Źródło opisu
Katalog zbiorów
(332)
Forma i typ
Artykuły
(159)
Publikacje naukowe
(115)
Książki
(55)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(167)
dostępne
(17)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(168)
Autor
Różycki Marek
(23)
Kołdys Karolina
(20)
Jarosz Wojciech
(10)
Dmochowski Dariusz
(8)
Grzegorczyk Krzysztof
(8)
Salamonowicz Zdzisław
(8)
Woliński Marek
(8)
Kolanowski Jerzy
(7)
Pusty Tadeusz
(7)
Hancyk Bolesław
(6)
Jarząb Urszula
(6)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(5)
Grosset Ryszard
(5)
Mazurek Mariusz
(5)
Pająk Michał
(5)
Dmochowska Anna
(4)
Kukfisz Bożena
(4)
Majka Adam
(4)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(4)
Wolanin Jerzy. (1950-
(4)
Węsierski Tomasz
(4)
Dudek Bogusław
(3)
Gałązka Elżbieta
(3)
Grunt-Mejer Iwona
(3)
Janczak Andrzej
(3)
Kociołek Krzysztof T
(3)
Ratajczak Dariusz
(3)
Smolarkiewicz Mariusz
(3)
Tomasz Stanisław
(3)
Zaleski Bogdan
(3)
Łangowski Krzysztof
(3)
Badawika Michał
(2)
Berny Jan Stanisław
(2)
Bogalecka Magda
(2)
Buchcar Rafał
(2)
Chakrabarti Uday Kumar
(2)
Grudzień Marta
(2)
Grzegorczyk K
(2)
Huster Frank
(2)
Kamiński Andrzej
(2)
Kwiatkowski Antoni. st. bryg. dr
(2)
Kępka Paweł (1975- )
(2)
Lisiecki Marek
(2)
Marciniak Andrzej
(2)
Olcen Dariusz
(2)
Parikh Jigisha K
(2)
Podsiadło Grzegorz
(2)
Rauk Jarosław
(2)
Simiński Przemysław
(2)
Thorns Jochen
(2)
Tuśnio Norbert
(2)
Wiąckowski Jacek
(2)
Wrotek Jerzy. prof. dr hab
(2)
Adamski Aleksander. bryg. mgr inż
(1)
Adamski Aleksander. st. kpt. mgr inż
(1)
Adamusińska Katarzyna
(1)
Arnaldos Josep
(1)
Bagański Krzysztof
(1)
Balcer Stoch Zofia
(1)
Baliński Szymon
(1)
Banaszczyk Zbigniew
(1)
Barburski Wojciech
(1)
Becher Damian
(1)
Birk A.M
(1)
Bogalecka Magdalena
(1)
Bogusz Krzysztof
(1)
Bonvicini Sarah
(1)
Borniński Arkadiusz
(1)
Brzostek Monika
(1)
Bubbico Roberto
(1)
Burdzy Anna
(1)
Bushman C.H
(1)
Butler Ron
(1)
Bębnowski Jan
(1)
Będkowski Mariusz
(1)
Błażkiewicz Zbigniew
(1)
Casal Joaquim
(1)
Chang Yi-Ming
(1)
Cheng Yen-Chun
(1)
Chien Ching-Yun
(1)
Chodorowska Anna
(1)
Chołda Edward
(1)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(1)
Cofała Tadeusz
(1)
Cozzani Valerio
(1)
Derda Adam
(1)
Dobiech Piotr
(1)
Domański Dominik
(1)
Duda Tomasz
(1)
Dudek Adam
(1)
Dulas Marcin
(1)
Duplicki Kamil
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dąbrowski Marian
(1)
Dąbrowski Sebastian
(1)
Ejmocka Magdalena
(1)
Fal Krzysztof
(1)
Filary Stefan
(1)
Frame John
(1)
Gajek Agnieszka
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(20)
2010 - 2019
(140)
2000 - 2009
(108)
1990 - 1999
(47)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(5)
1950 - 1959
(3)
1670 - 1679
(1)
Kraj wydania
Polska
(331)
Niemcy
(1)
Język
polski
(325)
niemiecki
(4)
angielski
(3)
Temat
Transport materiałów niebezpiecznych
(322)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(111)
ADR
(86)
przepisy
(68)
Transport drogowy
(58)
Transport kolejowy
(31)
Analiza zagrożeń
(28)
magazyny
(24)
cysterny
(23)
Zagrożenie wybuchowe
(20)
zagrożenia miejscowe
(18)
Wypadki drogowe
(15)
LPG
(14)
Substancje chemiczne
(14)
Zagrożenia chemiczne
(13)
Ratownictwo chemiczne
(11)
Zagrożenia pożarowe
(11)
Zagrożenia środowiska
(11)
BHP
(10)
Paliwa płynne
(10)
Wypadki kolejowe
(10)
Akcja ratownicza
(9)
Analiza ryzyka
(9)
Materiały palne
(9)
Materiały promieniotwórcze
(9)
Paliwa
(9)
Materiały i substancje wybuchowe
(8)
Prawo
(8)
Prognozowanie zagrożeń
(8)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(7)
Ratownictwo ekologiczne
(7)
Transport
(7)
rejon operacyjny
(7)
transport lotniczy
(7)
transport wodny (morski i rzeczny)
(7)
Bezpieczeństwo
(6)
Bezpieczeństwo pożarowe
(6)
Współpraca międzynarodowa
(6)
tunele
(6)
ciecze
(5)
dokumentacja przewozowa
(5)
Amoniak
(4)
Katastrofy
(4)
Klasyfikacja
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Procesy produkcyjne
(4)
Terroryzm
(4)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(4)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(4)
awarie chemiczne i radiacyjne
(4)
ocena zagrożenia
(4)
odpady niebezpieczne
(4)
przemysł chemiczny
(4)
Awarie przemysłowe
(3)
BLEVE
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(3)
Ciecze palne
(3)
LNG
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Pojazdy
(3)
Pojazdy specjalne
(3)
Ryzyko
(3)
Substancje toksyczne
(3)
Symulacja
(3)
Szkolenie
(3)
Taktyka walki z pożarami
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
autostrady
(3)
chlor
(3)
odpady promieniotwórcze
(3)
podręcznik
(3)
prawo międzynarodowe
(3)
transport wodny (morski, rzeczny)
(3)
zagrożenia nadzwyczajne
(3)
zagrożenia transportowe
(3)
zdarzenia niebezpieczne
(3)
znaki ostrzegawcze
(3)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(3)
Środki ochrony indywidualnej
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Certyfikacja zgodności
(2)
ICAO
(2)
Katastrofy transportowe
(2)
Pożary
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Ropa naftowa
(2)
Rurociągi
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
Zapobieganie zagrożeniom
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
działania ratowniczo-gaśnicze
(2)
elektryczność statyczna
(2)
materiały chemiczne
(2)
monitoring
(2)
Temat: miejsce
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Europa
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Województwo zachodniopomorskie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(137)
Poradnik
(4)
Normy
(2)
Rozprawa doktorska
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(15)
Transport i logistyka
(5)
332 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-426/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
RID 2019. Zmiany w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych koleją //W: Bezpieczeństwo w Logistyce. - 2019/2 (13) strony 22-33.
Sygnatura CP-74
Niniejszy dokument zawiera ogólną informację na temat zmian przepisów Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. Materiał opracowano w oparciu o informacje przygotowane przez UTK.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-60
Rola i zadania doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych, jego uprawnienia i obowiązki.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Architektura inteligentnych systemów transportowych (ITS) pozwala na planowanie realizacji współpracujących ze sobą aplikacji i usług. Ze względu na uwarunkowania formalne i praktyczne powinna to być architektura wypełniająca potrzeby użytkowników, wymagania funkcjonalne, techniczne, komunikacyjne oraz w zakresie bezpieczeństwa. Nagromadzona wiedza, doświadczenia i opracowania, w szczególności związane z europejską ramową architekturą ITS (FRAME), stają się pożytecznym punktem wyjścia zarówno do opracowania systemu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i przyjęcia rozwiązań instytucjonalnych. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości obecne oraz przyszłościowe w zastosowaniu ITS w transporcie towarów niebezpiecznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Analiza przewozów lądowych towarów niebezpiecznych w roku 2005 / Marek Różycki // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2006 czerwiec Z.2. s.10-11.
Analiza danych dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych za rok 2005, po zmianie wzoru sprawozdania.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rzut oka w przyszłość. Nowe przepisy transportowe : Przepisy transportowe ADR/RID/ADN 2013 / Marek Różycki // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2011/3 s.2-5.
Przedstawiono prace nad zmianą przepisów, harmonizację z przepisami modelowymi, limity przewozu towarów niebezpiecznych, oraz zmiany dotyczące opakowań, tuneli, w zakresie cystern.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-5938/A [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-11431/A [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-3917 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Obowiążki sporządzania przez doradcę ds. bezpieczeństwa rocznego sprawozdania z działalności firmy w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych zostały określone przez regulacje prawne RID i Dz.U. Przykłądowy wzór formularza i sprawozdania
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Transport lotniczy staje się coraz bardziej popularny, również w sytuacjach, kiedy należy przetransportować w określone miejsce towary niebezpieczne. Jak należy zadbać o bezpieczeństwo tego typu przewozu? W artykule przedstawiono przepisy regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych, polskie przepisy, odpowiedzialność uczestników przewozu towarów niebezpiecznych oraz klasyfikację towarów niebezpiecznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przewóz towarów niebezpiecznych wraz z czynnościami mu towarzyszącymi w zakresie wszystkich dostępnych rodzajów transportu regulowany jest przepisami o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Nie ulega wątpliwości, iż skrupulatne i konsekwentne przestrzeganie przepisów przez uczestników przewozu gwarantuje możliwość zachowania dostatecznego poziomu bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych czynności.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Jak właściwie zabezpieczyć ładunek w transporcie? / Marek Różycki // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2005 grudzień Z.4. s.4-6.
Zasady zabezpieczenia towarów niebezpiecznych do transportu
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Małe może nie być "niebezpieczne" / Paweł Tkaczyk //W: Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2008 marzec Z.1. s.14-16.
Transport lotniczy jest jedną z najbardziej restrykcyjnych form przewozu. Zalecenia wprowadzone przez ICAO dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przewóz odpadów - czyli temat wyrzucony na smieci! / Marek Różycki // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2006 wrzesień Z.3. s.7-8.
Analiza transportu odpadów niebezpiecznych oraz klasyfikacja transportowa
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Artykuł opracowano na podstawie materiałów z seminarium. Omówiono bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.
Książka
W koszyku
Streszczenie: Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką przewozu i magazynowania artykułów i materiałów niebezpiecznych. Opisano w niej sposoby oznakowań towarów, opakowań, klasyfikację towarów, zwolnienia i wyłączenia a także przedstawiono wymagane dokumenty niezbędne do przewozu materiałów niebezpiecznych. Autorzy prezentują zasady przewozu i zabezpieczenia ładunków oraz sposoby i wymagania dotyczące oznakowania środków liansportu oraz obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Książka zawiera również zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, aktualne przepisy prawne i inne. Książka posiada kolorowe zdjęcia, grafiki i nalepki informacyjne. Integralną częścią jest dołączona insliukcja pisemna ADR dla kierowcy w formie wkładki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20702, I-20701 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20700/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Transport materiałów niebezpiecznych / Grzegorz Podsiadło // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2000/1 s.10-12.
Tab.
Jak należy postępować by ustrzec się zagrożeń przewożąc materiały i niebezpieczne substancje, a w przypadku ich wystąpienia szybko i skutecznie likwidować powstałe skażenia chemiczne, ekologiczne itp.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-102
Transport drogowy i kolejowy to jedne z rodzajów transportu, przy użyciu których mogą być przewożone towary niebezpieczne. Zarówno w transporcie drogowym, jak również kolejowym, zostały dopuszczone trzy sposoby przewozu towarów niebezpiecznych. Jednym z nich są cysterny.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej