Forma i typ
Artykuły
(36)
Publikacje naukowe
(21)
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(7)
Pliki i bazy danych
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(28)
dostępne
(5)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(28)
Autor
Rybiński Janusz
(12)
Jakucy Krzysztof
(6)
Bednarek Michał
(5)
Szajewska Anna
(5)
Kuczyński Karol
(4)
Dymny Grzegorz
(3)
Karsznia Dorota
(3)
Chybowski Ryszard
(2)
Dębski Sławomir
(2)
Giełżecki Jan
(2)
Karsznia-Puzynowska Dorota
(2)
Więcek Bogusław
(2)
Wolański Robert
(2)
Abreu O
(1)
Alvear D
(1)
Arnaldos Josep
(1)
Bao Jianchun
(1)
Bin Y
(1)
Boffill Y
(1)
Borecki Mariusz (metalurgia)
(1)
Bryśkiewicz Tomasz
(1)
Budniak Piotr
(1)
Capote J.A
(1)
Chatris J.M
(1)
Chwaleba Augustyn
(1)
Cichomski Jakub
(1)
Couch C
(1)
Dajek Dariusz
(1)
De Mey Gilbert
(1)
DeVito Joe
(1)
Dobrzański Mieczysław Michał
(1)
Dronszczyk Piotr
(1)
Echols Kandice
(1)
Firląg Rafał
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gorzelak Artur
(1)
Grabowski Tomasz
(1)
Gvangxuan L
(1)
Jasińska Łucja
(1)
Jokiel Adam
(1)
Jurzysta Marcin
(1)
Kamczyk Tomasz
(1)
Kaplan Herbert
(1)
Kawula Roman
(1)
Kałuża Marcin
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Kopański Mariusz Krzysztof
(1)
Kowalski Michał
(1)
Kołecki H
(1)
Krucińska Izabella
(1)
Krystosik-Gromadzińska Agata
(1)
Kulon Marta
(1)
Kustra Piotr
(1)
Kuwana K
(1)
Lazaro M
(1)
Lopez C
(1)
Lugin Sergey
(1)
Maamar M
(1)
Manzanares A
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Michalak Marina
(1)
Nasiłowski Karol
(1)
Nowak Henryk
(1)
Olbrycht Robert
(1)
Omar M
(1)
Orémusová Emília
(1)
Pacholski Krzysztof (1953- )
(1)
Pałka S
(1)
Pietras Łukasz
(1)
Piskowski Adrian
(1)
Planas-Cuchi E
(1)
Porowska Iwona
(1)
Proszkowiec Jakub
(1)
Pręgowski Piotr
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rogal Mateusz
(1)
Rosa Ryszard
(1)
Sacha Piotr
(1)
Saito K
(1)
Siczek Jakub
(1)
Siudek Marian
(1)
Sobek Jakub
(1)
Song Ye
(1)
Spellenberg Bernd
(1)
Steidl T
(1)
Strach Michał
(1)
Strąkowski Robert
(1)
Suszyński Zbigniew
(1)
Szmyd Anna
(1)
Szulborski Bartosz
(1)
Szypuła Wiesław
(1)
Sługocki Mateusz
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wang Dongyan
(1)
Wang Xinlong
(1)
Weicheng F
(1)
Wilkie Charles A
(1)
Wittchen Wacław
(1)
Wiśniewski Adam
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(50)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
Kraj wydania
Polska
(73)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(73)
angielski
(2)
Temat
Termowizja i termografia
(75)
Kamery termowizyjne
(30)
Metody badawcze
(11)
podczerwień
(9)
Badania pożarnicze
(6)
Ratownictwo
(6)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(5)
Pożary
(4)
badania
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pomiary
(3)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(3)
Bezzałogowe statki powietrzne
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Instalacje elektryczne
(2)
Obiekty zabytkowe
(2)
Paliwa
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Projektowanie
(2)
Promieniowanie podczerwone
(2)
Przyrządy pomiarowe
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Technologia pożarnicza
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
monitoring
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Diagnostyka techniczna
(1)
Dobra kultury
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Ewakuacja
(1)
Fotowoltaika
(1)
Geoinformacja
(1)
Historia
(1)
Indeks tlenowy
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa
(1)
JRG
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Kompozyty
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Lotniska
(1)
Materiałoznawstwo
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Metro
(1)
Mgła wodna
(1)
Mieszaniny
(1)
Palność - badanie
(1)
Pogorzelisko
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary pojazdów
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość
(1)
Płomień
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Recykling
(1)
Rurociągi
(1)
Samochody
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Statki wodne
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Symulacja
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Teledetekcja
(1)
Temperatura
(1)
UL
(1)
Wentylacja
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Węgiel
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
algorytmy
(1)
detekcja
(1)
detektory
(1)
drzwi przeciwpożarowe
(1)
dydaktyka
(1)
instalacja oświetleniowa
(1)
izolacja
(1)
izolacja termiczna
(1)
kina
(1)
komory dymowe
(1)
konferencje
(1)
kopalnie
(1)
Temat: miejsce
Województwo mazowieckie
(2)
Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(20)
Raport z badań
(4)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Inżynieria i technika
(7)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
75 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-9779/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
W koszyku
Opracowanie algorytmu do wyznaczania powierzchni obszaru spalonego w oparciu o cyfrowe przetwarzanie i analizę obrazu / Anna Szajewska ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej // w: Działalność badawcza SGSP 2016SGSPk20000117. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2016. - 1 plik programu MS-WORD ; 14 stron : ilustracje, fotografie, wykresy.
Streszczenie: W projekcie badawczym została opracowana metoda umożliwiająca wyznaczenie powierzchni obszaru spalonego oraz dynamiki rozwoju pożaru zewnętrznego z obrazów otrzymanych za pomocą przetworników obrazu w świetle widzialnym i w bliskiej podczerwieni. Metoda otrzymywania powierzchni obszaru spalonego stanowi alternatywę dla dotychczasowych metod obserwacji i manualnych pomiarów powierzchni spalonej. Opracowana metoda może znaleźć zastosowanie w ocenie strat, oraz wyznaczaniu dynamiki rozwoju pożarów. Obecnie można zaobserwować duży postęp w dziedzinie pozyskiwania danych z wysokości za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Opracowana metoda stanowi możliwe rozwiązanie w takich właśnie przypadkach. [za Autorką]
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-7766/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Using of simulation programms for heat outflow detection in building partitions / T. Steidl // Architecture Civil Engineering Environment ACEE. - 2008/1 Vol. 1 s.123-130.
Bibliogr. 9 poz.
Tł .tyt.: Zastosowanie programu symulacyjnego do wykrywania strat ciepła w pomieszczeniach budownictwa
Znaczne straty ciepła zauważalne w budynkach mieszkalnych wywołują potrzebę trafnej diagnostyki stanu technicznego obiektu. Termowizja - dobre narzędzie do bezinwazyjnych badań budynków, wykazuje potrzebę rzetelnej oceny wyników badań - termogramów. Innowacyjność artykułu polega na próbie wykorzystania powszechnie stosowanego programu do symulacji cieplnej budynków (ESP-r) do uzyskania referencyjnego rozkładu temperatury na przegrodzie. Program ESP-r okazał się znakomitym narzędziem do wyznaczania globalnych strat ciepła i badania komfortu cieplnego pomieszczeń, natomiast do szczegółowej analizy zjawisk zachodzących na powierzchniach przegród budynków zaleca się wykorzystanie innych dostępnych programów komputerowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie kalorymetru stożkowego i termografii do szacowania właścowości palnych polimerów nanokompozytowych zawierrającyh chlorowce.
Omówiono zmianę właściwości palnych polimerów zawierających chlorowce modyfikowanych nanokompozytami pod wpływem związków bromu. Wyniki przeprowadzonych badań.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 69-70.
Streszczenie: Głównym zadaniem pracy było przeprowadzenie badań dotyczących możliwości użycia kamery termowizyjnej połączonej z bezzałogowym statkiem powietrznym i samochodem specjalnym podczas prowadzenia akcji gaśniczej. Praca została podzielona na cztery elementy. W pierwszym, autor skupił się na przedstawieniu głównych zagadnień teoretycznych związanych z termowizją. Wspomniano także o występujących ograniczeniach podczas korzystania z przyrządu pomiarowego jakie mogą wystąpić podczas akcji ratowniczych. Kolejno skupiono się na krótkim opisie kamery termowizyjnej będącej na wyposażeniu danej jednostki. Dokonano pełnej statystyki związanej z użyciem takowego sprzętu w obrębie rejonu operacyjnego wymienionej jednostki. Przedstawiono krótkie wnioski dotyczące wykorzystania kamery. Trzecim elementem pracy a zarazem najważniejszym jest opisanie badań wykonanych przez zespół badawczy pod przewodnictwem dr hab. Janusza Rybińskiego, profesora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zespół ten, skupił się na badaniu możliwości wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego połączonego z kamerą termowizyjną podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na poligonie szkolnym. Kolejny rozdział to przedstawienie samochodu specjalnego, drabiny mechanicznej wykorzystywanej podczas akcji gaśniczej z możliwością podłączenia kamery termowizyjnej do kosza drabiny dedykowanej do tego samochodu. Koniec pracy to przedstawienie wniosków z wykonanych badań i obserwacji. Przedstawiono sugestie dotyczące poprawy wykorzystania badanego sprzętu w działaniach ratowniczych. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16736/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: Praca pod tytułem „Analiza wykorzystania kamery termowizyjnej w działaniach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrołęce” skupia rys historyczny dotyczący termowizji, odpowiedzi na problematyczne pytania płynące ze świata fizyki kwantowej rządzącej światem fal elektromagnetycznych, rozważania oraz badania na temat użyteczności termowiz w działaniach ratowniczych aż do części analitycznej odnoszącej się do pracy z kamerami termowizyjnymi w powiecie ostrołęckim. W pierwszej części pracy skupiono się na przybliżeniu rysu historycznego termowizji. Opisany został cały fenomen odkrycia czegoś niewidocznego dla ludzkiego oka, zjawiska, które zaintrygowało wielu naukowców, którzy bezpośrednio przyczynili się do rozwoju technologii podczerwieni. Następnie skupiono się na opisie oraz wyjaśnieniu praw fizyki rządzących promieniowaniem elektromagnetycznym, aby czytelnik mógł zrozumieć zasadę działania kamer termowizyjnych. W dalszej części pracy przedstawiono zasady korzystania z kamer termowizyjnych, na pierwszy rzut oka temat banalna, lecz jak się później okazuje umiejętność posługiwania się omawianym urządzeniem pomiarowym jest kluczowa do bezpiecznego oraz skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej. Przeprowadzono również badania potwierdzające stawiane w pracy tezy. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy powiatu. W rozdziale, który to opisuje zostały zawarte istotne informacje dotyczące powiatu w tym ilość ludność, areał, przemysł, charakter infrastruktury, gazociągi, koleje, lasy oraz zbiorniki wodne. Niezbęnym było przeprowadzenie bezpośredniej analizy wykorzystania kamer termowizyjnych w powiecie ostrołęckim poprzez przegląd meldunków z programu SWD oraz analizę archiwum Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Przedstawione zostały tam prawdziwe zdarzenia, w których kamera termowizyjna była zdecydowanym sprzymierzeńcem i jej zastosowanie w działaniach ratowniczych okazało się bardzo pomocne, a możliwe, że w niektórych przypadkach zbawienne. W ostatniej części pracy zawarte zostało podsumowanie gromadzące w sobie ogólne zagadnienia, które udało się ustalić na przestrzeni tworzenia pracy, po czym wysnuto odpowiednie wnioski. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17600/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Określanie emisyjności płomienia podczas pożarów rozlewisk węglowodorów przy wykorzystaniu termografii w podczerwieni
Opisano metodologię określania emisyjności płomienia tworzącego się podczas pożarów rozlewisk paliw ropopochodnych przy wykorzystaniu termografii podczerwieni. Jako paliwo wykorzystano paliwo dieslowe i benzynę. Badano emisyjność płomienia w chwili przejścia z reżimu spalania laminarnego w turbulentny.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13920/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Fotele tapicerowane jako źródło zagrożenia pożarowego sal kinowo - widowiskowych. / Mariusz Krzysztof Kopański // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2015/3 s.31-42.
Sygnatura: CP-80
Celem publikacji jest ocena zagrożenia pożarowego sal kinowo - widowiskowych wyposażonych w siedziska tapicerowane (fotele) spełniające aktualne wymogi techniczno - prawne. Fotele w salach mieszczących powyżej 200 osób dorosłych lub 100 dzieci bada się przy użyciu źródeł ognia o małej mocy (tlący się paieros, płomień zapałki). Należy ustalić jak zareagują fotele i jaki będzie miał przebieg pożar, gdy zastosujemy inne źródło ognia (np. palącą się złozoną gazetę.). Badania przeprowadzono na pełnowymiarowych fotelach oraz ich układach tapicerskich, które są ogólnodostępnymi wyrobami handlowymi na rynku europejskim spełniającymi wymagania zapalności mebli tapicerowanych, które są zgodne z metodą EN-PN 1021-1 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący się papieros oraz EN-PN 1021-2 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki. W celu ustalenia zagrożenia pożarowego siedzisk tapicerowanych od innych źródeł zapłonu, poddano je badaniom według wymagań normy kolejowej PN-EN 45545-2 Aneks B, C, PN-ISO 9705, ISO/TR 9705-2 (kalorymetr meblowy). Dodatkowo wyznaczono profile temperatur na powierzchni podpalanych foteli wykorzystując do tego celu kamerę termowizyjną. Wnioski: Zaleca się modyfikację i rozszerzenie palety źródeł zapłonu w obowiązującej normie. Za wzór można przyjąć angielską normę BS 5852, zgodnie z którą rozpatrywanych jest osiem różnych rodzajów źródeł zapłonu w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. Przegląd mebli tapicerowanych pod względem oceny palności wskazuje, że powinny one być przebadane w pełnej skali z uwzględnieniem większych źródeł zapłonu, jak np. kule z gazety lub stosy z drewna.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Bezpieczeństwo pożarowe siłowni zależy od rodzaju zastosowanego napędu, paliwa, wyposażenia, zabezpieczeń czynnych (takich jak np. przegrody pożarowe) i biernych (jak np. instalacje gaśnicze, wykrywające pożar, gaśnicze, sprzęt gaśniczy), a także od działań załogi, armatora i inspektorów. Najczęściej występującym scenariuszem zdarzeń jest wyciek paliwa z nieszczelności w instalacji paliwowej. W siłowni występują także inne liczne potencjalne źródła zapłonu m.in. gorące powierzchnie. Przewidywanie możliwości wystąpienia zagrożeń, definiowanie potencjalnych scenariuszy powstania i rozwoju pożaru oraz właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym, to działania prewencyjne, które w znaczący sposób również mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego siłowni okrętowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono obecnie stosowane oraz testowane techniki, urządzenia i pojazdy mające wpływ na szybkość oraz skuteczność działań poszukiwawczo‑ratowniczych prowadzonych przez służby. Oprócz sprzętu powszechnie używanego w tego typu operacjach, zaprezentowano rozwiązania wykorzystywane przez ratowników innych państw (bezzałogowe systemy latające) lub całkowicie nowatorskie (wszędołazy elektryczne).
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr 19 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Wstępne badania nad interakcją mgły wodnej i powierzchni ciekłego paliwa objętej pożarem
W artykule opisano wstępne pomiary i obserwacje interakcji mgły wodnej z powierzchnią ciekłego paliwa objętą pożarem. Źródłem ognia była miska stalowa z heptanem, etanolem i naftą. Mgła wodna była wytwarzana przez dyszę ciśnieniową, którą ustawiono na kwadratowym talerzu stalowym 300 mm nad próbką paliwa, a ciśnienie mgły wodnej wynosiło 0,5 MPa. Właściwości mgły wodnej zostały określone przez system LDV/APV. Spektrum promieniowania płomieni zmierzono za pomocą monochromatora a średnią strumienia za pomocą termografu przed i po użyciu mgły wodnej. Termografii użyto również do pokazania termicznego pola płomieni. Rezultaty eksperymentu pokazują, że interakcje płomieni nafty są inne niż płomieni etanolu i heptanu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zastosowanie termowizji w inżynierii bezpieczeństwa / Janusz Rybiński // Zeszyty Naukowe SGSP. - 2011/42 s.207-216.
Opisano sposoby wykorzystania kamer termowizyjnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek PSP i w profilaktyce pożarowej. Przedstawiono wybrane zastosowania termowizji w inżynierii bezpieczeństwa oraz badania prowadzone w SGSP.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-55.
Streszczenie: Celem pracy inżynierskiej o temacie „Analiza wykorzystania termowizji w akcjach ratowniczo-gaśniczych szkolnej JRG SGSP” było zebranie informacji, opisanie i analiza wykorzystania urządzeń termograficznych od ich początków do czasów obecnych. Poprzez bezpośredni kontakt ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej przegląd można określi jako jeden z najbogatszych w całym kraju. Poświęcono uwagę tematom takim jak początki powstania technologii termowizji, podstawowe prawa jak i ograniczenia niezbędne do prawidłowego zrozumienia tych urządzeń. Przedstawiono również kompletny spis urządzeń obecnie stosowanych na szkolnej JRG SGSP wraz z ich opisem i nakreśleniem mocnych oraz słabych stron. Pochylono się nad analizą ich nietypowych zastosowań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych jak i poza nim. Na podstawie przeglądu nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez producentów, zaproponowano dalszy kierunek rozwoju i zakupów dokonywanych urządzeń do jednostek ochrony przeciwpożarowej. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17634/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Treść książki przedstawiono w czterech głównych blokach tematycznych. W części pierwszej przedstawiono podstawy wymiany ciepła przez przegrody budowlane, w tym opisano mostki cieplne i ich wpływ na termiczną obudowę budynków. W części drugiej omówiono podstawy teoretyczne badań termowizyjnych, tzn. wymianę ciepła przez promieniowanie, podstawowe prawa promieniowania ciała czarnego oraz promieniowanie cieplne ciał rzeczywistych. Część trzecia zawiera omówienie radiacyjnej wymiany ciepła budynku z otoczeniem, z przedstawieniem cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego, zjawiska chłodzenia radiacyjnego przegród, średniej temperatury promieniowania nieboskłonu i radiacyjnej wymiany ciepła między budynkami. W części czwartej omówiono zasadnicze problemy związane z wykonywaniem badań termowizyjnych w budownictwie, w tym m.in. : istotę badań termowizyjnych, zalety i ograniczenia metody badawczej, zasady wykonywania pomiarów, czynniki wpływające na dokładność badań, przyczyny błędów pomiarowych, problemy związane z interpretacją termogramów oraz liczne przykłady zastosowania badań termowizyjnych w budownictwie z odpowiednim komentarzem.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19986 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19985/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tab.
Streszczenie: Omówiono ochronę dóbr kultury w sytuacji zagrożenia pożarowego, zagrożenia przestępczością.

Powiązane rekordy:
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1483/10, P-1483/9, P-1483/8, P-1483/7, P-1483/6, P-1483/5, P-1483/4, P-1483/3, P-1483/2 (9 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1483/1 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej