Source
Katalog zbiorów
(6)
Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Dennett Daniel Clement (1942- )
(1)
Hetmański Marek
(1)
Miłkowski Marcin (1976- )
(1)
Pleszczyński Jan (1958- )
(1)
Stokłosa Ewa
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Weiner Paul
(1)
Woleński Jan (1940- )
(1)
Ziemińska Renata (1965- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Teoria poznania
(5)
Komunikacja społeczna
(2)
Ciało ludzkie
(1)
Duchowość
(1)
Filozofia umysłu
(1)
Informacja
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Podmiotowość
(1)
Relacje umysł-ciało (Metafizyka)
(1)
Teoria umysłu
(1)
Zarządzanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Teoria poznania
(1)
Domain
Filozofia i etyka
(4)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Przewodniki po Filozofii)
Form of Work
Genre/Form
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Bibliografia przy rozdziałach. Indeksy.
Zawiera: Prawda, jej namiastki i paradoksy z nimi związane // Historia pojęcia prawdy // Współczesne minimalistyczne teorie prawdy // Pojęcie wiedzy // Historia sceptycyzmu i sceptycyzm współczesny // Sceptycyzm a kontekstualizm // Samowiedza // Percepcja i pamięć // Świadectwo i autorytet // Wiedza a priori // Rola języka w poznaniu // Empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm po przełomach naukowych XX wieku // Epistemologia a kognitywistyka // Epistemologia znaturalizowana.
Streszczenie: PRZEWODNIK PO EPISTEMOLOGII prezentuje najważniejsze pojęcia, stanowiska i spory obecne we współczesnej epistemologii jako dyscyplinie filozoficznej. Całość podzielona została na pięć części. Pierwsza dotyczy pojęcia prawdy i prezentuje najnowsze teorie prawdy oraz historię tego pojęcia. Druga część dotyczy problemu sceptycyzmu, który jest największym wyzwaniem dla epistemologii, ponieważ kwestionuje poznawalność prawdy i posiadanie przez ludzi wiedzy. Artykuły w tej części przedstawiają sposoby definiowania wiedzy, historię sceptycyzmu i współczesne jego formy oraz odpowiedzi na sceptycyzm. Trzecia część dotyczy najważniejszych źródeł wiedzy. Omawiane są: samowiedza, percepcja i pamięć oraz świadectwo i autorytet. Czwarta część podejmuje pytanie, czy doświadczenie jest jedynym rodzajem wiedzy. Przedmiotem analizy jest tutaj wiedza a priori, rola języka w poznaniu i spór pomiędzy empiryzmem, racjonalizmem i irracjonalizmem. Ostatnia część dotyczy najnowszych tendencji w epistemologii: naturalizacji epistemologii i jej relacji do kognitywistyki. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22265/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm / Jan Woleński. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 - 560 stron ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Bibliografia strony 497-536. Indeksy.
Zawiera: Ogólny wstęp historyczny // Zagadnienia metateoretyczne // Historia pojecia prawdy (do Kanta) // Teorie prawdy w XIX wieku // Teorie prawdy w XX wieku // Zadania teorii prawdy // Semantyczna definicja prawdy - ekspozycja // Semantyczna definicja prawdy - dalsze sprawy formalne i inne // Semantyczna definicja prawdy - dyskusja // Analiza wiedzy // Percepcja i pamięć // Wokół empiryzmu i racjonalizmu // Realizm i antyrealizm.
Streszczenie: Autorski wykład dotyczący jednego z ważniejszych i trudniejszych działów filozofii. Jan Woleński, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny filozof analityczny, badacz szkoły lwowsko-warszawskiej, znawca filozofii prawa, logik - przedstawia aktualny stan teorii poznania, omawia relację między teorią poznania a logiką, analizuje podstawowe pojęcie epistemologiczne - prawdę. Problematyka teoriopoznawcza przenika każdą dziedzinę filozofii: matematyki, nauk empirycznych, języka, człowieka, kultury. W swojej obszernej pracy autor zaznacza również dorobek polskiej myśli filozoficznej w tym zakresie. Książka przeznaczona jest dla studentów filozofii, a także dla doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22261/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliografia strony 348-376.
Zawiera: Podstawowe problemy poznawcze zarządzania // Tożsamość współczesnego zarządzania // Teorie i paradygmaty zarządzania // Teorie i paradygmaty zarządzania // Zastosowanie paradygmatów zarządzania // Radykalna krytyka zarządzania // Metodologiczne rozterki zarządzania.
Streszczenie: W książce autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu istotnie wpływa na funkcjonowanie firm i gospodarek, a także politykę światową. Autor skupił uwagę przede wszystkim na: istocie problemów poznawczych we współczesnym zarządzaniu, teoriach i paradygmatach zarządzania, perspektywach poznawczych w zarządzaniu i ich zastosowaniu, nurtach krytycznych w zarządzaniu, metodologicznych rozterkach zarządzania. Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie organizacji i zarządzania, doktorantów na kierunkach ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych w wyższych uczelniach różnych typów. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22272/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Naukoznawstwo
Bibliografia na stronach 347 - 355. Indeksy
Zawiera: Czy możliwa jest ogólna teoria informacji? // Filozofia informacji // Epistemologiczne analizy informacji // Czy informacja jest prawdziwa // Zakończenie. Bieżące problemy i nowe horyzonty.
Współfinansowanie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin).
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest prezentacją podmiotowych i poznawczych aspektów kategorii informacji i jej znaczenia dla epistemologicznych analiz poznania i wiedzy. Zawiera historię i stan badań nad informacją - od koncepcji termodynamicznych i matematycznych przez cybernetyczne po informatyczne - także tych rozwijanych w ramach filozofii informacji. Omówione są nie tylko naukowe, ale również kulturowe zmiany spowodowane przez technologie informatyczne, w szczególności takie zjawiska jak nadmiar i niedobór informacji, wieloznaczność i niewiarygodność komunikatów oraz dezinformujący charakter niektórych wytworów masowej kultury. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21896/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Bibliografia na stronach [455]-472. Indeks.
Zawiera: Komunikacja i komunikowanie z perspektywy filozoficznej // Ropoznawanie komunikacji. Żywioł i konstrukty // Komunikacyjne pole poznawcze // Komunikacja : natura i kultura // Jednostki komunikcji, sytuacja komunikacyjna i obszar niedookreśloności // Obrońcy komunikacji. Sofiści i Sokrates // Wrogowie komunikacji. Platon i aprioryści // Proces Sokratesa a media masowe //Berkeley redivivus. Media masowe // Wiedza i dyskurs medialny // Komunikacja face-to-face a komunikacja medialna // Etos w komunikacji medialnej // Komunikacyjny kryzys epistemologiczny.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21897/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [677]-707. Indeks.
Zawiera: Preludium: jak możliwe są halucynacje // Wyjaśnić świadomość // Wizyta w ogrodzie fenomenologicznym // Metoda dla fenomenologii // Wielokrotne szkice kontra teatr kartezjański // Czas i przeżycie //Ewolucja świadomości //Co robią z nami słowa? // Architektura ludzkiego umysłu // Pokaż i powiedz // Demontowanie programu ochrony świadków // Dyskwalifikacja qualiów // Realność jaźni // Wyobrażona świadomość.
Dostępne także jako e-book.
Streszczenie: Wielu współczesnych myślicieli powiela błędne przekonania naszych przodków sądząc, że odpowiedzi na te pytania są tajemnicą, której odkrycie nie jest ludziom pisane. Jednak dzięki przenikliwości Daniela C. Dennetta możemy się przekonać, że nawet najgłębsze zakątki naszego umysłu nie muszą pozostawać zagadką. Autor wykorzystuje swoją zdumiewającą wiedzę z zakresu filozofii, psychologii, neurobiologii oraz sztucznej inteligencji i przedstawia model wielokrotnych szkiców, który skrupulatnie wyjaśnia działanie świadomości i znakomicie tłumaczy dlaczego mózg czasem płata nam figle. Dennett w błyskotliwy i dowcipny sposób pokazuje, że umysł jest całkowicie zakorzeniony w mózgu, a do swojego zagadkowego dotychczas funkcjonowania nie potrzebuje już żadnej tajemnicy. [Za wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21971 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again