Form of Work
Artykuły
(20)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(1)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(24)
Author
Kamocka-Bronisz Renata
(12)
Kowalczyk Przemysław
(4)
Giełżecki Jan
(3)
Wolański Robert Marcin
(3)
Bronisz Sławomir
(2)
Czarnecki Robert
(2)
Datta Krzysztof
(2)
Furmański Piotr
(2)
Godniowska Marta
(2)
Kogut Bogusław
(2)
Koniuch Tyberiusz
(2)
Młynarczyk Magdalena
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Szewczyk Artur
(2)
Wójcik Zbigniew
(2)
Łapka Piotr
(2)
Alfuth Patryk
(1)
Andres Mateusz
(1)
Berus Przemysław
(1)
Blukacz Monika
(1)
Brzychczyk Beata
(1)
Bugaj Marcin A
(1)
Cieślikiewicz Łukasz
(1)
Depczyński Krystian
(1)
Dudek Adam
(1)
Dudziński Łukasz
(1)
Filipska Karolina
(1)
Frelke Krystian
(1)
Grzymowicz Bogdan
(1)
Jarosławska-Kolman Karina
(1)
Jędraszko Sylwia
(1)
Kiełczewski Michał
(1)
Klugowski Michał
(1)
Kowalski Łukasz
(1)
Król Bernard
(1)
Książek Piotr
(1)
Kubiś Michał
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Malkowski Damian
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Markowski Tomasz
(1)
Mielczarek Filip
(1)
Nawrot Marcin
(1)
Niedek Adam
(1)
Noga Tomasz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Orszulak Piotr
(1)
Osenkowski Dawid
(1)
Pieniak Daniel
(1)
Pietrak Karol
(1)
Plagowski Paweł
(1)
Ptak Szymon
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Riegert Dorota
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Rozenek Łukasz
(1)
Równicka Karolina
(1)
Stegienko Karolina
(1)
Sulak Emil
(1)
Urban Gracjan
(1)
Wilczyński Michał
(1)
Wiśniewski Tomasz S
(1)
Wojtaś Łukasz
(1)
Woliński Marek
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Włodarczyk Katarzyna
(1)
Zaborniak Kamil
(1)
Żurawski Maksymilian
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(34)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Subject
Ubranie specjalne
(44)
Wytrzymałość materiałów
(11)
Odzież ochronna
(9)
Środki ochrony indywidualnej
(8)
BHP
(3)
materiały włókiennicze
(3)
ochrona zdrowia
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Ergonomia
(2)
Izolacje cieplne
(2)
Stres cieplny
(2)
Warunki atmosferyczne
(2)
owady
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Chemia organiczna
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Materiały ogniotrwałe
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Promieniowanie słoneczne
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Symulacja
(1)
Tekstylia
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wentylacja
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zużycie (materiałoznawstwo)
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania eksploatacyjne
(1)
ciecze
(1)
dopuszczenie do użytkowania
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
manekiny
(1)
model
(1)
obciążenie termiczne
(1)
ochrony osobiste
(1)
odporność
(1)
odporność cieplna/termiczna
(1)
odzież inteligentna
(1)
przepisy
(1)
ratownictwo wodne na lodzie
(1)
rozlewy olejowe
(1)
samochody specjalne
(1)
skażenie środowiska
(1)
sprzęt ratownictwa wodnego i na lodzie
(1)
służby ratownicze
(1)
ubranie gazoszczelne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(22)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Inżynieria i technika
(4)
Medycyna i zdrowie
(1)
45 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16000/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16561/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono podstawy prawne dopuszczenia do użytkowani wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w tym ubrań specjalnych dla strażaków, wymaganą dokumentację oraz proces uzyskiwania certyfikatów.
No cover
Article
In basket
Błonkoskrzydły problem / Łukasz Dudziński // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/6 strony 24-26.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia zagadnienia usuwania przez strażaków owadów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi. Przedstawia zwyczaje owadów, sposoby postępowania z różnymi gatunkami oraz specjalne ubrania zabezpieczające prowadzących działania strażaków.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-58.
Streszczenie: Ubranie specjalne jest nieodzowną częścią każdego ratownika w Państwowej Straży Pożarnej. W niniejszej pracy sprawdzono, czy stanowi ono należytą ochronę przed czynnikami związanymi z elektrycznością statyczną. W pracy zawarto siedem rozdziałów. Pierwsze dwa dotyczą pojęć rezystywności i elektryczności statycznej oraz powodowanych przez nią zagrożeń. Następnie opisano rodzaje materiałów stosowanych do budowy ubrań specjalnych, wymagania jakie powinny spełniać według norm oraz metody badania rezystywności opisane w polskich normach. Przeprowadzono badanie właściwości przewodzących odzieży specjalnej, w zależności od warunków użytkowania. Materiały do badań pozyskano z ubrań specjalnych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Pomiary rezystywności przygotowanych tkanin przeprowadzono dwoma urządzeniami: RS-T04 i Metriso 2000. Otrzymane wyniki poddano analizie, co pozwoliło na określenie szczegółowo opisanych wniosków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16962/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: Celem powstania niniejszej pracy jest zweryfikowanie czy zmiany jakie zaszły w odzieży wykorzystywanej przez Straż Pożarną okazały się pozytywne i czy wykorzystywanie ich w praktyce pomaga w pracy, czy przeciwnie. Ubranie specjalne jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia strażaka. To właśnie dzięki specjalistycznej odzieży komfort oraz bezpieczeństwo w pracy strażaka rośnie. Wraz z rozwojem technologii, zmianie uległa również odzież specjalna. Zmiany miały znaczący wpływ na krój, wygląd i jakość poszczególnych elementów ubrania. W pracy została przeprowadzona szczegółowa analiza zmian oraz ich ocena. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17067/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 46-48.
Streszczenie: W pracy przedstawiono wymagania dotyczące ubrania specjalnego dla strażaków w Polsce i na świecie, podstawy prawne w zakresie stosowania ochrony osobistej przez Państwową Straż Pożarną. Omówiona została charakterystyka i konstrukcja ubrań specjalnych, ich podział, wymagane cechy, materiały stosowane w produkcji, kolorystyka oraz przechowywanie i konserwacja. Przedstawione zostały wymagania i metody badawcze w świetle normy PN-EN 469/2008. W części badawczej poddano starzeniu naturalnemu wybrane tkaniny stosowane powszechnie jako warstwa zewnętrzna ubrania specjalnego: - Tkanina 1, w skład której wchodzi: Nomex 75%, Kevlar 23%, P140 2% (wł. węglowe). Zawiera 75% włókien m-aramidowych, 23% włókien p-aramidowych, i 2% włókien antystatycznych (włókno węglowe). - Tkanina 2 składa się z: Kevlar 58%, PBI 40%, tkanina antystatyczna 2%. Zawiera 58% włókien p-aramidowych, 40% włókien polimerowych, 2% włókna antystatyczne. Starzenie naturalne polegało na czterotygodniowej ekspozycji tkanin na działanie promieniowania słonecznego. Ze stacji meteorologicznej Portu Lotniczego Kraków-Balice pozyskane zostały dane dotyczące warunków atmosferycznych panujących w czasie ekspozycji: maksymalna temperatura, wskaźnik promieniowania UV oraz opady deszczu. Obliczona została dawka całkowita promieniowania UV dla czasu ekspozycji wynosząca 459648kJ/m2. Zbadano wytrzymałość na rozciąganie próbek tkanin postarzonych w porównaniu do próbek tkanin nowych. Wyniki badań przedstawiono na wykresach oraz w tabelkach. Wskazano dla Tkaniny 1 po ekspozycji spadek wytrzymałości na rozciąganie o 37%, Tkaniny 2 o 65% w stosunku do nowych próbek tkanin. Wyniki badań wykazały również spadek wydłużenia względnego przy maksymalnej sile tkanin postarzonych w porównaniu do tkanin nowych: Tkanina 1, spadek o 11%, natomiast Tkanina 2 o 18%. Wyniki badań porównane zostały z wymaganiami normowymi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16974/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-76.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wielkości wydatku energetycznego oraz obciążenia pracą w zależności od używanej przez ratownika odzieży ochronnej. Praca miała za zadanie przedstawić różnice w użytkowaniu pomiędzy powszechnie stosowanymi zestawami ubrań w Państwowej Straży Pożarnej. W części literaturowej, zawarto niezbędne informacje dotyczące tematyki pracy. Scharakteryzowano wysiłek fizyczny oraz dokonano jego podziału., przedstawiono wielkości dzięki którym powszechnie wyznacza się jego intensywność i określono wpływ wysiłku na procesy termoregulacyjne w organizmie. Podjęto temat energetyki organizmu, przedstawiono sposoby pozyskiwania energii, oraz określono wpływ wysiłku fizycznego na przebieg tych procesów. Scharakteryzowano pojęcie wydatku energetycznego oraz wymieniono powszechnie stosowane metody jego pomiaru. Przedstawiono klasyfikację obciążenia pracą organizmu w zależności od wydatku energetycznego oraz innych parametrów fizjologicznych. Omówiono powszechnie wykorzystywane ubrania specjalne w Państwowej Straży Pożarnej oraz wymieniono akty prawne określające ich wygląd i wymagania jakie są przed nimi stawiane. Podkreślono znaczenie Zarządzenia nr 9 Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lipca 2018 r. W części badawczej wybrano metodę wyznaczania wydatku energetycznego. Omówiono sposób przeprowadzenia badań, wykorzystany sprzęt, aparaturę pomiarową oraz badane zestawy ubrań. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki przeprowadzonych pomiarów. Na podstawie analizy badań oraz zebranej wiedzy wyciągnięto wnioski, określono wpływ powszechnie stosowanych ubrań w Państwowej Straży Pożarnej na wydatek energetyczny, obciążenie pracą oraz inne parametry fizjologiczne organizmu. [streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16928/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16030/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 64-67.
Streszczenie: Tematem pracy było „Opracowanie koncepcji działań jednostek PSP w zdarzeniach z udziałem cieczy kriogenicznych”. Celem pracy było stworzenie wytycznych działań jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas zdarzeń z cieczami kriogenicznymi oraz sprawdzenie wpływu oddziaływania cieczy kriogenicznych na sprzęt i środki ochrony indywidualnej ratowników. W części teoretycznej pracy przeanalizowano procesy mogące wystąpić podczas użytkowania cieczy kriogenicznych. Następnie omówiono zagrożenia dla ratowników wynikające z kontaktu z kriocieczą. Kolejno sprawdzono zasady posługiwania się tymi cieczami. Zweryfikowano ich podstawowe właściwości oraz sposoby transportu. Dokonano przeglądu aktów prawnych, schematów działania i norm obecnie obowiązujących podczas prowadzenia działań z cieczami kriogenicznymi. Poddano analizie wyposażenie SGRChem-Eko do działań z tymi mediami oraz zaproponowano sprzęt, który mógłby się znaleźć na stanie tych grup. Dalej przeanalizowano zasady postępowania obowiązujące w prywatnych firmach oraz zaproponowane przez KG PSP do działań z kriocieczami oraz dokonano przeglądu literatury światowej w zakresie działań nagłych z cieczami kriogenicznymi. W części praktycznej sprawdzono wpływ oddziaływania cieczy kriogenicznych na sprzęt i środki ochrony indywidualnej ratowników. Eksperyment przeprowadzono zgodnie z wcześniej opracowanym planem. Na podstawie badań i przeglądu literatury zaproponowano zunifikowane procedury działań z cieczami kriogenicznymi dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z podziałem na ciecze obojętne, palne i utleniające. Określono sprzęt w jaki można doposażyć jednostki straży pożarnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas zdarzeń z kriocieczami. Transport cieczy kriogenicznych staje się coraz bardziej popularny. Państwowa Straż Pożarna nie jest w pełni przygotowana na działania podczas zdarzeń z tym medium. Brakuje dedykowanych środków ochrony indywidualnej do działań z kriocieczami. Na chwilę obecną procedury postępowania występują jedynie w formie prezentacji na stronie internetowej KG PSP, brakuje oficjalnych zunifikowanych zasad postępowania dla wszystkich cieczy kriogenicznych. Dodatkowo warto rozważyć adaptację na polski rynek pian HI-EX, usprawniających działania podczas zdarzeń z LNG. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17495/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Artykuł zawiera opis prowadzanego sondażu wśród strażaków dotyczącego opinii na temat używanych przez nich środków ochrony indywidualnej w kontekście zagrożeń czynnikami środowiska działań ratowniczo‑gaśniczych. Autorzy realizują badanie o charakterze ciągłym z zastosowaniem ankiety w formie aplikacji umieszczonej na stronie internetowej: www.sapsp.pl\form\. Kluczowym zagadnieniem konstrukcji ankiety był wypracowany model stref obciążeń czynnikami termicznymi ciała ratownika w kontekście nie tylko skutecznej ochrony, ale również ergonomii.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie zastosowanych rozwiązań użytkowych oraz ocena komfortu użytkowania i funkcjonalności wybranych środków ochrony indywidualnej poszczególnych producentów ubrań ochronnych dedykowanych strażakom. W poniższej pracy przestudiowano i omówiono wymagania przepisów prawa i norm w zakresie dopuszczenia środków ochrony indywidualnej do użytkowania. Przeanalizowano również środki ochrony indywidualnej pod względem ergonomii w czasie pracy strażaka. Aby prawidłowo wskazać ubranie o największym stopniu ergonomii przeprowadzono ankietę dotyczącą komfortu i wygody pracy wśród użytkowników poszczególnych ubrań specjalnych. W kolejnym etapie pracy, przeanalizowano wyniki przeprowadzonej ankiety a następnie przedstawiono płynące z niej wnioski. Finalny efekt pracy pozwoli na poszerenie wiedzy z zakresu stosowanych rozwiązań inżynierii materiałowej oraz zwiększy świadomość istotności należytego doboru ubrania specjalnego. Ponadto dzięki wnikliwej analizie płynących z ankiety wniosków wyselekcjonowano modele ubrań ochronnych o najwyższym poziomie ergonomii i komfortu pracy. Wskazano również obszary, wymagające usprawnienia w zakresie doboru, zamawiania oraz codziennego użytkowania środków ochrony indywidualnej. Sprawi to, iż działania prowadzone będą w sposób znacznie bardziej bezpieczny i komfortowy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17066/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15476/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przeprowadzone badania, miały na celu pokazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego zużycia – ścierania. Ocenę zużycia prowadzono na podstawie badań wytrzymałości resztkowej na przebicie kulką po cyklach ścierania dla czterech rodzajów tkanin.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawiono zaawansowany model matematyczny i numeryczny transportu ciepła i masy w wielowarstwowych ubraniach ochronnych, które były poddane działaniu wysokiej temperatury otoczenia lub dużych radiacyjnych strumieni ciepła emitowanych przez gorące ciała. Zaproponowany model uwzględniał oprócz przewodzenia ciepła także transport energii związany z dyfuzją wilgoci przez ubranie ochronne oraz z procesami sorpcji i desorpcji wody w włóknach tkaniny.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 63-64.
Streszczenie: Praca dotyczy analizy zmian wytrzymałości na rozdzieranie tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego strażaka pod wpływem promieniowania słonecznego. Przeprowadzono badania wytrzymałości na rozdzieranie tkanin nowych oraz po ekspozycji promieniowania słonecznego. Badane materiały stosowane są do produkcji ubrań specjalnych, np. dla strażaków. Testom poddane zostały dwa rodzaje tkanin o różnym składzie surowcowym. Jedne z nich zawierają włókna aramidowe typu Nomex i Kevlar; drugie zaś włókna polimerowe PBI. W części teoretycznej opisano charakterystykę ubrań specjalnych oraz materiałów, z których są wykonywane. Ponadto przedstawiono metody stosowane do oceny ubrań ochronnych w oparciu o wymagania normy PN-EN 469:2008 oraz metody badania rozdzierania płaskich wyrobów według normy PN-EN ISO 13937-2. To metoda pojedynczego rozdzierania do wyznaczania siły rozdzierania z zastosowaniem próbki roboczej przeciętej wzdłużnie i uformowanej na kształt nogawek. W pierwszym etapie badania, tkaniny zostały poddane starzeniu naturalnemu. Materiały zostały wystawione na zewnątrz na stronie południowej przy ścianie budynku, które przez 28 dni w sierpniu narażone były na działanie promieni słonecznych. Na podstawie wskazań ze stacji meteorologicznej codziennie odnotowywano temperaturę powietrza oraz wskaźnik nasłonecznienia UV, który w kolejnym etapie pozwolił na obliczenia średniej dawki promieniowania, na jaką narażone były tkaniny podczas ekspozycji. W drugim etapie badań wyznaczano siły rozdzierania próbek w kształcie spodni (metoda pojedynczego rozdzierania), za pomocą maszyny wytrzymałościowej CRE. Badanie polega na wyznaczeniu siły potrzebnej do kontynuowania zainicjowanego rozdarcia przygotowanej tkaniny z zastosowaniem stałej prędkości rozdzierania. W badaniu wykorzystano po trzy próbki z nowych tkanin A i B oraz po trzy próbki z postarzonych tkanin A i B. W ramach przeprowadzonych badań wykonanych zostało dwanaście testów. Uzyskano w ten sposób dane na temat powtarzalności otrzymywanych rezultatów, które omówiono i zobrazowano na wykresach i tabelkach. Wyniki pozwoliły na ocenę przydatności użytych w badaniach próbek roboczych. Wykazano, że tkaniny nowe A i B zanotowały utratę wytrzymałości równo 45,90 N i 135,91 N. Tym samym nowe tkaniny A i B zachowują wartości wytrzymałościowe na rozdzieranie (25 N). Niestety wyniki badań postarzonych tkanin A i B są poniżej przyjętej normy, przez co nie spełniają wartości wytrzymałościowych na rozdzieranie. Dla tkaniny A jest to wartość 6,03 N, a dla tkaniny B to 19,13 N. Przeprowadzone testy i wyniki pozwoliły również na ocenę jakości ochrony ciała strażaka przy możliwym działaniu sił na rozdzierania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16976/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: Podczas wszystkich prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych jednym z najważniejszych elementów jest bezpieczeństwo ratownika. Na jego poziom wpływają między innymi środki ochrony indywidualnej, w tym przede wszystkim ubranie specjalne strażaka. Zagadnienia poruszone w części teoretycznej pracy dotyczą najważniejszych aktów prawnych i normowych regulujących środki ochrony indywidualnej w Polsce oraz właściwości wybranych materiałów wykorzystywanych do produkcji odzieży ochronnej strażaka. Omówiono także czynniki szkodliwe dla materiałów polimerowych występujące w warunkach naturalnych oraz procesy degradacji. Przedstawiono także rozkład promieniowania słonecznego na terenie Polski. W części badawczej oceniono wpływ warunków atmosferycznych na starzenie tkanin. Sprawdzono różnicę pomiędzy materiałami czystymi oraz sezonowanymi, a także zaobserwowano zmiany poszczególnych właściwości mechanicznych w badanych tkaninach. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17721/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Badanie ubrań specjalnych przy użyciu manekina Ralph / Robert Wolański, Jan Giełżecki, Beata Brzychczyk // W: Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów : referaty konferencji : Kraków, 30-31 maja 2017 / [redaktor Mariusz Ziółko] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Apirantów PSP w Krakowie, Techmo. - Kraków : Wydawnictwa AGH, copyright 2017. strony 65-70 b5615446x.
Sygnatura: P-2023/1.
Streszczenie: Artykuł przedstawia nowoczesną metodę badania ubrań specjalnych przeznaczonych dla JRG przy użyciu manekina Ralph. Artykuł określa uwarunkowania przyjęte do zdefiniowania kluczowych wartości progowych dotyczących odporności konstruowanych zestawów materiałów stosowanych w ubraniach specjalnych odpornych m.in. na działania promieniowania cieplnego i płomienia.
No cover
Article
In basket
Ochrony indywidualne strażaka / Robert Czarnecki // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/5 s.52-57.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisuje zmiany jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 25 lat w stosowanych przez strażaków środkach ochrony indywidulnej. Przedstawia przykłady zmian materiałowych oraz wymagań i norm bezpieczeństwa dot. ubrań specjalnych, rękawic, butów, hełmów strażackich, masek i aparatów oddechowych, pasów i kominiarek.
Book
In basket
(Biblioteka Szkolna)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń, sprzętu, organizacji i procedur działań ratowniczych. Opracowanie zawiera mini-słownik podstawowych pojęć i terminów, procesów i zjawisk związanych z ratownictwem chemiczno-ekologicznym. Zaprezentowano zagrożenia globalne i lokalne oraz uregulowania prawne w zakresie przeciwdziałania awariom i katastrofom zagrażającym środowisku. Omówiono taktykę działań ratowniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-858/19, W-858/18, W-858/15, W-858/14, W-858/13, W-858/12, W-858/11, W-858/10, W-858/9, W-858/8, W-858/7, W-858/6, W-858/4, W-858/3, W-858/2 (15 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-858/16 Ratownictwo, W-858/1 Czyt. (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again