Form of Work
Artykuły
(36)
Publikacje naukowe
(21)
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(7)
Pliki i bazy danych
(4)
Status
only on-site
(28)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(28)
Author
Rybiński Janusz
(12)
Jakucy Krzysztof
(6)
Bednarek Michał
(5)
Szajewska Anna
(5)
Kuczyński Karol
(4)
Dymny Grzegorz
(3)
Karsznia Dorota
(3)
Chybowski Ryszard
(2)
Dębski Sławomir
(2)
Giełżecki Jan
(2)
Karsznia-Puzynowska Dorota
(2)
Więcek Bogusław
(2)
Wolański Robert
(2)
Abreu O
(1)
Alvear D
(1)
Arnaldos Josep
(1)
Bao Jianchun
(1)
Bin Y
(1)
Boffill Y
(1)
Borecki Mariusz (metalurgia)
(1)
Bryśkiewicz Tomasz
(1)
Budniak Piotr
(1)
Capote J.A
(1)
Chatris J.M
(1)
Chwaleba Augustyn
(1)
Cichomski Jakub
(1)
Couch C
(1)
Dajek Dariusz
(1)
De Mey Gilbert
(1)
DeVito Joe
(1)
Dobrzański Mieczysław Michał
(1)
Dronszczyk Piotr
(1)
Echols Kandice
(1)
Firląg Rafał
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gorzelak Artur
(1)
Grabowski Tomasz
(1)
Gvangxuan L
(1)
Jasińska Łucja
(1)
Jokiel Adam
(1)
Jurzysta Marcin
(1)
Kamczyk Tomasz
(1)
Kaplan Herbert
(1)
Kawula Roman
(1)
Kałuża Marcin
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Kopański Mariusz Krzysztof
(1)
Kowalski Michał
(1)
Kołecki H
(1)
Krucińska Izabella
(1)
Krystosik-Gromadzińska Agata
(1)
Kulon Marta
(1)
Kustra Piotr
(1)
Kuwana K
(1)
Lazaro M
(1)
Lopez C
(1)
Lugin Sergey
(1)
Maamar M
(1)
Manzanares A
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Michalak Marina
(1)
Nasiłowski Karol
(1)
Nowak Henryk
(1)
Olbrycht Robert
(1)
Omar M
(1)
Orémusová Emília
(1)
Pacholski Krzysztof (1953- )
(1)
Pałka S
(1)
Pietras Łukasz
(1)
Piskowski Adrian
(1)
Planas-Cuchi E
(1)
Porowska Iwona
(1)
Proszkowiec Jakub
(1)
Pręgowski Piotr
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rogal Mateusz
(1)
Rosa Ryszard
(1)
Sacha Piotr
(1)
Saito K
(1)
Siczek Jakub
(1)
Siudek Marian
(1)
Sobek Jakub
(1)
Song Ye
(1)
Spellenberg Bernd
(1)
Steidl T
(1)
Strach Michał
(1)
Strąkowski Robert
(1)
Suszyński Zbigniew
(1)
Szmyd Anna
(1)
Szulborski Bartosz
(1)
Szypuła Wiesław
(1)
Sługocki Mateusz
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wang Dongyan
(1)
Wang Xinlong
(1)
Weicheng F
(1)
Wilkie Charles A
(1)
Wittchen Wacław
(1)
Wiśniewski Adam
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(50)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(73)
Germany
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(73)
English
(2)
Subject
Termowizja i termografia
(75)
Kamery termowizyjne
(30)
Metody badawcze
(11)
podczerwień
(9)
Badania pożarnicze
(6)
Ratownictwo
(6)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(5)
Pożary
(4)
badania
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pomiary
(3)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(3)
Bezzałogowe statki powietrzne
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Instalacje elektryczne
(2)
Obiekty zabytkowe
(2)
Paliwa
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Projektowanie
(2)
Promieniowanie podczerwone
(2)
Przyrządy pomiarowe
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Technologia pożarnicza
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
monitoring
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Diagnostyka techniczna
(1)
Dobra kultury
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Ewakuacja
(1)
Fotowoltaika
(1)
Geoinformacja
(1)
Historia
(1)
Indeks tlenowy
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa
(1)
JRG
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Kompozyty
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Lotniska
(1)
Materiałoznawstwo
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Metro
(1)
Mgła wodna
(1)
Mieszaniny
(1)
Palność - badanie
(1)
Pogorzelisko
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary pojazdów
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość
(1)
Płomień
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Recykling
(1)
Rurociągi
(1)
Samochody
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Statki wodne
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Symulacja
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Teledetekcja
(1)
Temperatura
(1)
UL
(1)
Wentylacja
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Węgiel
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
algorytmy
(1)
detekcja
(1)
detektory
(1)
drzwi przeciwpożarowe
(1)
dydaktyka
(1)
instalacja oświetleniowa
(1)
izolacja
(1)
izolacja termiczna
(1)
kina
(1)
komory dymowe
(1)
konferencje
(1)
kopalnie
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(2)
Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(20)
Raport z badań
(4)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(7)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
75 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania termowizji pod kątem wykrywania, zapobiegania i zwalczania pożarów w kopalniach węgla kamiennego. W pracy przeprowadzono analizę występowania pożarów w podziemnych zakładach górniczych. Z analizy wynika, że więcej pożarów, a co za tym idzie więcej strat, w tym więcej osób poszkodowanych występuje w kopalniach węgla kamiennego, aniżeli w kopalniach innych surowców. Przedstawiono podział pożarów na endogeniczne (pożary będące skutkiem samonagrzewania węgla i braku możliwości odprowadzenia kumulowanego ciepła) oraz na egzogeniczne (powstałe w wyniku działania przyczyn zewnętrznych – urządzenia elektryczne, transportowe, działania człowieka). Analiza wykazała również, że pożary endogeniczne występują tylko w kopalniach węgla kamiennego ze względu na wydobywany palny surowiec. Przedstawiono sposoby detekcji pożarów podziemnych w chodnikach i eksploatowanych pokładach węgla kamiennego. W tym zagadnieniu przedstawiono detekcję gazometryczną opierającą się na pomiarach stężenia tlenku węgla w przepływowym prądzie powietrza. Poziom tego stężenia nie może przekroczyć 0,0026%, gdyż powyżej tego poziomu ogłaszana jest akcja przeciw pożarowa. Przedstawiono detekcję pożarów realizowaną z wykorzystaniem termowizji, ale także jej wykorzystanie podczas ich zwalczania. Omówiono przepisy, jakim podlega sprzęt wprowadzany do tak zwanego ruchu kopalni, oraz omówiono wymagania dotyczące kamer termowizyjnych w zestawieniu z ich parametrami, pod kątem stosowania ich przez pracowników dozoru oraz ratowników górniczych. Przedstawiono schemat postępowania podczas ogłoszenia akcji przeciw pożarowej, a w nim zakres wykorzystywania sprzętu pirometrycznego. Sposoby prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych przez ratowników górniczych zostały skonfrontowane, z taktyką ratowniczą stosowaną przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej wykorzystujących sprzęt termograficzny. Faktem jest, że sprzęt ten znajduje coraz szersze zastosowania w ratownictwie górniczym, jak i w PSP. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17834/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Fizyka
Bibliografia przy rozdziałach.
Dla inżynierów z branży metalurgicznej, elektrycznej, mechanicznej oraz budowlanej.
Streszczenie: Niniejsza publikacja poświęcona jest głównie praktycznym zastosowaniom termowizji w podczerwieni w przemyśle. Autorzy prezentują w niej podstawy techniki termowizyjnej w podczerwieni z uwzględnieniem podstaw fizycznych oraz budowę oraz działanie współczesnych kamer. Szczególną uwagę poświęcono metodyce poprawnego wykonywania praktycznych badań termowizyjnych z uwzględnieniem rodzaju kamery, właściwości badanego obiektu i warunków otoczenia. Książka dedykowana jest przede inżynierom z branży metalurgicznej, elektrycznej, mechanicznej oraz budowlanej. Może też stanowić dobrą pozycję literaturową na wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych na uczelniach technicznych, a także na zajęciach z fizyki oraz na przedmiotach dotyczących nowych metod diagnostyki na studiach medycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21199 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21198/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15231/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7283 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 41 poz., tab.
Tł.tyt.: Ocena zjawisk fizycznych powstałych w czasie standardowych testów pożarowych, w którymi elementami budowlanymi były drzwi przeciwpożarowe
Drzwi pożarowe stosowane są często w budownictwie jako jeden z elementów bezpieczeństwa pożarowego budynków. Zgodnie z Eurokodami drzwi pożarowe muszą posiadać odpowiednią odporność ogniową w zależności od kategorii pożarowej budynku. Ogólnie w zależności od konstrukcji drzwi, ich termiczna i mechaniczna odporność zmienia się wraz ze zmianą temperatury. W artykule opisano analizę termiczną, zachowania się drzwi pożarowych E12-60, wystawionych na ekspozycję cieplną pieca. Wykorzystaując analizę termograficzną w podczerwieni oraz tradycyjny pomiar ciepła termoparami, rejestrowano parametry zmian własności mechanicznych drzwi
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia dotyczące termografii i termowizji, zastosowania techniki termograficznej w działalności operacyjnej. Przedstawiono urządzenia stosowane w technice termograficznej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15700/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tab.
Tł.tyt.: Przewodnik metod badawczych w podczerwieni i metod termicznych. Poziom III.
Streszczenie: Metody badawcze w podczerwieni i metody termiczne: podstawy przenoszenia ciepła, zmian radiacyjnych, charakterystyki materiałowej, narzędzia wykorzystywane w termicznych metodach badawczych, parametry podczerwieni, elektroniczna ekranizacja, termografia, monitoring i kontrolowanie badań, bezpieczenstwo i zdrowie osób biorących udział w badaniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16357 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Termoratownictwo podczas ewakuacji / Dorota Karsznia, Krzysztof Jakucy // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/5 s.29-31.
Przedstawia zastosowanie termografii podczas prowadzenia akcji ratowniczej, szczególnie w czasie działań ewakuacyjnych
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9261/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14611/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Termowizja w służbie / Iwona Porowska // W Akcji. - 2011/6 s.60-62.
Opis ćwiczeń międzynarodowych Epifaktor 2011, które odbyły się 21-25 maja w Warszawie poświęconych wykorzystaniu kamer termowizyjnych w ratownictwie.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15214/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Synergetyczny efekt mieszaniny ZrO2 i B2O3 z trójkrezylofosforanem na zmniejszenie palności polimetakrylanu butylu
W celu zbadania inhibicyjnego wpływu synergetycznego dwutlenku cyrkonu (ZrO2) i tlenku boru (Br2O3) z dodatkiem trójkrezylofosforanu na palność polimetakrylanu butylu: badano: indeks tlenowy, stosowano test UL94, termografię, Wykorzystano również spektroskopię w podczerwieni, spektorskopię Ramana i fotografię cyfrową. Uzyskane wyniki wskazują, że ww. inhibitory powodują wzrost szybkości i ilości tworzącego się węgla przy zmniejszonej objętości tworzącej się fazy lotnej. Badania skłądu otrzymanego węgla pirolitycznego wskazują, że składa się z grafitu i różnych form węgla amorficznego.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy książki przedstawili zarówno podstawy fizyczne termografii, techniki jej wykorzystania, kamery termowizyjne z uwzględnieniem detektorów, jak i przykładowe aplikacje w budownictwie, medycynie i diagnostyce. Omówione są wielkości wpływające na sygnał wyjściowy kamery, takie jak emisyjność obiektu, skład i wilgotność atmosfery oraz obecność innych ciał w otoczeniu. Książka zawiera kompendium wiadomości o zjawiskach fizycznych z dziedziny promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni, które powinien znać użytkownik kamery termowizyjnej. Zawiera podstawą wiedzę o właściwościach promiennych ciał oraz pomaga zrozumieć problematykę wymiany ciepła i powstawania pól temperatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1028/20, W-1028/19, W-1028/18, W-1028/17, W-1028/15, W-1028/14, W-1028/13, W-1028/12, W-1028/11, W-1028/10, W-1028/9, W-1028/7, W-1028/6, W-1028/5, W-1028/4, W-1028/3 (16 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1028/2 Czyt., W-1028/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-67.
Streszczenie: Termowizja korzysta z niewidzialnego dla ludzkiego oka promieniowania podczerwonego, które emituje każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego, czyli powyżej 0 K (-273,15ºC). Promieniowanie podczerwone jest falą elektromagnetyczną, czyli korzysta z praw przewidzianych dla tych fal. Kamera termowizyjna ma bardzo szerokie zastosowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez podmioty KSRG. Celem przedmiotowej pracy inżynierskiej jest przedstawienie podstaw prawnych i teoretycznych z zakresu termowizji, określenie podstawowych ograniczeń oraz parametrów kamer termowizyjnych, analiza wykorzystania termowizji w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz próba poprawy skuteczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Część teoretyczna przedstawia podstawy prawne, podstawowe prawa oraz wielkości opisujące promieniowanie podczerwone, ogólną budowę kamery termowizyjnej, zasadę działania, podział detektorów podczerwieni i ich zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej. Część analityczna przedstawia charakterystykę kamer termowizyjnych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej i ich podział, zasady wykonywania pomiarów termowizyjnych, ograniczenia kamer termowizyjnych i ich wykorzystanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych przez podmioty KSRG oraz poprawę skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez zmianę standardów i wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16905/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia strony 159-173.
Streszczenie: W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawy fizyczne termowizji oraz jej zastosowań. W kolejnych rozdziałach opisano historię rozwoju termowizji w PSP. Dokonano oceny doboru i wykorzystania sprzętu termowizyjnego, z którego korzystają strażacy. Przedstawiono wnioski dotyczące oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań poprawiających efektywność działań. Opisano przykłady działań gaśniczych w pożarach wewnętrznych z wykorzystaniem termowizji. Przeanalizowano taktykę działań pod kątem jej optymalizacji. Zaprezentowano wyniki eksperymentalnych badań dynamiki rozwoju pożarów zewnętrznych z wykorzystaniem kamer termowizyjnych: pożaru samochodu osobowego, pożaru traw. Opisano znaczną liczbę prób pożarowych w pełnej skali, przeprowadzonych na poligonach. Opis udokumentowano fotografiami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1094/20, W-1094/19, W-1094/18, W-1094/17, W-1094/16, W-1094/15, W-1094/13, W-1094/12, W-1094/11, W-1094/10, W-1094/9, W-1094/6, W-1094/5, W-1094/4, W-1094/3 (15 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1094/2 Czyt., W-1094/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CZ-57
Tłumaczenie tytułu: Obrazowanie termiczne: już nie po remoncie - technika i narzędzia przeciwpożarowe
Streszczenie: W straży pożarnej uproszczono obrazowanie termiczne, aby po prostu „spojrzeć na ścianę i znaleźć gorące punkty”. Chociaż jest to prawda w jednym przypadku sposób, w jaki wykonujemy zadanie, wpływa na sposób wykonywania następnego zadania. Jednak ten artykuł nie dotyczy taktyki; chodzi o różne zastosowania kamery termowizyjnej (TIC) i dlaczego obrazowanie termiczne to coś więcej niż poszukiwanie gorących punktów, a nie tylko przegląd.
No cover
Article
In basket
Opis zastosowań kamer termowizyjnych w działaniach poszukiwawczych w różnych warunkach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again