Source
Katalog zbiorów
(11)
Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Rękopisy
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Stajszczak Magdalena
(2)
Berus Przemysław
(1)
Czernecka Małgorzata
(1)
Dominikowski Adam
(1)
Fliszkiewicz Paweł
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Gad Przemysław
(1)
Grabowski Michał
(1)
Gudzbeler Grzegorz
(1)
Janiuk Piotr
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Kowalczyk Przemysław
(1)
Marciniak Zofia
(1)
Naczas Tomasz
(1)
Zawadzki Łukasz
(1)
Łais Sławomir
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(10)
United States
(1)
Language
Polish
(10)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Szkolenie zawodowe
(7)
Doskonalenie zawodowe
(6)
Strażacy
(3)
Szkolenie
(2)
metodyka szkolenia
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
E-learning
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Pandemia
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Symulatory jazdy samochodem
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Służby mundurowe
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
zwalczanie pożarów
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Województwo wielkopolskie
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Praca dyplomowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Studium przypadku
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Od laika do dydaktyka. Cz. 1 / Stajszczak, Magdalena // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/11 strony 26-27.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, sposób prowadzenia zajęć, zasady przemawiania i nawiązywania kontaktu ze słuchaczami przez prowadzącego oraz przygotowania scenariusza zajęć zgodnego z założeniami programu szkolenia.
No cover
Article
In basket
Od laika do dydaktyka. Cz. 2 / Stajszczak, Magdalena // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/12 strony 26-27.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, sposób prowadzenia zajęć z podziałem na zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Przedstawiono układ zajęć oraz wskazówki dotyczące elementów jakie powinny lub mogą zostać uwzględnione w planie i przebiegu szkolenia.
No cover
Article
In basket
Doskonalenie warsztatu / Przemysław Berus, Piotr Janiuk // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/12 strony 20-22.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia doskonalenia zawodowego dyżurnych na stanowiskach kierowania i konieczności ćwiczeń polegających na symulacji działań ratowniczych. Przedstawiono studium przypadku, opis jednego ze zdarzeń raowniczych spełniających wymagania szkoleniowe.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-42
Streszczenie: W artykule przedstawiono bariery w realizacji szkoleń hybrydowych. Jakie są wady i zalety różnych sposobów nauczania. O czym nalezy pamiętać budując szkolenie hybrydowe?
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16563/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia doskonalenia zawodowego w PSP, wprowadzanych zmian i wdrażania nowego systemu.
No cover
Article
In basket
Bezpiecznie to skutecznie / Przemysław Gad, Szymon Kokot-Góra // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/6 strony 10-12.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia wyszkolenia kadry instruktorskiej prowadzącej szkolenia strażaków oraz zagrożenia zdrowia wynikające ze specyfiki pracy instruktorów.
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 189-195.
Streszczenie: Rozprawa doktorska pod tytułem: „Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego”, w zamyśle autorki dotyczyła identyfikacji i oceny metod oraz form, które są wykorzystywane w doskonaleniu zawodowym Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu jak i jego odpowiedników w obszarze. Ponadto, celem było opracowanie koncepcji na temat doskonalenia zawodowego zatrudnionych pracowników struktur powiatowych, które pozwolą na przeprowadzenie efektywnego podnoszenia kwalifikacji przez naczelników zespołu zarządzania kryzysowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3386 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 200-205.
Zawiera: Koncepcje systemów symulacyjnych do zastosowania przez wybrane podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownicze w procesie szkolenia // Wpływ choroby symulatorowej na możliwości szkolenia funkcjonariuszy z wykorzystaniem symulatorów // Identyfikacja parametrów technicznych wpływających na jakość symulatora pojazdu samochodowego // Zaprojektowanie, budowa i testowanie symulatora samochodowego dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Dla odbiorców, użytkowników i twórców systemów symulacyjnych, a także studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe.
Streszczenie: Książka zawiera zagadnienia niezbędne do właściwej realizacji procesów związanych z tworzeniem koncepcji wymagań funkcjonalno-użytkowych, projektowaniem, budową, wdrażaniem i wykorzystywaniem w szkoleniu symulatorów pojazdów samochodowych. Omówione zostały możliwości komputerowych systemów symulacyjnych w zakresie ich wykorzystania w procesie szkolenia, wymagania dla symulatorów samochodowych określone w przepisach polskich i europejskich, wpływ choroby symulatorowej, parametry techniczne wpływające na jakość oraz metody oceny własności eksploatacyjnych symulatorów. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych po raz pierwszy na świecie badań w zakresie nowatorskiego zastosowania kolimacyjnych układów projekcji w symulatorach pojazdów samochodowych oraz badań sondażowych w zakresie projekcji wymagań funkcjonalno-użytkowych dla symulatorów samochodowych w kontekście ich wykorzystania w procesie szkolenia. Jest to lektura obowiązkowa dla odbiorców symulacyjnych systemów szkoleniowych - pracowników instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz twórców symulatorów samochodowych dedykujących swoje produkty podmiotom tego typu. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21599, I-21598 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21597/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia na stronach 60-61.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie czy i jaki wpływ mają szkolenia doskonalące przeprowadzane w JRG na efektywność i bezpieczeństwo prowadzenia późniejszych działań ratowniczych oraz wybór i wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań metodycznych. W pracy przedstawiono obowiązujący stan prawny w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków PSP oraz istniejące metody i formy prowadzenia szkoleń doskonalących na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Na tej podstawie oraz po przeglądzieliteratury dokonano analizy doboru metod dydaktycznych pod kątem ich skuteczności w oparciu o subiektywną opinię ankietowanych. W niniejszej pracy ustalono, że doskonalenie zawodowe strażaków w JRG ma duży wpływ na bezpieczeństwo i efektywność ich działań ratowniczo-gaśniczych. Udało się również wskazać częstość prowadzonych szkoleń, ich najbardziej skuteczne formy mające na celu polepszenie poziomu bezpieczeństwa i sprawności strażaków podczas akcji, w tym metody preferowane i wykorzystywane w jednostkach. W pracy zasugerowano działania, których wdrożenie, zdaniem autora, pomoże usprawnić organizację doskonalenia zawodowego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17059/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo
Tłumaczenie tytułu: Szkolenie pożarnicze : podstawy i praktyka.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Streszczenie: All fire fighters need the safe and controlled "real life" training offered through live fire exercises in order to be fully prepared for the hazards of the fireground. Live Fire Training: Principles and Practice Revised First Edition provides a definitive guide on how to ensure safe and realistic live fire training for both students and instructors. Updated to address all the requirements for NFPA 1403, Standard on Live Fire Training Evolutions, 2012 Edition, this essential resource features: Detailed instructions on preparing for live burns in acquired structures, using gas-fired and non-gas-fired permanent structural props, and working with exterior live fire props; 3 New appendices (Appendix D: Permanent Structure Live Fire Training Model SOP; Appendix E: Permanent Structure Live Fire Training Burn Plan; Appendix F: NFPA 1403 Standard on Live Fire Training Evolutions Crosswalk from 2007 Edition to 2012 Edition); Incident Reports of actual live fire training accidents, including a summary of the lessons learned; Current live fire training legal requirements and direction on how to be compliant with industry standards; A singular focus on fire fighter safety throughout the text.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21217/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again