia z promieniowaniem radioaktywnym itp.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2737 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13584 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia problem związany z zarządzaniem na wypadek sytuacji niebezpiecznych. Głównym celem zarządzania ryzykiem jest kontrola sytuacji, zaś podstawowe warunki decydujące o efektywnym zarządzaniu to przede wszystkim sprawne funkcjonowanie modelu poznawczego w pracy w różnych warunkach czasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1036/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Czy wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za wypadki drogowe? / Andrzej Najmiec // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2014/3 s.7.
Sygnatura CP-103
W firmach z sektora transportu drogowego odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku obarcza się często w pierwszej kolejności kierowcę lub bezpośredniego uczestnika zdarzenia, jeśli wypadek miał miejsce na stanowiskach technicznych. Zapomina się jednak o współodpowiedzialności za sytuacje niebezpieczne wynikające ze złej organizacji pracy, zaniedbań technicznych, konfliktów międzyludzkich, które angażują emocje, a tym samym zmniejszają sprawność pracowników.
No cover
Article
In basket
Transportation in emergencies: an often neglected story / J. Scanlon // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2003/5 Vol. 12 s.428-437.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Bibliogr. 42 poz.
Tł. tyt.: Transport podczas zdarzeń niebezpiecznych problem często lekceważony.
Transport publiczny jest wykorzystywany do ewakuacji ludzi. Przedstawiono znaczenie i rolę transportu w różnych sytuacjach kryzysowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15326/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Schutz der Bevölkerung auch auf europäischer Ebene ein Thema / Dieter Franke // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 1999/2 s.5-8.
Grupa tematyczna: Obrona cywilna/Ochrona ludności
Tł. tyt.: Obrona ludności na europejskim poziomie
W wyniku współpracy prezydenta UE i niemieckiego MSW przygotowano projekt "Od ratownictwa do kryzysu - - zmiany dotyczące ochrony cywilnej". W przygotowaniu ww. projektu brano pod uwagę wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w Europie m.in.: pożar w tunelu Mont Blanc, lawina w Alpach, pożar w szwedzkiej dyskotece. W artykule przedstawiono plany zawarte w projekcie oraz ich realizację.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7127/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Metody postępowania strażaków w sytuacjach awaryjnych oraz zagrożenia życia.
No cover
Article
In basket
No messy clean up / G. Lohmyer // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2005/12 Vol. 49 s.58-63.
Tł. tyt.: Nie zanieczyścić
HAZWOPER (Hazardous Waste Operations and Emergency Response)- działania interwencyjne z udziałem odpadów niebezpiecznych są jednym z ważniejszych czynników systuacji kryzysowych (np. awarie przemysłowe, wyciek substancji niebezpiecznych, skażone odpady). Omówiono znaczenie i szkolenie w zakresie HAZWOPER.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10574/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Run for the border / C. Dechant // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2004/6 Vol. 48 s.52-56.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł. tyt.; Uciec jak najdalej
Przedstawiono wykorzystanie programu MMRS (Metropolitan Medical Response System) zaprojektowany dla ratowników działających jako pierwsi podczas zdarzeń niebezpiecznych i sytuacji kryzysowych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again