Źródło opisu
Katalog zbiorów
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Autor
Dennett Daniel Clement (1942- )
(1)
Hetmański Marek
(1)
Miłkowski Marcin (1976- )
(1)
Pleszczyński Jan (1958- )
(1)
Stokłosa Ewa
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Weiner Paul
(1)
Woleński Jan (1940- )
(1)
Ziemińska Renata (1965- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Teoria poznania
(5)
Komunikacja społeczna
(2)
Ciało ludzkie
(1)
Duchowość
(1)
Filozofia umysłu
(1)
Informacja
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Podmiotowość
(1)
Relacje umysł-ciało (Metafizyka)
(1)
Teoria umysłu
(1)
Zarządzanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość
(1)
Temat: czas
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Gatunek
Monografia
(2)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Teoria poznania
(1)
Dziedzina i ujęcie
Filozofia i etyka
(4)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Przewodniki po Filozofii)
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Bibliografia przy rozdziałach. Indeksy.
Zawiera: Prawda, jej namiastki i paradoksy z nimi związane // Historia pojęcia prawdy // Współczesne minimalistyczne teorie prawdy // Pojęcie wiedzy // Historia sceptycyzmu i sceptycyzm współczesny // Sceptycyzm a kontekstualizm // Samowiedza // Percepcja i pamięć // Świadectwo i autorytet // Wiedza a priori // Rola języka w poznaniu // Empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm po przełomach naukowych XX wieku // Epistemologia a kognitywistyka // Epistemologia znaturalizowana.
Streszczenie: PRZEWODNIK PO EPISTEMOLOGII prezentuje najważniejsze pojęcia, stanowiska i spory obecne we współczesnej epistemologii jako dyscyplinie filozoficznej. Całość podzielona została na pięć części. Pierwsza dotyczy pojęcia prawdy i prezentuje najnowsze teorie prawdy oraz historię tego pojęcia. Druga część dotyczy problemu sceptycyzmu, który jest największym wyzwaniem dla epistemologii, ponieważ kwestionuje poznawalność prawdy i posiadanie przez ludzi wiedzy. Artykuły w tej części przedstawiają sposoby definiowania wiedzy, historię sceptycyzmu i współczesne jego formy oraz odpowiedzi na sceptycyzm. Trzecia część dotyczy najważniejszych źródeł wiedzy. Omawiane są: samowiedza, percepcja i pamięć oraz świadectwo i autorytet. Czwarta część podejmuje pytanie, czy doświadczenie jest jedynym rodzajem wiedzy. Przedmiotem analizy jest tutaj wiedza a priori, rola języka w poznaniu i spór pomiędzy empiryzmem, racjonalizmem i irracjonalizmem. Ostatnia część dotyczy najnowszych tendencji w epistemologii: naturalizacji epistemologii i jej relacji do kognitywistyki. [za Wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22265/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm / Jan Woleński. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 - 560 stron ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Bibliografia strony 497-536. Indeksy.
Zawiera: Ogólny wstęp historyczny // Zagadnienia metateoretyczne // Historia pojecia prawdy (do Kanta) // Teorie prawdy w XIX wieku // Teorie prawdy w XX wieku // Zadania teorii prawdy // Semantyczna definicja prawdy - ekspozycja // Semantyczna definicja prawdy - dalsze sprawy formalne i inne // Semantyczna definicja prawdy - dyskusja // Analiza wiedzy // Percepcja i pamięć // Wokół empiryzmu i racjonalizmu // Realizm i antyrealizm.
Streszczenie: Autorski wykład dotyczący jednego z ważniejszych i trudniejszych działów filozofii. Jan Woleński, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny filozof analityczny, badacz szkoły lwowsko-warszawskiej, znawca filozofii prawa, logik - przedstawia aktualny stan teorii poznania, omawia relację między teorią poznania a logiką, analizuje podstawowe pojęcie epistemologiczne - prawdę. Problematyka teoriopoznawcza przenika każdą dziedzinę filozofii: matematyki, nauk empirycznych, języka, człowieka, kultury. W swojej obszernej pracy autor zaznacza również dorobek polskiej myśli filozoficznej w tym zakresie. Książka przeznaczona jest dla studentów filozofii, a także dla doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. [za Wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22261/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliografia strony 348-376.
Zawiera: Podstawowe problemy poznawcze zarządzania // Tożsamość współczesnego zarządzania // Teorie i paradygmaty zarządzania // Teorie i paradygmaty zarządzania // Zastosowanie paradygmatów zarządzania // Radykalna krytyka zarządzania // Metodologiczne rozterki zarządzania.
Streszczenie: W książce autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu istotnie wpływa na funkcjonowanie firm i gospodarek, a także politykę światową. Autor skupił uwagę przede wszystkim na: istocie problemów poznawczych we współczesnym zarządzaniu, teoriach i paradygmatach zarządzania, perspektywach poznawczych w zarządzaniu i ich zastosowaniu, nurtach krytycznych w zarządzaniu, metodologicznych rozterkach zarządzania. Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie organizacji i zarządzania, doktorantów na kierunkach ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych w wyższych uczelniach różnych typów. [za Wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22272/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Naukoznawstwo
Bibliografia na stronach 347 - 355. Indeksy
Zawiera: Czy możliwa jest ogólna teoria informacji? // Filozofia informacji // Epistemologiczne analizy informacji // Czy informacja jest prawdziwa // Zakończenie. Bieżące problemy i nowe horyzonty.
Współfinansowanie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin).
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest prezentacją podmiotowych i poznawczych aspektów kategorii informacji i jej znaczenia dla epistemologicznych analiz poznania i wiedzy. Zawiera historię i stan badań nad informacją - od koncepcji termodynamicznych i matematycznych przez cybernetyczne po informatyczne - także tych rozwijanych w ramach filozofii informacji. Omówione są nie tylko naukowe, ale również kulturowe zmiany spowodowane przez technologie informatyczne, w szczególności takie zjawiska jak nadmiar i niedobór informacji, wieloznaczność i niewiarygodność komunikatów oraz dezinformujący charakter niektórych wytworów masowej kultury. [za Wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21896/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Bibliografia na stronach [455]-472. Indeks.
Zawiera: Komunikacja i komunikowanie z perspektywy filozoficznej // Ropoznawanie komunikacji. Żywioł i konstrukty // Komunikacyjne pole poznawcze // Komunikacja : natura i kultura // Jednostki komunikcji, sytuacja komunikacyjna i obszar niedookreśloności // Obrońcy komunikacji. Sofiści i Sokrates // Wrogowie komunikacji. Platon i aprioryści // Proces Sokratesa a media masowe //Berkeley redivivus. Media masowe // Wiedza i dyskurs medialny // Komunikacja face-to-face a komunikacja medialna // Etos w komunikacji medialnej // Komunikacyjny kryzys epistemologiczny.
Streszczenie w języku angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21897/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach [677]-707. Indeks.
Zawiera: Preludium: jak możliwe są halucynacje // Wyjaśnić świadomość // Wizyta w ogrodzie fenomenologicznym // Metoda dla fenomenologii // Wielokrotne szkice kontra teatr kartezjański // Czas i przeżycie //Ewolucja świadomości //Co robią z nami słowa? // Architektura ludzkiego umysłu // Pokaż i powiedz // Demontowanie programu ochrony świadków // Dyskwalifikacja qualiów // Realność jaźni // Wyobrażona świadomość.
Dostępne także jako e-book.
Streszczenie: Wielu współczesnych myślicieli powiela błędne przekonania naszych przodków sądząc, że odpowiedzi na te pytania są tajemnicą, której odkrycie nie jest ludziom pisane. Jednak dzięki przenikliwości Daniela C. Dennetta możemy się przekonać, że nawet najgłębsze zakątki naszego umysłu nie muszą pozostawać zagadką. Autor wykorzystuje swoją zdumiewającą wiedzę z zakresu filozofii, psychologii, neurobiologii oraz sztucznej inteligencji i przedstawia model wielokrotnych szkiców, który skrupulatnie wyjaśnia działanie świadomości i znakomicie tłumaczy dlaczego mózg czasem płata nam figle. Dennett w błyskotliwy i dowcipny sposób pokazuje, że umysł jest całkowicie zakorzeniony w mózgu, a do swojego zagadkowego dotychczas funkcjonowania nie potrzebuje już żadnej tajemnicy. [Za wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. I-21971 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej