Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Drouet Tadeusz
(2)
Leśnikowski Andrzej
(2)
Oniśko Włodzimierz
(2)
Pośniak Małgorzata
(2)
Starecki Andrzej
(2)
Borysiuk Piotr
(1)
Grabowski Janusz
(1)
Graella Jordi
(1)
Hoffman Wiesław
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Kasprzyk St
(1)
Kozakiewicz Paweł
(1)
Krzosek Sławomir
(1)
Magnuszewski Andrzej
(1)
Możul W
(1)
Niwiński Tadeusz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Seitz Nicole J
(1)
Stryła Stanisław
(1)
Szular Marcin
(1)
Wroński Jerzy
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
Russian
(1)
Subject
Drewno
(13)
technologia
(11)
BHP
(4)
Analiza ryzyka
(2)
Materiałoznawstwo
(2)
Materiały drewnopochodne
(2)
Przemysł drzewny
(2)
Spaliny
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Technologia drewna
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
metale
(2)
ochrona zdrowia
(2)
przemysł gumowy
(2)
żywice
(2)
Konstrukcje drewniane
(1)
Lasy
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odzież ochronna
(1)
Palność
(1)
Stres cieplny
(1)
Tarcica
(1)
Transport
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia życia
(1)
badania
(1)
materiały celulozowe
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: [Omówiono technologię produkcji i uszlachetnienia powierzchni tworzyw drzewnych i drewnopochodnych oraz zasady opracowania schematów i instrukcji technologicz nych, kontroli procesów technologicznych oraz organiza cji nadzorowania stanowisk produkcyjnych. Podano również wiadomości z materiałoznawstwa dotyczące chemicznej budowy drewna oraz zasad działania i zastosowania maszyn i urządzeń do produkcji tworzyw drzewnych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-9857 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: [Omówiono technologię produkcji i uszlachetnienia powierzchni tworzyw drzewnych i drewnopochodnych oraz zasady opracowania schematów i instrukcji technologicz nych, kontroli procesów technologicznych oraz organiza cji nadzorowania stanowisk produkcyjnych. Podano również wiadomości z materiałoznawstwa dotyczące chemicznej budowy drewna oraz zasad działania i zastosowania maszyn i urządzeń do produkcji tworzyw drzewnych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-9384 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Drewno ; technologia ; Lasy
Grupa tematyczna: Inne
Brak T.2
Streszczenie: [Część 1 obejmuje cięcie i wyróbkę oraz mechaniczną przeróbkę i obróbkę drewna. Narzędzia i maszyny używane przy karczowaniu lasu,do przeróbki drewna i obróbki drewna. W części drugiej zawarto konstrukcje suszarń drewna (typy suszarń).]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-519 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: Przewodnik po rozmaitych technikach obróbki, który zawiera szczegółowe instrukcje doświadczonego zespołu stolarzy i rady jak używać poszczególnych narzędzi stolarskich. Znaleźć w nim można charakterystyki różnych rodzajów drewna i innych materiałów stolarskich dostępnych na rynku oraz informacje o sposobie ich wykorzystania. Zawiera ponad 2000 fotografii ilustrujących montaż mebli czy ich renowację.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19645/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Gut für die Umwelt - schlecht für die AdF / Nicole J. Seitz // 118 Swissfire.ch. - 2012/2 s.25-28.
Tł.tyt.: Dobre dla środowiska złe dla przemysłu drzewnego
Rosnące ceny energii i zwiększanie świadomości w zakresie ochrony środowiska, doprowadziły do prawdziwego boomu w systemach grzewczych, które opierają się na lokalnych odnawialnych źródłach surowca drzewnego. Nowoczesne ogrzewanie drewnem jest systemem złożonym technicznie i pomieszczenia mieszkalne które kiedyś były ogrzewane z pieca nie mają nic współnego z nowoczesną technologią. Jednakże nieznajomość techniki grzewczej powoduje bardzo ciężkie wypadki. W artykule przedstawiono zasady technologi wykorzystania i obróbki drewna.
Book
In basket
Drzewne materiały konstrukcyjne / Piotr Borysiuk, Paweł Kozakiewicz, Sławomir Krzosek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019. - 199, [1] strona : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 192-[200].
Zawiera: Baza surowcowa i pozyskanie drewna w Polsce // Podstawowe wiadomości o drewnie // Polski przemysł tartaczny i płyt drewnopochodnych // Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy // Drzewne i drewnopochodne materiały konstrukcyjne.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o szerokim i racjonalnym wykorzystaniu drewna w konstrukcjach drewnianych. Krok po kroku – od bazy surowcowej, poprzez przerób, po materiały finalne – przedstawiono wiele istotnych i przekrojowych zagadnień z zakresu inżynierii konstrukcyjnych materiałów drzewnych i drewnopochodnych, stawiając szczególny nacisk na problematykę produkcji i sortowania tarcicy konstrukcyjnej. W opracowaniu zawarto informacje zarówno z zakresu budowy, wad oraz właściwości drewna, jak i uregulowań normalizacyjnych, a także przegląd technik przetarcia i analizy działania maszyn sortowniczych. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21703, I-21702 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21701/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-53.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie wypływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość wybranych gatunków drewna. Zakres pracy obejmuje przegląd literatury, część teoretyczną, praktyczną, jaką było przeprowadzenie badania w Laboratorium Zakładu Mechaniki Stosowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz analiza wyników i opracowanie wniosków. W części teoretycznej przedstawiona została budowa drzewa. Opisane zostały podstawowe właściwości mechaniczne drewna jak wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie oraz ścinanie. W dalszej części opisano wpływ czynników fizycznych oraz chemicznych na wytrzymałość drewna jak temperatura, wilgotność, gęstość objętościowa, sękatość oraz izolacyjność i przewodność cieplna. Opis wykorzystania drewna, jego zachowanie się w warunkach pożarowych oraz możliwości zabezpieczenia biologicznego oraz ognioochronnego. W części praktycznej opisano badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość na ściskanie drewna sosnowego i świerkowego zgodnie z normą PN-EN 408+A1:2012. W pierwszej części próbki nagrzewano w zadanych temperaturach, a następnie poddano ściskaniu na maszynie wytrzymałościowej. Każda próbka uzyskała inny wynik. Świadczy to, iż każda próbka, a więc element drewniany będzie posiadał inną wytrzymałość. Czynniki mające wpływ na rezultaty to: miejsce pozyskania próbki, wilgotność, sękatość, żywiczność, gęstość czy część przekroju pnia drzewa. Drewno świerkowe w przeprowadzonym badaniu okazało się bardziej wytrzymałe niż drewno sosnowe w normalnych warunkach. Dla temperatury nagrzewania 230°C imitującej warunki pożarowe, właściwości wytrzymałościowe dla drewna sosnowego spadły w porównaniu z niższymi temperaturami nagrzewania. Inaczej zachowywało się drewno świerkowe, dla którego temperatura równa 230°C nie pogorszyła właściwości wytrzymałościowych. Należy zaznaczyć, iż wyniki wartości wytrzymałości na ciskanie jakie uzyskano dla temperatury 230°C są najbardziej rozrzucone z badanych temperatur. Świadczy to o wpływie podwyższonej temperatury na niszczenie próbek. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17650/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Książka obejmuje całość zagadnień związanych z produkcją celulozy z drewna. Omawia szczegółowo metody i technologię produkcji, właściwości surowca i materiałów pomocniczych, urządzenia stosowane do produkcji oraz badania laboratoryjne stosowane przy kontroli gotowego produktu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-1255/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9933/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono zagadnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej przy pozyskiwaniu drewna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7336/A [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Publikacja podejmuje problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy przy obróbce drewna, począwszy od jego ścinki i transportu, poprzez obróbkę pierwiastkową w tartakach, a następnie obróbkę wtórną materiałów tartych przy użyciu narzędzi ręcznych oraz obrabiarek do drewna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19652/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono ocenę narażenia zawodowego pracowników, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych, mas bitumicznych, metali i ich związków, a także substancji wchodzących w skład spalin silników Diesla.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18727, I-18726 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18725/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: BHP
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia przemysłowe
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające sie podczas przetwórstwa polichlorku winylu, polistyrenu i jego kopolimerów, poliuretanów oraz w czasie produkcji wyrobów gumowych i stosowania chemicznych środków ochrony drewna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19222, I-18724, I-18723 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18722/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again