Form of Work
Artykuły
(156)
Publikacje naukowe
(130)
Książki
(33)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Status
only on-site
(160)
available
(13)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(161)
Author
Różycki Marek
(23)
Kołdys Karolina
(18)
Jarosz Wojciech
(9)
Dmochowski Dariusz
(8)
Grzegorczyk Krzysztof
(8)
Salamonowicz Zdzisław
(8)
Woliński Marek
(8)
Kolanowski Jerzy
(7)
Jarząb Urszula
(6)
Pusty Tadeusz
(6)
Biedugnis Stanisław
(5)
Grosset Ryszard
(5)
Hancyk Bolesław
(5)
Mazurek Mariusz
(5)
Pająk Michał
(5)
Dmochowska Anna
(4)
Kukfisz Bożena
(4)
Majka Adam
(4)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(4)
Wolanin Jerzy
(4)
Dudek Bogusław
(3)
Gałązka Elżbieta
(3)
Grunt-Mejer Iwona
(3)
Janczak Andrzej
(3)
Kociołek Krzysztof T
(3)
Ratajczak Dariusz
(3)
Smolarkiewicz Mariusz
(3)
Tomasz Stanisław
(3)
Węsierski Tomasz
(3)
Zaleski Bogdan
(3)
Łangowski Krzysztof
(3)
Badawika Michał
(2)
Berny Jan Stanisław
(2)
Bogalecka Magda
(2)
Buchcar Rafał
(2)
Chakrabarti Uday Kumar
(2)
Grzegorczyk K
(2)
Huster Frank
(2)
Kamiński Andrzej
(2)
Kwiatkowski Antoni. st. bryg. dr
(2)
Kępka Paweł (1975- )
(2)
Lisiecki Marek
(2)
Marciniak Andrzej
(2)
Olcen Dariusz
(2)
Parikh Jigisha K
(2)
Podsiadło Grzegorz
(2)
Rauk Jarosław
(2)
Simiński Przemysław
(2)
Thorns Jochen
(2)
Tuśnio Norbert
(2)
Wiąckowski Jacek
(2)
Wrotek Jerzy. prof. dr hab
(2)
Adamski Aleksander. bryg. mgr inż
(1)
Adamski Aleksander. st. kpt. mgr inż
(1)
Adamusińska Katarzyna
(1)
Arnaldos Josep
(1)
Bagański Krzysztof
(1)
Balcer Stoch Zofia
(1)
Baliński Szymon
(1)
Banaszczyk Zbigniew
(1)
Barburski Wojciech
(1)
Becher Damian
(1)
Birk A.M
(1)
Bogalecka Magdalena
(1)
Bogusz Krzysztof
(1)
Bonvicini Sarah
(1)
Borniński Arkadiusz
(1)
Brzostek Monika
(1)
Bubbico Roberto
(1)
Burdzy Anna
(1)
Bushman C.H
(1)
Butler Ron
(1)
Bębnowski Jan
(1)
Będkowski Mariusz
(1)
Błażkiewicz Zbigniew
(1)
Casal Joaquim
(1)
Chang Yi-Ming
(1)
Cheng Yen-Chun
(1)
Chien Ching-Yun
(1)
Chodorowska Anna
(1)
Chołda Edward
(1)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(1)
Cofała Tadeusz
(1)
Cozzani Valerio
(1)
Derda Adam
(1)
Dobiech Piotr
(1)
Domański Dominik
(1)
Duda Tomasz
(1)
Dudek Adam
(1)
Dulas Marcin
(1)
Duplicki Kamil
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dąbrowski Marian
(1)
Dąbrowski Sebastian
(1)
Ejmocka Magdalena
(1)
Fal Krzysztof
(1)
Filary Stefan
(1)
Frame John
(1)
Gajek Agnieszka
(1)
Gawek Ryszard
(1)
Year
2020 - 2022
(14)
2010 - 2019
(140)
2000 - 2009
(108)
1990 - 1999
(44)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(5)
1950 - 1959
(3)
1670 - 1679
(1)
Country
Poland
(321)
Germany
(1)
Language
Polish
(316)
English
(3)
German
(3)
Subject
Transport materiałów niebezpiecznych
(312)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(108)
ADR
(81)
przepisy
(65)
Transport drogowy
(54)
Transport kolejowy
(29)
Analiza zagrożeń
(28)
magazyny
(24)
cysterny
(22)
Zagrożenie wybuchowe
(19)
zagrożenia miejscowe
(18)
Wypadki drogowe
(15)
LPG
(14)
Substancje chemiczne
(14)
Zagrożenia chemiczne
(13)
Ratownictwo chemiczne
(11)
Zagrożenia pożarowe
(11)
Zagrożenia środowiska
(11)
BHP
(10)
Paliwa płynne
(10)
wypadki kolejowe
(10)
Akcja ratownicza
(9)
Analiza ryzyka
(9)
Materiały palne
(9)
Materiały promieniotwórcze
(9)
Paliwa
(9)
Materiały i substancje wybuchowe
(8)
Prawo
(8)
Prognozowanie zagrożeń
(8)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(7)
Ratownictwo ekologiczne
(7)
Transport
(7)
rejon operacyjny
(7)
transport wodny (morski i rzeczny)
(7)
Bezpieczeństwo
(6)
Bezpieczeństwo pożarowe
(6)
Współpraca międzynarodowa
(6)
transport lotniczy
(6)
tunele
(6)
ciecze
(5)
Amoniak
(4)
Katastrofy
(4)
Klasyfikacja
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Procesy produkcyjne
(4)
Terroryzm
(4)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(4)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(4)
awarie chemiczne i radiacyjne
(4)
dokumentacja przewozowa
(4)
ocena zagrożenia
(4)
odpady niebezpieczne
(4)
przemysł chemiczny
(4)
Awarie przemysłowe
(3)
BLEVE
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(3)
Ciecze palne
(3)
LNG
(3)
Pojazdy
(3)
Pojazdy specjalne
(3)
Ryzyko
(3)
Substancje toksyczne
(3)
Symulacja
(3)
Szkolenie
(3)
Taktyka walki z pożarami
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
autostrady
(3)
chlor
(3)
odpady promieniotwórcze
(3)
podręcznik
(3)
prawo międzynarodowe
(3)
transport wodny (morski, rzeczny)
(3)
zagrożenia nadzwyczajne
(3)
zagrożenia transportowe
(3)
zdarzenia niebezpieczne
(3)
znaki ostrzegawcze
(3)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(3)
Środki ochrony indywidualnej
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Certyfikacja zgodności
(2)
ICAO
(2)
Katastrofy transportowe
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Pożary
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Ropa naftowa
(2)
Rurociągi
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
Zapobieganie zagrożeniom
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
działania ratowniczo-gaśnicze
(2)
elektryczność statyczna
(2)
materiały chemiczne
(2)
monitoring
(2)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Europa
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(133)
Poradnik
(4)
Normy
(2)
Rozprawa doktorska
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Transport i logistyka
(4)
322 results Filter
No cover
Article
In basket
W czasie transportu koleją materiałów (o specyficznych właściwościach), mogących stwarzać zagrożenie zarówno dla środków transportu, jak i otoczenia (środowiska) muszą być zachowane szczególne środki ostrożności. Przedstawiono tryb postępowania przy przewozie materiałów niebezpiecznych.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono uregulowania zawarte w Karcie UIC i Instrukcji Ir-16 "O postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych"
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Statkami żeglugi śródlądowej transportuje się w Polsce zaledwie 0,4% przewożonych towarów. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ogłosiło że chce aby ten wskaźnik wzrósł do ok. 15%. W związku z tym może zwiekszyć się również natężęnie przewozów towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące ww. zagadnienia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4175 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-74
Przewóz towarów niebezpiecznych stwarza szczególne zagrożenia, które mogą spowodować sytuacje niebezpieczne już w czasie transportu. Z tego względu przewoźnicy, służby kontrolne i organy administracji muszą pozyskać aktualne informacje nie tylko o fakcie nadania ładunku, ale i o trasie przewozu. W praktyce jawność informacji dla danego organu jest sprzeczna z interesem gospodarczym. Prace nad ujednoliceniem informacji trwają od kilku lat. Uzyskanie porozumienia miedzy rynkiem, a administracją jest możliwe tylko przy zaakceptowaniu wspólnych założeń. Celem tego referatu jest zaprezentowanie wyników prac gremiów międzynarodowych, oraz ich analiza w celu wskazania ich przydatności, oraz zagrożeń.
No cover
Article
In basket
Tunele i ograniczenia 2010 / Marek Różycki // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2010 marzec Z.1. s.3-7.
Problem bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych w tunelach został dostrzeżony po kilku spektakularnych wypadkach. Pod koniec XX wieku w prawodawstwie międzynarodowym zaczęły pojawiać się regulacje związane z bezpieczeństwem w tunelach. Przełomem okazała się zmiana w przepisach ADR ( z oku 2007), wprowadzająca obowiązaek ustandaryzowania restrykcji związanych z przewozem w tunelach. Po za tunelami przeanalizowane zostały ograniczenia prędkości
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Omówiono transport materiałów niebezpiecznych, a w szczególności jego nadzór zewnętrzny i wewnętrzny.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Transport towarów niebezpiecznych może być realizowany poprzez: transport drogowy – ADR, transport kolejowy – RID, transport materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi – ADN, transport morski materiałów niebezpiecznych – IMDG, transport lotniczy materiałów niebezpiecznych – CAO IT. W niniejszym artykule omówiono transport drogowy materiałów niebezpiecznych.
No cover
Article
In basket
Transport lotniczy materiałów niebezpiecznych / Andrzej Kamiński // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/1 s. 12-17.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia przygotowania materiałów niebezpiecznych do transportu lotniczego, załadunek i zasady bezpieczeństwa. Opisano prowadzenie działań ratowniczych po wylądowaniu samolotu z pożarem na pokładzie. Przedstawiono przykłady incydentów i wypadków lotniczych.
No cover
Article
In basket
Zał.
Omówiono przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.
No cover
Article
In basket
Materiały niebezpieczne, przewozy transgraniczne / J. Szewczyk // Atest : ochrona pracy. - 2001/10 s.22-23.
1 lipca 2001 weszła w życie nowa wersja Umowy Europejskiej w sprawie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR. Do końca 2002 r. potrwa okres przejściowy. Omówiono stan bezpieczeństwa transportu drogowego materiałów niebezpiecznych w Polsce.
No cover
Article
In basket
Relacja z sympozjum w Juracie dotyczącego bezpieczeństwa przewozów materiałów niebezpiecznych.
No cover
Article
In basket
Towary niebezpieczne w praktyce - prawdy, półprawdy i...statystyka / Marek Różycki, Jerzy Kolanowski // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2008 czerwiec Z.2. s.10-15.
Dane statystyczne dotyczące transportu drogowego i kolejowego towarów i substacncji niebezpiecznych
No cover
Article
In basket
Było dobrze, po co psuć? / Stoch Zofia Balcer // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2009 wrzesień Z.3 s.17-18.
Uwagi do projektu (z dnia 28.08.2009 r zamieszczone na stronie Ministerstwa Infrastruktury) ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w części dotyczącej przeprowadzania szkoleń i egzaminów po kursach dokstzałcających kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)
No cover
Article
In basket
New technology, new risk / Ron Butler // Industrial Fire Journal. - 2013/93 s.20-22.
Tł .tyt.: Nowa technologia, nowe ryzyko
Przedstawiono właściwości baterii litowych a ryzyko pożarowe podczas transportu i magazynowania ich.
No cover
Article
In basket
Handling the cryo factor - part two / John Frame // Industrial Fire Journal. - 2010/80 s.33-35.
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Tł.tyt.: Przewóz materiałów kriogenicznych - cz. II
Autor stworzył kursy szkoleniowe w wydanej przez LNG Fire Response, a także opublikowane w książce LNG Fire Protection & Emergency Response (IChemE). W drugiej części serii LNG koncentruje się na refinansowaniu, międzynarodowych standardach i prawdopodobnych scenariuszach zdarzeń, w tym urządzeń chłodniczych, przewozy towarowe oraz procesy tankowania/rurociągów.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono zagadnienia związane z przewozem multimodalnym, a więc harmonizację przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych różnymi rodzajami transportu.
No cover
Article
In basket
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. ADR 2019-2021 //W: Bezpieczeństwo w Logistyce. - 2019/3 (14) strony 61-68.
Sygnatura CP-74
Nowelizacja umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: W obliczu zagrożenia koronawirusem niezwykle istotną rzeczą jest bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, w tym próbek pobranych od ludzi zakażonych. Jak wygląda postępowanie przy przewozie tego typu materiałów oraz środków ograniczających pandemię?
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again